رفتن به مطلب

مسابقات و گفتگوهای گروه مکانیک

Mechanical Engineering Competitions

171 موضوع در این تالار قرار دارد

  • 585 پاسخ
  • 34,191 بازدید
  • 50 پاسخ
  • 9,460 بازدید
  • 11 پاسخ
  • 4,069 بازدید
  • 41 پاسخ
  • 6,846 بازدید
  • 27 پاسخ
  • 8,871 بازدید
 1. درخواست ها

  • 9 پاسخ
  • 1,511 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 935 بازدید
  • 44 پاسخ
  • 3,094 بازدید
 2. پردازش موازی

  • 19 پاسخ
  • 6,640 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 893 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 803 بازدید
  • 12 پاسخ
  • 2,474 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 739 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 891 بازدید
  • 286 پاسخ
  • 8,200 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 917 بازدید
 3. گپ کوپلینگ

  • 7 پاسخ
  • 1,325 بازدید
  • 28 پاسخ
  • 4,164 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 1,412 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,299 بازدید
  • 13 پاسخ
  • 1,684 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 972 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,139 بازدید
  • 6 پاسخ
  • 1,062 بازدید
 4. همه باهم

  • 4 پاسخ
  • 943 بازدید
  • 24 پاسخ
  • 3,423 بازدید
  • 22 پاسخ
  • 2,558 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,100 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 933 بازدید
 5. معمای ایکاروس

  • 0 پاسخ
  • 870 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 6,577 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,013 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 994 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 986 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 779 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,181 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 602 بازدید
 6. هیدرو تست

  • 0 پاسخ
  • 531 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 395 بازدید
  • 190 پاسخ
  • 9,281 بازدید
×