رفتن به مطلب

تمامی فعالیت ها

این جریان به طور خودکار بروزرسانی می شود     

 1. امروز
 2. greasetrap

  پایگاه داده – جدول – رکورد و فیلد در بانک اطلاعاتی چیست؟

  با تشکر از مطلبتون منتظر مطالب بیشترتون هستیم
 3. دیروز
 4. تولدتون مبارك🍂🌹

  با آرزوي بهترينا 🌹سعادت و خوشبختي و عاقبت بخيري و سلامت و شاد🌹

   

 5. خدا از سر تقصیراتت بگذره پس
 6. یكى از موضوعات مهم و جدید در حقوق بین الملل، حقوق پناهندگان است كه در عصر كنونى، على رغم پیشرفت هاى صنعتى، رعایت اخلاق و حقوق انسانى نسبت به یكدیگر ضعیف، و ستم و تجاوز به حقوق انسان ها، به ویژه نسبت به زیردستان و ضعیفان، بیش تر شده است، به طورى كه گاهى موجب فرار و كوچ دسته جمعى عدّه اى از افراد یك كشور به كشور دیگر مى شود. از این رو، حقوق پناهندگان در كنار سایر بحث هاى حقوقى، در حقوق بین الملل مطرح شده و در گردهمایى هاى جهانى، عهدنامه هایى نیز در این خصوص به تصویب رسیده است. این نوشتار با عنایت به اسناد بین المللى راجع به حقوق پناهندگان، حقوق و وظایف پناه جویان را مورد بحث و بررسى قرار مى دهد.از آن جا كه مساله پناهندگى روز به روز ابعاد گسترده ترى پیدا مى كند، آشنایى پناهندگان با حقوق و وظایف خود،امرى ضرورى به نظر مى رسد. آگاهى نسبى از حقوق پناهندگى، هم موجب دفاع آگاهانه پناهندگان از حقوقشان مى شود و هم آن ها را با وظیفه قانونى خود آشنا مى سازد تا مبادا با انجام برخى كارها، موجبات نارضایتى كشور میزبان را فراهم آورند. مشكل پناهندگى از گذشته هاى دور در میان جوامع انسانى وجود داشته و در هر دوره، هر جامعه طبق باورها و فرهنگ خود، راه حلّى براى آن اندیشیده شده است. این مقاله، نخست به بررسى مفهوم پناهنده در حقوق بین الملل پرداخته و سپس اصل بحث را پى مى گیرد. تعریف پناهنده در منابع بین الملل كنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو تعریف فراگیرى از پناهنده ارائه داده و مى گوید: «پناهنده كسى است كه به علّت ترس موجّه از این كه به علل مربوط به نژاد یا مذهب یا ملیّت یا عضویت در بعضى گروه هاى اجتماعى یا داشتن عقاید سیاسى تحت شكنجه قرار گیرد، در خارج از كشور محل سكونت عادى (كشور اصلى خود) به سر مى برد و نمى تواند، و یا به علّت ترس مذكور نمى خواهد، خود را تحت تابعیت آن كشور قرار دهد، یا در صورتى كه فاقد تابعیت است، و پس از چنین حوادثى در خارج از كشور محلّ سكونت دایمى خود به سر مى برد، نمى تواند یا به علت ترس مذكور نمى خواهد به آن كشور بازگردد.» (۱) طبق تعریف مزبور: الف) پناهنده از نظر منابع بین المللى، بیگانه اى است در كشور پذیرنده كه به دلیل ترس از تعقیب و نیز نجات جان، مال و آزادى خود، به كشور دیگرى پناهنده مى شود. ب) عنصر اساسى در علّت پناهندگى «ترس موجّه از تعقیب و آزار» است كه تشخیص و احراز آن، با كشور پذیرنده است و آن كشور با بررسى همه جانبه در مورد دلایل درخواست پناهندگى، یا این دلایل را مى پذیرد و یا رد مى كند. ماهیت حقوق پناهندگى در اسناد بین الملل در خصوص مساله پناهندگى و پناهنده پذیرى، این سوال مطرح مى شود كه آیا پناهندگى براى افراد، یك حق است كه در شرایط خاص باید از آن استفاده كنند و نسبت به دولت مورد درخواست پناهندگى یك تكلیف به شمار مى آید؟ از بررسى مجموع منابع معتبر بین المللى مى توان گفت كه افراد در شرایط خاص كه در معرض خطر و ترس قرار مى گیرند، حق دارند به كشورهاى دیگرى پناهنده شوند و كشورهاى مورد تقاضاى فرد، كه عضو سازمان ملل باشند، مكلف به پذیرش آن ها هستند. ماده ۳۱ كنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو در خصوص پناهندگانى كه به صورت غیرقانونى در كشور پناهنده به سر مى برند، مقرر مى دارد: ۱. دولت هاى متعاهد (۲)، پناهندگانى را كه مستقیماً از سرزمینى كه در آن جا زندگى ]مى كرده[ و آزادى شان در معرض تهدید بوده و بدون اجازه به سرزمین آن ها وارد شده اند یا در آن جا به سر مى برند، به خاطر این كه بر خلاف قانون وارد سرزمین آن ها شده اند یا در آن به سر مى برند، مجازات نخواهند كرد،مشروط به این كه]آن ها [فوراً به مراجع مربوط معرفى كرده، دلایل قانع كننده اى براى ورود یا حضور غیرقانونى ارائه دهند. ۲. دول متعاهد نسبت به رفتوآمد این قبیل پناهندگان محدودیت هایى غیر از آنچه لازم باشد، قایل نخواهند شد... و محدودیت مزبور فقط تا موقعى خواهد بود كه وضع این قبیل پناهندگان در كشور پناه پذیر تعیین نشده است یا اجازه ورود به كشور دیگرى را تحصیل نكرده اند. (۳) در ماده ۳۳ نیز در خصوص منع اخراج یا اعاده پناهندگان آمده است: «هیچ یك از دول متعاهد به هیچ وجه پناهنده اى را به سرزمین هایى كه امكان دارد به علل مربوط به نژاد، مذهب، ملیّت، عضویت در دسته اجتماعى به خصوص، یا دارا بودن عقاید سیاسى، زندگى و یا آزادى او در معرض تهدید واقع شود تبعید نخواهند كرد یا باز نخواهند گردانید.» (۴) با تامّل در مجموع این مواد و همچنین مقدمه این كنوانسیون كه به آزادى هاى فردى و حقوق اولیه انسان، از جمله حق حیات، تصریح دارد پاسخ سوال مزبور به خوبى روشن مى شود و آن این كه روح حاكم بر این كنوانسیون قایل شدن حق پناهندگى براى افرادى است كه در معرض خطر و ترس هستند و از سوى دیگر، تكلیفى است كه بر عهده دولت هاى متعاهد نسبت به پذیرش این افراد گذاشته شده است. اعلامیه جهانى حقوق بشر در ماده ۱۴ بیان مى دارد: «هركس حق دارد دربرابر تعقیب، شكنجه و آزار، پناهگاهى جستوجو كند و در كشورهاى دیگر پناه اختیار كند.» (۵) در این اعلامیه به حق پناهندگى تصریح شده است. لازمه حق پناه خواهى، تكلیف كشور مورد درخواست قبول پناهندگى است; زیرا در غیر این صورت، اعتبار حق براى پناهنده بى فایده و لغو خواهد بود. ماده ۱۲ اعلامیه حقوق بشر اسلامى (مصر) نیز تصریح دارد كه: «هر انسانى بر طبق شریعت حق انتقال و انتخاب مكان براى اقامت در داخل یا خارج كشور را دارد و در صورت تحت ظلم قرار گرفتن مى تواند به كشور دیگرى پناهنده شود. و بر آن كشور پناه دهنده واجب است كه با او مدارا كند، تا این كه پناهگاهى برایش فراهم شود. با این شرط كه علت پناهندگى به خاطر ارتكاب جرم طبق نظر شرع نباشد.» (۶) علاوه بر مفاد مواد اعلامیه ها، هدف حمایت از پناهندگان در حقوق بین الملل و حقوق اسلامى، استقرار عدالت و مبارزه با ستمگرى است كه خداوند آن را در فطرت هر انسانى نهاده است. از این رو، تمام دولت ها و جوامع انسانى، به ویژه كشورها و ملّت هاى اسلامى، باید به این اصل ارزشمند كه نداى فطرت انسان هاست، پاسخ مثبت داده و با همكارى مطلوب خود در جهت تحقق عدالت و نابودى ظلم در همه ابعاد آن و از جمله در مورد پناهندگان و آوارگان بكوشند. پیامبران الهى(علیهم السلام) براى تحقق چنین هدفى مبعوث شده اند; چنان كه یكى از حكمت هاى جهاد در اسلام نیز همین امر است. ولى متاسفانه بشر در طول تاریخ، نه به نداى فطرت خویش پاسخ جدّى داده و نه جامعه بشرى توانسته است از تعالیم انبیا(علیهم السلام) در این زمینه آنچنان كه باید بهره مند گردد، از این رو، همیشه در جامعه بشرى ظلم وجود داشته و دارد، هرچند وضعیت ملّت ها و جوامع از این حیث، با یكدیگر یكسان نبوده و بعضى در تلاش براى تحقق عدالت و دفاع از ستمدیدگان و آوارگان تلاش بیش ترى از دیگران داشته اند. حداقل حقوق پناهندگان در اسناد بین المللى الف) اعلامیه جهانى حقوق بشر اگرچه این اعلامیه، به انگیزه حمایت از پناهندگان تدوین نگردیده، لكن در بردارنده حقوقى است براى همه انسان ها، صرف نظر از تعلق آن ها به كشور یا مذهبى خاص. در مقدمه آن، آمده است: «... مجمع عمومى، این اعلامیه جهانى حقوق بشر را آرمان مشتركى براى تمام مردم و كلیه ملل اعلام مى كند تا جمیع افراد و همه اركان اجتماع این اعلامیه را دایماً مدنظر داشته باشند و مجاهدت كنند كه به وسیله تعلیم و تربیت، احترام این حقوق و آزادى ها توسعه یابد و با تدابیرى تدریجى، ملى و بین المللى، شناسایى و اجراى واقعى و حیاتى آن ها، چه در میان خود ملل عضو و چه در بین مردم كشورهایى كه در قلمرو آن ها مى باشند، تامین گردد.» (۷) اساسى ترین حقوق پیش بینى شده در این اعلامیه كه شامل پناهندگان نیز مى شود عبارتند از: ۱. برخوردارى از تمام حقوق و آزادى ها (ماده ۲); ۲. حق زندگى و امنیت شخصى (ماده ۳); ۳. منع هرگونه شكنجه ورفتار خلافت شوون بشرى (ماده ۵); ۴. برابرى همه افراد بشر در برابر قانون (ماده ۷); ۵. حق عبور و مرور و انتخاب آزادانه محل اقامت (ماده ۱۳); ۶. داشتن حق كار و حرفه (ماده ۲۳); ۷. حق بهره مندى از آموزش و پرورش تا مرتبه عالى آن (ماده ۲۶). ب) كنوانسیون ۱۹۵۱ م. ژنو و پروتكل ۱۹۷۶ م. كنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو این کنوانسیون را مى توان اصلى ترین منبع حقوق پناهندگان در مقررات بین المللى دانست كه در ۲۸ ژوئیه ۱۹۵۱ در ژنو به تصویب مجمع عمومى سازمان ملل رسیده است. اهمّ تعهدات این كنوانسیون عبارت است از: ۱. عدم تبعیض: «دول متعاهد مقررات این كنوانسیون را بدون تبعیض از لحاظ نژاد یا مذهب یا سرزمین اصلى، درباره پناهندگان اجرا خواهند نمود.» (ماده ۳) ۲. دین: «دول متعاهد در سرزمین خود نسبت به آزادى پناهنده در اجراى امور دینى و دادن تعلیمات دینى، مذهبى به كودكان خود رفتارى حداقل در حد رفتارى كه نسبت به اتباع خود دارند، اتخاذ خواهند نمود.» (ماده ۴) ۳. اشتغال با دستمزد: «در مورد حق اشتغال به كار با دستمزد، هر دولت متعاهد نسبت به پناهندگانى كه به طور منظم در سرزمین او سكونت كرده اند مطلوب ترین رفتارى را كه در چنین موارد نسبت به اتباع دول بیگانه معمول مى دارد به عمل خواهد آورد.» (ماده ۷) ماده ۱۸ و ۱۹ نیز در مورد فراهم آوردن زمینه اشتغال به كارهاى صنعتى، تجارى، كشاورزى و هر نوع فعالیّت آزاد علمى توصیه مى كند. ۴. جیره بندى: «در صورتى كه نظام جیره بندى وجود داشته باشد و توزیع محصولات كمیاب در میان عموم مردم طبق سهمیه صورت گیرد، نسبت به پناهندگان نیز مانند اتباع كشور رفتار خواهد شد.» (ماده ۲۰) ۵. آزادى رفت و آمد: «هر یك از دول متعاهد به پناهندگانى كه طبق قانون در سرزمین آن ها به سر مى برند، حق خواهند داد كه محل سكونت خود را انتخاب نمایند و آزادانه در داخل سرزمین آن دولت رفت و آمد كنند. مشروط به رعایت مقرراتى كه معمولاًدراین گونه موارددرباره خارجیان اجرامى شود.»(ماده۲۶) ۶. تعلیمات دینى: «۱. در مورد تحصیلات ابتدایى دول متعاهد نسبت به پناهندگان مانند اتباع خود رفتار خواهند كرد. ۲. در مورد تحصیلات غیرابتدایى و مخصوصاً در مورد حق اشتغال به تحصیل و تعیین ارزش مدارك تحصیلى دیپلم ها و دانشنامه هاى صادره از ممالك خارجى و تخفیف حقوق و عوارض مربوط به اعطاى كمك هزینه به پناهندگان، رفتارى معمول خواهند داشت كه تا سر حد امكان مساعد بوده و در هر حال از رفتارى كه نسبت به بیگانگان به طور كلى به عمل مى آید، نامساعدتر نباشد.» (ماده ۲۲) (۸) همچنین پروتكل مربوط به وضع پناهندگان، مصوّبه ۳۱ ژانویه ۱۹۶۷ م مكمّل و توسعه دهنده مواد كنوانسیون است. (۹) ج. میثاق هاى بین المللى (۱۰) از آنجا كه اعلامیه جهانى حقوق بشر فاقد تدابیر اجرایى و ضمانت اجرا بود، كمیسیون حقوق بشر بلافاصله پس از تنظیم و انتشار آن مصمّم شد در این زمینه، میثاق هایى كه براى دولت هاى امضاكننده از جهت حقوق ملّى و بین المللى الزام آور باشد به تصویب رساند. از این رو، در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ دو میثاق با عناوین «میثاق حقوق مدنى» و «میثاق حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى» به تصویب مجمع عمومى رسید. علاوه بر مفاد دو میثاق مزبور، تمام اصول و ضوابطى كه در اعلامیه جهانى آمده است، لازم الاجرا دانسته شد. این دو میثاق، مفاد اعلامیه حقوق بشر را با دقّت و وضوح بیش ترى مورد تحلیل قرار داده و در برخى موارد نیز تغییرات كلى در آن به عمل آورده اند. رعایت حقوق مندرج در میثاق ها براى دولت ها یك تكلیف وقاعده حقوقى (۱۱) است، درصورتى كه اعلامیه جهانى آن رایك تكلیف اخلاقىومعنوى تلقى مى كند. (۱۲) حقوق آوارگان جنگى موادّ كنوانسیون و سایر اسناد بین المللى شامل افراد بسیارى كه به دلیل اغتشاشات داخلى یا تجاوز كشور خارجى و نیز به دلیل عدم تامین جانى، مالى و حیثیتى به كشورهاى همسایه خود پناهنده مى شوند نمى گردد. سوالى كه ممكن است مطرح شود این است كه پس چه كسانى یا نهادهایى مسوولیت كمك رسانى به این پناهندگان و ستمدیدگان را دارند؟ در این مورد باید گفت: اولاً نهادهاى سازمان ملل و خیریه جهانى احساس مسوولیت بیش ترى نسبت به كمك رساندن به پناهندگان دارند و نیز جهت گیرى افكار جهانى، كمك رسانى به تمام كسانى است كه به هر دلیلى از سرزمین اصلى خودشان رانده یا فرارى شده باشند. ثانیاً، بررسى اعلامیه حقوق بشر اسلامى مصر و همچنین باورها و ارزش هاى اسلامى دینى، این نكته را روشن مى سازد كه هر مظلومى كه خواهان همكارى و پناه جویى باشد، هر فرد مسلمانى، به ویژه دولت اسلامى، موظف به پناه دهى و همكارى با اوست. همان گونه كه پیش تر اشاره شد، در ماده ۱۲ حقوق بشر اسلامى آمده است كه: «هر انسانى بر طبق شریعت، حق انتقال و انتخاب مكان براى اقامت در داخل یا خارج از كشور را دارد و در صورت تحت ظلم قرار گرفتن مى تواند به كشور دیگرى پناهنده شود و بر آن كشور پناه دهنده واجب است كه با او مدارا كند تا این كه پناهگاهى برایش فراهم شود...» مفاد این مادّه هم نسبت به دین و مذهب پناهندگان و هم نسبت به علت پناهندگى عام و فراگیر است; چرا كه واژه «هر انسانى» هم مسلمان و هم غیر مسلمان را در برمى گیرد و نیز عبارت «تحت ظلم قرار گرفتن» اشاره به این مطلب دارد كه ظلم مى تواند از ناحیه هر كس یا هر گروه و به هر شكلى باشد. در شریعت اسلام نیز، از همان آغاز، پناه دادن به مظلومان به عنوان یك وظیفه الهى و دینى و بالطبع به صورت یك قاعده حقوقى مطرح بوده تاآنجا كه بى توجهى به مظلومان و پناهندگان نشانه ضعف ایمان افراد مسلمان تلقى شده است. پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله)مى فرمایند: «مَن سَمِعَ رَجُلاً یُنادى یا للمسلمین فَلَم یجبهُ فلیسَ بِمُسلم.» (۱۳) در این روایت، پناهندگان و آوارگان از بارزترین مصادیق مظلومان هستند و بالطبع بر مسلمانان و به ویژه بر دولت اسلامى است كه به آن ها پناه داده و همه امكانات خویش را براى رفع ظلم از آنان، به كار بندند. (۱۴) بر كشورهاى اسلامى است كه براى جهانى كردن مفاد اعلامیه اسلامى، آن هم در قالب قاعده حقوقى، پاى بندى عملى خود را نسبت به آن، نشان دهند تا به تدریج جایگاه حقوقى خود را در نظام بین المللى باز كند. در شریعت اسلام، مسوولیت پناه دادن به مظلومان تنها یك وظیفه اخلاقى براى دولت اسلامى به شمار نیامده، بلكه از حقوق عمومى مسلمانان و از این فراتر، از تكالیف آنان به شمار مى آید. هرچند به حقوق پناهندگان در اسناد بین المللى و منابع اسلامى از منظر حقوقى و نظرى پرداخته شده است، اما متاسفانه از جهت عملى تاكنون پذیرش پناهنده، به صورت یك عرف بین المللى جا نیافتاده است. بیش تر كشورها براساس منافع ملى و قانون داخلى خود با پناهندگان برخورد مى كنند; براى مثال، كشورهاى اروپایى مقررات سختى براى پذیرش پناهنده دارند كه برخوردارى ازآن شرایط براى هركس میسّرنیست. اصل بازنگرداندن پناهندگان یكى از مهم ترین حقوق پناهندگان كه مورد تاكید فراوان قرار گرفته، اصل بازنگرداندن پناهندگان به كشورى است كه به دلایل گوناگون از آن كشور رانده و یا ناگزیر به ترك آن شده اند. این اصل همواره مورد حمایت جدّى سازمان ملل و سایر نهادهاى مربوط قرار گرفته است. بند اول ماده ۳۳ كنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو مى گوید: «هیچ یك از دول متعاهد به هیچ نحو پناهنده اى را به سرزمین هایى كه امكان دارد به علل مربوط به نژاد و... زندگى یا آزادى او در معرض تهدید واقع شود تبعید نخواهد كرد یا باز نخواهد گردانید.» كنوانسیون ملل متحد علیه شكنجه و رفتارهاى موهن و غیرانسانى، چنین دستور مى دهد كه: «هیچ دولت عضو كنوانسیون، شخص را به كشور دیگرى كه شواهد جدّى مبنى بر وجود شكنجه و خطر نسبت به جان افراد در آن وجود دارد، بازگشت نخواهد داد.» در قطعنامه ها و اعلامیه هاى مختلف بین المللى، منطقه اى و كشورى نیز این اصل مورد تاكید قرارگرفته است. آیین نامه پناهندگان در ایران: طبق مصوّبه هیات وزیران در ۲۵/۹/۱۳۴۲ بنابه پیشنهاد وزیر كشور وقت ایران، مواد چندگانه راجع به پناهندگان در ایران به تصویب رسیده كه در مادّه دوازدهم آن آمده: «پناهنده را نمى توان اجباراً به كشورى كه در آنجا جان یا آزادى اش به علل سیاسى، نژادى، مذهبى یا تعلق به گروه هاى اجتماعى در معرض خطر است، اعزام نمود.» (۱۵) این اصل بین المللى مورد تاكید، استثنایى هم دارد كه در بند دوم ماده ۳۳ كنوانسیون ۱۹۵۱ آمده است: «اما پناهنده اى كه طبق دلایل كافى و موجّه، وجودش براى امنیت كشور پذیرنده خطرناك بوده و یا مرتكب جرم مهمى شده باشد، از امتیاز این مادّه برخوردار نخواهد بود.» (۱۶) بنابراین، تا زمانى كه شرایط مساعد براى بازگشت پناهندگان به كشورشان فراهم نشده باشد، بازگرداندن آنان، بر خلاف اعلامیه وقطعنامه هاى مختلف راجع به پناهندگان خواهدبود. وظایف پناهندگان نسبت به دولت میزبان با همه تاكیدى كه نسبت به لزوم پذیرش پناهندگان و رعایت حقوق آنان شده است، هیچ گاه پذیرش پناهنده از طرف دولت ها و جامعه بشرى بى قید و شرط نبوده است، بلكه پناهندگان در كنار برخوردارى از امنیت اجتماعى، وظیفه دارند مقرراتى را به نفع دولت میزبان مراعات كنند. مادّه ۲ كنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو مقرر مى داردكه هرپناهنده دركشورى كه زندگى مى كند داراى وظایفى است كه به موجب آن، ملزم به رعایت قوانین و مقررات آن كشور و اقداماتى كه براى حفظ نظم عمومى انجام مى دهد، مى باشد. در ماده ۲۶ كنوانسیون مزبور آمده است: پناهنده در ارتباط با رفتوآمد باید مقررات عمومى را كه نسبت به خارجیان اعمال مى شود، رعایت كند. مادّه ۳۲ نیز مى گوید: پناهندگان مكلف به رعایت نظم عمومى و امنیّت ملّى هستند و در صورت نقض آن، دولت پذیرنده مى تواند آنان را اخراج كند. (۱۷) بنابراین، هر حقى ملازم با یك سلسله تكالیف و وظایف است. همچنان كه پناهنده حقوقى نسبت به دولت پذیرنده دارد، مكلف است مقررات و قوانینى را كه در خصوص پناهندگان وضع مى شود، رعایت كند. مهم ترین این مقررات، محدودیت هایى است كه كشور میزبان براى حفظ امنیت ملّى و نظم عمومى جامعه، در خصوص رفتوآمد پناهندگان وضع مى كند. وضع این گونه مقررات محدودكننده حق دولت پذیرنده است و پناهندگان ملزم به رعایت آن هستند. نتیجه نوع دوستى و همكارى با هم نوعان از زمانى كه زندگى اجتماعى در جامعه بشرى شكل گرفته، وجود داشته و مساله پناهنده ـ یا در اصطلاح قدیم، غریبه ـ از دیرباز در جوامع انسانى مطرح بوده است. در عصر حاضر كه زندگى اجتماعى و ارتباط بین افراد جوامع مختلف توسعه چشمگیرى پیدا كرده، اندیشه حمایت و همكارى با هم نوعان در نظام حقوق جهانى اهمیّت بسیارى یافته است. تجلّى و ظهور این اندیشه در قالب وضعِ مقررات حقوقى در دفاع و همكارى از پناهندگان و مهاجران كشورهاى مختلف نمایان است; سازمان ملل و مجامع كشورهاى مختلف قطعنامه ها، میثاق ها و اعلامیه هاى متعددى را در دفاع از حقوق پناهندگان تصویب كرده اند كه مورد پذیرش بسیارى از كشورهاى جهان قرار گرفته است. افرادى كه به دلایلى از سرزمین خود رانده یا مجبور به ترك آن مى شوند، در اندیشه جهانى و نظام حقوق بین المللى از مزایا و حقوقى برخوردارند. بنابراین، از جهت نظرى و حقوقى مشكل آوارگان مورد توجه جامعه بین الملل قرار گرفته است، اما حقوق و مقررات پناهندگى به دلیل نداشتن پشتوانه اجرایى، از جهت عملى و اجرایى با مشكلات جدّى روبه رو است; به گونه اى كه كشورها با توجه به مصالح و منافع ملّى خود با پناهندگان برخورد نموده و گاهى مسائل حقوقى تحت الشعاع مسائل سیاسى قرار مى گیرد. از این رو، پناهندگان در بیش تر كشورها با سختى ها و دشوارى هاى متعددى مواجه هستند. منبع: ۱ـ ر. ك. به: هوشنگ ناصرزاده، اعلاميه هاى جهانى حقوق بشر، بخش كنوانسيون ها، كنوانسيون ۱۹۵۱ ژنو، بند الف ماده يك، البته اين كنوانسيون، تنها درباره كسانى كه پيش از سال ۱۹۵۱ م. آواره شده اند، حقوقى را متذكر شده، ولى در پروتكل آن كه در سال ۱۹۶۷ م. به تصويب رسيده همه آوارگان را مشمول اين كنوانسيون دانسته اند. ر. ك. به: همان، بخش پروتكل ها ۲ـ مقصود از دولت هاى متعاهد، دولت هايى هستند كه مواد اين كنوانسيون را پذيرفته و امضا كرده باشند. ايران نيز در تيرماه ۱۳۵۵ به اين قرارداد ملحق شده است. ۳و۴ـ ر. ك. به: هوشنگ ناصرزاده، پيشين، مادّه ۳۱ / ماده ۳۲ ۵-۶-۷ـ ر. ك. به: نشريه دانشكده حقوق و علوم سياسى، تهران، شماره ۲۷، بهمن ۱۳۷۰، بخش ضميمه ها ۸و۹ـ ر. ك. به: هوشنگ ناصرزاده، پيشين / بخش پروتكل ها ۱۰ـ براى آگاهى از متن ميثاق ها ر. ك. به: همان، بخش ميثاق ها ۱۱ـ قاعده حقوقى از نظر حقوقى الزام آور است. ۱۲ـ ر. ك. به: منوچهر طباطبايى موتمنى، آزادى هاى عمومى و حقوق بشر، ص ۲۶۶ ۱۳ـ شيخ حر عاملى، وسايل الشيعه، ج ۱۵، باب ۵۹، ص ۱۴۱ ۱۴ـ محمد ابراهيمى، اسلام و حقوق بين الملل عمومى، دفتر همكارى حوزه و دانشگاه، ج ۲، ص ۳۸۰ ۱۵ـ۱۶ـ به نقل از شيرين عبادى، حقوق پناهندگان در ايران، ص ۱۷۲، اين مصوبه، چون از طرف نمايندگان مجلس شوراى اسلامى يا شوراى نگهبان مورد نقض و ردّ قرار نگرفته است، لذا به قوت خود باقى است./ ص ۱۹۰ ۱۷ـ هوشنگ ناصرزاده، پيشين،بخش كنوانسيون ها،مواد۲،۲۶ و ۳۲ منبع: حق گستر
 7. چند نفر از ما علایم‌مان را در گوگل سرچ کرده‌ایم؟ آیا در اینترنت به عنوان یک ناشناس بدجنس بودیم؟ آیا به دوست پسر یا دوست دختر سابقتان در فیس‌بوک توهین کرده‌اید؟ تقریبأ به مدت سه دهه، “شبکه جهانی وب” انقلابی را در طریقه یادگیری، عشق‌ورزی و الگوهای رفتاری تاریک ما ایجاد کرده است. اما در حالیکه برای بیشتر ما، دنیای آنلاین چیز خوبی است، برای برخی، می‌تواند یک کاتالیزور برای رفتارهای نسبتأ ناسالم باشد. اکنون، برای درک بهتر پیامدهای ذهنی و فیزیکیِ «کاربرد مشکل‌ساز اینترنت(PUI)»، محققان رسمأ «شبکۀ تحقیقاتیِ کاربرد مشکل‌ساز اینترنت (EU-PUI)» را راه‌اندازی کردند: یک شبکه‌ اروپایی با هدف بررسی و شناسایی رفتار آنلاین و همچنین علل و راه‌حل‌های بالقوۀ آن. پروفسور نوامی فاینبرگ، روانپزشک مشاور در دانشگاه هرتفوردشر اعلام کرد: «کاربرد مشکل‌ساز اینترنت مسئله‌ای جدی است. تقریبأ همه از اینترنت استفاده می‌کنند، اما هنوز اطلاعات کافی مربوط به این کاربردِ مشکل‌ساز وجود ندارد.» این شبکه در حال حاضر شامل ۱۲۳ کارشناس از ۳۸ کشور اروپایی است و بودجه‌اش را از طریق یک کمک هزینه به ارزش ۵۲۰ هزار یورو از همکاری اروپا در علم و تکنولوژی(COST) دریافت کرده است. گرچه این پروژه در کارهای مربوط به اختلالات طیف وسواسی-اجباری ریشه دارد، هدف این شبکۀ جدید درج دامنه‌ وسیعی از رشته‌ها در تحقیقاتش است. فاینبرگ گفت: «برای حل این مشکلات فقط به روانپزشکان و روانشناسان نیاز نداریم، بلکه باید متخصصان گوناگونی مثل دانشمندان علوم اعصاب، متخصصان ژنتیک، روانپزشکان کودک و بزرگسال و سیاستگذاران را گرد هم آوریم تا در زمینه‌ اینترنت تصمیم‌گیری کنیم.» این شبکۀ جدید که به طور رسمی راه‌اندازی شده یک بیانیه صادر کرده و در آن، ۹ حیطۀ کلیدی مطالعه را عنوان کرده است. این محققان امیدوارند که نه تنها عناصر سازندۀ کاربرد مشکل‌سازِ اینترنت را کشف کنند، بلکه باید ببینند این اختلال چگونه اندازه‌گیری، درک و برطرف – درمان – می‌شود قبل از اینکه از کنترل خارج شود. آنها قصد دارند بازی تهاجمی (که اوایل امسال توسط سازمان جهانی بهداشت رسمأ به عنوان عامل بیماری اعلام شد)، علائم مشکل‌ساز پـورن – جستجو کردن علائم بیماری در گوگل برای متقاعد کردن خودتان که چند روز با مرگ فاصله دارید – را بررسی کنند. چیز دیگری که این تیم امیدوار است بتواند بررسی کند این است که کاربرد مشکل‌ساز اینترنت تا چه حد تحت تأثیر ژنتیک، شخصیت و جامعه قرار دارد. فاینبرگ توضیح داد: «این تحقیق اغلب محدود به کشورها یا رفتارهای مشکل‌سازی مثل بازی اینترنتی است. بنابراین، مقیاس واقعی این مشکل، علل کاربرد مشکل‌ساز اینترنت را نمی‌دانیم؛ یا اطلاع نداریم که آیا فرهنگ‌های مختلف بیشتر در معرض کاربرد مشکل‌ساز اینترنت قرار دارند… ممکن است عوامل فرهنگی یا خانواده بر میزان بروز این مشکلات در افراد تأثیر بگذارند اما تحقیق باید این مسئله را مشخص کند.» علی‌رغم پیامدهای شدید اعتیاد به اینترنت، محققان تأکید دارند که برای بیشتر ما، حتی کاربرد طولانی مدت اینترنت خطرناک نیست. بیانیه‌ای که پروفسور طولت دمتروویچ به گاردین اعلام کرد بیان می‌کند: «دسترس بودن به خودی خود مشکل‌ساز نیست. کسی فقط بخاطر دسترسی به اینترنت به یک کاربر اینترنتیِ مشکل‌ساز تبدیل نمی‌شود یا به تماشای فیلم‌های پـورن اعتیاد پیدا نمی‌کند.» و دمتروویچ برای کسانی که در معرض خطر قرار دارند خوشبینی‌هایی را ابراز می‌کند. وی افزود: «تمام این دستگاه‌ها به این معنا هستند که احتمال کمک بیشتر از هر چیز دیگری موجود است.» و با این طرح جدید، امیدواریم ببینیم که ظرف چند سال آتی کمک بهتر و آسان‌تری دریافت کنیم. ترجمه: سحر الله‌وردی - بیگ بنگ
 8. Mohammad Aref

  پیدا کردن نیاز مهم مشتری و رفع آن

  به‌عنوان یک کارآفرین برای داشتن یک کسب‌وکار موفق یا تولید یک محصول خلاق، باید به درد و مشکل مشتریان خود توجه و برای رفع آن اقدام کنید. هر از گاهی مقاله‌ای به‌واسطه‌ی تیزبینی و کنجکاوی نویسنده‌اش، خودبه‌خود نوشته می‌شود. نویسنده، داستان پررنگ و مورد توجهی را پیدا می‌کند و کافی است به آن سروشکلی ببخشد، به‌گونه‌ای که احساس مخاطب را درگیر خود کند. این مطلب نیز از یک داستان در روزنامه‌ای محلی برگرفته شده و برجستگی موضوع آن، یک فرصت عالی برای روشن کردن ماجرا را فراهم کرده‌است. این مقاله ظاهرا درباره‌ی یک سرویس جدید در رالی، واقع در کارولینای شمالی آمریکا تحت عنوان Get spiffy توضیح می‌دهد. پیشنهاد این سرویس به مشتریانش این است که به محل آن‌ها مراجعه کند و ماشین‌هایشان را بشوید و برق بیندازد. تا وقتی که نمی‌دانید پشت این ماجرا چه کسی است، موضوع آن قدرها هم موضوع خاصی نیست. اسکات وینگو شخصی است که پشت Get Spiffy قرار دارد. او از این نظر شخص مهمی است که توانسته به شرکت‌های کارآفرینی دیگر در رشد و پیشرفت کمک شایانی بکند. زمانی که سخنرانی می‌کند، شنیدن صحبت‌های او ارزش دارد و نکاتی را مطرح می‌کند که برای کارآفرینان و نوآوران بسیار مهم است. در مصاحبه‌ای از اسکات درباره‌ی روش و مسیرش برای راه‌اندازی و فروش یک کسب‌وکار سوال می‌شود. پاسخ او به این سوال این است: با یک نیاز یا رنج آغاز کنید شاید هزاران بار این حرف را شنیده‌باشید، اما ارزش تکرار را دارد: در ذهن خود مسیر حرکت را با مشتری آغاز کنید. بهتر است بگوییم با نیاز مشتری آغاز کنید. به این مفهوم که نیاز و رنج مشتری را پیش از تولید یک محصول یا خدمت کامل و تمام شده، دقیقا بشناسید. ابتدا راه حل اولیه‌ی خود را آزمایش کنید، بازخوردهای مشتریان را به‌دقت گوش دهید و سپس در جهت گسترش محصول خود اقدام کنید. اگرچه اغلب اطلاعات و دانسته‌های کارآفرینان و نوآوران از مشتریانشان کافی نیست، اما به‌عنوان یک کارآفرین باید کوشید راه حل‌ها را با شرایط و موقعیت مشتریان هم‌راستا کرد و نیازها را متناسب با راه حل‌های از پیش ترتیب داده شده شکل داد. این‌کار به‌طرز فوق‌العاده‌ای جواب خواهد داد. در این چند جمله، اسکات اهمیت درک نیاز و رنج مشتری، یافتن مسیر آن، پیدا کردن یک راه حل بادوام حداقلی و گرفتن بازخورد، و در نهایت گسترش این راه حل را توصیف می‌کند. در حقیقت با یک فرمول ساده، همه چیز اعم از نوآوری را تحت پوشش قرار می‌دهد. تمرکز در هر پاراگراف، اسکات ایده‌ی ارزشمند جدیدی را اضافه می‌کند: تمرکز. دقت کنید که درباره‌ی تمرکز چه می‌گوید. کارآفرینان و افراد خلاق مدام در حال افزودن ویژگی‌ها، توانایی‌ها و خدمات جدید هستند و هر بار هدف در دسترس اما دورتری را معقولانه انتخاب می‌کنند. چه در حال ساخت اولین شرکت خود باشید یا اولین محصول خود را نوآوری کنید، تمرکز کلید موفقیت این مسیر است. انتخاب کار درست و انجام آن به بهترین نحو ممکن، بسیار مهم است. بنابراین پیام اصلی این است: با همدلی و توجه به نیاز مشتری آغاز کنید و با تمرکز بر نیاز و راه حل آن مسیر را پیدا کنید. این توصیه‌ی خوب برای کارآفرینان و نوآوران بسیار پر ارزش و گرانبها است. منبع: زومیت
 9. فارغ از دولت‌ها، شهرها نیز می‌توانند اقداماتی در جهت کاهش آسیب‌پذیری خود در برابر تغییرات اقلیمی انجام دهند. در ۶ اکتبر سال ۲۰۱۸، مجمع بین‌‌المللی تغییرات اقلیمی (IPCC)، گزارش ویژه‌‌ی خود را درمورد لزوم اقدام برای محدودسازی میزان گرمایش جهانی به‌‌اندازه‌‌ی ۱/۵ درجه‌‌ی سانتی‌‌گراد (نسبت به دوران پیش از انقلاب صنعتی) منتشر کرد. در نسخه‌‌ای از این گزارش، موسوم به چکیده‌‌ برای سیاست‌‌مداران (SMP) به‌‌وضوح بر لزوم اقدامی سریع و قطعی هشدار داده شده است. در این نسخه از گزارش تاکید شده است که تا سال ۲۰۳۰ میزان انتشار گازهای گلخانه‌‌ای باید به‌‌میزان ۴۵ درصد کاهش یابد و تا سال ۲۰۷۵ نیز این میزان باید به صفر برسد. پیش‌‌بینی دانشمندان اقلیمی دانشمندان مجمع بین‌‌المللی تغییرات اقلیمی ‌‌پیش‌‌بینی کرده‌‌اند که ما کمی بیشتر از ۱۰ سال برای کاهش مؤثر انتشار گازهای گلخانه‌‌ای فرصت داریم؛ ۱۰ سال پیش از آنکه فاجعه‌‌ی زیست‌محیطی رخ دهد. ما باید تغییراتی سریع و عمیق در تمامی بخش‌‌های انرژی،ارضی، شهری، سیستم‌‌‌‌های صنعتی و نیز زیرساخت‌‌ها (شامل ساختمان و حمل‌‌و‌‌نقل) اعمال کنیم؛ بدین ترتیب تا سال ۲۰۵۰، مانع از تجاوز دمای جهان از حد آستانه‌‌ی ۱/۵ درجه‌‌ای شویم. رسیدن به این نقطه‌‌ی هدف به‌‌منظور تقلیل آثار تغییرات اقلیمی و کاهش هزینه‌‌های ثانویه بسیار حیاتی است. با توجه به وضعیت فعلی ما، کاهش ۴۵ درصدی میزان انتشار تا سال ۲۰۳۰، هدفی متهورانه به نظر می‌‌رسد؛ اما عدم موفقیت ما در تحقق این چشم‌‌انداز منجر به تشدید بیشتر بلایای طبیعی، سیلاب‌‌ در مناطق ساحلی، به خطر افتادن امنیت غذایی و نیز نابودی تنوع زیستی و اکوسیستم‌‌های ویژه‌‌ای می‌‌شود که حتی از مردم هم حفاظت می‌‌کنند. دستیابی به این هدف، جاه‌‌طلبانه است؛ اما غیرممکن نیست. در حقیقت، ما همین حالا هم تا حد زیادی می‌‌دانیم چه اقداماتی لازم است انجام شود. ما بیشتر باید راجع به روش زندگی، کار و سفرهای خود تجدیدنظر کنیم؛ چراکه همین موارد به‌تنهایی حدود ۷۵ درصد از میزان انتشار جهانی گازهای گلخانه‌‌ای را تشکیل می‌‌دهند. ۴ مسیر اصلی برای رسیدن به انتشار صفر گزارش یادشده، ۴ مسیر اصلی برای رسیدن به هدف را به همراه پیامدهای احتمالی آنها مشخص کرده است. این مسیرها عبارت‌اند از: ۱. تقاضای انرژی کمتر ۲. تمرکز بیشتر بر پایداری ۳. تغییر روش تولید انرژی ۴. ادامه‌‌ی رویکرد منابع‌‌محوری مسیرهای ۱، ۲ و ۳ نیاز به تلاشی وسیع و همه‌‌جانبه دارد. مسیر ۴ نیز به سرمایه‌‌گذاری بسیار عظیم در بخش انرژی زیست‌‌توده باقابلیت جذب و ذخیره‌‌ی کربن (BECCS) نیاز دارد. با در نظر گرفتن رابطه‌‌ی پیچیده‌‌ی میان تقاضا، منابع انرژی و زمین در دسترس، به نظر می‌‌رسد که استراتژی بهبود ازطریق مسیرهای یادشده، نیاز به نوعی هم‌‌افزایی دارد. برای مثال، استراتژی‌‌های عرضه و تقاضا انرژی نیاز به هم‌‌افزایی با تولید و مصرف مسئولانه دارد؛ درعین‌حال درمورد آب سالم و بهداشت هم نیاز به نوعی مصالحه است. در شرایطی که این نوع هم‌‌افزایی با منطق سازگار است، پژوهشگران به فکر یافتن نقاط مشترکی در رابطه‌‌ی بین اقدامات اقلیمی و شاخص‌‌های کیفیت زندگی افتاده‌‌اند. مسیرهای رسیدن به انتشار صفر در مقیاس محلی شهرهای مختلف در قاره‌‌های گوناگون در حال تعیین اهداف کاهش انتشار خود هستند؛ این اهداف، سیاست‌‌ها و سرمایه‌‌گذاری‌‌های آنها را در بخش بهره‌‌برداری، ساخت‌‌وساز و امور زیرساختی تحت تأثیر می‌‌گذارد. مجمع بین‌‌المللی تغییرات اقلیمی نیز پروتکل‌‌هایی را به‌‌منظور برآورد و اندازه‌‌گیری میزان انتشار گازهای گلخانه‌‌ای در مقیاس ملی تبیین کرده است. بنیاد جهانی منابع، گروه شهرهای C40 و شورای بین‌‌المللی ICLEI در همکاری با بانک جهانی و نهادهای دیگر، موفق به معرفی چارچوبی شده‌‌اند که شهرها به کمک آن می‌‌توانند میزان انتشار گازهای گلخانه‌‌ای خود را (با روشی سازگار با پروتکل‌‌های IPCC) اندازه‌‌گیری کنند. پروتکل جهانی اندازه‌‌گیری گازهای گلخانه‌‌ای در مقیاس محلی به‌‌صورت پایلوت در ۳۳ شهر مختلف پیاده‌‌سازی شده است. شبکه‌‌های بین‌‌المللی دیگر نظیر گروه‌‌های ۱۰۰ شهر، C40، و EcoDistricts نیز خدمات همکاری فنی و مشاوره‌‌ای لازم را در این زمینه ارائه می‌‌کنند. استراتژی‌‌های تأمین و کاهش تقاضا شهرها در حال پیاده‌سازی استراتژی‌‌های مقیاس‌‌بزرگ در زمینه‌‌ی کاربری زمین، مدیریت انرژی در ساختمان، حمل‌‌ونقل، زیرساخت‌ها (بخصوص پوشش معابر) و انتشار نهان هستند. این استراتژی‌‌ها را ‌‌می‌‌توان از دو دیدگاه عرضه و تقاضا بررسی کرد. استراتژی‌‌های کاربری ارضی الگوهایی که شهرها بر اساس آنها ساخته می‌‌شوند، در میزان انتشار گازهای گلخانه‌‌ای آنها مؤثر است. معماری فشرده، مرتبط و متمرکز در شهرها امکان پیاده‌‌سازی سایر استراتژی‌‌های کاهش انتشار را نیز فراهم می‌‌کند. در این شهرها امکان حمل‌‌ونقل آسان‌‌تر بوده و زیرساخت‌‌ها و ساختمان‌‌ها به‌صورت کارآمدتر و با مصرف انرژی پایین‌‌تر ساخته می‌‌شوند. در چنین شرایطی نیازی به تغییر کاربری مزارع و مراتع طبیعی اطراف شهر نیز نخواهد بود؛ بنابراین این ذخایر طبیعی می‌‌توانند کربن بیشتری در خود ذخیره کنند و نیز به‌‌علت مجاورت با شهر، هزینه‌‌های زنجیره‌‌ی تأمین (از مزرعه تا محل مصرف) نیز کاهش می‌‌یابد. انتشار نهان ساختمان‌‌ها و زیرساخت‌‌ها در دل خود انتشار نهان دارند. این انتشار ناشی از انرژی مصرف‌‌شده در فرایند تولید مصالح و نیز نقل‌‌وانتقال آن تا محل ساختگاه است. ساختمان‌‌هایی که با استفاده از مصالح بومی ساخته شوند، میزان انتشار نهان کمتری خواهند داشت؛ به‌‌خصوص اگر در فرایند تولید این مصالح انرژی زیادی مصرف نشده باشد و قابلیت بازیافت و استفاده‌‌ی مجدد هم داشته باشند. زیرساخت‌‌های سبز نظیر پارک‌‌ها و فضاهای در نظر گرفته‌شده برای جمع‌‌آوری آب بارندگی می‌‌توانند جایگزین مناسبی نسبت به زیرساخت‌‌های بتنی (که دارای انتشار نهان بالایی هستند) باشند. استراتژی‌‌های انرژی مصرفی در ساخت‌‌وساز در ایالات‌‌متحده، ساخت‌‌وساز مسئول انتشار ۴۰ درصد از انتشار گازهای گلخانه‌‌ای است. با استفاده از فناوری‌های دارای بازدهی انرژی بیشتر در امر ساخت‌‌وساز و نیز به‌‌کارگیری منابع انرژی تجدیدپذیر در محل مصرف، می‌‌توان میزان انتشار گازهای گلخانه‌‌ای در مقیاس شهری را تا حد زیادی کاهش داد. علاوه بر اعمال روش‌‌های اکتیو، می‌‌توان از روش‌‌های پسیو بهتری در ساخت‌‌وساز استفاده کرد؛ جهت‌‌گیری عمدی ساختمان‌‌ها به سمت آفتاب، عایق‌‌کاری گرمایی و سیستم تهویه‌‌ی گرمایی نمونه‌‌هایی از این نوع روش‌‌های پسیو هستند. با راهکارهایی نظیر کاهش تقاضای مصرف انرژی، توسعه منابع انرژی سبز و ترویج سبک زندگی پایدارتر، شهرها می‌‌توانند مسیر مختص به خود را به‌سوی کاهش انتشار تعریف کنند. استراتژی‌‌های حمل‌‌ونقل دومین منبع انتشار گازهای گلخانه‌‌ای در شهرها، بخش حمل‌‌ونقل است. در اینجا ۳ استراتژی برای کاهش انتشار در بخش حمل‌‌ونقل وجود دارد: کاهش مسافت طی شده توسط وسایل نقلیه (VMT) بهبود فناوری وسایل نقلیه جایگزینی سوخت‌‌های پاک‌‌تر با ترویج ایده‌‌ی «اول پیاده‌‌روی کن» در شهرها می‌‌توان میزان انتشار را به‌‌صورت چشمگیری کاهش داد. همچنین با طراحی پیاده‌‌روها با کاربری مناسب و یکپارچه می‌‌توان از مزایای سیستم جابجایی دوگانه بهره کامل را برد. استراتژی‌‌های تأمین شهرها می‌‌توانند از فناوری‌‌ها و منابع انرژی سبز باهدف کاهش میزان انتشار خود در بخش انرژی بهره ببرند. در مقیاس شبکه‌‌ی برق منطقه‌‌ای، شهرها می‌‌توانند در مورد خریداری برق از منابع انرژی سبز مذاکره کنند؛ همچنین می‌توانند از سیاست‌‌های تشویقی دولت در رابطه با کاهش دی‌‌اکسید کربن و دیگر آلاینده‌‌های مضر در منابع انرژی، بهره‌‌ی لازم را ببرند. شرکت‌‌های فعال در‌‌ زمینه‌‌ی تأمین انرژی شهری هم‌اکنون در حال حرکت به سمت بازیافت انرژی از زباله، انرژی بادی و انرژی خورشیدی هستند. در مقیاس محلی نیز شهرها یا انبوه‌‌سازان می‌‌توانند از فناوری ریزشبکه (Micro-grid) یا انرژی‌‌های تجدیدپذیر استفاده کنند. در مسیر رسیدن به هدف انتشار صفر، استراتژی‌‌های تأمین در صورت کاربرد به‌موازات استراتژی‌‌های کاهش تقاضا، دارای بیشترین میزان توجیه اقتصادی خواهند بود. شهرها باید اقدام کنند هم‌‌اکنون ما در یک نقطه‌‌ی بحرانی از ظرفیت زمین برای گرمایش بیشتر به سر می‌‌بریم. در حالیکه تلاش‌‌های جهانی برای حل این معضل در جریان است، جوامع محلی خود می‌‌توانند اقدام کنند؛ کما اینکه برخی از آنها پیش‌تر نیز شروع کرده‌‌اند. آنها با همتایان خود مشارکت می‌‌کنند، از یکدیگر می‌‌آموزند و سیاست‌‌هایی را در جهت تعدیل اثرات اقلیمی وضع می‌‌کنند. آنها از منابع انتشار فعلی خود لیست‌‌برداری می‌‌کنند تا بفهمند در چه بخش‌‌هایی نیاز به کاهش دارند، سپس اهداف را مشخص می‌‌کنند و نهایتا استراتژی‌‌های لازم را برای رسیدن به این اهداف مورد پیگیری قرار می‌دهند. این جوامع کوچک مسیر اختصاصی خود را برای کاهش انتشار تعیین می‌‌کنند، منابع انرژی پاک‌‌تر را توسعه می‌‌دهند و سبک زندگی پایدارتر را ترویج می‌‌کنند. منبع: زومیت
 10. شرکت بین‌المللی بازیافت کربن در ایسلند از فناوری‌های جدیدی برای بهره‌برداری از کربن‌دی‌اکسید حاصل از فعالیت‌های دیگر برای مبارزه با تغییرات اقلیمی استفاده می‌کند. ایسلند از حیث اینکه که تقریبا تمام نیاز برق خود را از انرژی‌های تجدیدپذیر تامین می‌کند، منحصر‌به‌فرد است. رودخانه‌های یخچالی ایسلند از طریق انرژی آبی حدود ۷۰ درصد برق این کشور را تامین می‌کنند و وجود حدود ۲۰۰ آتشفشان در این کشور این امکان را فراهم می‌آورد که بقیه‌ی انرژی مورد نیاز خود را از انرژی زمین‌گرمایی (ژئوترمال) تامین کند. تراژدی مشترک البته ایسلند همیشه یک مدل از سیستم‌های پایدار نبوده‌ است. وقتی نخستین مهاجران وارد این سرزمین شدند، شروع به از بین بردن جنگل‌های این منطقه کردند. آن‌ها همچنین با شکار بی‌رویه، گونه‌ی پنگوئن بزرگ را به انقراض کشیدند. در حال حاضر عمده‌ی درختان ایسلند از بین رفته‌اند و دیگر پنگوئن بزرگی هم در این منطقه وجود ندارد. با این حال این وضعیت، چیز عجیبی نیست. در کل تاریخ مردمی که بر اساس منافع شخصی خود عمل کرده‌اند، موجب تخریب محیط و مصرف بیش از اندازه‌ی منابع زیستی شده‌اند. این موضوع تراژدی مشترکی است که به‌صورت مکرر در تاریخ اتفاق افتاده‌ است. امروزه نیز انسان‌ها در حال به پایان رساندن منابع سوخت‌های زیستی هستند و موجب انتشار گاز کربن‌دی‌اکسید در اتسمفر می‌شوند. اگرچه ممکن است هر کدام از استفاده‌ها به تنهایی تاثیر کمی داشته‌باشند؛ اما وقتی به‌صورت یک مجموعه در نظر گرفته‌ شوند، بسیار تاثیر‌گذار هستند. در گزارش جدید مجمع بین‌المللی تغییرات اقلیمی (IPCC)، آمده‌ است که محدود کردن میزان افزایش گرمای زمین تا ۱/۵ درجه‌ی سانتی‌گراد، نیازمند تغییرات سریع، جدید و بی‌سابقه‌ای است که باید در تمام جنبه‌های جامعه اتفاق بیفتد. اما احتمال اتفاق‌ افتادن این وضعیت به‌علت همان موضوع تراژدی مشترک چیزی نزدیک به صفر است. یکی از مواردی که می‌تواند در این زمینه کمک‌کننده باشد، این است که ما دارای تکنولوژی‌هایی باشیم که بتوانند مانع از انتشار کربن‌دی‌اکسید در هوا شوند یا این که بتوانند کربن‌دی‌اکسید هوا را بگیرند (تولید سوخت از اتمسفر). بازیافت کربن‌دی‌اکسید شرکت‌هایی در حال استفاده از کربن‌دی‌اکسیدی هستند که قرار بوده در اتمسفر رها شوند. یکی از این شرکت‌ها در ایسلند است. شرکت بین‌المللی بازیافت کربن (CRI) از برق و انتشار گاز کربن‌دی‌اکسید حاصل از نیروگاه‌های زمین‌گرمایی این کشور برای تولید متانول استفاده می‌کند.نام تجاری محصول آن‌ها ولکانول است. از بخار زمین‌گرمایی برای تولید برق استفاده می‌شود و این بخار هم وقتی متراکم شود تبدیل به مایع می‌شود. این بخار حاوی حدود ۲ درصد کربن‌دی‌اکسید است؛ ولی پس از اینکه آب آن جدا شد، گازهای باقیمانده حاوی حدود ۹۰ درصد کربن‌دی‌اکسید خواهد بود. هرچند کربن‌دی‌اکسید حاصل از انرژی زمین‌گرمایی بسیار کم است؛ اما اگر جلوی همین مقدار خروجی هم گرفته شود، مفید‌ است. کربن‌دی‌اکسید را می‌توان به انواع مختلفی از محصولات تبدیل کرد هرچند این فرایندها ملزوماتی هم دارند. کربن‌دی‌اکسید مولکولی پایدار با انرژی پایین است و برای شکستن پیوندهای موجود در آن به انرژی نیاز است. برای این کار هیدروژن هم مورد نیاز است. بیشتر هیدروژن جهان از گاز طبیعی به‌دست می‌آید، اما این گاز را با عبور جریان الکتریکی از آب نیز می‌توان تولید کرد. این فرایند الکترولیز نامیده‌می‌شود و آب را به عناصر تشکیل‌دهنده‌ی آن یعنی هیدروژن و اکسیژن تجزیه خواهد کرد. در این وضعیت طبق قوانین ترمودینامیک، مقدار انرژی ورودی بیش از انرژی خروجی خواهد بود؛ اما شرایطی وجود دارد که این فرایند را می‌تواند اقتصادی کند. برخی بر این باورند که اگر متانول وارد بازار سوخت شود، آن کربن‌دی‌اکسید در نهایت دوباره تولید خواهد‌ شد. این گفته درست است؛ ولی به‌علت اینکه کربن‌دی‌اکسید قبل از رها‌شدن در اتمسفر بازیافت می‌شود، میزان انتشار خالص حاصل از احتراق آن سوخت کم‌تر خواهد بود. علاوه بر این اگر متانول در صنایع مربوط به پلاستیک استفاده شود، کربن‌دی‌اکسید می‌تواند برای مدت طولانی‌تری نگه داشته شود. کلید این فرایند انرژی ارزان است. در حدود ۷۰ درصد از هزینه‌های تولید در یک نیروگاه تجاری توسط هزینه‌ی انرژی تعیین می‌شود. باید مقداری محاسبه انجام دهیم تا مشخص کنیم چه قیمتی از انرژی لازم خواهد بود تا این فرایند عملی شود. یک مگاوات‌ساعت (MWh) انرژی معادل ۳/۴ میلیون واحد گرمایی بریتانیایی (Btu) است. بازده فرایند تبدیل الکتریسیته به سوخت در حدود ۵۰ درصد است. یک گالن از متانول حاوی ۵۶۸۰۰ واحد گرمایی بریتانیایی است، بنابراین یک مگاوات‌ساعت معادل تقریبا ۳۰ گالن متانول است. بر‌اساس اطلاعات متانکس (بزرگترین تولید‌کننده‌ی متانول و یکی از سرمایه‌گذاران CRI) قیمت کنونی متانول در حدود ۱/۵۰ دلار برای هر گالن است. بنابراین یک مگاوات‌ساعت انرژی می‌تواند چیزی معادل ۴۵ دلار ارزش متانول تولید کند. اگر انرژی ۷۰ درصد کل هزینه‌ها را تشکیل دهد، هزینه‌ی سر‌به‌سر (بی سود و زیان) برای انرژی باید کمتر از حدود ۷۰ درصد از ۴۵ دلار یا ۳۱/۵ دلار در هر مگاوات ساعت برسد. بر اساس سازمان اطلاعات انرژی، هزینه‌ی سطح‌بندی شده (LCOE) برای انرژی زمین‌گرمایی چیزی در حدود ۵۰ دلار بر مگاوات‌ساعت است. طبق برنامه قرار است انرژی سلول‌های خورشیدی در چند سال آینده به این سطح برسند و هزینه‌های انرژی باد قرار است که تا سال ۲۰۲۵ در برخی از مناطق به حد ۲۳ دلار بر مگاوات‌ساعت کاهش پیدا کند. در حال حاضر هم در مواقعی کشورهایی نظیر آلمان و ایالت‌هایی همچون کالیفرنیا چنان مقدار اضافی از انرژی تولید می‌کنند که در نهایت قیمت آن انرژی به زیر صفر می‌رسد. در چنین مواردی آن انرژی اضافه می‌تواند به سمت تولید و ذخیره‌ی هیدروژن هدایت شود. علاوه بر این، این امر هیچ سهمی در افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای ندارد. اگر ما ارزش اقتصادی میزان انتشار خالص گازی کمتر این سوخت را در نظر بگیریم، اقتصاد بهبود می‌یابد. همچنین اگر درمورد متانول راهکارهایی نظیر آنچه در مورد اتانول سلولزی برای کاهش انتشارات گازهای گلخانه‌ای انجام می‌شود، اعمال شود، ارزش متانول تولید‌شده از هر مگاوات‌ساعت انرژی به بیش از دو برابر می‌رسد. نیروگاه زمین‌گرمایی در ایسلند کارخانه‌ای در حال بهره‌برداری نکته‌ی مهم در مورد فرایند فوق این است که یک تئوری صرف نیست و تنها در مقیاس آزمایشگاهی انجام نمی‌شود. شرکت CRI، کارخانه‌ی در حال فعالیتی با ظرفیتی در حدود ۴ هزار تن متانول در هر سال دارد . این کارخانه در نزدیکی نیروگاه اسواتسنگی واقع شده‌است که ۱۵۰ مگاوات از انرژی گرمایی برای بخش گرمایی و ۷۵ مگاوات انرژی برای بخش الکتریکی تولید می‌کند. نیروگاه انرژی هم برق تولید می‌کند و هم منبع کربن‌دی‌اکسید برای کارخانه‌ی متانول CRI است. پروژه‌ی CRI در هر منطقه‌‌ی داری انرژی ارزان و منبعی از کربن‌دی‌اسید می‌تواند بازده داشته باشد. اگر مشوق‌های مالی برای تولید سوخت‌های تجدید‌پذیر وجود داشته باشد، این فرایند در مناطق زیادی عملیاتی می‌شود. این دقیقا نوعی از فناوری است که ما برای مبارزه با افزایش انتشار گاز کربن‌دی‌اکسید در اتمسفر به آن نیاز داریم. منبع: زومیت
 11. پنتاگون در پی آن است که با استفاده از حشرات برای انتقال ویروس‌‌های دستکاری شده به محصولات کشاورزی، امنیت غذایی را در ایالات متحده تامین کند؛ اما دانشمندان بیم آن را دارند که ارتش حشرات ساخته و پرداخته پنتاگون، در نهایت به سلاحی بیولوژیک تبدیل شود. آیا حشراتی که حامل ویروس‌های اصلاح شده‌ی ژنتیکی هستند، فرشته‌ی نجات کشاورزان امریکایی خواهند بود یا این به اصطلاح ارتش حشرات ، به سلاحی بیولوژیک و غیرقابل کنترل بدل خواهد شد؟ این پرسشی است که به تازگی پیرامون برنامه‌ی جنجالی و مناقشه‌برانگیز پنتاگون مطرح می‌شود. این برنامه تحقیقاتی با نام حشرات متفقین (Insect Allies)، از سوی آژانس پروژه‌های تحقیقاتی پیشرفته وزارت دفاع ایالات متحده (DARPA) تامین مالی شده و شامل استفاده از تکنیک‌های دستکاری ژنتیکی از قبیل CRISPR است؛ با این هدف که آلوده‌ کردن حشرات به ویروس‌های اصلاح شده‌، منجر به مقاوم‌سازی محصولات کشاورزی امریکا شود. به عنوان مثال چنانچه یک مزرعه ذرت به طور غیرمنتظره تحت تنش خشکی یا در معرض پاتوژن‌ها (عوامل بیماری‌زا) قرار بگیرد، حشرات متفقین می‌توانند در قالب ارتشی از شته‌های حامل یک ویروس اصلاح شده، صف آرایی کرده و به گیاهان زراعی یورش ببرند تا موجب کند شدن رشد آن‌ها شوند. به این ترتیب شانس بقای گیاهان در شرایط نامساعد محیطی افزایش خواهد یافت. در وب‌سایت DARPA، این پروسه به عنوان تیماری هدفمند توصیف شده است که می‌تواند در یک فصل زراعی نیز تاثیر خود را بگذارد و محصولات کشاورزی امریکا را از عوامل تهدیدکننده‌ی امنیت غذایی نظیر بیماری‌، سیل، سرما زدگی و خطرات ناشی از بازیگران دولتی و غیر دولتی مصون نگه دارد. البته اعضای مجامع علمی با تردید به این موضوع می‌نگرند. چند روز پیش، یک تیم 5 نفره از دانشمندان با انتشار یادداشتی در مجله علوم (the journal Science)، نگرانی خود بابت احتمال به‌کارگیری این ارتش حشرات به عنوان سلاحی بیولوژیک را ابراز کردند. به گفته‌ی «سیلیا وونکی» یکی از نویسندگان این یادداشت و استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه فرایبورگ آلمان: با این وجود «بلیک بکستاین» مدیر پروژه حشرات متفقین، چندان نگران این موضوع نیست. او در مصاحبه‌ای با واشنگتن پست گفت: پروژه حشرات متفقین هم‌اکنون در مراحل ابتدایی توسعه قرار دارد و حداقل چهار نهاد امریکایی دیگر (شامل موسسه بویس تامسون، دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا، دانشگاه ایالتی اوهایو و دانشگاه آستین تگزاس) که در آن مشارکت دارند، برای پیشبرد تحقیقات مربوطه بودجه دریافت کرده‌اند. به گفته‌ی بکستاین، اخیرا نخستین هدف‌گذاری طراحان پروژه محقق شده است: آزمایش اینکه آیا یک شته از ارتش حشرات متفقین می‌تواند با انتقال یک ویروس دستکاری شده به ساقه ذرت، منجر به بروز خاصیت فلورسانس در آن شود یا خیر؟ آن‌طور که واشنگتن پست نقل کرده، پاسخ مثبت بوده و یک ذرت درخشنده ایجاد شده است. منبع: گجت نیوز
 12. سرطان کبد یکی از سرطان‌هایی است که می‌تواند در افراد، حتی بدون ایجاد علائم ایجاد شود. در این مقاله قصد داریم به بررسی علائم و روش‌های درمان سرطان کبد بپردازیم. سرطان کبد، سرطانی است که در بافت‌هایی از کبد آغاز می‌شود. بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهانی، سرطان کبد به عنوان چهارمین علت مرگ و میر بر اثر سرطان در جهان، سالانه باعث مرگ 782 هزار نفر می‌شود. مطابق با گزارش موسسه ملی سرطان (NCI)، این نوع سرطان شامل سرطان سلول‌های کبد (HCC) و سرطان مجرای صفراوی (کلانژیوکارسینوما) است. (مجاری صفراوی، لوله‌های نازکی هستند که کبد، روده کوچک و کیسه صفرا را به هم متصل می‌کنند) موسسه ملی سرطان ایالات متحده آمریکا برآورد کرده است که در سال 2018، تعداد 42202 مورد جدید از سرطان کبد شناسایی شده که در 200 مورد، منجر به مرگ شده است. در بین سال‌های 2008 تا 2014، تقریبا 17.7 درصد از افرادی که مبتلا به سرطان کبد شده‌اند، طی 5 سال گذشته موفق شده‌اند زنده بمانند. طبق اعلام این موسسه، حدود یک درصد از مردم در طول دوران زندگی خود، در معرض سرطان کبد قرار می‌گیرند. میزان تشخیص این نوع سرطان از 10 سال گذشته تاکنون، رشدی معادل 2.6 درصد داشته است. عوامل خطرآفرین برای سرطان کبد می‌توانند شامل هپاتیت B و C (هپاتیت همان التهاب کبد است)، سیروز ( یک بیماری که باعث آسیب کبد شده و از جریان خون جلوگیری به عمل می‌آورد، علت ایجاد سیروز می‌تواند مصرف الکل یا هپاتیت باشد) و آفلاتوکسین (سم نوعی قارچ بوده که می‌تواند در مواد غذایی، به علت ذخیره نادرست ایجاد شود) باشند. علائم مربوط به سرطان کبد دکتر دیوید برنشتاین (David Bernstein)، ریاست بخش کبدشناسی (Hepatology) موسسه بهداشتی واقع در لانگ آیلند شمالی اظهار داشت: علائم در صورتی که ظاهر شوند، می‌توانند شامل توده سخت یا درد سمت راست شکم، تورم شکم، از دست دادن اشتهاء، کاهش وزن ناخواسته، حالت تهوع و زردی باشند. روش‌های تشخیص و آزمایش بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهانی، پزشکان با انجام معاینات فیزیکی عادی می‌توانند بزرگی کبد و حساس بودن آن را تشخیص دهند، در ادامه هم می‌توانند درستی یافته‌های خود را از طریق سونوگرافی شکمی و سی تی اسکن، بررسی کنند. دکتر دیوید برنشتاین در مصاحبه با Live Science گفت: با این‌حال، بزرگی یا عملکرد غیرطبیعی کبد می‌تواند نشانه‌ای از سایر بیماری‌های کبد باشد. یک پزشک باید با انجام آزمایش‌های بیشتر همانند بیوپسی کبدی (برداشتن نمونه‌ای از بافت کبد برای بررسی رشد غیرطبیعی)، تشخیص را محدود کند. دکتر دیوید برنشتاین اظهار داشت: AFP پروتئینی است که معمولا توسط جنین تولید می‌شود اما اگر در بزرگسالان یافت شود، می‌تواند نشانه‌ای از سرطان کبد باشد؛ همچنین این پروتئین می‌تواند نشانه‌ای از بارداری یا انواع دیگر سرطان باشد. اگر سرطان کبد در بیمار تشخیص داده شود، ممکن است به آزمایش‌های بیشتری برای بررسی احتمال گسترش سرطان در سایر نقاط بدن نیاز باشد. معرفی روش‌های درمانی علاوه بر درمان‌های مختلفی که در آزمایش‌های بالینی مورد مطالعه قرار می‌گیرند، درمان‌های رایج در دسترس برای مبارزه با سرطان کبد را می‌توان جراحی، پرتودرمانی و شیمی درمانی عنوان کرد. طبق اعلام موسسه ملی سرطان ایالات متحده آمریکا، درمان، بستگی به نوع و مرحله سرطان دارد. لیست زیر به برخی از روش‌های ممکن درمان اشاره دارد: آبلاسیون‌تراپی یکی از روش‌های درمانی بوده که بافت سرطانی را نابود یا به طور کلی حذف می‌کند. پزشکان در این روش با استفاده از سوزن الکترودی، به منظور تحویل امواج رادیویی با انرژی بالا برای گرم کردن و نابودی سلول‌های سرطانی استفاده می‌کنند. برای بیماران مبتلا به سرطان کبد که در مراحل اولیه بیماری قرار دارند، جراحی ممکن است شامل یک هپاتکتومی جزئی باشد که در آن بخش بیمار کبد حذف شده یا جراحی پیوند کبد (کبد به صورت کامل حذف و جایگزین می‌شود) صورت می‌گیرد. دکتر برنشتاین در رابطه با پیوند کبد اظهار داشت: بر اساس اعلام موسسه ملی سرطان ایالات متحده، پرتودرمانی خارجی، شایع‌ترین نوع پرتودرمانی بوده که در آن از X-Ray یا اشعه‌هایی با انرژی بالا جهت نابودی سلول‌های سرطانی یا کوچک‌تر کردن تومورها استفاده می‌کنند. پرتودرمانی داخلی هم وجود دارد، جایی که ماده رادیواکتیو در سوزن یا ابزارهای خاص پزشکی تعبیه شده و در نزدیکی تومور قرار می‌گیرد. شیمی درمانی برای نابود کردن یا کاهش موقتی رشد سلول‌های سرطانی انجام می‌شود. طبق گفته موسسه ملی سرطان، داروها می‌توانند از طریق پمپاژ، تزریق وریدی یا شریان کبد به منظور تحویل غلظت بالای دارو برای مبارزه با سلول‌های سرطانی کبد، استفاده شوند. آمبولیزاسیون می‌تواند یکی دیگر از گزینه‌های درمانی برای بیمارانی باشد که نمی‌توانند درمان یا جراحی را برای حذف بافت‌های سرطانی یا تومورهایی که از کبد به بیرون گسترش پیدا نکرده‌اند، انجام دهند. در این روش درمانی با استفاده از یک ماده، باعث کاهش یا مسدودسازی جریان خون از طریق شریان کلیدی به بافت شده تا تومورها از کمبود اکسیژن و مواد مغذی لازم برای رشد، محروم شوند. شیوه‌های پیشگیری از سرطان کبد اگر کبد به علت هپاتیت، دچار آسیب‌دیدگی طولانی شده باشد، ممکن است خطر ابتلا به سرطان کبد افزایش یابد. بر اساس اعلام موسسه ملی سرطان ایالات متحده آمریکا، واکسیناسیون علیه هپاتیت B می‌تواند راهی موثر در جلوگیری از ایجاد سرطان کبد باشد. (واکسن برای جلوگیری از هپاتیت C وجود ندارد) بر اساس اعلام کلینیک مایو، روش‌های جلوگیری از هپاتیت C شامل مواردی همچون اجتناب از داروهای IV، رابطه جنسی ایمن و اجتناب از خالکوبی می‌شود. برای برخی از بیماران مبتلا به هپاتیت B و C مزمن یا سیروز، غربالگری می‌تواند یک گزینه جهت جلوگیری از سرطان کبد باشد. منبع: گجت نیوز
 13. ماه مصنوعی توسط محققان چینی تا سال 2020 ساخته خواهد شد. یکی از شهرهای چین قصد دارد جهت روشن کردن آسمان‌، ماهواره‌ای شبیه به ماه به فضا ارسال کند. انسان‌ها از گذشته تا‌کنون پروژه‌های عجیبی نظیر پرتاپ اشیای مختلف به فضا را تجربه کرده‌اند که اغلب این پروژه‌ها با شکست مواجه شدند. اکنون یک هنرمند فرانسوی که تجربه ایجاد گردنبندی از آینه معلق در بالای زمین را در کارنامه خود دارد، ایده ساخت ماه مصنوعی را عنوان کرده‌ است. قرار شده این ماهواره درخشان در سال 2020 میلادی در جنوب غربی شهر چنگدو مورد استفاده قرار گیرد و به اندازه 8 ساعت روشنایی ماه واقعی را داشته باشد. وو چانفند (Wu Chunfend)، مدیر موسسه پژوهشی چنگدو (Casc) در مورد این پروژه بیان کرد در صورت عملی شدن این پروژه، شاهد یک ماه مصنوعی در آسمان خواهیم بود که با روشن کردن محیط اطرافش دیگر به چراغ‌های معمولی در خیابان‌ها نیازی نیست. در نگاه اول، این پروژه یک اقدام غیر‌ ممکن به نظر می‌رسد، اما پژوهشگران سال‌ها روی آن تحقیق کرده‌اند و پیشرفت آن با انتظارات ما همراه بوده است. انتقاد مردم از ماه مصنوعی بسیاری از شهروندان چنگدو از ساخت ماه مصنوعی انتقاد کرده‌اند و بر این باورند که نور ساخته شده از این ماه، تاثیرات منفی بر جانوران و مشاهدات نجومی به دنبال خواهد داشت. با این وجود کانگ ویمین (Kang Weimin)، مدیر موسسه اپتیکز (Institute of Optics) اعتقاد دارد نور این ماه مصنوعی تنها به اندازه تابش نور هنگام غروب آفتاب است. منبع: گجت نیوز
 14. seyed mehdi hoseyni

  گزارشگران فوتبال

  متاسفانه گزارش ایشونو من نشنیدم اما انصافا فردوسی پور درجه یک....رو دستش نیست واقعا
 15. فکور

  گزارشگران فوتبال

  خیابانی در گزارشاتش دوست داره که حتی رنگ لباس بازیکنا رو هم حماسی کنه. او در گزارش بازی ایران و بولیوی میگفت؛ بیرانوند یکدست آبی پوشیده گلر بولیوی یکدست زرد پوشیده و بازکنان بولیوی هم یکدست سبز و بازیکنان ما یکدست قرمز پوشیده اند و هیچ بازیکنی در زمین با لباس رنگی دنگی دیده نمیشه. جدا اگه اینا رو نمیگفت ،ما متوجه نمیشدیم و ضرر میکردیم. نوبره این خیابانی.
 16. فکور

  گزارشگران فوتبال

  خیابانی مثلا میخواد بازی رو جذاب کنه. حالا چرا اینو میخواد من نمیفهمم. تو این گیر و ویر هر چه تلاش میکنه میبینه نمیشه. خلاصش راهشو بخیال خودش پیدا کرده. تقریبا شبیه این؛ حالا میره کرنر بزنه. یعنی چه اتفاقی میخواد بیفته. ممکنه بتونن گل بزنن ؟شایدم ما ضد حمله بزنیم و تعداد گل هامونو بیشتر کنیم. داور میخواد سوت رو بزنه. حالا میزنه و حسنقلی توپو دفع میکنه.و........ وقتی خیابانی گزارشگر باشه من فوتبال رو بدون صدای گزارشگر تماشا میکنم.
 17. هفته گذشته
 18. مقاله طرح ریزی شهری و بازسازی مناطق آسیب دیده از جنگ توسط محمدتقی رهنمایی در شماره اول مجله آبادی در سال 1370 منتشر شده و به صورت PDF از پیوست می تونید دانلود کنید. طرح ریزی شهری و بازسازی مناطق آسیب دیده از جنگ.pdf
 19. Mohammad Aref

  مقاله معمار و ماشین فرانک لوید رایت

  مقاله معمار و ماشین فرانک لوید رایت که توسط خانم فرزانه طاهری ترجمه شده و در اولین شماره از نشریه آبادی در سال 1370 منتشر شده رو به صورت PDF از پیوست می تونید دانلود کنید. ماشین ابزار کار معمار است، چه بخواهد و چه نخواهد، باید معمار بر ماشین سلطه یابد وگرنه ماشین او را در چنگ خود خواهد گرفت. ‏ماشین؟ ماشین چیست؟ ‏ماشین عاملی است که انسان به مدد مغز خود و به شکل خود آن را خلق کرده است تاکارهای تخصصی سطح بالا را به طور مکانیکی، خودکار، و بی امان، و ارزانتر از انسان انجام دهد. و کاهی هم بهتر از انسان. ‏ماشینهای تکامل یافته شباهت حیرت آوری با مکانیسم خود ما دارند. هر کسی می‌تواند قیاس کند. می توان هر سیستم ماشین را گرفت و بافرایند انسانی مقایسه کرد. ماشین به عنوان یک ابزار و نه یک اصل در جهان ما تازگی دارد، تازه وارد است اما از همین حالا فاتح شده است. ‏توفیق ماشین انسان را از آرمانهای قدیمیش محروم کرده است. چون آن آرمانها به کارکرد فردی دستها و پاهای انسان مربوط بودند. ‏حال به جای پا چرخ داریم. به جای دست، جانشینانی ظریف، به جای نیروی انگیزش، اشیایی مکانیکی از ورشو و آهن که همانند قلب و مغزی محدود عمل می کنند. ‏به جای نیروی حیاتی مواد منفجره یا منبسطه داریم. جهان ابداع و ابتکار. بخش عظیمی از انرژی خلاق مغز مدرن را به خود جذب می کند و به تدریج بر زحمات طاقت فرسای بشری غلبه می کند. ‏ماشین موتوری است برای رهایی یا بردگی. بستگی به هدایت دست انسان و نحوه کنترل آن دارد، چرا که خود از عهده کنترل خود برنمی آید. ‏ماشین خود اراده‌ای برای انجام کار ندارد. انسان هنوز در پشت هیولایی که خود خلق کرده است حضور دارد. اگر او نبود، هیچ کاری از این هیولا برنمی‌آمد. معمار و ماشین.pdf
 20. در ادامه بخش های مختلف یه پست یا مطلب رو معرفی می کنم که به صورت نمونه در تصویر زیر نمایش داده شده. در سمت راست، مشخصات فرد ارسال کننده پست، اسم، گروه کاربری، تصویر، رشته و گرایش تحصیلی، تعداد ارسال و امتیاز و ... نمایش داده میشه. در قسمت بالا سمت چپ، دکمه گزارش کردن هست که اگر پستی خلاف قوانین انجمن بود (مثلاً پست تبلیغاتی یا توهین آمیز و ...) یا اگه پسورد فایلی اشتباه بود یا لینکش خراب بود، می تونید از این قسمت گزارش کنید تا مدیران رسیدگی کنن. البته این نوشته گزارش کردن حالت عادی کمرنگ هست و با رفتن موس روی پست، پررنگ تر میشه. در این قسمت بالا سمت چپ، یه آیکن اشتراک گذاری تو شبکه های اجتماعی هم هست که اگر روش کلیک کنید، می تونید لینک پست رو کپی کنید یا اونو تو شبکه های اجتماعی مختلف به اشتراک بذارین. پایین پست سمت چپ بخش تشکر کردن از پست یا درواقع واکنش نشون دادن نسبت به پست هست. اگه موس رو روش نگه دارین، یه کادری باز میشه که یه سری شکلک ها رو واستون میاره که حالت های مختلف واکنش نشون دادن رو شامل میشه، اون دوتای وسطی حالت خنثی هست و امتیازی به کسی که پست رو ارسال کرده، اضافه نمیکنه. فعلاً ترجیح داده شده، تا واکنش منفی و واکنشی که باعث کسر امتیاز میشه تو این قسمت قرار نگیره. پایین پست سمت راست دکمه های مربوط به ویرایش و نقل قول و نقل قول چندگانه هست. دوتای اولی که مشخصه. اما برای نقل قول چندگانه، زیرپست هایی که میخواین نقل قول گرفته بشه، این علامت + رو می زنید و بعدش پایین صفحه واستون میاره که نقل قول از چندارسال هست و با کلیک روی اون دکمه می تونید نقل قول های خودتون برای هرکدومش رو بنویسید. در پایین پایین هر پست هم، امضای کاربر نمایش داده میشه که با کلیک روی علامت ضربدر سمت چپ هر امضا، می تونید نمایش امضا رو برای خودتون حذف کنید و به نوعی امضای اون فرد رو نادیده بگیرید. شما همینطور می تونید فقط از یه قسمت نوشته یه نفر نقل قول بگیرید. برای این منظور، اون قسمت رو با موس انتخاب می کنید، بعدش دکمه نقل قول انتخاب شده ظاهر میشه که می تونید از اون قسمت پست نقل قول بگیرید.
 21. سلام نواندیشانی های عزیز در این بخش از آموزش راهنمای کار با انجمن، نحوه ارسال مطلب در انجمن رو آموزش میدم و بخش های مختلف ادیتور رو توضیح میدم به همراه نحوه ارسال فایل و مطلب یا نقل قول گرفتن و گزارش زدن، تشکر کردن و ... خلاصه هرچیزی که به پست ها و مطالب ربط داره. برای ارسال مطلب جدید باید توی تالار مدنظر خودتون روی دکمه سبزرنگ ایجاد موضوع جدید که در بالای تاپیک ها قرار داره کلیک کنید. (اگه شامل زیرتالار باشه، دکمه پایین لیست زیرتالارها و بالای لیست موضوعات قرار داره) تو صفحه ارسال مطلب، سمت چپ برای مدیران انجمن، بخشی رو به اسم گزینه های مدیریتی میاره که شامل بستن و مهم کردن و پنهان کردن و ویژه کردن مطلب هست. تو این ستون مدیرا میتونن تاریخ و ساعتی رو در نظر بگیرن که تو اون زمان، موضوع باز بشه یا تو اون زمان موضوع بسته بشه. مهم کردن موضوع قبلا هم بود که موضوع مهم شده تو یه تالار بالای لیست موضوعات قرار می گرفت. ویژه کردن موضوع هم، یه آیکن ستاره کنار موضوعات میاره. و اما در ادامه بخش های مختلف ادیتور رو تک تک توضیح میدم: شماره 1: برای اضافه کردن برچسب ها و کلمات مهم و کلیدی به یه تاپیک هستش. برای هر موضوع حداکثر 5 برچسب رو میشه تعیین کرد. شماره 2: یه پیش نمایش از چیزی که داخل ادیتور نوشته شده رو به شما نشون میده. شماره 3: تغییرات روی نوشته مثل بولد بودن، ایتالیک بودن، رنگ داشتن و ... رو حذف میکنه و متن رو بدون کد و به صورت ساده نمایش میده. شماره 4: دکمه های داخل کادر شماره 4 به نظرم نیازی به توضیح نداره و داخل هر ادیتور یا سیستم ورد و اینا هم هست که برای خط کشیدن زیر یه متن یا روی متن، یا بولد و ایتالیک کردن متن یا رنگی کردن متن هست. که باید متن مورد نظر انتخاب بشه، روی آیکن موردنظر کلیک بشه. شماره 5 رو فراموش کردم شماره 6: برای گذاشتن شکلک ها هستش. شکلک ها رو می تونید براساس دسته بندی هم انتخاب کنید که یه فقط دسته انتخابی خودتون رو نشون بده. دسته های آخر مربوط به شکلک های قدیمی انجمن هست که انتهای لیست شکلک ها نمایش داده میشه و شکلک های بالایی، شکلک های استانداردی هست که تو سیستم های مختلف هم وجود داره که یه سری از اونا با رنگ پوست های مختلف روشن و تیره و ... هستن که به صورت دیفالت رنگ روشن هستش و در صورت تمایل می تونید رنگ های تیره تر هم برای نمایش اون شکلک ها انتخاب کنید که نشون بده. شماره 7: برای درج لینک استفاده میشه. می تونید یه متن یا عکس که میخواید بهش لینک بدین رو انتخاب کنید و روی این آیکن کلیک کنید تا پنجره زیر باز بشه و لینک کپی شده رو داخلش پیست کنید و اوکی کنید. شماره 8: برای گذاشتن نقل قول از کسی هست. متن رو انتخاب میکنید و با زدن این آیکن، متن به صورت نقل قول نمایش داده میشه. شماره 9: برای درج کد و زبان های برنامه نویسی داخل نوشته هستش. کدهای html ، CSS ، PHP ، Java , C ، Python ، SQL ، LaTex و .... رو می تونید داخل کادر وارد کنید، از منوی کشویی هم زبان برنامه نویسی موردنظرتون رو انتخاب می کنید. شماره 10: برای درج سیمبل ها و آیکن های مختلف مثل حروف لاتین و یونانی و عملگرهای ریاضی و ... هستش. شامل طیف خیلی زیاد تو دسته بندی های مختلف هست. شماره 11: برای درج فیلم های آپارات هست. روی آیکن که کلیک می کنید یه پنجره باز میشه که فقط باید اون قسمت آخر لینک صفحه ای که ویدئو داخلش قرار داره رو بذارین. یعنی مثلاً تو لینک زیر: aparat.com/v/Ceowp فقط Ceowp داخل کادر نوشته میشه. شماره 12: آیکن های داخل این کادر هم به صورت عمومی داخل اغلب ادیتورها و آفیس و ... هست. برای چپ چین، راست چین، وسط چین، فارسی، انگلیسی بودن متن هست. شماره 13: آیکن های این کادر هم برای تبدیل یک عدد یا نوشته به صورت توان یا اندیس هستش. شماره 14: این دوتا آیکن هم برای نمایش چندخط به صورت لیست نقطه ای و عددی هستش. شماره 15: این آیکن برای درج جدول استفاده میشه. وقتی بزنید، پنجره ای باز میشه که می تونید تعداد سطر و ستون و اندازشون، اینکه سطر و ستون اول بولد شده باشن یا نه، فاصله بین سلول ها و ... رو توش می تونید مشخص کنید. شماره 16: این قسمت هم برای تغییر اندازه فونت نوشته هستش. در پایین کادر ادیتور، قسمت پیوست فایل ها هستش. که شما می تونید فایل مورد نظرتون رو براساس فرمت ها داده شده، با کلیک روی فایل های خود رو انتخاب کنید، داخل یک نوشته به صورت پیوست بذارید. برای گذاشتن عکس بدون پیوست کردن هم فقط کافیه که لینک عکس رو مستقیماً داخل ادیتور پیست کنید تا عکس نمایش داده بشه. انتهای کادر هم اگر قسمت مرا بعد از ارسال پاسخ به این موضوع آگاه کن، به صورت سبز رنگ و روشن باشه، یعنی داخل موضوع مشترک هم میشین و اگه پستی داخل مطلب ارسال بشه، طبق تنظیمات اعلان ها که تو تاپیک آموزش بخش نمایه کاربری توضیح داده شد، مطلع میشین. و اما برای اضافه کردن نظرسنجی، بالای کادر اگه دقت کنید، یه تب به اسم نظرسنجی نوشته شده. اگه روش کلیک کنید، صفحه ای باز میشه که می تونید عنوان نظرسنجی و تنظیماتش رو تعیین کنید که به صورت عمومی باشه و نام رای دهنده ها مشخص باشه یا نه و اینکه در تاریخ مشخصی به صورت خودکار بسته بشه یا نه که اگه تیکش رو بزنید می تونید تاریخ و ساعت بسته شدن رو تعیین کنید. با کلیک روی افزودن سوال، با حالتی مشابه تصویر زیر مواجه میشید: این توضیح رو بدم که عنوان نظرسنجی با سوال متفاوت هست. یه موضوع نظرسنجی می تونه شامل چندتا سوال مختلف بشه. در کل هرمطلب یا موضوع نظرسنجی می تونه حداکثر شامل 3 سوال بشه که با کلیک روی دکمه افزودن سوال می تونید سوال ها رو اضافه کنید. هر سوال هم می تونه شامل 20 تا گزینه باشه که با کلیک روی دکمه افزودن گزینه میشه، گزینه ها رو اضافه کرد و با کلیک روی تیک کنار امکان انتخاب چندگزینه با هم، به کاربر این امکان رو میدید که بتونه تو هر سوال، همزمان چندتا گزینه رو انتخاب کنه. توضیحات بخش ادیتور برای ارسال پاسخ داخل یه موضوع هم کاربرد داره. برای ارسال پاسخ کافیه روی کادری که پایین موضوع هست کلیک کنید تا ادیتور برای درج پاسخ واستون فعال بشه: ادیتور (غیر از برچسب ها، نظرسنجی و گزینه های مدیریتی) مشابه مواردی هست که توضیح داده شد.
 22. فکور

  رگ خواب

  خیلی از آدمها از نقدشدن و انتقاد هراس دارند ،هرچند که اون نقد بسودشان هم باشه. بنظر شما تو اینجور موقعیت ها باید از چه راهی وارد شد؟
 23. فکور

  رگ خواب

  برای ایجاد رابطه نزدیک با دیگران شناخت رگ خوابشون از اهمیت بالائی برخورداره. به یک معنی علایق فردی هم تو رده رگ خواب افراد قرار داره. اگه از این راه وارد شویم ، بهتر میتونیم با انسانها رابطه برقرار کنیم. بی توجهی به رگ خواب دیگران باعث کم شدن علایق اونا به حفظ ارتباط پایدار میشه. قابل توجه آنهایی که میخوان با یه نفر دوست بشن.
 24. اینکه چه چیزی مسئله است مهم تر از چیزی است که مسئله من است. من چه کاری در مورد حل مسئله میتونم انجام بدهم. سهم من در مسئله یابی چیست و چقدر است؟ چگونه میتوانیم بطور معنی دار در حل مسئله وارد شوم؟ مشگلات رفتاری چگونه ایجاد میشوند و چگونه رشد میکنند؟
 25. تو بحث مدیریت گاها بعضی از کارکنان رفتار هایی را از خود نشان میدهند که مدیر رو تو منگنه میذاره که باهاش چه جوری برخورد بکنه که نه سیخ بسوزه و نه کباب. تو این نوع رخداد ها چه چیزی باید در اولویت قرار بگیره که به تناسب اون ، مدیر بخواد که عکس العمل نشون بده ؟ مواردی که باید مدّ نظر مدیر قرار بگیره ،چند تاشو میشمارم. 1_ علت یابی اون رفتار که ناشی از چیه ؟ 2_ ضعف مهارت یا شخصیت کاری کارکنان 3_ ضعف برخورد قاطع مدیر 4_سوء استفاده کارکنان از اخلاق نرم مدیر 5_ عدم برنامه ریزی و تدوین قوانین برای رعایت اخلاق حرفه ای از سوی کارکنان یا..........
 26. فکور

  رگ خواب

  در مورد کارکرد های رگ خواب چه میدونید و تا کجا مهارت دارید؟ وقتی رگ خوابتونو میگیرن ،متوجه ش میشید ؟
 27. فکور

  .:. گاه نوشـــــته های نواندیشـــــانی ها .:.

  اینکه این ملت تا این حد عاجز و آواره اند ،مقصر معلم هاشونه. در کشور های مترقی وقتی معلم به دانش آموزان دیکته میگه ، همه دیکته صد تا کلمه داره ،بعد اگه دانش آموز چهار تاشو غلط بنویسه ،اینجوری بهش نمره میده +94 و _4 .یعنی از صد تا 96 گرفته. در کشور ما صد تا رو بیست تا فرض میگیرن و نمره ای که میده +16 هست. یعنی 80 امتیاز مثبت از حق دانش آموز می دزدن. و ما دزدی را از معلمان خود یاد میگیریم و دزد و کلاهبردار وحق ناشناس بار میآئیم. برا همینه که تعداد جمعیت حق ناشاس و دزد در این مملکت از کل دنیا بیشتره.
 28. مجله کهربا انجمن نواندیشان یکی از نشریات معتبر تخصصی در زمینه برق و کامپیوتر بعد 7 سال فعالیت خودش که اکنون با عنوان پایگاه خبری به آدرس www.kahrobaonline.ir در سامانه جامع رسانه های کشور فعالیت خود را ادامه میدهد. بعد ثبت مجله در بانک اطلاعات نشریات کشور تفاهم نامه همکاری با بانک مقالات علمی کشور سیویلیکا داشتیم که مقالات علمی ارسالی به این مجله بعد انتشار مجله، در این سامانه نیز بعنوان یک مقاله دارای رتبه علمی که مورد پذیرش دانشگاه ها می باشد ثبت شود. این موفقیت ها رو به تمامی دست اندرکاران مجله از روز اول انتشار مجله تاکنون تبریک میگم. امید است این پیشرفت ها همچنان ادامه دار بوده و آینده بهتری رو برای تمامی دوستان شاهد باشیم.
 1. نمایش فعالیت های بیشتر
×