رفتن به مطلب

مشاهیر

بیوگرافی و بررسی آثار

47 موضوع در این تالار قرار دارد

  • 10 پاسخ
  • 1,318 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 738 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 1,169 بازدید
 1. محاکمه سقراط

  • 2 پاسخ
  • 692 بازدید
  • 27 پاسخ
  • 989 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 2,348 بازدید
  • 18 پاسخ
  • 4,336 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 469 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 542 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 464 بازدید
 2. فرانسیس بیکن

  • 0 پاسخ
  • 577 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 432 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 428 بازدید
 3. تفکر دیلتاى

  • 0 پاسخ
  • 365 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 336 بازدید
  • 10 پاسخ
  • 1,487 بازدید
  • 14 پاسخ
  • 2,524 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 671 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 514 بازدید
 4. ملاصدرا

  • 1 پاسخ
  • 444 بازدید
  • 10 پاسخ
  • 1,572 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 338 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 490 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 516 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 779 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 612 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 888 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 642 بازدید
 5. میشل فوکو

  • 4 پاسخ
  • 1,965 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 911 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 747 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 539 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 608 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 523 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,460 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 512 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 507 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,339 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 617 بازدید
 6. نیچه و غروب بتها

  • 2 پاسخ
  • 681 بازدید
×