رفتن به مطلب

51 موضوع در این تالار قرار دارد

  • 4 پاسخ
  • 3,130 بازدید
  • 6 پاسخ
  • 1,420 بازدید
  • 17 پاسخ
  • 5,589 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 1,326 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,001 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 911 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,269 بازدید
 1. انواع کودهای کشاورزی

  • 0 پاسخ
  • 947 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 803 بازدید
  • 6 پاسخ
  • 1,280 بازدید
  • 6 پاسخ
  • 1,763 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,080 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 972 بازدید
 2. تفسیر نمودار

  • 9 پاسخ
  • 1,941 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,917 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,564 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 759 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 913 بازدید
  • 19 پاسخ
  • 1,985 بازدید
 3. خاک چیست؟

  • 1 پاسخ
  • 947 بازدید
  • 10 پاسخ
  • 1,794 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 931 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 2,159 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,327 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 772 بازدید
 4. خاک ورزی

  • 0 پاسخ
  • 685 بازدید
 5. خاکشناسی

  • 1 پاسخ
  • 1,652 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,999 بازدید
  • 6 پاسخ
  • 1,354 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,540 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 919 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 4,211 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,044 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 710 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 779 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 2,489 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 877 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 1,319 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 1,736 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 709 بازدید
×