رفتن به مطلب

مسابقات و گفتگوهای گروه مکانیک

Mechanical Engineering Competitions

171 موضوع در این تالار قرار دارد

  • 585 پاسخ
  • 34,584 بازدید
  • 50 پاسخ
  • 9,802 بازدید
  • 11 پاسخ
  • 4,375 بازدید
  • 41 پاسخ
  • 7,153 بازدید
  • 27 پاسخ
  • 9,388 بازدید
 1. درخواست ها

  • 9 پاسخ
  • 1,805 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,233 بازدید
  • 44 پاسخ
  • 3,429 بازدید
 2. پردازش موازی

  • 19 پاسخ
  • 6,676 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 910 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 814 بازدید
  • 12 پاسخ
  • 2,501 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 747 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 905 بازدید
  • 286 پاسخ
  • 8,275 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 931 بازدید
 3. گپ کوپلینگ

  • 7 پاسخ
  • 1,356 بازدید
  • 28 پاسخ
  • 4,193 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 1,455 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,315 بازدید
  • 13 پاسخ
  • 1,707 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 983 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,151 بازدید
  • 6 پاسخ
  • 1,078 بازدید
 4. همه باهم

  • 4 پاسخ
  • 954 بازدید
  • 24 پاسخ
  • 3,440 بازدید
  • 22 پاسخ
  • 2,584 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,122 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 945 بازدید
 5. معمای ایکاروس

  • 0 پاسخ
  • 886 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 6,739 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,029 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,002 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,000 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 791 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,189 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 620 بازدید
 6. هیدرو تست

  • 0 پاسخ
  • 543 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 407 بازدید
  • 190 پاسخ
  • 9,340 بازدید
×