رفتن به مطلب

آئین نامه داخلی تالارخانواده !!!!

afa

قابل توجه کاربران عزیزتالار خانواده

 ضمن خوش آمدگویی خدمت شمادوستان عزیز چندنکته کوچک اما مهم رابه استحضارشما میرسانم رعایت این نکات هم به شما کمک خواهدکرد که بهترازمطالب این تالار استفاده کنیدهم مارادرامر خدمت رسانی بهتریاری خواهد کرد .:a030:

 1.طبق قوانین کلی انجمن هرمطلبی که خلاف موازین شرعی ومقدسات وتوهین به قشر یا گروه یا شخص خاصی باشدبلافاصله وبدون اخطارحذف خواهد شدودرصورت تکرار از دسترسی شما به تالار جلوگیری به عمل خواهد آمد.

 2.موارد زیراسپم تلقی وحذف خواهدشد:

 •پستهای تشکر:پستهایی که فقط درآنهاازجملات متشکرم،خیلی خوب بود،ممنونم،دستت درد نکته،همینه،خودشه وامثالهم استفاده شده وازپرداختن به اصل موضوع خبری نباشد.

 •پستهایی که درآنها از شکلک استفاده شده باشدبه عنوان جواب.

 •پستهای تکراری یا بحث خارج از موضوع اعم از سلام واحوال پرسی،گفتگوهای دوطرفه بین اعضاوومطالبی که مسیر اصلی بحث رامنحرف کند.

 •پستهایی که درزیرمقالات ومطالب صرفاعلمی گذاشته میشود(بجزمطالبی که درتکمیل اصل موضوع گذاشته شود)

 •درصورتی که مطلبی جای بحث ومذاکره دارددربخش clear.gif حیاط خلوت قرار داده شود.درصورت مشاهده درقسمتهای دیگر به بخش مذکورمنتقل میشود.

 درآخرضمن تشکرازانتخاب تالارخانواده امیدواریم بارعایت هرچه بهتر این مقررات،ضمن احترام به حقوق خودوسایرکاربران مارادرامر خدمت رسانی به خودوسایرین کمک کنید.

 هرگونه پیشنهاد وانتقادرا میتوانیدازطریق مراجعه به دفتر مدیریت تالارخانواده یا ازطریق پیام خصوصی به مدیر(afa)یا همکار مدیرتالار(peyman2133) انتقال دهید.

 منتظرحضورسبزشمادرتالارخانواده هستیم :icon_gol:

 با تشکر

×
×
  • جدید...