رفتن به مطلب

پست های پیشنهاد شده

به سوالات زیر با دقت و صادقانه پاسخ بدهید و در پایان تعبیر پاسخ هایتان را مشاهده بفرمائید

 

1- دریا را با كدام یك از ویژگی های زیر تشریح می‌كنید؟

آبی تیره، شفاف، سبز، گل‌آلود

 

2- كدام یك از اشكال زیر را دوست دارید؟

دایره، مربع یا مثلث

 

3- فرض كنید در راهرویی راه می‌روید. دو در می‌بینید. یكی در 5 قدمی سمت چپ تان و دیگری در انتهای راهرو. هر دو در باز هستند. كلیدی روی زمین درست جلوی شما افتاده است. آیا آن را بر می‌دارید؟

 

4- رنگهای روبرو را به ترتیب اولویتی كه برایتان دارند بگویید . قرمز، آبی، سبز، سیاه و سفید

 

5- دوست دارید در كدام قسمت كوه باشید؟

 

6- در ذهنتان اسب چه رنگی است؟

قهوه‌ای، سیاه یا سفید

 

7- توفانی در راه است. كدامیك را انتخاب می‌كنید: یك اسب یا یك خانه؟

 

 

و اما پاسخ‌ها:

1- آبی تیره : شخصیت پیچیده

سبز: آسان گیر و بی‌خیال

شفاف: به سادگی قابل درك

گل‌آلود: آشفته و سردرگم

 

 

2- دایره : سعی می‌كنید طوری رفتار كنید كه خوشایند همه باشد.

مربع: خودرأی و خود محور

مثلث: یك دنده و لجباز

(اندازه اشكال با خودخواهی و منیت شما ارتباط مستقیم دارد)

 

 

3- بله : شما آدم فرصت طلبی هستید

نه: آدم فرصت‌طلبی نیستید.

 

 

4- این سئوال، اولویت‌های شما در زندگی را مشخص می‌كند.

آبی: دوستان/ روابط

سبز: شغل و حرفه

قرمز: شهوت و دلبستگی

سیاه: مرگ

سفید: ازدواج

 

 

5- میزان ارتفاعی كه انتخاب می‌كنید رابطه مستقیم با میزان جاه طلبی شما دارد .

 

 

6- قهوه‌ایی: فروتن و خاكی

سیاه: غیرقابل پیش‌بینی، سركش، هیجان‌انگیز

سفید: برتر، مغرور، تاثیرگذار

 

 

7- این سئوال، اولویت‌های شما به هنگام مشكلات را تعیین می‌كند.

اسب: همسر

خانه: فرزند

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

خیلی جالب بود به نظرم به سوالاش فکر کنید:

 

به سوالات زیر با دقت و صادقانه پاسخ بدهید و در پایان تعبیر پاسخ هایتان را مشاهده بفرمائید

 

1- دریا را با كدام یك از ویژگی های زیر تشریح می‌كنید؟

آبی تیره، شفاف، سبز، گل‌آلود

 

2- كدام یك از اشكال زیر را دوست دارید؟

دایره، مربع یا مثلث

 

3- فرض كنید در راهرویی راه می‌روید. دو در می‌بینید. یكی در 5 قدمی سمت چپ تان و دیگری در انتهای راهرو. هر دو در باز هستند. كلیدی روی زمین درست جلوی شما افتاده است. آیا آن را بر می‌دارید؟

 

4- رنگهای روبرو را به ترتیب اولویتی كه برایتان دارند بگویید . قرمز، آبی، سبز، سیاه و سفید

 

5- دوست دارید در كدام قسمت كوه باشید؟

 

6- در ذهنتان اسب چه رنگی است؟

قهوه‌ای، سیاه یا سفید

 

7- توفانی در راه است. كدامیك را انتخاب می‌كنید: یك اسب یا یك خانه؟

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

اگه درست حسابی جواب ندادی برگرد و جواب بده

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

و اما پاسخ‌ها:

 

 

1- آبی تیره : شخصیت پیچیده

سبز: آسان گیر و بی‌خیال

شفاف: به سادگی قابل درك

گل‌آلود: آشفته و سردرگم

 

 

2- دایره : سعی می‌كنید طوری رفتار كنید كه خوشایند همه باشد.

مربع: خودرأی و خود محور

مثلث: یك دنده و لجباز

(اندازه اشكال با خودخواهی و منیت شما ارتباط مستقیم دارد)

 

 

3- بله : شما آدم فرصت طلبی هستید

نه: آدم فرصت‌طلبی نیستید.

 

 

4- این سئوال، اولویت‌های شما در زندگی را مشخص می‌كند.

آبی: دوستان/ روابط

سبز: شغل و حرفه

قرمز: شهوت و دلبستگی

سیاه: مرگ

سفید: ازدواج

 

 

5- میزان ارتفاعی كه انتخاب می‌كنید رابطه مستقیم با میزان جاه طلبی شما دارد .

 

 

6- قهوه‌ایی: فروتن و خاكی

سیاه: غیرقابل پیش‌بینی، سركش، هیجان‌انگیز

سفید: برتر، مغرور، تاثیرگذار

 

 

7- این سئوال، اولویت‌های شما به هنگام مشكلات را تعیین می‌كند.

اسب: همسر

خانه: فرزندان

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

پس با این حساب

من آسان گیر و بیخیالم_خود رای و خود محور هستم_فرصت طلب هستم_اولویتام:ازدواج،شهوت ودلبستگی،مرگ،دوستان و روابط،شغل و حرفه_چون نوک قله رو انتخاب کردم بی نهایت جاه طلبم!_

فروتن و خاکی هستم

 

 

 

عجب آدم مزخرفی بودم خودم خبر نداشتم!:ws28:

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
خیلی جالب بود به نظرم به سوالاش فکر کنید:

 

به سوالات زیر با دقت و صادقانه پاسخ بدهید و در پایان تعبیر پاسخ هایتان را مشاهده بفرمائید

 

1- دریا را با كدام یك از ویژگی های زیر تشریح می‌كنید؟

آبی تیره، شفاف، سبز، گل‌آلود

 

شفاف و سبز

 

2- كدام یك از اشكال زیر را دوست دارید؟

دایره، مربع یا مثلث

مثلث

 

3- فرض كنید در راهرویی راه می‌روید. دو در می‌بینید. یكی در 5 قدمی سمت چپ تان و دیگری در انتهای راهرو. هر دو در باز هستند. كلیدی روی زمین درست جلوی شما افتاده است. آیا آن را بر می‌دارید؟

بله

 

4- رنگهای روبرو را به ترتیب اولویتی كه برایتان دارند بگویید . قرمز، آبی، سبز، سیاه و سفید

آبی- سبز - قرمز - سفید- سیاه

5- دوست دارید در كدام قسمت كوه باشید؟

قله و گاها دامنه کوه

6- در ذهنتان اسب چه رنگی است؟

قهوه‌ای، سیاه یا سفید

همیشه سیاه

 

7- توفانی در راه است. كدامیك را انتخاب می‌كنید: یك اسب یا یك خانه؟

حتما اسب

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

اگه درست حسابی جواب ندادی برگرد و جواب بده

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

و اما پاسخ‌ها:

 

 

1- آبی تیره : شخصیت پیچیده

سبز: آسان گیر و بی‌خیال

شفاف: به سادگی قابل درك

گل‌آلود: آشفته و سردرگم

 

 

2- دایره : سعی می‌كنید طوری رفتار كنید كه خوشایند همه باشد.

مربع: خودرأی و خود محور

مثلث: یك دنده و لجباز

(اندازه اشكال با خودخواهی و منیت شما ارتباط مستقیم دارد)

 

 

3- بله : شما آدم فرصت طلبی هستید

نه: آدم فرصت‌طلبی نیستید.

 

 

4- این سئوال، اولویت‌های شما در زندگی را مشخص می‌كند.

آبی: دوستان/ روابط

سبز: شغل و حرفه

قرمز: شهوت و دلبستگی

سیاه: مرگ

سفید: ازدواج

 

 

5- میزان ارتفاعی كه انتخاب می‌كنید رابطه مستقیم با میزان جاه طلبی شما دارد .

 

 

6- قهوه‌ایی: فروتن و خاكی

سیاه: غیرقابل پیش‌بینی، سركش، هیجان‌انگیز

سفید: برتر، مغرور، تاثیرگذار

 

 

7- این سئوال، اولویت‌های شما به هنگام مشكلات را تعیین می‌كند.

اسب: همسر

خانه: فرزندان

 

مرسی:ws3:

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
خیلی جالب بود به نظرم به سوالاش فکر کنید:

 

به سوالات زیر با دقت و صادقانه پاسخ بدهید و در پایان تعبیر پاسخ هایتان را مشاهده بفرمائید

 

1- دریا را با كدام یك از ویژگی های زیر تشریح می‌كنید؟

آبی تیره، شفاف، سبز، گل‌آلود

آبی تیره

 

2- كدام یك از اشكال زیر را دوست دارید؟

دایره، مربع یا مثلث

 

3- فرض كنید در راهرویی راه می‌روید. دو در می‌بینید. یكی در 5 قدمی سمت چپ تان و دیگری در انتهای راهرو. هر دو در باز هستند. كلیدی روی زمین درست جلوی شما افتاده است. آیا آن را بر می‌دارید؟

نه!

 

4- رنگهای روبرو را به ترتیب اولویتی كه برایتان دارند بگویید . قرمز، آبی، سبز، سیاه و سفید

آبی

سفید

قرمز

سبز

سیاه

 

5- دوست دارید در كدام قسمت كوه باشید؟

دامنه کوه

 

6- در ذهنتان اسب چه رنگی است؟

قهوه‌ای، سیاه یا سفید

 

7- توفانی در راه است. كدامیك را انتخاب می‌كنید: یك اسب یا یك خانه؟

جالب بود مرسی :icon_gol:95 درصد درست بود.:w16:

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
خیلی جالب بود به نظرم به سوالاش فکر کنید:

 

به سوالات زیر با دقت و صادقانه پاسخ بدهید و در پایان تعبیر پاسخ هایتان را مشاهده بفرمائید

 

1- دریا را با كدام یك از ویژگی های زیر تشریح می‌كنید؟

آبی تیره، شفاف، سبز، گل‌آلود

 

شفاف :icon_redface:

 

2- كدام یك از اشكال زیر را دوست دارید؟

دایره، مربع یا مثلث

 

دايره :ws52:

 

3- فرض كنید در راهرویی راه می‌روید. دو در می‌بینید. یكی در 5 قدمی سمت چپ تان و دیگری در انتهای راهرو. هر دو در باز هستند. كلیدی روی زمین درست جلوی شما افتاده است. آیا آن را بر می‌دارید؟

 

بله :ws3:

 

4- رنگهای روبرو را به ترتیب اولویتی كه برایتان دارند بگویید . قرمز، آبی، سبز، سیاه و سفید

 

قرمز....سبز.....آبي.......سفيد.......سياه

 

5- دوست دارید در كدام قسمت كوه باشید؟

 

قله :ws3:

 

6- در ذهنتان اسب چه رنگی است؟

قهوه‌ای، سیاه یا سفید

 

قهوه اي :hanghead:

 

7- توفانی در راه است. كدامیك را انتخاب می‌كنید: یك اسب یا یك خانه؟

 

خانه :pichak29:

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

اگه درست حسابی جواب ندادی برگرد و جواب بده

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

و اما پاسخ‌ها:

 

 

1- آبی تیره : شخصیت پیچیده

سبز: آسان گیر و بی‌خیال

شفاف: به سادگی قابل درك

گل‌آلود: آشفته و سردرگم

 

 

2- دایره : سعی می‌كنید طوری رفتار كنید كه خوشایند همه باشد.

مربع: خودرأی و خود محور

مثلث: یك دنده و لجباز

(اندازه اشكال با خودخواهی و منیت شما ارتباط مستقیم دارد)

 

 

3- بله : شما آدم فرصت طلبی هستید

نه: آدم فرصت‌طلبی نیستید.

 

 

4- این سئوال، اولویت‌های شما در زندگی را مشخص می‌كند.

آبی: دوستان/ روابط

سبز: شغل و حرفه

قرمز: شهوت و دلبستگی

سیاه: مرگ

سفید: ازدواج

 

 

5- میزان ارتفاعی كه انتخاب می‌كنید رابطه مستقیم با میزان جاه طلبی شما دارد .

 

 

6- قهوه‌ایی: فروتن و خاكی

سیاه: غیرقابل پیش‌بینی، سركش، هیجان‌انگیز

سفید: برتر، مغرور، تاثیرگذار

 

 

7- این سئوال، اولویت‌های شما به هنگام مشكلات را تعیین می‌كند.

اسب: همسر

خانه: فرزندان

 

 

جالب بيد... :ws3:

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

لام عالی بود ولی گزینه ها یه جوری بودن

مثلا سوال 3 معلومه هیچ کس کلید بر نمی داره وقتی همه در ها باز باشن به کلید نیاز نیست

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
خیلی جالب بود به نظرم به سوالاش فکر کنید:

 

به سوالات زیر با دقت و صادقانه پاسخ بدهید و در پایان تعبیر پاسخ هایتان را مشاهده بفرمائید

 

1- دریا را با كدام یك از ویژگی های زیر تشریح می‌كنید؟

آبی تیره، شفاف، سبز، گل‌آلود

 

2- كدام یك از اشكال زیر را دوست دارید؟

دایره، مربع یا مثلث

 

3- فرض كنید در راهرویی راه می‌روید. دو در می‌بینید. یكی در 5 قدمی سمت چپ تان و دیگری در انتهای راهرو. هر دو در باز هستند. كلیدی روی زمین درست جلوی شما افتاده است. آیا آن را بر می‌دارید؟بله:icon_redface:

 

4- رنگهای روبرو را به ترتیب اولویتی كه برایتان دارند بگویید . قرمز، آبی، سبز، سیاه و سفید

قرمز_سفید-آبی_سبز_سیاه:ws3:

5- دوست دارید در كدام قسمت كوه باشید؟قله:ws3:

 

6- در ذهنتان اسب چه رنگی است؟

قهوه‌ای، سیاه یا سفید

 

7- توفانی در راه است. كدامیك را انتخاب می‌كنید: یك اسب یا یك خانه؟

خیلی جالب بود مرررررسی:icon_gol:

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
خیلی جالب بود به نظرم به سوالاش فکر کنید:

 

به سوالات زیر با دقت و صادقانه پاسخ بدهید و در پایان تعبیر پاسخ هایتان را مشاهده بفرمائید

 

1- دریا را با كدام یك از ویژگی های زیر تشریح می‌كنید؟

آبی تیره، شفاف، سبز، گل‌آلود

 

2- كدام یك از اشكال زیر را دوست دارید؟

دایره، مربع یا مثلث

 

3- فرض كنید در راهرویی راه می‌روید. دو در می‌بینید. یكی در 5 قدمی سمت چپ تان و دیگری در انتهای راهرو. هر دو در باز هستند. كلیدی روی زمین درست جلوی شما افتاده است. آیا آن را بر می‌دارید؟

بله :ws3:

همیشه این کارو میکنم و دنبال صاحبش میگردم ویا به نگهبان میدم

حالا این معنیش چیه ؟:w58:

4- رنگهای روبرو را به ترتیب اولویتی كه برایتان دارند بگویید . قرمز، آبی، سبز، سیاه و سفید

فکر کردم سیاه و سفید با همن

الان دیگه نمیتونم انتخابی کنم :banel_smiley_4:

 

5- دوست دارید در كدام قسمت كوه باشید؟

هم قله

هم ارتفاعات دامنه:ws37:

6- در ذهنتان اسب چه رنگی است؟

قهوه‌ای، سیاه یا سفید

 

7- توفانی در راه است. كدامیك را انتخاب می‌كنید: یك اسب یا یك خانه؟

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

اگه درست حسابی جواب ندادی برگرد و جواب بده

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

و اما پاسخ‌ها:

 

 

1- آبی تیره : شخصیت پیچیده

سبز: آسان گیر و بی‌خیال

شفاف: به سادگی قابل درك

گل‌آلود: آشفته و سردرگم

 

 

2- دایره : سعی می‌كنید طوری رفتار كنید كه خوشایند همه باشد.

مربع: خودرأی و خود محور

مثلث: یك دنده و لجباز

(اندازه اشكال با خودخواهی و منیت شما ارتباط مستقیم دارد)

 

 

3- بله : شما آدم فرصت طلبی هستید

نه: آدم فرصت‌طلبی نیستید.

 

 

4- این سئوال، اولویت‌های شما در زندگی را مشخص می‌كند.

آبی: دوستان/ روابط

سبز: شغل و حرفه

قرمز: شهوت و دلبستگی

سیاه: مرگ

سفید: ازدواج

 

 

5- میزان ارتفاعی كه انتخاب می‌كنید رابطه مستقیم با میزان جاه طلبی شما دارد .

 

 

6- قهوه‌ایی: فروتن و خاكی

سیاه: غیرقابل پیش‌بینی، سركش، هیجان‌انگیز

سفید: برتر، مغرور، تاثیرگذار

 

 

7- این سئوال، اولویت‌های شما به هنگام مشكلات را تعیین می‌كند.

اسب: همسر

خانه: فرزندان

 

جالب بود:icon_gol:

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

به سوالات زیر با دقت و صادقانه پاسخ بدهید و در پایان تعبیر پاسخ هایتان را مشاهده بفرمائید...

 

1- دریا را با كدام یك از ویژگی های زیر تشریح می‌كنید؟

آبی تیره، شفاف، سبز، گل‌آلود

 

2- كدام یك از اشكال زیر را دوست دارید؟

دایره، مربع یا مثلث

 

3- فرض كنید در راهرویی راه می‌روید. دو در می‌بینید. یكی در 5 قدمی سمت چپ تان و دیگری در انتهای راهرو. هر دو در باز هستند. كلیدی روی زمین درست جلوی شما افتاده است. آیا آن را بر می‌دارید؟

 

4- رنگهای روبرو را به ترتیب اولویتی كه برایتان دارند بگویید .

قرمز، آبی، سبز، سیاه و سفید

 

5- دوست دارید در كدام قسمت كوه باشید؟

 

6- در ذهنتان اسب چه رنگی است؟

قهوه‌ای، سیاه یا سفید

7- توفانی در راه است. كدامیك را انتخاب می‌كنید: یك اسب یا یك خانه؟

----------------------------------------

و اما پاسخ‌ها:

 

 

1- آبی تیره : شخصیت پیچیده

سبز: آسان گیر و بی‌خیال

شفاف: به سادگی قابل درك

گل‌آلود: آشفته و سردرگم

 

 

2- دایره : سعی می‌كنید طوری رفتار كنید كه خوشایند همه باشد.

مربع: خودرأی و خود محور

مثلث: یك دنده و لجباز

)اندازه اشكال با خودخواهی و منیت شما ارتباط مستقیم دارد(

 

3- بله : شما آدم فرصت طلبی هستید

نه: آدم فرصت‌طلبی نیستید.

 

4- این سئوال، اولویت‌های شما در زندگی را مشخص می‌كند.

آبی: دوستان/ روابط

سبز: شغل و حرفه

قرمز: شهوت و دلبستگی

سیاه: مرگ

سفید: ازدواج

 

5- میزان ارتفاعی كه انتخاب می‌كنید رابطه مستقیم با میزان جاه طلبی شما دارد .

 

 

6- قهوه‌ایی: فروتن و خاكی

سیاه: غیرقابل پیش‌بینی، سركش، هیجان‌انگیز

سفید: برتر، مغرور، تاثیرگذار

 

 

7- این سئوال، اولویت‌های شما به هنگام مشكلات را تعیین می‌كند.

اسب: همسر

خانه: فرزندان

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

شفاف

دایره

کلید رو برمیدارم

قله

سبز ابی قرمز سیاه سفید

اسب سفید

خانه

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از ۷۵ اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • جدید...