کاربرد آنالیز مولفه های اصلی در شناسایی آنومالیهای ژئوشیمیایی در منطقه ترکمانچای- آذربایجان شرقی

آنومالی شیمیایی

کاربرد آنالیز مولفه های اصلی در شناسایی آنومالیهای ژئوشیمیایی در منطقه ترکمانچای- آذربایجان شرقی

شناسایی مناطق کانی زایی شده و پنهان با استفاده از تکنیک های نوین و ارائه الگوی مناسب عناصر ردیاب جهت بررسی پتانسیل های امیدوار کننده با مؤثرترین روش در منطقه ترکمنچای هدف این تحقیق بوده و گامی در جهت بهینه سازی عملیات اکتشافی است. در این راستا تعداد ۱۴۲ نمونه از رسوبات آبراهه ای برداشت و برای ۴۴ عنصر تجزیه گردیدند. پروسه پردازش داده¬ها با استفاده از آنالیز مؤلفه اصلی انجام و آنومالی های موجود در منطقه شناسایی شدند. الگوی ثبت آنومالیهای ژئوشیمیایی توسط PCA نشان میدهد که اعمال این روش در شدت بخشی به هاله های ژئوشیمیایی و آنومالیهای ماسک شده مؤثر بوده بطوریکه دو زون اصلی شمالی و زون منطبق بر روند NW-SE با استفاده از این روش در منطقه شناسایی شد.

نویسندگان: نرگس مهامی، محمدجعفر محمدزاده، آینور ناصری

ارسال کننده: نرگس مهامی

نام فایل: کاربرد آنالیز مولفه های اصلی در شناسایی آنومالیهای ژئوشیمیایی در منطقه ترکمانچای- آذربایجان شرقی

دانلود فایل: لینک مستقیم

منبع: نواندیشان

اشتراک گذاری این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *