رفتن به مطلب

145 موضوع در این تالار قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 2,240 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 1,478 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 1,723 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 2,194 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,056 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,271 بازدید
 1. حلال ها

  • 10 پاسخ
  • 5,044 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 3,232 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,212 بازدید
 2. شیمی

  • 0 پاسخ
  • 982 بازدید
 3. شیمی مو

  • 6 پاسخ
  • 2,162 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,534 بازدید
 4. سوکسله چیست؟

  • 6 پاسخ
  • 5,161 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 4,282 بازدید
 5. آروماتیک ها

  • 8 پاسخ
  • 5,834 بازدید
 6. استر

  • 1 پاسخ
  • 880 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 2,228 بازدید
 7. استون

  • 1 پاسخ
  • 1,300 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,925 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 972 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,130 بازدید
 8. ساخارین

  • 0 پاسخ
  • 963 بازدید
 9. شیمی شکلات

  • 5 پاسخ
  • 4,432 بازدید
 10. قندهادرشیمی الی

  • 3 پاسخ
  • 1,491 بازدید
 11. استخراج بروش SPE

  • 0 پاسخ
  • 953 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 3,058 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 795 بازدید
 12. کروموفور

  • 0 پاسخ
  • 851 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 958 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 789 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 814 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 877 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 2,597 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 966 بازدید
 13. مبدل زنگ

  • 0 پاسخ
  • 886 بازدید
 14. کافور

  • 5 پاسخ
  • 577 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 485 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 5,149 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 326 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 532 بازدید
×