رفتن به مطلب
Mohammad Aref

مقالات نشریه تحقيقات اقتصادي دانشگاه تهران

پست های پیشنهاد شده

عنوان مقاله : تمركززدايي و منافع تشكيل دولت‎هاي محلي

نویسندگان مقاله : مرتضي سامتي، مژگان معلمي، محسن رناني

کلمات کلیدی : تمركززدايي، دولت‎هاي محلي، دولت مركزي، كارايي، بهينه پرتو، Decentralization، Local Governments، Central Government، Efficiency، Pareto Optimality

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۶/۰۷/۱۷

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : ارزيابي كارائي راه‎آهن جمهوري اسلامي‎ايران در مقايسه با راه‎آهن‎هاي كشور‎هاي آسيائي و خاور ميانه

نویسندگان مقاله : حسينعلي سلطاني، محمدحسين پوركاظمي، پريسا حاجي عبدالرزاق، مرتضي اسماعيلي

کلمات کلیدی : راه‎آهن، حمل ونقل ريلي–كارائي، بهره‎وري، تحليل پوششي داده‎ها، شاخص مالم كوئيست، Railways، Data Development Analysis، Malenquist Index، حمل ونقل ريلي، كارائي، Railway transportation، Efficiency، Productivity

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۶/۰۷/۱۷

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : ارزيابي عملكرد مدل‎هاي پيش‎بيني بي‎ثباتي قيمت نفت

نویسندگان مقاله : حميد ابريشمي، ياسمين آريانا، محسن مهرآرا

کلمات کلیدی : قيمت نفت‎خام، بي‎ثباتي (Volatility)، واريانس شرطي، پيش‎بيني، مدل‎هاي GARCH, ARCH.، ARCH models، Forecasting، Conditional variance، Oil price – Volatility

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۶/۰۷/۱۷

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : محاسبه رشد بهره‌وري كل عوامل به كمك مدل‎هاي ناپارامتري تحليل پوششي داده‌‎ها؛ با يك مطالعه موردي در صنعت برق

نویسندگان مقاله : محسن افشاريان، محمدرضا عليرضائي، بيتا آنالويي

کلمات کلیدی : بهره‌وري كل عوامل، تحليل پوششي داده‌‎ها، شاخص بهره‌وري تورنكوئيست، صنعت برق، Total Factor Productivity، Data Envelopment Analysis، Tornqvist Productivity Index، Electric Power Industry

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۶/۰۷/۱۷

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : تخمين توابع واكنش صادرات براي فولاد خام بر اساس مدل سياست استراتژيك تجاري

نویسندگان مقاله : سيدجواد پورمقيم، مهيندخت كاظمي

کلمات کلیدی : نظريه بازي‎ها، مدل كورنو، Strategic trade policy، Export subsidy، Cournot competition، Market share

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۶/۰۷/۱۷

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : بررسي تاثير اعتماد بررشد اقتصادي دراستان‎هاي ايران با روش اقتصادسنجي فضائي

نویسندگان مقاله : ميثم اميري، تيمور رحماني

کلمات کلیدی : Economic growth، Spatial econometrics، رشد اقتصادي، سرمايه اجتماعي، اعتماد، اقتصادسنجي فضايي، استان‎هاي كشور، Social capital–Trust، Country's provinces

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۶/۰۷/۱۷

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : اندازه‌گيري بهره‌وري عوامل توليد بخش‎هاي اقتصادي كشور به روش تحليل پوششي داده‎ها (DEA)

نویسندگان مقاله : نادر مهرگان، عزت اله عباسيان

کلمات کلیدی : DEA، TFP، بهر‌ه‌وري بخش‎ها، بهر‌ه‌وري عوامل توليد، اجزاء بهره‌وري، Iranian Economic Sectors، Efficiency

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۶/۰۷/۱۷

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عنوان مقاله : آزمون برابري ريكاردوئي در ايران

نویسندگان مقاله : راضيه نوري، عزت ا... عباسيان

کلمات کلیدی : برابري ريكاردوئي، تابع مصرف، روش معادلة اويلر، روش VAR، Ricardian Equivalence، consumption function، Euler equation approach، VAR

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۶/۱۰/۰۳

دوره: 79

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : براورد تمايل به پرداخت مصرف‎كنندگان خودرو براي قيمت بنزين )با استفاده از روش (CVM

نویسندگان مقاله : هوشنگ شجري، نعمت الله اكبري، رسول بيدرام

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۶/۱۰/۰۳

دوره: 79

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : بررسي واكنش متقارن اقتصاد زيرزميني به تغييرات ماليات

نویسندگان مقاله : حميد ابريشمي، نازلي هيبتي، محسن مهرآرا

کلمات کلیدی : اقتصاد زير زميني، اقتصاد ايران، عدم تقارن، asymmetry، underground economy، tax rates، erorr correction model

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۶/۱۰/۰۳

دوره: 79

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : بررسي مسير شكاف درامدي كشورهاي منطقه منا، نسبت به ژاپن، طي دوره 1975-2002، با توجه به تئوري هم‎گرايي

نویسندگان مقاله : ناهيد مسعودي، منصور خليلي عراقي

کلمات کلیدی : تئوري هم‎گرايي، منطقة منا، شكاف درامدي، تغيير مسير هم‎گرايي، تغيير نرخ هم‎گرايي، Convergence theory – MENA، Income gap

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۶/۱۰/۰۳

دوره: 79

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : نرخ واقعي ارز و رشد ا قتصادي ايران

نویسندگان مقاله : حميدرضا حلافي

کلمات کلیدی : اقتصاد ايران، رشد اقتصادي، بي‎ثباتي نرخ واقعي ارز، انحراف نرخ واقعي، Iranian economy، Economic growth، Real exchange rate volatility، Real exchange rate misalignment

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۶/۱۰/۰۳

دوره: 79

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : بررسی ساختار بازارهای اینترنتی با تأکید بر اثرات خارجی شبکه‎ای

نویسندگان مقاله : جعفر عبادی؛ فرناز افتخاری

کلمات کلیدی : اثرات خارجی شبکه‎ای؛ انحصار؛ بازارهای اینترنتی؛ تجارت الکترونیکی؛ ساختار بازار

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۶/۱۰/۰۳

دوره: 79

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : محاسبه ارزش در معرض خطر برای شاخص‎های عمده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش پارامتریک

نویسندگان مقاله : اصغر شاهمرادی؛ محمد زنگنه

کلمات کلیدی : ارزش در معرض خطر؛ ریسک بازار؛ مدل ریسک‎سنجی؛ مدل‎‎های خودرگرسیونی واریانس ناهمسانی تعمیم یافته

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۶/۱۰/۰۳

دوره: 79

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عنوان مقاله : بررسي آثار كاهش تعرفه از طريق الحاق ايران به WTO و بر بخش‎هاي اقتصادي در قالب مدل تعادل عمومي‎قابل محاسبه (CGE/AGE)

نویسندگان مقاله : سجاد برخورداري، محسن مهرآرا

کلمات کلیدی : مدل‎هاي تعادل عمومي (CGE/AGE)، GAMS، Tariff Obstacles، Non، tariff Restrains، Trade Structure of Iran – WTO، CGE/AGE Modeling، GAMS Software، تعرفه‎هاي وارداتي، ساختار تجاري ايران – WTO

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۷/۰۱/۲۱

دوره: 80

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : كاربردي از مفاهيم "نرخ بازدهي نسبت به‎مقياس"و "كشش جانشيني عوامل توليد"در تعيين پتانسيل اشتغال‎زايي مخارج سرمايه‎گذاري

نویسندگان مقاله : حميد عزيز محمدلو

کلمات کلیدی : نرخ بازدهي نسبت به‎مقياس، جانشيني عوامل توليد، سرمايه‎گذاري – اشتغال، روش تحليل تاكسونومي عددي، روش حداقل مربعات معمولي، Rate of Return to Scale، Elasticity of Factor Substitution، Investment، Employment، Numerical Taxonomy Analysis، Ordinary Least Square Method، Large Manufacturing، صنايع بزرگ.

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۷/۰۱/۲۱

دوره: 80

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : عوامل مؤثر بر سودآوري شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان مقاله : سيد حسين سجادي، وحيد محمودي، حسن فرازمند، محسن دستگير

کلمات کلیدی : بازدة سرمايه، نسبت سرمايه به دارايي، اندازة شركت، بازده دارايي، بازدة تعديل شدة دارايي، سودآوري، ROT – ROAT، ROE، Profitability، TSE

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۷/۰۱/۲۱

دوره: 80

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : انتخاب نامساعد و امكان استقرار قراردادهاي سازگار اطلاعاتي «شواهدي از بازار بيمة تصادفات اتومبيل ايران»

نویسندگان مقاله : وحيد ماجد، غلامعلي شرزه اي

کلمات کلیدی : اطلاعات نامتقارن، انتخاب نامساعد، سطح كاستني، علامت‌دهي و جبران هزينه متقابل، Asymmetric Information، Adverse selection، Premium Deductible، Signaling and Cross، Subsidization

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۷/۰۱/۲۱

دوره: 80

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : كاستي‎هاي اقتصاد هزينة مبادله

نویسندگان مقاله : علي نصيري اقدم

کلمات کلیدی : رونالد كوز، اليور ويليامسن، عقلانيت محدود – دورنگري، روش‌شناسي، سيستم‎هاي بسته و ابزارگرايي، Transaction Cost Economics، Ronald Coase، Oliver Williamson، Bounded Rationality – Farsightedness، Methodology، Close Systems، and Instrumentalism، اقتصاد هزينة مبادله

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۷/۰۱/۲۱

دوره: 80

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : برآورد منحني فيليپس در ايران (با رويكردي به انتظارات تطبيقي و انتظارات عقلايي)

نویسندگان مقاله : عليرضا اقبالي، ابراهيم گرجي

کلمات کلیدی : منحني فيليپس، تورم – بيكاري، انتظارات تطبيقي، انتظارات عقلايي، Phillips curve، Inflation – Unemployment، Adaptive Expectations، Rational Expectations.

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۷/۰۱/۲۱

دوره: 80

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : صرفه‌هاي مقياس در اقتصاد ايران: مورد بخش صنعت

نویسندگان مقاله : فرهاد خدادادكاشي

کلمات کلیدی : صرفه‎هاي مقياس، اندازة بهينه، روش محاسبة M ES، انحصارطبيعي، نرخ بازده، : Economies of Scale، Optimal Size، Measurment of MES، Natural Monopoly، Rate of return

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۷/۰۱/۲۱

دوره: 80

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : بررسي تأثير انحرافات قيمتي بر توان رقابتي مجتمع پتروشيمي تبريز

نویسندگان مقاله : سولماز عبدالهي حقي، رضا نجارزاده

کلمات کلیدی : مزيت نسبي، توان رقابتي، انحرافات قيمتي، مجتمع پتروشيمي تبريز، Comparative Advantage – Competitiveness، World Trade Organization، Price Distortions، Tabriz Petrochemical Complex، سازمان تجارت جهاني

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۷/۰۱/۲۱

دوره: 80

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : ارائة يك مدل معادلات تفاضلي براي بررسي دورهاي تجاري

نویسندگان مقاله : رحيم دلالي اصفهاني، سهراب دل انگيزان، محسن رناني، هوشنگ شجري

کلمات کلیدی : دور تجاري، معادلات تفاضلي، ركود، روش GMM، Business Cycle، Differential Equation، Iran's Economy، Generalized Method of Moment (GMM)، Expansion and Contraction، اقتصاد ايران – رونق

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۷/۰۱/۲۱

دوره: 80

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : بررسي رابطة جريان تجاري و سرمايه‎گذاري مستقيم خارجي (FDI)

نویسندگان مقاله : سيد كميل طيبي، بتول رفعت، كريم آذربايجاني

کلمات کلیدی : جريان تجاري، داده‎هاي تابلوئي، الگوي اثرات تصادفي، Foreign Direct Investment، Trade Flow، Economic Convergence Variable، Panel Data، Random Effect Model، سرمايه‎گذاري مستقيم خارجي، متغير‎هاي هم‎گرايي اقتصادي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۷/۰۱/۲۱

دوره: 80

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عنوان مقاله : موانع سرمايه‎گذاري و تأثير آن بر رشد اقتصادي در ايران

نویسندگان مقاله : فرهاد رهبر، شاپور محمدي، فرشيد مظفري خامنه

کلمات کلیدی : مدل رشد اقتصادي، Investment، Investment Security، Economic Growth، Risk Estimation، Economic Growth Model، سرمايه‎گذاري، امنيت سرمايه‎گذاري، رشد اقتصادي، برآوردكنندة ريسك

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۷/۰۵/۲۳

دوره: 81

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : كاربرد تئوري مقدار بهينة پول در ايران

نویسندگان مقاله : رحيم دلالي اصفهاني، محمد سعيد قياسوند، محمد واعظ برزاني

کلمات کلیدی : نرخ بازدهي سرمايه، Real Quantity of Money، Optimum Quantity of Money، Time Preference Rate، Capital Productivity rate، حجم واقعي پول، مقدار بهينة حجم پول، نرخ ترجيح زماني

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۷/۰۵/۲۳

دوره: 81

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : يكپارچگي‌هاي اقتصادي براي اقتصاد ايران كاربرد تحليل خوشه‎اي

نویسندگان مقاله : حسين كريمي هسنيجه

کلمات کلیدی : جهاني شدن اقتصاد، يكپارچگي اقتصادي و منطقه‎اي، تحليل خوشه‌‎اي، الگوي جاذبه، داده‎هاي تابلوئي، Globalization of economy، Economic integration، cluster Analysis، Generalized Gravity Model، Panel Data

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۷/۰۵/۲۳

دوره: 81

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : روش شناسي اندازه‎گيري تجارت درون صنعت: يك مطالعة موردي براي صنايع كارخانه‎اي ايران

نویسندگان مقاله : سعيد راسخي

کلمات کلیدی : شاخص‎هاي ايستا و پويا، شاخص انواع تجارت، شاخص برولهارت، صنايع كارخانه‎اي ايران، Intra Industry Trade (IIT) types Measuring، Static & Dynamic Index، Trade Types Index، Briilhart Index، Iran's Manufacturing Industries، اندازه‎گيري انواع تجارت درون صنعت

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۷/۰۵/۲۳

دوره: 81

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : مخارج دولت و رشد اقتصادي در ايران

نویسندگان مقاله : عليرضا اقبالي، ريحانه گسكري

کلمات کلیدی : مخارج دولت، رشد اقتصادي، اقتصادسنجي، تابع كاب داگلاس، خود بازكشتي، وقفه‎هاي توزيعي، Government Expenditure، Economic Growth، Econometric – Cabb,Doglas Function، Auto Regressive، Distributed Lag

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۷/۰۵/۲۳

دوره: 81

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : يك رويكرد "بوت استرپ" براي مقايسه سودآوري شاخص‌هاي تحليل تكنيكي - بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان مقاله : جعفر رزمي، اميرعباس امامي، فريبرز جولاي

کلمات کلیدی : تحليل تكنيكي، بورس اوراق بهادار تهران، قيمت سهم، بوت استرپ، بازده سهام، Technical Analysis، Tehran Stock Exchange، Stock Price – Bootstrap، return

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۷/۰۵/۲۳

دوره: 81

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : بررسي اثرگذاري نرخ سود تسهيلات بانكي بر سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در افق بلندمدت ايران

نویسندگان مقاله : حميد ياري، حسين عباسي نژاد

کلمات کلیدی : سرمايه‌گذاري، نرخ بهره، نرخ سود تسهيلات بانكي، سرمايه‌گذاري بخش خصوصي، سرمايه‌گذاري دولتي، نرخ ارز، Investment، Interest rate، Banks? Credit Rates، Private Sector Investment، Public Sector Investment، Foreign Exchange Rate

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۷/۰۵/۲۳

دوره: 81

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : آيا سازمان كنفرانس اسلامي يك باشگاه هم‎گرايي است؟ (تحليل داده‎هاي مقطعي و سري زماني)

نویسندگان مقاله : اميد رنجبر، محمدعلي احساني

کلمات کلیدی : فرضية هم‎گرايي، هم‎گرايي بتا، هم‎گرايي سيگما، مدل سري‎زماني، آزمون ريشه واحد ديكي فولر، مدل رشد نئوكلاسيك سولو، سوان، Beta convergence، Sigma convergence، time series model، augmented Dicky Fuller unit root test، Solow, Swan neoclassical model

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۷/۰۵/۲۳

دوره: 81

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : محاسبة شاخص قيمتي اصلاح فقر شهري و روستايي ايران در سال 1383

نویسندگان مقاله : زهرا (ميلا) علمي، محمدرضا پورقربان، محمدتقي گيلك آبادي

کلمات کلیدی : شاخص اصلاح قيمتي فقر، كشش قيمتي فقر، نسبت شكاف فقر، نسبت شدت فقر، روش كاكواني و سان، Price elasticity of poverty، price poverty reform index، poverty gap ratio، severity of poverty ratio – Kakwani , Son method

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۷/۰۵/۲۳

دوره: 81

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : بررسي مقايسه‎اي توان پيش‎بيني شبكه‎هاي عصبي مصنوعي با روش توقف زود هنگام و فرايند سري زماني خودبازگشت در براورد نرخ تورم

نویسندگان مقاله : پيام حنفي زاده، پريسا ساكتي، حسين پورسلطاني

کلمات کلیدی : تورم، انتخاب مدل، شبكة عصبي، سري‌هاي زماني، Forecasting – Inflation، Model Selection، Neural Network، Time Series، پيش‌بيني

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۷/۰۵/۲۳

دوره: 81

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عنوان مقاله : بررسي هزينه‎هاي خارجي توليد برق در ايران (مطالعه موردي: نيروگاه برق شهيد رجايي با تاكيد بر آلاينده‎هاي SO2 و NO2)

نویسندگان مقاله : معصومه تركي، مهدي صادقي

کلمات کلیدی : نيروگاه برق، هزينة خارجي، SO2، NO2، سلامتي، Power Plant External Cost، Health

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۷/۰۶/۰۳

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : تحليل فضايي توسعة شهري در ايران (رشد اندازة شهرها)

نویسندگان مقاله : شكوفه فرهمند، مرتضي سامتي، علي عسگري

کلمات کلیدی : رشد اندازة شهرها، اقتصادسنجي فضايي، داده‎هاي تابلويي، داده‎هاي تابلويي فضايي، Urban development، Henderson’s models، City sizes growth، Spatial econometrics، Panel data، Spatial panel data.، توسعة شهري، مدل هندرسن

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۷/۰۶/۰۳

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : آزمون رابطة بلندمدت بين نرخ سود تسهيلات بانكي و نرخ تورم

نویسندگان مقاله : دومان بهرامي راد، اكبر كميجاني

کلمات کلیدی : اثر فيشر، ‏نرخ سود اسمي، ‏نرخ سود واقعي، ، ‏نرخ تورم، ‏هم‌انباشتگي، ‏آزمون عليت، Fisher Effect، Nominal Interest (Profit) Rate، Real Interest (Profit) Rate، Inflation Rate، Cointegration، Causality Test

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۷/۰۶/۰۳

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : آثار آزادسازي تجاري بر انتشار گازهاي گلخانه‎اي (دي‎اكسيد كربن) در منحني زيست‎محيطي كوزنتس

نویسندگان مقاله : محمد مهدي برقي اسگويي

کلمات کلیدی : فرضية پناهگاه آلايندگي، پانل ديتا، Trade Openness، CO2 emission، Environmental Kuznets Curve، Pollution Haven Hypothesis، آزادسازي تجاري، انتشار دي‎اكسيدكربن، منحني زيست‎محيطي كوزنتس

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۷/۰۶/۰۳

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : نقش حساب ذخيرة ارزي در ثبات درآمدهاي دولت در قالب مدل تعادل عمومي محاسبه‌پذير

نویسندگان مقاله : داود بهبودي

کلمات کلیدی : ثبات اقتصادي، مدل ‌تعادل عمومي، درآمد دولت، درآمدهاي نفت، حساب ذخيرة ارزي، Economic Stability، Computable General Equilibrium Model، Government Revenue، Oil Revenues، Exchange Reserve Account

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۷/۰۶/۰۳

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : الگوي بهينه (اقتصادي) محصولات زراعي درشرا يط وجود ريسك (كاربرد مدل‎هاي هدف ـ موتاد، موتاد پيشرفته، برنامه‎ريزي خطي و درجة دو ) مطالعه موردي شهرستان ارسنجان

نویسندگان مقاله : مرتضي حسن شاهي

کلمات کلیدی : مدل هدف، موتاد، موتاد پيشرفته، برنامه‎ريزي خطي و برنامه‎ريزي رياضي درجة دو، ريسك، الگوي بهينه.، Target Motad Model، Advanced Motad Model، linear Grade 2 planning، agricultural products، risk and optimum Model

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۷/۰۶/۰۳

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : بررسي كشش بين واردات كالاي واسطه‎اي، نيروي كار و سرمايه در ايران رهيافت تابع هزينة ترانسلوگ

نویسندگان مقاله : سيد عبدالمجيد جلائي، حسن اعمي بنده قرائي، زين العابدين صادقي

کلمات کلیدی : تقاضاي واردات واسطه‎اي، كشش‎هاي موريشيما، متقاطع و خودي، Cost function، import demand، morishima elasticity's، price cross elasticity، تابع هزينه

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۷/۰۶/۰۳

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : توسعة مالي و رشد اقتصادي: مقايس? كشورهاي نفتي عضو اوپك و غيرنفتي در حال توسعه، با استفاده از روش گشتاورهاي تعميم يافته(GMM)

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۷/۰۶/۰۳

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : تحليل مقايسه‎اي بهره‎وري عوامل توليد در زير بخش‎هاي صنايع بزرگ ايران

نویسندگان مقاله : حميد عزيز محمدلو، حسن سبحاني

کلمات کلیدی : بهره‎وري جزئي عوامل توليد، بهره‎وري كلي عوامل توليد، روش توابع توليد، حداقل مربعات معمولي، صنايع بزرگ، Partial Factors Productivity، Total Factors Productivity، Production Function Approach، Ordinary Least Square Method، Large manufacturing، 1972 2004، دورة 83 1350

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۷/۰۶/۰۳

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : تأثير آموزش بر فقر و نابرابري درآمدها

نویسندگان مقاله : وحيد مهرباني

کلمات کلیدی : آموزش، مخارج آموزشي، آموزش عالي، نابرابري درآمدها، education، education expenditures، higher education، income inequality

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۷/۰۶/۰۳

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عنوان مقاله : اثربخشي سياست پولي بر متغيرهاي كلان اقتصادي در ايران

نویسندگان مقاله : افسانه موسوي آزاد كسمايي، احسان طاهري فرد

کلمات کلیدی : سياست پولي، نرخ سود، تورم، سيستم معادلات هم‎زمان، Monetary Policy، Interest Rate، Inflation، Simultaneous Equation System

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۷/۰۸/۲۵

دوره: 83

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : برآورد روند سرماية اجتماعي در ايران (با استفاده از روش فازي)

نویسندگان مقاله : رحمان سعادت

کلمات کلیدی : سرماية اجتماعي، سرماية انساني، Human Capital، Latent Variable، Fuzzy Method، Social Capital، Economic Growth، روش منطق فازي، متغيرهاي پنهان، رشد اقتصادي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۷/۰۸/۲۵

دوره: 83

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : مطالعة تأثير بلاياي طبيعي بر توليد ناخالص داخلي غيرنفتي در ايران

نویسندگان مقاله : سارا امامقلي پور، حسين صادقي

کلمات کلیدی : خسارات، سرمايه‎گذاري، توليد ناخالص داخلي، وقفه‎هاي توزيعي، Natural Disasters، Damages – Investment – GDP، Distributed Lags، بلاياي طبيعي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۷/۰۸/۲۵

دوره: 83

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : بررسي ويژگي‎هاي الگوهاي موفق مالية خرد در جهت تعيين عوامل كليدي موفقيت آن

نویسندگان مقاله : رضا آقابابايي، محمود متوسلي

کلمات کلیدی :

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۷/۰۸/۲۵

دوره: 83

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : بررسي رابطة بين بازارگرايي و عملكرد بانك‎هاي تجاري ايران

نویسندگان مقاله : علي ديواندري، هاشم آقازاده، محمد نهاونديان، ُسيدرضا سيد جوادين

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۷/۰۸/۲۵

دوره: 83

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : برآورد تلاش مالياتي در ايران و مقايسة آن با كشورهاي در حال توسعة منتخب

نویسندگان مقاله : كريم اسلاملوييان، محمدعلي قطميري

کلمات کلیدی : رگرسيون به‎ظاهر نامرتبط، Tax effort، tax capacity، Iran، Developing countries، Seemingly Unrelated Regression (SUR)، نسبت مالياتي، تلاش مالياتي در ايران، كشورهاي در حال توسعه

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۷/۰۸/۲۵

دوره: 83

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : بررسي اثرات تغيير هزينة بهداشتي دولت بر رشد اقتصادي ايران (سال‎هاي 83-1338)

نویسندگان مقاله : مهدي باسخا، علي قنبري

کلمات کلیدی : رشد اقتصادي، سرماية انساني، سرماية سلامت، هزينه‎هاي بهداشتي دولت، Economic Growth، Government Health care Expenditure، Health Capital، Human Capital

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۷/۰۸/۲۵

دوره: 83

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : تخمين تابع تقاضاي پول و بررسي ثبات آن در ايران

نویسندگان مقاله : حسين شريفي رناني، حميد شهرستاني

کلمات کلیدی : تورم، وقفة توزيعي خودرگرسيوني ARDL، آزمون‎هاي ثبات CUSUM و CUSUMSQ، تابع تقاضاي پول، تئوري پرتفوي تقاضاي پول، Money demand; Inflation، ARDL; Stability tests; Iran

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۷/۰۸/۲۵

دوره: 83

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : كاهش هزينة مبادله توسط برنامه‎ريزي فضائي، براي بهينه سازي مراكز خدمات شهري (نمونة موردي: ميادين ميوه و تره بار منطقة 5 تهران)

نویسندگان مقاله : علي ابوطالب پور، محمد حسين شريفزادگان

کلمات کلیدی : هزينة مبادله، تقاضاي سفر، مكان‎يابي كاربري زمين، مسالة وبر، ميادين ميوه و تره بار و محصولات كشاورزي، transaction cost، traveling demand، site selection land use، weber problem، fruit and produce market

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۷/۰۸/۲۵

دوره: 83

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : اثرات نامتقارن قيمت نفت بر رشد اقتصادي كشورهاي OECD

نویسندگان مقاله : حميد ابريشمي، محسن مهرآرا، مريم كشاورزيان، معصومه تقي زاده، حجت ا... غنيمي فر

کلمات کلیدی : تابع واكنش آني، تجزية واريانس، Oil prices، OECD، Impulse Response Function، Variance Decompositions، VAR systems، كشورهاي صنعتي وارد‎كنندة نفت، قيمت نفت، عدم تقارن

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۷/۰۸/۲۵

دوره: 83

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عنوان مقاله : پيش‎بيني تقاضاي آب شهرتهران با استفاده از الگوهاي ساختاري، سري‎هاي زماني و شبكة عصبي نوع GMDH

نویسندگان مقاله : غلامعلي شرزه اي، حسن فخرايي، مهدي احراري

کلمات کلیدی : شبكة عصبي GMDH، تقاضاي آب شهر تهران، پيش‎بيني الگو‎هاي ساختاري و سري زماني، GMDH Neural networks، Urban water demand، Long , term water demand forecasting، Regression analysis، Time series analysis

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۷/۱۲/۱۹

دوره: 84

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : تأثير جهاني شدن و الحاق به WTO بر سودآوري صنايع

نویسندگان مقاله : مهران نصيرزاده، ُسيد حميد رضا اشرف زاده

کلمات کلیدی : سودآوري، تعرفه، جهاني شدن، سازمان جهاني تجارت، برآورد ميانگين گروهي داده‎‎هاي پوياي پانل، profitability، Tariffs، Globalization، WTO، Pooled Mean Group Estimation of Dynamic Heterogeneous Panels

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۷/۱۲/۱۹

دوره: 84

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : هزينة فرصت مصارف مختلف گاز طبيعي ايران با تأكيد بر تزريق گاز به مخازن نفت

نویسندگان مقاله : محسن رناني، مصطفي دين محمدي، رحمان خوش اخلاق، عليمراد شريفي

کلمات کلیدی : تزريق گاز، صادرات گاز، ذخاير گاز، مخازن نفت، سياست انرژي، Natural gas injection، Gas export، Gas reserves، Oil reservoirs، Iran

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۷/۱۲/۱۹

دوره: 84

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : مزيت رقابتي در صنعت پتروشيمي ايران طي دورة زماني 85-1381

نویسندگان مقاله : الميرا ذبيحي لهرمي، سعيد راسخي

کلمات کلیدی : شاخص پلان تجاري™، شاخص سهم ثابت بازار(CMS)، صنعت پتروشيمي، ايران، Competitive Advantage (CA)، Revealed Comparative Advantage (RCA)، Trade Map ™، Constant Market Share (CMS)، Petrochemical Industry, Iran، مزيت رقابتي، شاخص مزيت نسبي آشكار شده (RCA)

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۷/۱۲/۱۹

دوره: 84

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : ارزيابي طرح‌هاي اقتصادي و توسعه‌اي غرب‌ مازندران بر اساس ميزان ايجاد ناپايداري در توسعة ناحيه اي

کلمات کلیدی : توسعة پايدار (SD)، سرمايه‌گذاري، روش‌تحليل محتوا، روش رتبه‌بندي ياگر، غرب‎مازندران، Sustainable Development، Investment، Content Analysis Method، Yager Ranking Method، West Mazandaran

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۷/۱۲/۱۹

دوره: 84

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : نقش كمك‌هاي خارجي و يك‎پارچگي تجاري در تحرك بين‎المللي سرمايه: كاربرد نظرية فلداشتين – هوريوكا

نویسندگان مقاله : سيد كميل طيبي، ليلا تركي، محمد واعظ

کلمات کلیدی : كمك خارج، يك‎پارچگي تجاري، تحرك بين‎المللي سرمايه، نظرية فلداشتين، هوريوكا، Foreign Aids، Trade Integration، International Capital Mobility، Feldstein, Horioka Approach

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۷/۱۲/۱۹

دوره: 84

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : رونق نفتي و چالش‎هاي توسعة اقتصادي (با تأكيد بر ساختار تجارت و كاهش رقابت‎پذيري اقتصاد ايران)

نویسندگان مقاله : حسن درگاهي

کلمات کلیدی : وفور منابع طبيعي، شومي منابع، رشد اقتصادي، بيماري هلندي، اقتصاد ايران، Natural Resource Abundance، Resource Curse، Economic Growth، Dutch Disease، Economy of Iran

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۷/۱۲/۱۹

دوره: 84

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : الگوي انتشار تلفن ثابت و تعيين‎كننده‎هاي اقتصادي ضريب اثرات خارجي شبكة آن در ايران

نویسندگان مقاله : قهرمان عبدلي، منصور خليلي عراقي

کلمات کلیدی : منحني s شكل0، : Mixed Information Source، Network Externality، Penetration Rate، S shaped Curve، منبع اطلاعات مختلط، اثرات خارجي شبكه، ضريب نفوذ

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۷/۱۲/۱۹

دوره: 84

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : بررسي توان رقابت هزينه‎اي صنعت فرش دستباف در صورت پيوستن ايران به WTO با استفاده از ماتريس تحليل سياست (PAM)

نویسندگان مقاله : مهديه رضا قلي زاده، رضا نجارزاده

کلمات کلیدی : تجارت جهاني، فرش دستباف، مزيت نسبي، مزيت رقابتي، ماتريس تحليل سياست، Handwoven Carpet، Comparative Advantage – competitiveness، Policy Analyses Matrix

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۷/۱۲/۱۹

دوره: 84

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : بررسي كارايي فني و بازدهي نسبت به مقياس منتخبي از شركت‎هاي بيمة دولتي و خصوصي

نویسندگان مقاله : جعفر عبادي

کلمات کلیدی : تحليل پوششي داده‎ها، بيمه‎هاي خصوصي و دولتي، Technical Efficiency and Returns to scale، Data Envelopment Analysis، State , Owned and Private companies، كارايي فني و بازدهي نسبت به مقياس

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۷/۱۲/۱۹

دوره: 84

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عنوان مقاله : هدفمند سازي يارانة دارو، از دو منظر عدالت و كارايي

نویسندگان مقاله : جعفر عبادي، محمد حسين قوام

کلمات کلیدی : دارو، كارايي، يارانه، عدالت توزيعي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۸/۱۱/۱۸

دوره: 86

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : نقش حكمراني خوب در بهبود كاركرد هزينه‌هاي دولت: مطالعة موردي بخش بهداشت و آموزش كشورهاي اسلامي

نویسندگان مقاله : مجيد صباغ ‌كرماني، مهدي باسخا

کلمات کلیدی : حكمراني خوب، كاركرد هزينه‌هاي عمومي، هزينه‌هاي بهداشتي، هزينه‌هاي دولت، هزينه‌هاي آموزشي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۸/۱۱/۱۸

دوره: 86

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : تحليل روابط علّي بين متغيرهاي كلان اقتصادي، به منظوركاهش نرخ بهره در ايران با روش نقشة علّي بيزين (BCM)

نویسندگان مقاله : مرتضي سامتي، رحيم دلالي اصفهاني، رحمان خوش اخلاق، زهره شيراني فخر

کلمات کلیدی : شبكة بيزين، نقشة علّي بيزين، نااطميناني، نرخ بهره، نقشة علّي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۸/۱۱/۱۸

دوره: 86

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : برآورد و پيش بيني تلاطم بازدهي در بازار سهام تهران و مقايسه دقت روش‎ها در تخمين ارزش در معرض خطر: كاربردي از مدل‎هاي خانوده FIGARCH

نویسندگان مقاله : غلامرضا كشاورز حداد، باقر صمدي

کلمات کلیدی : حافظه بلند مدت، مدل‎هاي GARCH، شاخص قيمت بورس تهران، ارزش در معرض خطر، ARFIMA

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۸/۱۱/۱۸

دوره: 86

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : مقايسه تكنيك‎هاي تحليل داده در پيش بيني ميزان توليد نفت: مورد كاربردي ميدان اهواز

نویسندگان مقاله : محمدرضا مقدم

کلمات کلیدی : پيش بيني ميزان توليد نفت، ميدان نفتي، روش منحني كاهش، روش شبكه‌هاي عصبي مصنوعي، رگرسيون

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۸/۱۱/۱۸

دوره: 86

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : آيا حداقل دستمزد منجر به افزايش تورم مي‌شود؟

نویسندگان مقاله : نادر مهرگان، روح الله رضائي

کلمات کلیدی : تورم، حداقل دستمزد، رابطة علّي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۸/۱۱/۱۸

دوره: 86

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : بررسي رابطة مصرف انرژي و رشد اقتصادي و اشتغال در بخش‎هاي مختلف اقتصاد ايران

نویسندگان مقاله : حميد آماده، مرتضي قاضي، زهره عباسي فر

کلمات کلیدی : رشد اقتصادي، رابطة عليت، ARDL، مصرف انرژي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۸/۱۱/۱۸

دوره: 86

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : جايگزيني و رقابت بين تلفن همراه و ثابت: يك مطالعة تجربي در ايران

نویسندگان مقاله : طيبه فراهاني

کلمات کلیدی : جايگزيني، تلفن همراه و ثابت، رقابت

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۸/۱۱/۱۸

دوره: 86

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : پيش‎بيني شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران با مدل ARFIMA

نویسندگان مقاله : عليرضا عرفاني

کلمات کلیدی : حافظة بلند، تحليل دامنة استاندارد شدة تغيير يافته، مدل ARFIMA، مدل ARIMA، تحليل دامنة استاندارد شده

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۸/۱۱/۱۸

دوره: 86

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : مباني نظري اثر آزادسازي اقتصادي بر تجارت درون صنعت: يك مطالعة موردي براي ايران

نویسندگان مقاله : سعيد راسخي، احمد جعفري صميمي، اكبر زماني

کلمات کلیدی : نظام نرخ ارز، سرمايه‎گذاري مستقيم خارجي، آزاد سازي اقتصادي، انواع تجارت درون صنعت، آزادسازي تجاري، اندازه دولت

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۸/۱۱/۱۸

دوره: 86

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عنوان مقاله : بررسي عوامل زيست محيطي مؤثر بر قيمت منازل مسكوني تهران به روش هدانيك

نویسندگان مقاله : علي امامي ميبدي، آرش اعظمي، احسان حق دوست

کلمات کلیدی : آلودگي هوا، محيط زيست، روش قيمت‎گذاري هدانيك، تهران

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۸/۱۱/۱۹

دوره: 87

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : NAIRU و سياست‎گذاري اقتصادي در ايران

نویسندگان مقاله : زهرا افشاري، احمد يزدان پناه، مرضيه بيات

کلمات کلیدی : ***** HP، فيليپس بلندمدت، نايرو، انتظارات تورمي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۸/۱۱/۱۹

دوره: 87

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : مقايسة تطبيقي منحني فيليپس كينزي هاي جديد با منحني‎هاي فيليپس متعارف براي اقتصاد ايران

نویسندگان مقاله : ابراهيم گرجي، مهدي فولادي

کلمات کلیدی : نرخ بيكاري، نرخ تورم، منحني فيليپس كينزي هاي جديد، مدل ‎هاي متعارف، سياست‌‎هاي طرف تقاضا

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۸/۱۱/۱۹

دوره: 87

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : بررسي نقش بهره‎وري كل عوامل توليد در رشد توليدات بخش‎هاي عمدة اقتصادي ايران

نویسندگان مقاله : محسن مهرآرا، ابراهيم احمدزاده

کلمات کلیدی : توابع توليدي، رشد بخشي، بهره وري كل عوامل توليدي (TFP)، اقتصاد غير‎نفتي، بهره وري بخشي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۸/۱۱/۱۹

دوره: 87

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : كاربرد ارزش در معرض ريسك (VaR) در تشكيل سبد سهام بهينه‎ي در بورس اوراق بهادارتهران

نویسندگان مقاله : ابراهيم عباسي، بابك تيمورپور، منوچهر برجسته ملكي

کلمات کلیدی : ارزش در معرض ريسك، مرز كارا، واريانس، سبد سهام بهينه

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۸/۱۱/۱۹

دوره: 87

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : انتخاب نامساعد و مخاطرات اخلاقي در بازار بيمة درمان ايران

نویسندگان مقاله : غلامرضا كشاورز حداد، مهديه زمردي انباجي

کلمات کلیدی : اطلاعات نامتقارن، روش‎هاي نيمه پارامتري، بازار خدمات درماني

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۸/۱۱/۱۹

دوره: 87

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : تأثير نخست شهري بر رشد اقتصادي كشور

نویسندگان مقاله : شكوفه فرهمند، سيد كميل طيبي، نعمت اله اكبري

کلمات کلیدی : تمركز شهري، رشد اقتصادي، مدل سولو- سوان، نخست شهري

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۸/۱۱/۱۹

دوره: 87

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : بررسي شكاف تورمي ‎ميان خانوارهاي مناطق شهري ايران

نویسندگان مقاله : اكبر كميجاني، ابوالفضل غياثوند

کلمات کلیدی : شاخص ثروت‎مدارانه، شاخص مردم‌مدارانه، شكاف ثروت-مدارانه و تورم، شاخص بهاي مصرف‎كننده

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۸/۱۱/۱۹

دوره: 87

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : بررسي رابطة علّي ميان انتشاركربن و درآمد ملي، با تأكيد بر نقش مصرف انرژي

نویسندگان مقاله : غلامعلي شرزه‎اي، مجيد حقاني

کلمات کلیدی : مصرف انرژي، توليد ناخالص ملي، انتشاركربن، علّيت گرنجر

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۸/۱۱/۱۹

دوره: 87

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : تعيين سبد غذايي براي گروه‎هاي درآمدي مختلف با استفاده از منطق فازي

نویسندگان مقاله : محمد حسين پوركاظمي، محمد سوزنده

کلمات کلیدی : سبد غذايي، منطق فازي، خط فقر، امنيت غذايي، بهينه‎سازي فازي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۸/۱۱/۱۹

دوره: 87

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عنوان مقاله : اثر كسري بودجه بر كسري حساب جاري و رشد اقتصادي

نویسندگان مقاله : ندا فرح بخش، اسدا... فرزين وش

کلمات کلیدی : مدل تلفيقي، فرضية دو كسري، نظرية كينزين، برابري ريكاردوئي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۸/۱۲/۰۱

دوره: 88

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : شكست ساختاري و آزمون فرضيه‌هاي انتظارات عقلايي كلان در ايران: (1386- 1367)

نویسندگان مقاله : احمد جعفري صميمي، قيدر قنبرزاده‌نيار

کلمات کلیدی : شكست ساختاري، پول پيش‌بيني شده، پول پيش‌بيني نشده، خنثايي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۸/۱۲/۰۱

دوره: 88

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : تقاضاي بيمة عمر تصادفي: كاربردي از اقتصاد در شرايط عدم اطمينان

نویسندگان مقاله : غدير مهدوي

کلمات کلیدی : تقاضاي بيمة عمر، عدم اطمينان، ريسك پذيري، مدل تصادفي و سرماية انساني

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۸/۱۲/۰۱

دوره: 88

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : تعيين قاعدة بهينة سياست پولي در اقتصاد ايران با استفاده از تئوري كنترل بهينه

نویسندگان مقاله : منصور خليلي عراقي، حامد شكوري، محمد زنگنه

کلمات کلیدی : انتظارات عقلايي، قاعدة سياستي بهينه، كنترل بهينه، سياست پولي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۸/۱۲/۰۱

دوره: 88

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : ريطوريقاي علم اقتصاد در نگاه مك‌لاسكي: آنارشيسم روش‌شناختي يا پلوراليسم روش‌شناختي

نویسندگان مقاله : محمود متوسلي، علي رستميان

کلمات کلیدی : مك‌لاسكي، روش‌شناسي علم اقتصاد، ريطوريقاي علم اقتصاد

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۸/۱۲/۰۱

دوره: 88

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : بررسي رابطة رفتار توليد جبراني و وابستگي متقابل ميان توليدكنندگان و آزمون آن در بازار جهاني نفت

نویسندگان مقاله : قهرمان عبدلي، لقمان لهراسبي پيده

کلمات کلیدی : نظريه بازي‌ها، ديوان سالاري، اوپك، رفتار توليد جبراني، وابستگي متقابل بنگاه‎ها، رگرسيون لاجيستيك

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۸/۱۲/۰۱

دوره: 88

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : سرماية اجتماعي و توسعة مالي: اقتصاد ايران (1385-1350)

نویسندگان مقاله : علي حسين صمدي

کلمات کلیدی : توسعة مالي، حقوق مالكيت، موانع نهادي، اقتصادي ايران، سرماية اجتماعي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۸/۱۲/۰۱

دوره: 88

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : بررسي تأثير نااطميناني اقتصادي برتقاضاي پول: مطالعه‎ي موردي ايران

نویسندگان مقاله : نظر دهمرده، رضا روشن

کلمات کلیدی : فراريت يا بي‎ثباتي (Volatility)، تقاضاي پول، شاخص نااطميناني اقتصادي، مدل‎هاي ناهمساني واريانس شرطي، روش هم‎گرايي (ARDL)

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۸/۱۲/۰۱

دوره: 88

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : الگوسازي و پيش‎بيني رشد اقتصادي ايران با رويكرد شبكة عصبي GMDH

نویسندگان مقاله : حميد ابريشمي، محسن مهرآرا، مهدي احراري، سوده ميرقاسمي

کلمات کلیدی : رشد توليد ناخالص داخلي، فرآيند قياسي، شبكة عصبيGMDH، پيش‎بيني

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۸/۱۲/۰۱

دوره: 88

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : پيش بيني پوياي قيمت نفت خام با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي و با به‎كارگيري ذخيره سازي‎هاي نفتي كشورهاي OECD

نویسندگان مقاله : محمد حسين پوركاظمي، محمد باقر اسدي

کلمات کلیدی : پيش بيني، شبكه هاي عصبي، قيمت نفت خام، روش ARIMA، ذخيره سازي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۸/۱۲/۰۱

دوره: 88

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عنوان مقاله : بررسي امكان جانشيني بين نهاده‌ي انرژي با سرمايه در بخش فلزات اساسي

نویسندگان مقاله : سعيد صمدي، عليمراد شريفي، عزيز احمدزاده، آزاد خانزادي

کلمات کلیدی : صنايع فلزات اساسي، ايران، دادههاي تابلويي، تابع تقاضاي نهاده، كشش جانشيني آلن، كشش هاي قيمتي و متقاطع

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۸/۱۲/۲۴

دوره: 89

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : بررسي آثار افزايش قيمت‎هاي جهاني بر سطح قيمت‎هاي داخلي، تراز تجاري و نرخ ارز، با استفاده از يك مدل تعادل عمومي محاسبه‌اي

نویسندگان مقاله : علي طيب نيا، معصومه فولادي

کلمات کلیدی : تراز تجاري، مدل‎هاي تعادل عمومي، تورم، قيمت‎هاي جهاني، نرخ ارز

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۸/۱۲/۲۴

دوره: 89

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : محاسبه‎ي روند جهاني شدن و پيش‎بيني آن در برنامه‎ي چهارم، با استفاده از مدل شبكه‎ي عصبي مصنوعي در اقتصاد ايران

نویسندگان مقاله : جليل خداپرست شيرازي، عليرضا رحمان ستايش، رضا موسوي محسني

کلمات کلیدی : جهاني شدن، شاخص‎هاي جهاني شدن، شبكه‎ي عصبي مصنوعي و برنامه‎ي چهارم توسعه‎ي اقتصادي اجتماعي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۸/۱۲/۲۴

دوره: 89

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : بررسي ارتباط شاخص‎هاي تورم (CPI و PPI ) و بازده‎ي سهام در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان مقاله : پرويز سعيدي، علي كوهساريان

کلمات کلیدی : بازده‌ي سهام، شاخص قيمت سهام، تورم، شاخص قيمت توليد كننده، شاخص قيمت مصرف كننده

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۸/۱۲/۲۴

دوره: 89

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : اثر فناوري اطلاعات و ارتباطات براشتغال ايران

نویسندگان مقاله : احسان رسولي نژاد، مهدي نوري

کلمات کلیدی : فناوري اطلاعات و ارتباطات، ايران، VECM، اشتغال

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۸/۱۲/۲۴

دوره: 89

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : بررسي رابطه‎ي بين نرخ بازده مورد انتظار و ريسك نظام‌مند (بتا) در چهار طبقه‌ي دارايي عمده در اقتصاد ايران

نویسندگان مقاله : حسن حيدري، محمدرضا توكلي بغدادآباد، جواد رضائي

کلمات کلیدی : بازده مورد انتظار، ريسك نظام‌مند، دارايي‎هاي مالي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۸/۱۲/۲۴

دوره: 89

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : تشكيل پرتفوي بهينه در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوريتم‎‎هاي ژنتيك

نویسندگان مقاله : حميدرضا نويدي، احمد نجومي مرکيد، حجت ميرزازاده

کلمات کلیدی : ريسك، بهينه سازي پرتفوي، الگوريتم ژنتيك

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۸/۱۲/۲۴

دوره: 89

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : ارزش‎گذاري ويژگي‏هاي مختلف آلودگي هوا در مشهد

نویسندگان مقاله : محمد قربــاني، علي فيروز زارع

کلمات کلیدی : مشهد، لاجيت شرطي، آلودگي هوا، لاجيت متداخل، رهيافت الگوسازي انتخاب، اثرات زيست محيطي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۸/۱۲/۲۴

دوره: 89

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : برآورد يك مدل ادوار تجاري واقعي براي اقتصاد ايران با استفاده از رهيافت ***** كالمن و حداكثر راستنمايي

نویسندگان مقاله : حسين عباسي نژاد، اصغر شاهمرادي، حسين كاوند

کلمات کلیدی : بوت استرپ، ***** كالمن، شوك تكنولوژيكي، ادوار تجاري واقعي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۸/۱۲/۲۴

دوره: 89

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : تحليلي از نفرين منابع نفتي و رانت‌جويي بر توزيع درآمد در كشورهاي منتخب نفت‌خيز

نویسندگان مقاله : تيمور رحماني، ماندانا گلستاني

کلمات کلیدی : رانت جويي، توزيع درآمد، نفرين منابع

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۸/۱۲/۲۴

دوره: 89

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عنوان مقاله : رويكردي نوين به مسأله‌ي فرار مغز‎ها و نقش آن در انباشت سرمايه‎ي انساني در كشورهاي مبدأ

نویسندگان مقاله : حشمت اله عسگري، مهدي تقوي

کلمات کلیدی : سرمايه‎ي انساني، كشورهاي OECD، كشورهاي در حال توسعه، هم‎گرايي شرطي، فرار مغزها

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۹/۰۳/۱۷

دوره: 90

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : تأثير روش‌هاي استخراج اطلاعات از پرسش‌نامه بر مقدار تمايل به پرداخت در ارزش‌گذاري مشروط (مطالعه موردي: اكوسيستم جنگلي ارسباران)

نویسندگان مقاله : مرتضي مولايي، غلامعلي شرزه‌اي، سعيد يزداني

کلمات کلیدی : ارزش حفاظتي، روش استخراج انتها - باز و انتها - بسته، روش ارزش‌گذاري مشروط

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۹/۰۳/۱۷

دوره: 90

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : مدل‎سازي بازار بخش خصوصي صنعت بيمه‎ي ايران با استفاده از تئوري بازي ها (مطالعه موردي)

نویسندگان مقاله : جعفر عبادي، مريم جعفري بيدگلي

کلمات کلیدی : بازي همكارانه، بازي‌هاي نفره‌ در حالت گسسته، رقابت، صنعت بيمه، بخش خصوصي بيمه، راه‌حل سازش‌كارانه، تئوري بازي‌ها

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۹/۰۳/۱۷

دوره: 90

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : ارزيابي مقايسه‎اي كارايي فني در صنعت سيمان ايران (رهيافت مدل‎هاي مرزي تصادفي)

نویسندگان مقاله : عليمراد شريفي، رحمان خوش اخلاق، کيومرث آقائي، بيژن خيامباشي

کلمات کلیدی : ايران، ويژگي گروهي، داده‎هاي تابلويي با اثرات ثابت، تحليل مرزي تصادفي، كارائي فني متغير درطول زمان، صنعت سيمان

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۹/۰۳/۱۷

دوره: 90

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عنوان مقاله : بررسي اثر سياست‌‌هاي آزاد تجاري بر رشد اقتصادي (مطالعه موردي كشورهاي اسلامي)

نویسندگان مقاله : حميد ابريشمي، محسن مهرآرا، محمدرضا ايران نژاد

کلمات کلیدی : پانل پويا، رشد اقتصادي، سياست‎هاي آزاد تجاري، كشورهاي اسلامي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۹/۰۵/۳۰

دوره: 91

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : هم‌گرايي بهره‎وري نيروي كاربخشي در ايران (آزمون نظريه‌ي لوئيس)

نویسندگان مقاله : زهرا افشاري

کلمات کلیدی : هم‌گرايي، ايران، آنتروپي، تحليل سهم بخشي، بهره‎وري نيروي كار

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۹/۰۵/۳۰

دوره: 91

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : بررسي ميزان وابستگي كشورهاي صنعتي به نفت صادراتي از تنگه‎ي هرمز به وسيله تخمين تابع تقاضا براي نفت منطقه‎ي خليج فارس

نویسندگان مقاله : فرهاد رهبر، مهدي محمود رباطي

کلمات کلیدی : تخمين تقاضاي نفت خام، اهميّت ژئوپليتيك تنگه‎ي هرمز، كشورهاي عضو سازمان OECD، روش ARDL.، خليج فارس، كشش قيمتي و درآمدي، انرژي‎هاي نو

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۹/۰۵/۳۰

دوره: 91

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : تحليل پوياي اثر مخارج دولت بر رشد اقتصادي در ايران

نویسندگان مقاله : علي اکبر عرب مازار، فرشته چالاک

کلمات کلیدی : رشد اقتصادي، الگوي كلان اقتصادي، روش پوياي سيستمي، مخارج عمراني و مصرفي دولت

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۹/۰۵/۳۰

دوره: 91

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : مدل‌سازي سري زماني براي پيش‌بيني تلاطم در بازدهي سهام شركت سيمان تهران

نویسندگان مقاله : غلامرضا كشاورز حداد، موسي اسمعيل زاده

کلمات کلیدی : پيش‌بيني تلاطم، اثر اهرمي، قيمت سهام سيمان تهران، تلاطم تحقق‌يافته، مدل ARMA، داده‌هاي پر فراواني

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۹/۰۵/۳۰

دوره: 91

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : بررسي هم‎گرايي بهره‌وري كل عوامل توليد (TFP) بخش صنعت در استان‎هاي ايران

نویسندگان مقاله : تيمور رحماني، شهرام شفيعي

کلمات کلیدی : هم‎گرايي سيگما، رشد اقتصادي، الگوي نيل اقتصادي، هم‎گرايي بهره‌وري، هم‎گرايي بتا

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۹/۰۵/۳۰

دوره: 91

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : تأثير مخارج توريسم بر رشد اقتصادي كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي (OIC)

نویسندگان مقاله : کاظم ياوري، مهديه رضاقلي زاده، مجيد آقايي، سيد محمدحسن مصطفوي

کلمات کلیدی : روش گشتاورهاي تعميم يافته (GMM)، رشد اقتصادي، كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي (OIC)، توريسم

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۹/۰۵/۳۰

دوره: 91

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : آيا نااطميناني حاصل از نوسانات قيمت نفت خام بر عرضه‌ي آن مؤثر است؟ كاربردي از GARCH و ARDL

نویسندگان مقاله : اسمعيل ابونوري، امير خانعلي پور

کلمات کلیدی : عرضه‌ي نفت، GARCH، قيمت نفت، نااطميناني، ARDL

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۹/۰۵/۳۰

دوره: 91

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : علوم شناختي و عملكرد اقتصادي

نویسندگان مقاله : محمود متوسلي، علي نيکونسبتي

کلمات کلیدی : نورث، علوم شناختي، نهاد، اقتصادشناختي، هايك

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۹/۰۵/۳۰

دوره: 91

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : تمركز زدايي و شكست در تدارك كالاهاي عمومي ملي توسط دولت‌هاي محلي: با استفاده از رهيافت تئوري بازي‌ها

نویسندگان مقاله : مژگان معلمي

کلمات کلیدی : كارايي پرتو، تمركززدايي، كالاي عمومي ملي، تئوري بازي‌ها، دولت‌هاي محلي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۹/۰۵/۳۰

دوره: 91

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عنوان مقاله : بررسي اثر سياست پولي بر حباب قيمت مسكن: مطالعه بين كشوري

نویسندگان مقاله : علي اکبر قلي زاده، بهناز کمياب

کلمات کلیدی : حباب قيمت، پانل ديتا، مسكن، سياست پولي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۹/۰۸/۱۷

دوره: 92

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : اندازه‌گيري چرخه‌هاي تجاري در ايران

نویسندگان مقاله : علي طيب نيا، فاطمه قاسمي

کلمات کلیدی : *****HP، ***** BP، تكانه‌هاي قيمتي نفت، چرخه‎ي تجاري، روندزدايي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۹/۰۸/۱۷

دوره: 92

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : سنجشي از تأثير شوك‎هاي نفتي و سياست‌هاي پولي بر رشد اقتصادي ايران

نویسندگان مقاله : اکبر کميجاني، الهه اسدي مهماندوستي

کلمات کلیدی : شوك‎‎هاي پولي (سياست پولي)، شوك‎‎هاي نفتي، مدل خود توضيح ‌برداري (VAR)، رشد اقتصادي (GDP)

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۹/۰۸/۱۷

دوره: 92

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : عوامل مؤثر بر ارزش افزوده‌ي كارگاه‌هاي صنعتي ايران با ده نفر كار كن و بيش‎تر

نویسندگان مقاله : سيد محمدابراهيم حسيني نسب، هادي موقري، مهدي باسخا

کلمات کلیدی : مدل مؤلفه هاي خطا، كارگاه‌هاي صنعتي، تابع تاوان SCAD، ارزش افزوده

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۹/۰۸/۱۷

دوره: 92

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : ارزيابي تأثير استفاده از شاخص‎هاي تحليل تكنيكي بر بازده‎ي سهام‎داران

نویسندگان مقاله : رضا تهراني، احمد مدرس، آرش تحريري

کلمات کلیدی : آزمون مقادير تكراري، آزمون مقايسه‎ي زوجي، روش خريد و نگهداري، بازارداغ، شاخص‎هاي تحليل تكنيكي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۹/۰۸/۱۷

دوره: 92

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : بررسي اثرات بازار اشتراك ظرفيت از طريق روش خود جيره‎بندي بر هزينه‎ي برق صنايع سيمان ايران

نویسندگان مقاله : عليمراد شريفي، زين العابدين صادقي، رحمان خوش اخلاق، محمد اسماعيل همداني گلشن

کلمات کلیدی : ضريب بار، صنعت سيمان و تابع رفاه اجتماعي، زيان قطع بار، خود جيره‎بندي، مديريت بار، قيمت‌گذاري

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۹/۰۸/۱۷

دوره: 92

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : بررسي رفتار مصرف و پس‌انداز در چارچوب مدل رشد نئوكلاسيكي (مطالعه موردي: اقتصاد ايران)

نویسندگان مقاله : ابراهيم رضائي

کلمات کلیدی : مصرف و پس‌انداز، شبيه‌سازي، الگوريتم شوتينگ، مدل رشد نئوكلاسيك

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۹/۰۸/۱۷

دوره: 92

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : تحليل ارتباط اصلاحات اقتصادي و بازار كار ايران

نویسندگان مقاله : يدالله دادگر، محمد نديري

کلمات کلیدی : صنايع صادرات‌محور، بازار كار، صنايع رقيب واردات، آزادسازي تجاري

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۹/۰۸/۱۷

دوره: 92

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : بررسي رابطه‌ي نرخ سود سپرده‌هاي بانكي و قيمت مسكن در ايران

نویسندگان مقاله : حسن حيدري، امير رضا سوري

کلمات کلیدی : مدل خودرگرسيوني برداري، ايران، مسكن، نرخ سود سپرده‌هاي بانكي، قيمت مسكن

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۹/۰۸/۱۷

دوره: 92

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : كاربرد سيستم‌هاي استدلال عصبي- فازي در رتبه‌‌بندي اعتباري مشتريان حقوقي بانك‎ها

نویسندگان مقاله : مهديه اخباري، فريماه مخاطب رفيعي

کلمات کلیدی : درجه‎ي تشخيص، رتبه‌‌بندي اعتباري، سيستم استدلال عصبي- فازي سازگار، درجه‎ي حساسيت

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۹/۰۸/۱۷

دوره: 92

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عنوان مقاله : تعيين قاعده‎ي سياست پولي در شرايط تورم پايدار اقتصاد ايران با استفاده از روش كنترل بهينه

نویسندگان مقاله : حسن درگاهي، رؤيا شربت اوغلي

کلیدواژه‌ها : كنترل بهينه، پايداري تورم، قاعده‎ي بهينه‎ي پولي، اقتصاد ايران، سياست پولي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۹/۱۱/۱۶

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : شبيه سازي تابع عرضه ي سرمايه گذاري مستقيم خارجي (FDI) در ايران با استفاده از الگوريتم بهينه سازي كلوني مورچه‌ها (ACO)

نویسندگان مقاله : علي قنبري، محسن خضري، لقمان عبدالله زاده

کلیدواژه‌ها : سرمايه گذاري مستقيم خارجي، الگوريتم كلوني مورچه ها، شبيه سازي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۹/۱۱/۱۶

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : روش تحليل كارايي چند جهتي: مطالعه موردي بررسي عملكرد نظام بانكي ايران

نویسندگان مقاله : حميد کردبچه

کلیدواژه‌ها : بانك، شاخص بهبود بالقوه، روش تحليل پوششي داده‌ها و روش تحليل چند جهتي كارايي، شاخص فارل، كارايي فني

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۹/۱۱/۱۶

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : نقدي دو لايه‌ بر روش‌شناسي ابزارانگارانه ميلتون فريدمن

نویسندگان مقاله : محمود متوسلي، علي رستميان

کلیدواژه‌ها : ابزارانگاري، روش‌شناسي اقتصادي ابزارانگارانه، اثبات‌گرايي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۹/۱۱/۱۶

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : ارزيابي اثر آزادسازي مالي بر نوسان‌هاي نرخ ارز كشورهاي در حال توسعه

نویسندگان مقاله : سيد کميل طيبي، ليلا ترکي

کلیدواژه‌ها : اثرات ثابت، آزاد سازي مالي، نوسان نرخ ارز

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۹/۱۱/۱۶

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : آثار غيرخطي متغيرهاي كلان اقتصادي بر رشد اقتصادي با تأكيد بر نرخ ارز (مورد ايران)

نویسندگان مقاله : محسن مهرآرا، اکبر سرخوش

کلیدواژه‌ها : مدل STR، مخارج دولتي، : نرخ ارزحقيقي، اثرات نامتقارن، توليد ناخالص داخلي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۹/۱۱/۱۶

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : سياست پولي و حباب مسكن درتهران

نویسندگان مقاله : محسن نظري، الهام فرزانگان

کلیدواژه‌ها : حباب مسكن، مدل كينز جديد، رفتار پيش نگر، سياست پولي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۹/۱۱/۱۶

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : بررسي وجود سرايت بين سهام شركت‎ها در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از يك مدل ديناميك چندمتغيره

نویسندگان مقاله : شيوا زماني، داوود سوري، محسن ثنائي اعلم

کلیدواژه‌ها : اثر تقدم - تأخر، پيش‌بيني‌پذيري، مدل خودهمبسته برداري بِك، مدل هاي واريانس ناهمساني چند متغيره، سرايت بازده و تلاطم

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۹/۱۱/۱۶

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : طراحي الگوي نظري تعيين حد بهينه‌ي مداخله در بازار ارز ايران

نویسندگان مقاله : جعفر عبادي ، هاجر جهانگرد

کلیدواژه‌ها : بازار ارز، برنامه‌ي اهليگ، لگاريتم خطي كردن، مداخله‌ي ارزي، برنامه‌ريزي غيرخطي پوياي تصادفي، نرخ ارز

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۹/۱۱/۱۶

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : ارزيابي طرح هاي اقتصادي در شرايط عدم قطعيت (رويكرد فازي)

نویسندگان مقاله : عبدالرسول قاسمي، سهيل محمودزاده

کلیدواژه‌ها : اقتصاد مهندسي، عدم‌ قطعيت، فازي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۹/۱۱/۱۶

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

الان تست کردم، کار میکرد :ws52:

 

شاید اون موقع دچار مشکل شده بود :ws38:

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

فک کنم فقط برای شما دانلود میشه :hanghead:

شایدم با من لج داره :3384s:

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

درسته. لینکای اول خراب شده :icon_pf (34):

من فقط صفحه آخر رو چک کردم که درست بود. الان صفحات قبل رو هم تست کردم، دیدم خراب شده قبلیا :icon_pf (34):

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از ۷۵ اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
 • جدید...