رفتن به مطلب

اخبار تکنولوژی و دنیای کامپیوتر

116 موضوع در این تالار قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 218 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 135 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 105 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 100 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 102 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 72 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 91 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 84 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 74 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 90 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 83 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 81 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 45 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 65 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 79 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 72 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 64 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 67 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 65 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 49 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 312 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 329 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 256 بازدید
 1. گوگل جای پارک هم پیدا می‌کند

  • 0 پاسخ
  • 343 بازدید
 2. پخش موسیقی براساس احساسات کاربر!

  • 0 پاسخ
  • 193 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 231 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 319 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 280 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 247 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 272 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 435 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 329 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 359 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 336 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 437 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 324 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 387 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 311 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 367 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 369 بازدید
×