رفتن به مطلب

مکانیک سنگ

Rock Mechanics

43 موضوع در این تالار قرار دارد

  • 9 پاسخ
  • 6,037 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 2,662 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,852 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 642 بازدید
  • 14 پاسخ
  • 4,009 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 2,827 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,836 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,356 بازدید
 1. سنگ

  • 1 پاسخ
  • 869 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 1,095 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,881 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,554 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,968 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,558 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 916 بازدید
  • 10 پاسخ
  • 3,073 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 1,733 بازدید
 2. درزه Joint

  • 1 پاسخ
  • 1,122 بازدید
  • 9 پاسخ
  • 2,113 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 9,341 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 5,589 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 764 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 2,169 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,438 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 2,363 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 3,307 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 4,609 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 996 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 962 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,711 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 822 بازدید
 3. زمينلغزش

  • 0 پاسخ
  • 678 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 644 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 2,901 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,598 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 4,016 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 666 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 621 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 4,100 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,719 بازدید
×
×
 • جدید...