همایش ملی توسعه روستایی با هدف تبیین و ترسیم ماده ۱۹۴ قانون برنامه پنجم و محورهای اقتصاد روستایی و مدیریت روستایی

همایش توسعه روستایی

همایش ملی توسعه روستایی با هدف تبیین و ترسیم ماده ۱۹۴ قانون برنامه پنجم و محورهای اقتصاد روستایی و مدیریت روستایی

محورهای همایش (ملی) توسعه روستایی
الف: اقتصاد روستایی

۱- اثرات و پیامدهای طرح هدفمندی یارانه ها در اقتصاد روستایی

۲- جهاد اقتصادی و کاربست آن در اقتصاد روستایی

۳- فرهنگ و مدیریت جهاد در توسعه اقتصادی روستاها

۴- الزامات تحول در اقتصاد روستایی

۵- الزامات و ضرورت های برنامه ریزی کاربری زمین در نواحی روستایی

۶- راههای گسترش و فعال سازی کشاورزی صنعتی

۷- راههای گسترش و فعال سازی صنایع روستایی

۸- راههای گسترش و فعال سازی خدمات گردشگری

۹- راههای گسترش و فعال سازی بازارهای هفتگی- محلی

۱۰- راههای ساماندهی و استقرار فعالیت های کارآفرینی و اشتغال‌زای کوچک و متوسط

۱۱- الزامات و ضرورت های طراحی، راه اندازی وگسترش تعاونی های توسعه روستایی

۱۲- الزامات و ضرورت های طراحی، راه اندازی نواحی صنعتی چند منظوره در مجموعه ها و منظومه های روستایی

۱۳- صنعت ساختمان در روستا از دیدگاه اقتصادی

۱۴- برنامه ریزی مسکن روستایی در برنامه های توسعه اقتصادی – پیشینه و آینده نگری

۱۵- مطالعات تطبیعی اقتصاد مسکن در روستا(در سطوح مختلف و برحسب گونه های متنوع سکونت‌گاهی روستایی

۱۶- توانمندسازی اقتصادی در نواحی روستایی

۱۷- نقش تعدیل قیمت ها و توزیع درآمد در اقتصاد روستا

۱۸- نقش ICT در اقتصاد روستایی

ب- مدیریت نوین روستایی

۱- راهکارهای ارتقاء شاخص های توسعه روستایی و ارائه خدمات نوین به روستاها

۲- ارائه الگوی مدیریت در آبادی های فاقد شورای اسلامی

۳- ارائه الگوی مدیریت در روستاهای فاقد دهیاری

۴- الزامات ساماندهی روستاها در قالب مجموعه‌های روستایی به‌منظور خدمات‌رسانی بهتر و مؤثرتر

۵- راههای ارتقاء شاخص های توسعه عشایری از طریق ساماندهی خانوارها

۶- الزامات و سیاست های تشویقی در جهت مهارجرت معکوس ” از شهر به روستا”

۷- چالش ها و چشم اندازهای مدیریت نوین روستایی

۸- جایگاه مدیریت نوین روستایی در برنامه های توسعه

۹- بررسی تطبیقی مدل ها و الگوهای مؤفق در مدیریت نوین روستایی

۱۰- مدیریت روستایی،‌تشکل های غیر دولتی و سازمان های دولتی

۱۱- ارزیابی و تحلیل تجارب مدیریت روستایی

۱۲- مدیریت روستایی و فناوری ارتباطات و اطلاعات (ICT)

۱۳- نقش منابع مالی در مدیریت روستایی

۱۴- مدیریت روستایی، محیط زیست و ایمنی روستا

۱۵- توسعه اجتماعی و مدیریت روستایی

۱۶- توسعه اقتصادی و مدیریت روستایی

۱۷- ساماندهی مدیریت روستایی

۱۸- مشارکت عمومی و مدیریت روستایی

مهلت ارسال مقاله: ۱۵ خرداد ۱۳۹۱

زمان برگزاری همایش: ۱۳ تا ۱۴ تیر ۱۳۹۱

دبیرخانه همایش:

دفتر امور روستایی و عشایری استانداری گیلان و معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی گیلان
تلفن:
۲۲۸۲۴۱۲ – ۰۱۳۱
۳۲۳۲۳۹۴ – ۰۱۳۱
۲۲۸۲۴۰۴ – ۰۱۳۱

وبسایت همایش:

http://ncrd.ir/

اشتراک گذاری این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *