رفتن به مطلب

پست های پیشنهاد شده

نرم افزار : SAP2000 V 14.2.4

 

 

 

SAP14.jpg

Version: 14.2.4

Supported Operating Systems: Windows XP & Vista

MODELING (A, P, B)

• Object Based Graphical Interface

• Model Templates with Auto Meshing

• Frame, Cable and Tendon Members

• Area (Shell) and Solid Objects with Internal Meshing

• Integrated Graphical Section Designer for Complex Frame Shapes

• Bridge Wizard for Bridge Modeling (A, P, BR)

• Editing with Move, Merge, Mirror and Replicate

• Accurate Dimensioning with Guidelines and Snapping

• Auto Edge Constraints for Mismatched Shell Meshes

• Quick Draw Options for Object Creation

• Tendons in Frame, Shell and Solid Objects

• Parametric Bridge Cross Sections (A, P, BR)

• Support for Multiple Coordinate Systems

• Powerful Grouping and Selection Options

• Definition of Highway Layout Lines (A, P, BR)

• Automatic Generation of Code Lateral Wind and Seismic Loads

• Wind Loads on Open Structures

• Transfer of Loads from Area Objects to Framing Systems

• Application of Lane Loads to Bridge (A, P, BR)

• Cracked Properties – Property Modification Factors

• Gravity, Pressure and Thermal Loading

• Line and Surface Multi-Linear Springs (A)

• Staged Construction Analysis (A, SC)

• Wave Generator (A, OS)

• Parametric Tendon Layout for Box Girders (A, P, BR)

 

SAP2000 ANALYSIS

• Static Analysis with Frame and Shell Objects (A, P, B)

• Response Spectrum Analysis with Eigen or Ritz Vectors (A, P, B)

• P-Delta Analysis (A, P, B)

• Joint Constraints including Rigid Bodies & Diaphragms (A, P, B)

• Applied Force and Displacement Loading (A, P, B)

• Gravity, Pressure and Thermal Loading (A, P, B)

• Layered Shell Element (A, P, B)

• Post Tensioning in Frame, Area and Solid Objects (A, P, B)

• Relaxation & Anchorage Slip Losses in Tendons (A, SC)

• Plane, Asolid and Solid Objects (A, P)

• Time History Analysis, including Multiple Base Excitation (A, P)

• Frequency Domain Analysis – Power Spectral Density (A, P)

• Moving Loads (A, P, BR)

• Time Dependent Concrete Creep & Shrinkage Effects (A, SC)

• Frame Hinges for Axial, Flexural, Shear & Torsional Behavior (A)

• Nonlinear Static Pushover Analysis (A)

• Viscous Dampers (A)

• Fiber Hinges (A)

• Base Isolators (A)

• Gap Object for Structural Pounding (A)

• Time History with Wilson FNA or Direct Integration Methods (A)

• Dynamic Effects of Moving Loads (A, P, BR)

• Segmental Construction Analysis (A, SC)

• API Simplified Fatigue Analysis (A, OS)

BUCKLING

• Buckling Analysis Around Any Nonlinear State (A)

• Element-Based P-Delta Effects for Local Buckling Instabilities (A)

LARGE DISPLACEMENTS

• Large Displacement/Small Strain Analysis (A)

• Nonlinear Large Rotations Cable Analysis (A)

 

FREQUENCY DOMAIN

• Steady State Analysis (A, P)

• Power Spectral Density (PSD) Analysis (A, P)

• Frequency Dependent Properties for Links/Supports (A, P)

NONLINEAR MATERIAL BEHAVIOR

• Pushover Analysis Using Fiber Models (A)

• Viscous Damper with Nonlinear Exponent on Velocity Term (A)

• Base Isolator with Biaxial Plasticity Behavior (A)

• Hinges offer P-M-M Interaction Eng-Syria.NET with Moment-Curvature (A)

• Section Designer – Mander Model for Confined Concrete (A)

• Pivot-Hysteresis and Takeda Models for Plastic Link Behavior (A)

• Double-Acting Friction Pendulum Isolators (A)

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

Significant enhancements included in SAP2000 v14.2.4

 

• Concrete frame design has been enhanced to improve the smoothing of P-M-M interaction

surfaces in those rare cases where they become non-convex due to kinks in the P-M curves.

• A new design overwrite has been added for steel frame design using the "Eurocode 3-2005"

code. You may now use the "Is Rolled Section" parameter to indicate whether the member

is rolled or welded. The assignment as rolled or welded affects the b/t ratio and therefore

may affect the section classification. It may also affect the shear-area calculation.

• The limit on the number of nodes (joints) allowed for exporting a model to a SASSI file has

been increased from 9999 to 99999. The exported files are still compatible with the older format

if fewer than 10000 nodes are exported

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Sap2000 v 15

SAP2000 - 01 Introductory Tutorial 30 min

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

SAP2000 - 02 Select Commands 6 min

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

SAP2000 - 03 Draw Commands 9 min

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

SAP2000 - 04 Mass and Modal Analysis 5 min

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

SAP2000 - 05 P-Delta Analysis 10 min

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

SAP2000 - 06 Nonprismatic Sections 6 min

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

SAP2000 - 07 Interactive Database Editing 7 min

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

SAP2000 - 08 Area Edge Constraints 3 min

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

SAP2000 - 09 Tension-only Bracing 4 min

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

SAP2000 - 10 Response Spectrum Analysis 5 min

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

SAP2000 - 11 Modal Time History Analysis 14 min

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

SAP2000 - 12 Section Designer 12 min

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

SAP2000 - 13 Cardinal Points 9 min

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

SAP2000 - 14 Formatting Display Tables 8 min

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

SAP2000 - 15 Creating Reports 11 min

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

SAP2000 - 16 Cable Objects 18 min

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

SAP2000 - 17 Tendons 10 min

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

SAP2000 - 18 Gap Elements 17 min

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

SAP2000 - 19 Nonlinear Staged Construction Analysis 6 min

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

SAP2000 - 20 Nonlinear Shear Walls 30 min

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

SAP2000 - 21 Static Pushover Analysis 10 min

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

SAP2000 - 22 Power Spectral Density 13 min

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

SAP2000 - 23 Wave Loading 5 min

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

SAP2000 - 24 Model Alive 4 min

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

SAP2000 - 25 Open Application Programming Interface 13 min

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

منبع:[RTL][/RTL] csiberkeley.com

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از ۷۵ اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
 • جدید...