تدوین دستورالعمل فنی در طراحی و اجرای جزئیات تیپ معابر و محوطه های شهری تهران

شهر خانه ای بزرگ ای است که ساکنان آن همواره در حال تأثیر گذاشتن و تأثیر گرفتن از محیط پیرامون شان هستند. بنابراین شایسته است که این تقابل در محیطی امن با کیفیت مطلوب صورت پذیرد، و به همین لحاظ می بایست همواره در بسامان کردن شهر و به طور کلی محیط پیرامون کوشید.
پیاده روها که از جمله این عناصر تأثیرگذار و تأثیر پذیر مهم شهری هستند بیشترین خدمات رسانی را در طول شبانه روز به شهروندان بر عهده دارند، در زمره عناصری هستند که ارتقای کیفیت شان امری ضروری است.
بدیهی است این مکان که مورد استفاده عابران پیاده و به ویژه ناتوانان جسمی است، می بایست دارای ایمنی رفت و آمد و آرامش باشد. در صورتی که وجود نابسامانی های عدیده در رعایت معیارهای فنی، که سرمنشأ آن جز نگری و نپرداختن به ارتقای رشد کیفی جزئیات است، ساخت و ساز و تعمیر و نگهداری پیاده روها را به مخاطره انداخته و امنیت و آسایش را از عابران پیاده سلب کرده است.

دستورالعمل فنی طراحی و اجرای جزئیات تیپ معابر و محوطه های شهری تهرانرو می تونید با عضویت در انجمن نواندیشان، از تاپیک زیر دانلود کنید:

تدوین دستورالعمل فنی در طراحی و اجرای جزئیات تیپ معابر و محوطه های شهری تهران


درباره نویسنده

مطالب مرتبط

1 نظر

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *