رفتن به مطلب

مسابقات و گفتگوهای گروه مکانیک

Mechanical Engineering Competitions

171 موضوع در این تالار قرار دارد

  • 585 پاسخ
  • 34,477 بازدید
  • 50 پاسخ
  • 9,713 بازدید
  • 11 پاسخ
  • 4,295 بازدید
  • 41 پاسخ
  • 7,075 بازدید
  • 27 پاسخ
  • 9,194 بازدید
 1. درخواست ها

  • 9 پاسخ
  • 1,729 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,156 بازدید
  • 44 پاسخ
  • 3,339 بازدید
 2. پردازش موازی

  • 19 پاسخ
  • 6,664 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 907 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 812 بازدید
  • 12 پاسخ
  • 2,495 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 743 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 902 بازدید
  • 286 پاسخ
  • 8,250 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 927 بازدید
 3. گپ کوپلینگ

  • 7 پاسخ
  • 1,349 بازدید
  • 28 پاسخ
  • 4,186 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 1,448 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,311 بازدید
  • 13 پاسخ
  • 1,699 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 981 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,148 بازدید
  • 6 پاسخ
  • 1,074 بازدید
 4. همه باهم

  • 4 پاسخ
  • 951 بازدید
  • 24 پاسخ
  • 3,435 بازدید
  • 22 پاسخ
  • 2,578 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,116 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 941 بازدید
 5. معمای ایکاروس

  • 0 پاسخ
  • 883 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 6,685 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,025 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,000 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 996 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 788 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,187 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 616 بازدید
 6. هیدرو تست

  • 0 پاسخ
  • 537 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 404 بازدید
  • 190 پاسخ
  • 9,327 بازدید
×