رفتن به مطلب

72 موضوع در این تالار قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 405 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 325 بازدید
 1. کوارک

  • 0 پاسخ
  • 266 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 344 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,663 بازدید
 2. قانون فاز گیبس

  • 0 پاسخ
  • 502 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 387 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 283 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 304 بازدید
 3. انرژي آزاد گيبس

  • 0 پاسخ
  • 500 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 381 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 366 بازدید
 4. باتری تیسفون

  • 0 پاسخ
  • 247 بازدید
 5. خازن شیمیایی

  • 0 پاسخ
  • 389 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 282 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 355 بازدید
 6. خوردگی فلزات

  • 3 پاسخ
  • 902 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,518 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 860 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 428 بازدید
 7. نظریه بل

  • 0 پاسخ
  • 381 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 608 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 935 بازدید
  • 18 پاسخ
  • 988 بازدید
 8. شیمی کوانتومی

  • 3 پاسخ
  • 1,407 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 378 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 300 بازدید
 9. شیمی کوانتومی

  • 0 پاسخ
  • 462 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 2,773 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,449 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 2,383 بازدید
 10. مکانیک موجی (رابطه دوبروی)

  • 0 پاسخ
  • 1,679 بازدید
×