اشنایی با طراحی پست های فشار قوی

با رشد روز افزون جمعِيت ، بزرگ شدن شهرها ، افزاِيش مصرف سرانه انرژِي الکترِيکِي و
وابستگِي کلِيه فعالِيت هاِي اجتماعِي اعم از صنعتِي، کشاورزِي، اقتصادِي و خدماتِي به انرژِي
الکترِيکِي، لزوم تأمِين اِين انرژِي به صورت گستر ده و در مقِياس بالا و به نحو مطلوب اجتناب
ناپذِير مِي باشد.
بدِيهِي است که تأمِين اِين انرژِي با مقِياس و کِيفِيت فوق از طرِيق نِيروگاه هاِي محلِي و کوچک
نه تنها اقتصادِي نبوده، بلکه در اکثر موارد از نقطه نظرهاِي مختلفِي غِير عملِي نِيز مِي باشد. از طرف
دِيگر احداث نِيروگاه هاِي بزرگ امروزه در نقاط خاصِي قابل توجِيه بوده، که عمدتا ” از مراکز
مصرف دور هستند.
بنابراِين لازم است تولِيدشان از طرِيق خطوط انتقال که به نحو مناسبِي با يکدِيگر ارتباط داده
شده و تشکِيل شبکه الکترِيکِي را داده اند به مراکز مصرف هداِيت شوند.
براِي انتقال قدرت هاِي زِياد و در فواصل طولانِي به منظور کاهش تلفات لازم است ولتاژ
تولِيدِي نِيروگاه افزاِيش يافته و سپس در نقاط مصرف طِي مراحلِي به نحوِي کاهش داده شود که
قابل استفاده براِي مصرف کننده باشد.
براِي تبدِيل اِين ولتاژ و هم چنِين به منظور اتصال نقاط مختلف شبکه به يکدِيگر، باِيستِي
اِيستگاه هاِيِي در شبکه اِيجاد شود که به پست برق معروف اند.
انواع پست:
پست هاِي برق از نظر وظِيفه اِي که در شبکه به عهده دارند، به انواع زِير تقسِيم مِي شوند:
Step up Substations ۱) پست هاِي بالا برنده ولتاژ
Distribution Substations ( ۲) پست هاِي توزِيع (کاهنده ولتاژ
Switching Substations ۳) پست هاِي کلِيدِي
:(Step up Substations) – پست هاِي بالا برنده ولتاژ
دانلود متن کامل پروژه در ادامه مطلب

اشنایی با طراحِي پست هاِي فشار قوِي

دانلود


درباره نویسنده

مطالب مرتبط

1 نظر

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *