ترانس های توزیع خشک

پروژه کارآموزی ترانس های توزیع خشک

پروژه کارآموزی ترانس های توزیع خشک در ۳۴ صفحه به صورت PDF تهیه شده است که از لینک داده شده می توانید این پروژه کاراموزی را دانلود نمایید. فهرست مطالب پروژه کارآموزی ترانس های توزیع خشک : مقدمه تکنولوژی ویژگی های ترانسفورماتور خشک نخستین تجربه نصب ترانسفورماتور خشک هسته ترانس خشک سیم پیچ کلاس بندی ترانس…

پروژه تخمین حالت در شبکه های توزیع

پروژه تخمین حالت در شبکه های توزیع

پروژه تخمین حالت در شبکه های توزیع توسط مهدی شانیان و با راهنمایی دکتر نیکنام در سال ۱۳۸۴ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب ارائه شد که فایل PDF آن را در ۱۶۹ صفحه از لینک داده شده می توانید دانلود نمایید. فهرست مطالب پروژه تخمین حالت در شبکه های توزیع : فصل اول: آشنایی…

تجهیزات هیدرومکانیک یک سد مخزنی

تحقیق و تشریح تجهیزات هیدرومکانیک یک سد مخزنی به انضمام طراحی سیستم های کنترل و توزیع قدرت

پروژه تحقیق و تشریح تجهیزات هیدرومکانیک یک سد مخزنی به انضمام طراحی سیستم های کنترل و توزیع قدرت توسط مهرداد خسروی جاسبی و راهنمایی دکتر احمد جلوه مقدم در سال ۸۵-۸۴ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب ارائه شد که فایل PDF آن را از لینک زیر می توانید دانلود نمایید. فهرست مطالب تحقیق و تشریح تجهیزات…

بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر برای تولید انرژی الکتریکی

پروژه بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر برای تولید انرژی الکتریکی

پروژه بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر برای تولید انرژی الکتریکی توسط امین شیخ احمدی و مجید زرگرزاده و زیرنظر جناب آقای دکتر ابراهیمی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب تهیه شده است که فایل PDF آن را از لینک داده شده می توانید دانلود نمایید. فهرست مطالب پروژه بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر…

عملکرد سیستم زمین برج های خطوط انتقال در برابر صاعقه

پروژه نهایی بررسی عملکرد سیستم زمین برج های خطوط انتقال در برابر صاعقه

پروژه نهایی بررسی عملکرد سیستم زمین برج های خطوط انتقال در برابر صاعقه توسط مجید آذری و حامد بیاتی و زیر نظر دکتر منوچهر شمسینی غیاثوند برای دریافت درجه کارشناسی ناپیوسته برق قدرت از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در سال ۱۳۸۴ ارائه شد که فایل PDF آن را از لینک داده شده می…

گزارش کار آزمایشگاه الکترونیک صنعتی

گزارش کار آزمایشگاه الکترونیک صنعتی دانشکده فنی و حرفه ای نیشابور

۹ گزارش کار آزمایشگاه الکترونیک صنعتی دانشکده فنی و حرفه ای نیشابور برای مقطع کاردانی که توسط مهران علیمرادی و محمد حصاری و زیر نظر مهندس شریفیان تهیه شده است را به صورت PDF از لینک داده شده می توانید دانلود نمایید. فهرست ۹ گزارش کار آزمایشگاه الکترونیک صنعتی : آزمایش ۱: یکسو ساز نیم موج و تمام…

افزایش کارایی بارگیری ژنراتور توربین گازی در تابستان

پروژه افزایش کارایی بارگیری ژنراتور توربین گازی در تابستان

پروژه افزایش کارایی بارگیری ژنراتور توربین گازی در تابستان توسط سید علیرضا عالی مرد و با راهنمایی مهندس سرپاک برای دریافت درجه کارشناسی برق قدرت از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در سال ۱۳۸۴ ارائه شد که فایل PDF آن را از لینک زیر می توانید دانلود نمایید. فهرست مطالب پروژه افزایش کارایی بارگیری ژنراتور…

پروژه ارزیابی امنیت استاتیکی

پروژه ارزیابی امنیت استاتیکی سیستم قدرت به کمک SVM

پروژه ارزیابی امنیت استاتیکی سیستم قدرت به کمک SVM ( توسط علی محمد زارع و امید نصیری زیر نظر دکتر محمد محمدی در سال ۱۳۸۶ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون تهیه شد که فایل PDF این پروژه را در ۱۰۹ صفحه از لینک زیر می توانید دانلود کنید. فهرست مطالب پروژه ارزیابی امنیت استاتیکی سیستم…

ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های قدرت

پروژه ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های قدرت

پروژه تأسیسات الکتریکی با عنوان ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های قدرت توسط مهرداد دقیق فرسوده و حمید داوری راد و با راهنمایی مهندس محمدایمان غیاثی در سال ۱۳۸۸ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند تهیه شده است که فایل PDF این پروژه را در ۱۰۴ صفحه از لینک زیر می توانید دانلود نمایید. فهرست مطالب…

پروتکل ارتباطی CAN

پروژه آشنایی با پروتکل ارتباطی CAN و کاربرد آن در خودرو

پروژه آشنایی با پروتکل ارتباطی CAN و کاربرد آن در خودرو توسط محمدرضا نقاش زاده و زیر نظر دکتر آیتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول تهیه شده است که فایل PDF این پروژه را در ۳۶ صفحه از لینک داده شده می توانید دانلود نمایید. فهرست مطالب پروژه آشنایی با پروتکل ارتباطی CAN و…