همایش ملی توسعه روستایی با هدف تبیین و ترسیم ماده 194 قانون برنامه پنجم و محورهای اقتصاد روستایی و مدیریت روستایی

همایش ملی توسعه روستایی با هدف تبیین و ترسیم ماده 194 قانون برنامه پنجم و محورهای اقتصاد روستایی و مدیریت روستایی

محورهاي همايش (ملي) توسعه روستايي
الف: اقتصاد روستايي

1- اثرات و پيامدهاي طرح هدفمندي يارانه ها در اقتصاد روستايي

2- جهاد اقتصادي و كاربست آن در اقتصاد روستايي

3- فرهنگ و مديريت جهاد در توسعه اقتصادي روستاها

4- الزامات تحول در اقتصاد روستايي

5- الزامات و ضرورت هاي برنامه ريزي كاربري زمين در نواحي روستايي

6- راههاي گسترش و فعال سازي كشاورزي صنعتي

7- راههاي گسترش و فعال سازي صنايع روستايي

8- راههاي گسترش و فعال سازي خدمات گردشگري

9- راههاي گسترش و فعال سازي بازارهاي هفتگي- محلي

10- راههاي ساماندهي و استقرار فعاليت هاي كارآفريني و اشتغال‌زاي كوچك و متوسط

11- الزامات و ضرورت هاي طراحي، راه اندازي وگسترش تعاوني هاي توسعه روستايي

12- الزامات و ضرورت هاي طراحي، راه اندازي نواحي صنعتي چند منظوره در مجموعه ها و منظومه هاي روستايي

13- صنعت ساختمان در روستا از ديدگاه اقتصادي

14- برنامه ريزي مسكن روستايي در برنامه هاي توسعه اقتصادي – پيشينه و آينده نگري

15- مطالعات تطبيعي اقتصاد مسكن در روستا(در سطوح مختلف و برحسب گونه هاي متنوع سكونت‌گاهي روستايي

16- توانمندسازي اقتصادي در نواحي روستايي

17- نقش تعديل قيمت ها و توزيع درآمد در اقتصاد روستا

18- نقش ICT در اقتصاد روستايي

ب- مديريت نوين روستايي

1- راهكارهاي ارتقاء شاخص هاي توسعه روستايي و ارائه خدمات نوين به روستاها

2- ارائه الگوي مديريت در آبادي هاي فاقد شوراي اسلامي

3- ارائه الگوي مديريت در روستاهاي فاقد دهياري

4- الزامات ساماندهي روستاها در قالب مجموعه‌هاي روستايي به‌منظور خدمات‌رساني بهتر و مؤثرتر

5- راههاي ارتقاء شاخص هاي توسعه عشايري از طريق ساماندهي خانوارها

6- الزامات و سياست هاي تشويقي در جهت مهارجرت معكوس ” از شهر به روستا”

7- چالش ها و چشم اندازهاي مديريت نوين روستايي

8- جايگاه مديريت نوين روستايي در برنامه هاي توسعه

9- بررسي تطبيقي مدل ها و الگوهاي مؤفق در مديريت نوين روستايي

10- مديريت روستايي،‌تشكل هاي غير دولتي و سازمان هاي دولتي

11- ارزيابي و تحليل تجارب مديريت روستايي

12- مديريت روستايي و فناوري ارتباطات و اطلاعات (ICT)

13- نقش منابع مالي در مديريت روستايي

14- مديريت روستايي، محيط زيست و ايمني روستا

15- توسعه اجتماعي و مديريت روستايي

16- توسعه اقتصادي و مديريت روستايي

17- ساماندهي مديريت روستايي

18- مشاركت عمومي و مديريت روستايي

مهلت ارسال مقاله: 15 خرداد 1391

زمان برگزاری همایش: 13 تا 14 تیر 1391

دبیرخانه همایش:

دفتر امور روستایی و عشایری استانداری گیلان و معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی گیلان
تلفن:
2282412 – 0131
3232394 – 0131
2282404 – 0131

وبسایت همایش:

http://ncrd.ir/

اشتراک گذاری این نوشته

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *