رفتن به مطلب

صنعت خودرو

Automotive and mechanical equipment

74 موضوع در این تالار قرار دارد

  • 110 پاسخ
  • 22,856 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,492 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 165 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 142 بازدید
 1. نظرتون راجع به سایکلون

  • 1 پاسخ
  • 407 بازدید
 2. گرایش ارشد

  • 0 پاسخ
  • 349 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 267 بازدید
  • 11 پاسخ
  • 3,278 بازدید
  • 9 پاسخ
  • 3,180 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 832 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 719 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 1,894 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 796 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 763 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 794 بازدید
  • 9 پاسخ
  • 1,406 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 884 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 925 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 985 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 881 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 898 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 829 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 884 بازدید
 3. CVT

  • 0 پاسخ
  • 831 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 945 بازدید
  • 14 پاسخ
  • 2,007 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 14,628 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,081 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,235 بازدید
 4. انواع سوخت پاک

  • 0 پاسخ
  • 1,112 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 943 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,039 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 983 بازدید
  • 82 پاسخ
  • 11,135 بازدید
  • 11 پاسخ
  • 7,689 بازدید
  • 19 پاسخ
  • 2,364 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,195 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 660 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,120 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 3,480 بازدید
×