کاربرد آنالیز مولفه های اصلی در شناسایی آنومالیهای ژئوشیمیایی در منطقه ترکمانچای- آذربایجان شرقی

کاربرد آنالیز مولفه های اصلی در شناسایی آنومالیهای ژئوشیمیایی در منطقه ترکمانچای- آذربایجان شرقی

 

https://www.noandishaan.com/wp-content/uploads/2013/02/%D8%A2%D9%86%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C.jpg

شناسايي مناطق کاني زايي شده و پنهان با استفاده از تکنيک هاي نوين و ارائه الگوي مناسب عناصر ردياب جهت بررسي پتانسيل هاي اميدوار کننده با مؤثرترين روش در منطقه ترکمنچای هدف اين تحقيق بوده و گامي در جهت بهينه سازي عمليات اکتشافي است. در اين راستا تعداد 142 نمونه از رسوبات آبراهه اي برداشت و براي 44 عنصر تجزيه گرديدند. پروسه پردازش داده¬ها با استفاده از آناليز مؤلفه اصلي انجام و آنومالي هاي موجود در منطقه شناسايي شدند. الگوي ثبت آنوماليهاي ژئوشيميايي توسط PCA نشان ميدهد كه اعمال اين روش در شدت بخشي به هاله هاي ژئوشيميايي و آنوماليهاي ماسك شده مؤثر بوده بطوریکه دو زون اصلی شمالی و زون منطبق بر روند NW-SE با استفاده از این روش در منطقه شناسایی شد.

نویسندگان: نرگس مهامی، محمدجعفر محمدزاده، آینور ناصری

ارسال کننده: نرگس مهامی

دانلود مقاله

اشتراک گذاری این نوشته

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *