ثبت نام کنید. محتوای مخفی برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید. مترجم : ثنا حسینیان محتوای مخفی برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید. : PNAT پیش بینی شده که تا 40 سال آینده جمعیت جهان به 10 میلیارد نفر می رسد به ه..."> ثبت نام کنید. محتوای مخفی برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید. مترجم : ثنا حسینیان محتوای مخفی برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید. : PNAT پیش بینی شده که تا 40 سال آینده جمعیت جهان به 10 میلیارد نفر می رسد به ه..."> رفتن به مطلب
ENG.SAHAND

معماری پایدار

پست های پیشنهاد شده

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

مترجم : ثنا حسینیان

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
: PNAT

پیش بینی شده که تا 40 سال آینده جمعیت جهان به 10 میلیارد نفر می رسد به همین دلیل معماران ایتالیایی گلخانه ی کشاورزی مدولاری طراحی کرده اند که احتیاجی به زمین ساکن، آب سالم و مواد شیمیایی ندارد. در رابطه با

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
این پروژه با نام jellyfish barge، پیش بینی شده که به عنوان یکی از راه های محدود کشاورزی در آینده خواهد شد. در

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
سیستم خورشیدی به کار رفته که می تواند آب شور و کثیف را تصفیه کند. در ادامه با

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
همراه باشید...

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

مترجم: نیلوفر محتاط

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
این دو کابین با هدف تقویت اقتصاد محلی ایجاد شد و پایدار بودن بنا بیشتر به این جنبه توجه دارد. این دو کابین از فولاد زنگ زده و چوب در کلورادو ساخته شده اند، در مجموع 300 مترمربع مساحت دارند، رنگ آن ها در تناسب با ماسه ی قرمز سایت انتخاب شده و در عین حال که طراحی آن ها مانند یکدیگر است، هر یک دارای هویت خاص خود هستند به گونه ای که یک کابین کاملاً تحت تأثر کوهها و آسمان آبی طراحی شده و دیگری بیشتر در هماهنگی با زمین سایت قرار دارد. یکی از این دو کابین "غروب " نامیده شده و دیگری "طلوع ". در ادامه با ما در آرل همراه باشید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

مترجم: نیلوفر محتاط

طراحی این پارک توسط شرکت

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
Olson Kundigدر بالای برجی 12 طبقه در کره ی جنوبی انجام شد. اگر از پله های برج به سمت بالا حرکت کنید، پس از گذشتن از طبقه ی نهم شگفت زده خواهید شد زیرا با پارکی به مساحت 20000 مترمربع روبرو می شوید. طراحی این پارک در این بخش شلوغ شهر امری غیر منتظره بود. در ادامه با ما در آرل همراه باشید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

مترجم: نیلوفر محتاط

تجهیز این هتل پنج ستاره با پانل های خورشیدی ثابت کرد که لوکس بودن

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
مانعی بر سر

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
نیست. هتل Finolhu توسط یوجی زاماکی به گونه ای طراحی شده که کمترین اثر مخرب را بر محیط زیست بکر منطقه بگذارد. ایده ی اولیه ی طراحی این بود که این هتل زیبا خود بتواند انرژی خود را تأمین کند. در ادامه با ما در آرل همراه باشید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

مترجم : ثنا حسینیان

Chris Sneesby

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
هایی را براساس

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
انجام داده، این خانه با نام Podzook در کشور انگلستان ساخته می شود. از چوب های طبیعی خود منطقه برای پوشاندن نما استفاده می کنند، چوب ها به قطعاتی کوچک مانند آجر تقسیم می شوند تا شکل گرد سازه را پر کنند. سیستم های لوله کشی و برق متناسب با محیط زیست در

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
به کار رفته است. این خانه ها را به زودی در کشور های آمریکا و کانادا هم ارسال خواهند کرد. در ادامه با

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
همراه باشید...

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

مترجم: نیلوفر محتاط

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
این

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
در تلفیق با سنن بومیان کشور نیوزلند طراحی شده است. بر اساس سنن بومیان نیوزلند، زمین مادر انسان هاست. با ساختن بخشی از

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
در زیر زمین معمار سعی کرده به سنتهای قدیمی این کشور احترام بگذارد.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
با فرمی منحنی به گونه ای در دل زمین جای گرفته که مانند رحم مادر، انسانها در آن جای گیرند و آرامش پیدا کنند. در ادامه با ما همراه باشید...

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

مترجم: نیلوفر محتاط

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
تحت تأثیر عوامل گوناگونی قرار دارد. نورپردازی عاملی است که تأثیرات زیادی بر روی پایدار بودن

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
دارد. نور پردازی پایدار علاوه بر اینکه از نظر مالی برای استفاده کنندگان مقرون به صرفه است، به محیط زیست نیز آسیب نمی رساند. استفاده از نور روز شاید ارزان ترین و مناسب ترین روش

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
باشد اما به دلیل فراهم نبودن نور طبیعی در تمام ساعات شبانه روز، استفاده از الکتریسیته غیر قابل اجتناب است. تمرکز اصلی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
بیشتر بر روی به حداقل رساندن مصرف انرژی و بهبود کیفیت زندگی است. این روزها استفاده از تکنولوژی LED باعث افزایش کارایی چراغ ها شده است اما هنوز هم بیشتر از نورپردازی الکتریکی استفاده می شود. در این بخش قصد داریم به معرفی 7 روش برای نورپردازی پایدار بپردازیم با ما در آرل همراه باشید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

مترجم: نیلوفر محتاط

سیل در جنوب شرقی آسیا سانحه ای رایج است. شرکت

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
H&Q در ویتنام خانه ای را طراحی کرده است که در عین اینکه

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
آن پاسخگوی مقابله در برابر سیل است بلکه ساخت آن ارزان تمام می شود. این کلبه از چوب بامبو ساخته شده و دارای قابلیت شناور شدن بر روی آب است. طراحی این کلبه بیان کننده ی این ایده است که همیشه لازم نیست در مقابل سوانح مقابله و مقاومت کنیم بلکه در بسیاری از موارد کافی است انعطاف پذیر باشیم و خود را با آن ها وفق دهیم. در ادامه با ما در آرل همراه باشید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

مترجم : ثنا حسینیان

این چادر های مسافرتی با سازه ای کروی شکل طراحی شدند، می توان آن را از درختان آویزان کرد و در حالتی معلق قرار گرفت. وزن کلی این چادر 60 کیلوگرم است.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
با

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
آلومینیوم و روکشی ضدآب بر روی آن، انجام شده، به این صورت دارای

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
می باشد و در تمامی فصول سال مقاوم می ماند. چادر ها با طناب به درختان متصل می شوند. برای بالا رفتن و وارد شدن به چادر، یک توری در زیر چادر نصب شده است. در ادامه با

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
همراه باشید...

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

مترجم : ثنا حسینیان

هنرمند اسپانیایی dionisio gonzález

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
هایی به

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
مدل سازی کرده که مطابق با طبیعت و مقاوم هستند و بر اساس

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
در محیط هایی که رو به نابودی هستند، طراحی شده اند. در طراحی و

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
هر کدام از این نمونه ها قسمت های مسکونی و اداری، تجهیزات هیدرولیکی، امکانات متناسب با طبیعت، تو رفتگی ها و بیرون زدگی ها در ساختار

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
ها قرار داده شده به طوری که بیننده ها را شگفت زده خواهد کرد. در ادامه برای دیدن 11 نمونه

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
با

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
و سورئال با

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
همراه باشید...

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

مترجم : ثنا حسینیان

گروه تفریحی و گردشگری Natura Vive ، سه اتاقک شفاف با

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
را برای اقامت کوهنوردان بر روی صخره ی کوهی در پرو نصب کرده است. از 2 راه می توان وارد آن ها شد، یا باید از صخره ها بالا رفت یا مسیری طولانی را از راه کنار صخره ها طی کرد. تخت های اتاقک ها از آلومینیومی ساخته شده اند که در برابر خوردگی و زنگ زدگی و شرایط جوی، مقاوم و پایدار هستند. در هر اتاق 4 تخت خواب، یک میز غذا خوری و یک سرویس بهداشتی تعبیه شده است. در ادامه با

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
همراه باشید...

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

مترجم: نیلوفر محتاط

معماران: H Arquitectes

موقعیت: اسپانیا، بارسلونا

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
تنها در استفاده از

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
سازگار با محیط زیست تعریف نمی شود، بلکه بنا بر نگرش جدید پایداری،

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
باید پاسخگوی نیازهای آینده ی مردم دنیا باشد. انستیتوی علوم محیطی و تکنولوژی، با دریافت نشان طلای LEED در کارآمدی انرژی، پاسخگوی اهداف گفته شده می باشد. به دور

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
، پوسته ای خارجی پیچیده شده است. این پوسته توانایی پاسخگویی به شرایط اقلیمی مختلف را دارد، موجب کاهش 62 درصدی مصرف انرژی می شود و مصرف آب را نیز تا میزان 90 درصد کاهش می دهد.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

مترجم: مهرداد نجیب زاده

خانه کوچک

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
Ecocapsules توسط گروه معماری براتیسلاوا واقع در اسلواکی طراحی شده، که می توان به مدت یک سال به طور ثابت در آن سکونت داشت. هر واحد انرژی که توسط این خانه جذب شده، توسط پانل های خورشیدی، توربین بادی و جذب آب باران صورت گرفته است. در داخل ایم منزل گاه کوچک یک آشپزخانه، سرویس بهداشتی و حمام با دوش آب گرم تعبیه شده است.

با آرل در ادامه همراه باشید...

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

نویسنده : فرناز حیدری

واژه معماری ارگانیک که در قرن بیستم میلادی از سوی فرانک لوید رایت یکی از پیشگامان معماری نوین ابداع شد، در حقیقت بر ایجاد هماهنگی بین عادت‌های انسانی و طبیعت اشاره دارد. رایت با تاکید بر استفاده از خطوط افقی هر چه بیشتر بر ارتباط و هارمونی بین معماری و طبیعت تاکید کرد.

البته بعدها دیگر معماران راز و رمزهای دیگری را نیز بر این سبک متفاوت معماری افزودند. در معماری ارگانیک تلاش می شود تا حد امکان طرح با محیط خود سازگار و یکدست باشد. از نمونه های مشهور این سبک معماری می توان به خانه آبشار واقع در ایالت پنسیلوانیا، پشت بام های سبز دانشگاه سنگاپور، استادیوم المپیک مونیخ، خانه پولادی روبرت برونو متاثر از آثار هنرمندان فراواقعیت گرایی همچون آنتونی گائودی و سالوادور دالی، پروژه مرکز اکولوژیکی انگلستان، هتل گیمارد و ورودی های مترو پاریس در فرانسه، خانه میلا واقع در بارسلونا اسپانیا و چند نمونه دیگر اشاره کرد. در ایران نیز گرایش به این نوع خاص از معماری وجود داشته و دارد. همراه آرل باشید...

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از ۷۵ اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
 • جدید...