دانلود پایان نامه بررسی نقل و انتقال ماسه بر اساس تجزیه و تحلیل داده های باد در ایستگاه کرمان (پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی)

پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی

دانلود پایان نامه بررسی نقل و انتقال ماسه بر اساس تجزیه و تحلیل داده های باد در ایستگاه کرمان (پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی)

شرایط اقلیمی خشک، فقر پوشش گیاهی و همواری نسبی سطح زمین از مهمترین عواملی هستند که باعث غلبه فرآیندهای فرسایش بادی در منطقه کرمان شده اند، بدیهی است که ویژگی های سرعت، جهت و فراوانی باد و از طرفی ویژگی های سطح زمین و رسوب از عوامل موثر در فرسایش بادی است. هدف این تحقیق بررسی دینامیک باد در نقل و انتقال ماسه ها و مکان گزینی ریگ کرمان می باشد. آمار باد ایستگاه سینوپتیک کرمان و نیز قطر ذرات ماسه داده های این پژوهش و نقشه های مختلف، عکس های هوایی، تصاویر ماهواره ای، ادوات آزمایشگاهی و مدل های ریاضی و نیز نرم افزارهای رایانه ای ابزارهای این پژوهش را تشکیل می دهند. برای دستیابی به هدف، ماسه های نمونه برداری شده با سرعت های آستانه باد برازش داده شده و سپس با شاخص بدست آمده در عملیات آزمایشگاهی تلفیق و مقایسه شده است. همچنین به منظور بررسی تطبیقی تأثیر باد بر روی مورفولوژی ماسه ها از روش مشاهده غیرمستقیم بر روی تصاویر ماهواره ای و عکس های هوایی استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری جهات فصلی باد نشان می دهد که در محدوده کرمان بادهای غالب عمدتا در دو نیمه شمالی و غربی می وزند. بررسی راستای ورزش عمومی باد و گلبادهای منطقه و تطبیق آنها با توپوگرافی منطقه نشانگر کانالیزه شدن باد در امتداد دره های کوهستانی و علت راستای غالب و تداوم نسبتاً زیاد آن در این منطقه و کشیدگی ریگ کرمان در این راستا شده است. تلفیق داده های حاصل از مورفولوژی ماسه ها و آنالیز باد منطقه نشانگر راستای غالب نقل و انتقال ماسه ها از جهات جنوب غربی و غربی می باشد که با توجه به موقعیت و فراوانی ذرات ریز در سطح مخروط افکنه چاری، عمده ذرات از این منطقه به ریگ منتقل می شود.

واژگان کلیدی: فرسایش بادی، مکان گزینی، منشأ ماسه، کرمان

این پایان نامه توسط سمیه ذهاب ناظوری و با راهنمایی دکتر مجتبی یمانی و مشاوره دکتر مهران مقصودی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته جغرافیای طبیعی گرایش کاربرد ژئومورلوژی در برنامه ریزی محیطی در دانشگاه تهران ارائه شده است که امیدوارم برای دوستان مفید واقع شود.

نام فایل: پایان نامه بررسی نقل و انتقال ماسه بر اساس تجزیه و تحلیل داده های باد در ایستگاه کرمان (پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی)

دانلود فایل: لینک مستقیم

پسورد: www.noandishaan.com

منبع: نواندیشان

اشتراک گذاری این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *