رفتن به مطلب
فکور

رابطه خشم و موفقیت

پست های پیشنهاد شده

ابتدا این موضوع را مطرح میکنم که جایگاه خشم در نهاد انسان کجاست و علت وجودی این ابزار برای چیست ؟

آیا انسانهای منطقی نیازی به این ابزار دارند ؟

بجای بکاربردن ابزار خشم, از چه ابزاردیگری میتوان استفاده کرد؟

آیا این ابزار هنوز هم میتواند کاربرد داشته باشد؟

چه نوع انسانهایی با چه سطحی از دانایی نیازمند استفاده از این ابزار هستند؟

انسان در کدام دوران از دورانهای تکاملش به این ابزار نیاز داشته ؟

خشم میتواند انرژی صاحبش را در انجام کار یا تصمیم گیری افزایش دهد ولی آیا میتوان همین افزایش را با ابزار های دیگری هم بدست آورد ؟خشم و خشمگین شدن در هنگام وقوع همه سیستم های عقلانی ذهن را مسدود میکند و به همین دلیل عواقب خشمگین شدن در همه موارد منجر به ضایعه و ایجاد تلفات جبران ناپذیری میگردد.

بنابراین پر واضح است که نتایج حاصل از کاربرد خشم منفی خواهد بود. اصولا ابزار خشم برای انسانهای ماقبل تاریخ بسیار کاربردی و مفید بوده ولی برای انسان امروزی صدمات جبران ناپذیری را رقم میزند.

.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

پر واضح است که نتایج حاصل از کاربرد خشم همیشه منفی خواهد بود. کاربرد خشم در انسان نشاندهنده این واقعیت است که انسان خشمگین در عین حال که در عصر حاضر زندگی میکند ولی دارای ساختار ذهنی تکامل نایافته قرون وسطائی است. اصولا ابزار خشم برای انسانهای ماقبل تاریخ کاربردی و مفید بوده ولی برای انسان امروزی میتواند صدمات جبران ناپذیری را رقم بزند.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

هر نوع ابزار فکری و فیزیکی و طبیعی و...... در جهان دارای تضاد خویش است و از همین طریق قابل اندازه گیری و ارزیابی است. سفید در برابر سیاه, نور در برابر ظلمت, منطق در برابر خشم و.....

اگر انسان برای تشخیص خوب از بد فلسفه را بیاموزد, ادامه حیات براش دلنشین تر خواهد بود. منطق فلسفی یعنی داشتن مهارت حل مسئله با تحیل زوایای مختلف آن مسئله.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

یک اصل بسیار ارزشمند وجود دارد که در 4 کلمه خلاصه میشود. تطابق رفتار با معیار.

اگر ما مهارت کاربرد این 4 کلمه را در زندگی داشته باشیم , صاحب عقلانی ترین رفتار و کردار خواهیم شد.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در فرصت های آتی در این باره بیشتر خواهم نوشت.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

کمبود قند خون باعث عصبانیت ناخواسته میشه. اینم اگه کنترل بشه خوبه.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

انواع انتزاعی خشم

1_ خشم بخاطر عدم داشتن مهارت تحلیل

2_ خشم بخاطر کمبود دانش

3_ خشم بخاطر تعصبات خشک

4_ خشم بخاطر عقده های حقارت کنترل نشده

5_ خشم بخاطر عدم کنترل و مدیریت شرایط روحی

6_خشم بخاطر توقع بیجا

و......

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

×
×
  • جدید...