دانلود پایان نامه ارزيابي نظام توسعه كالبدي شهر آمل با استفاده از gis (پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری)

چگونگي رشد و گسترش كالبدي شهرها از جمله مهمترين مشخصه هاي شهرهاي پايدار است. رساله حاضر به دنبال بررسي و تبيين نظام توسعه كالبدي شهر آمل از گذشته تا به امروز ميباشد. بر همين اساس با استفاده از راهبرد توسعه پايدار به عنوان اصل هدايتگر اين پژوهش سعي نمود ارزيابي صحيحي از توسعه كالبدي شهر ارائه نمايد. بدين منظور در ابتدا روند و الگوي توسعه شهر در ادوار تاريخي به عنوان پايه و اساس بحث مطرح گرديد. سپس نحوه توسعه و توزيع كاربريهاي مختلف شهر مورد بررسي قرار گرفت. همچنين به لحاظ اهميت موضوع به بررسي ابعاد زيست محيطي توسعه كالبدي شهر آمل پرداخته شد. نتايج حاصل از اين پژوهش نشان مي دهد كه شهر آمل در جريان توسعه از شتاب رشد كالبدي بي رويه اي برخوردار بوده و در جريان توسعه بافتهاي مختلف ناهمگوني را تجربه نموده است. همچنين نحوه توزيع و گسترش كاربريها در سطح شهر نيز از نظامي نامناسب پيروي كرده است. از سويي ديگر در نقاطي از شهر توسعه برروي پهنه هاي حساس زيست محيطي صورت گرفته است.

واژگان کلیدی: ارزيابي،توسعه كالبدي، توسعه پايدار، كاربري اراضي، محيط زيست

این پایان نامه توسط مجتبی روستایی و با راهنمایی دکتر احمد پوراحمد و مشاوره دکتر مهدی قرخلو برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری در زمستان 1385 در دانشگاه تهران ارائه شد که امیدوارم واسه دوستان مفید باشه

دانلود پایان نامه


درباره نویسنده

انجمن نوانديشان ، یک انجمن علمی، غیردولتی و مستقل است که در حوزه های علمی و تخصصی مختلف، فعالیت خود را از شهریور 1388 شروع کرد. این انجمن در راستای نیل به کمک در بهبود وضعيت علمي و پژوهشي و تحقيقاتي کشور ایجاد شده است و به دنبال فراهم کردن بستر ارتباطی مناسب میان متخصصین ایرانی جهت آشنایی با همدیگر و گسترش همکاریها و راه هاي رسيدن از علم به عمل است.

مطالب مرتبط

4 نظر

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *