رفتن به مطلب
 1. جدید ترین اتفاق های این گروه
 2. سلاو له هه موتان چونن؟ فره ته مه لین!!!!!!!!!! نه ظه رتان چه س تاپیک خاس له مه ورد کوردستانه و به ین له؟ هه ر چی عه کس و مه طلبمان هه س یا هه ر خاطره و چته جالبمان هه س بنوسین و بیه ینه ناویه.
 3. هه مو تان هه ر سه ر کو توو بن منیش ئه چم بو لای ده رس و دوره که مو جاره خوا حافیز
 4. نازانم به خوا بو واسا فرجس کورکان خریکن وک ..... اخونن
 5. زور مه منون کاکه عه لی ره ضا ئیره بو اونه بی ده نگه؟
 6. بشکم چتکیش بژی مال مردم خور 500000 بودجه یان داگه پت بو ام جشنواره صبح تا شو هاین لنه قرانه خرج ناکی بومان گشتیو خوار م ا ل م ر د م خ و ر
 7. عه لی ره ضا!!!!!!!!! با نه یژم!!!!!!!!! وه من ئه یژه مال مردم خور!!!!!!!! خوت ...........
 8. سلام مهرداد گیان به خیر بیت سر چاو میکنه کوردی غلیظ قصه کردن اگر نه المو دلم اخمه رگا حالیتان نوه چه اژم
 9. لوفرا: بوچه کوشتن دانه وک من بم راحتی گلسه !!! اشه هفت خان رستم طی کی تازا شاید بوینه هاوکلاسی به کار چته اخوم
 10. امید گیان خو تو له دنیا مال مردم خور تری بشکم او امانتیگلنانه بیت برا :ws2:
 11. ممنون امید خانی برییییز زور سپاست له اکم علیرضا د چپکم تازه خو نتانم کوشت امتحانیشتان داااا .دلم نهات بتانکوژم
 12.  
×
×
 • جدید...