رفتن به مطلب

پست های پیشنهاد شده

مقاله 124 - راز سنگ ساعت مسجد امام (شاه عباسي) اصفهان

نویسنده : مهندس احمد سعيدنيا

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 35 – تاریخ انتشار : 6/7/1387

دریافت مقاله

 

مقاله 125 - چارچوب مفهومي برنامه ‏ريزي پايداري محيط، تعالي‏خواهي عملکرد شبکه‏‏ سامانه‏‏‏هاي بومي-انساني

نویسنده : دکتر شهيندخت برق جلوه

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 35 – تاریخ انتشار : 6/7/1387

دریافت مقاله

 

مقاله 126 - کاهش آلودگي هاي محيطي ناشي از توسعه مسکن با راهکارهاي طراحي معماري (مطلعه موردي بافت هاي مسکوني پيرامون تهران)

نویسنده : دکتر محمدمهدي محمودي ـ مهندس نيلوفر نيکقدم

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 35 – تاریخ انتشار : 6/7/1387

دریافت مقاله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مقاله 127 - تصويرهاي ذهني و مفهوم مکان

نویسنده : رعناسادات حبيبي

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 35 – تاریخ انتشار : 6/7/1387

دریافت مقاله

 

مقاله 128 - پايدار سازي جداره هاي گودبرداري عميق به روش ميخ کوبي در مناطق شهري

نویسنده : مهندس عزت الله تقي زاده قهي

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 35 – تاریخ انتشار : 6/7/1387

دریافت مقاله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مقاله 129 - معرفي رهيافت گام به گام "مشكل- يابى- مشکل- گشايي"، پيشنهاد ي مقدماتي براي آزمون شيوة تدبير شده "مشكل - يابي" در شهر تهران

نویسنده : دکتر زهره دانشپور

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 36 – تاریخ انتشار : 8/10/1387

دریافت مقاله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مقاله 130 - معيارهاي سنجش امکان شکل گيري، ثبت و انتقال خاطرات جمعي در شهر

نویسنده : دکترمهتا ميرمقتدايي

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 37 – تاریخ انتشار : 30/01/1388

دریافت مقاله

 

مقاله 131 - مدل تعيين تراكم مطلوب شهري

نویسنده : مهندس اسداله کريمي ـ دکتر محمودرضا دلاور ـ دکترمحمود محمدي

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 37 – تاریخ انتشار : 30/01/1388

دریافت مقاله

 

مقاله 132 - نقشه پنهان به مثابه دست آورد باورهاي ديني در مسکن سنتي کويري ايران

نویسنده : دکتر صديقه مسائلي

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 37 – تاریخ انتشار : 30/01/1388

دریافت مقاله

 

مقاله 133: كاربرد مطالعات هواشناسي آلودگي هوا در طراحي شهري (نمونه خاص شهر تهران)

نویسنده:دكتر سيد حسين بحريني

منبع : نشریه محیط شناسی – دانشگاه تهران – شماره 18 – تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۶/۱۰/۰۱

دریافت مقاله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مقاله 134 -بررسی عوامل محدودکننده حضور زنان در فضاهای شهری

نویسنده : راضیه رضازاده، مریم محمدی

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 38 – تاریخ انتشار : تابستان 1388

دریافت مقاله

 

مقاله 135 - بررسی پدیده پراکنده رویی و علل آن در شهر زنجان

نویسنده : اسفندیار زبردست، سارا حبیبی

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 38 – تاریخ انتشار : تابستان 1388

دریافت مقاله

 

مقاله 136 - شهرسازی مدرن و بازتاب آن در ادبیات اگزیستانسیالیستی

نویسنده : مهرناز مولوی

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 38 – تاریخ انتشار : تابستان 1388

دریافت مقاله

 

مقاله 137 - تبیین مدل دلبستگی به مکان و بررسی عناصر و ابعاد مختلف آن

نویسنده : سید عبدالهادی دانشپور، منصور سپهری مقدم، مریم چرخچیان

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 38 – تاریخ انتشار : تابستان 1388

دریافت مقاله

 

مقاله 138 - رهیافتی حاصل از شناخت شهر سنتی و به منظور ارائه الگوی مداخله در بافت (مطالعه موردی: اردبیل)

نویسنده : مجتبی رضازاده اردبیلی، لیلا پیغامی

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 38 – تاریخ انتشار : تابستان 1388

دریافت مقاله

 

مقاله 139 - بررسی تطبیقی توسعه فضاهای پیاده بازار قدیم و خیابان پیاده تربیت شهر یزد

نویسنده : رحمت محمدزاده، حسین فلاح نژاد

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 38 – تاریخ انتشار : تابستان 1388

دریافت مقاله

 

مقاله 140 - نووارگی، نوآوری و نوپردازی سالهای نخستین قرن چهارده ه.ش. (میرزا زاده عشقی سه تابلو و آرمانشهر)

نویسنده : سید محسن حبیبی، محمدصالح شکوهی بیدهندی

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 38 – تاریخ انتشار : تابستان 1388

دریافت مقاله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مقاله 141 -سنجش مولفه سلامت در کلانشهر مشهد از دیدگاه برنامه ریزی شهری

نویسنده : وحید تاجدار، مجتبی رفیعیان، علی اکبر تقوایی

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 41 – تاریخ انتشار : بهار 1389

دریافت مقاله

 

مقاله 142 - تبیین مفهوم توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی و معیارهای تعیین مراکز آن (مطالعه موردی: خط 1 مترو شیراز)

نویسنده : مهران علی الحسابی، سلمان مرادی

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 41 – تاریخ انتشار : بهار 1389

دریافت مقاله

 

مقاله 143 - گونه شناسی خانه های بافت قدیم شهر رشت

نویسنده : مژگان خاکپور، مجتبی انصاری، علی طاهرنیان

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 41 – تاریخ انتشار : بهار 1389

دریافت مقاله

 

مقاله 144 - پل - سکونتگاه سیر تکامل پیوستگی کاربرد عبور و سکونت در پل های ایران

نویسنده : فرزانه فرشیدنیک، رضا افهمی

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 41 – تاریخ انتشار : بهار 1389

دریافت مقاله

 

مقاله 145 - تأثیر روانی طیف های رنگی ایجاد شده توسط رنگ خودروها در معابر شهری (نمونه موردی: مرکز شهر تهران)

نویسنده : نیلوفر نیکقدم، صدیق رئیسی

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 41 – تاریخ انتشار : بهار 1389

دریافت مقاله

 

مقاله 146 - کاربرد فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) در برنامه ریزی شهری و منطقه ای

نویسنده : اسفندیار زبردست

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 41 – تاریخ انتشار : بهار 1389

دریافت مقاله

 

مقاله 147 - تحلیلی از عرصه های شهری در شیوه آذری (نمونه موردی: شهر آرمانی خواجه رشیدالدین فضل الله - ربع رشیدی)

نویسنده : فرح حبیب

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 41 – تاریخ انتشار : بهار 1389

دریافت مقاله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مقاله 148 - انعکاس فضای شهری در سینماهای نوین ایران

نویسنده : راضیه رضازاده، حمیده فرهمندیان

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 42 – تاریخ انتشار : تیر 1389

دریافت مقاله

 

مقاله 149 - شناسایی و ارزیابی فرآیند شکل گیری هویت در شهرهای جدید (مطالعه موردی: شهر جدید هشتگرد)

نویسنده : محمدمهدی عزیزی، پارسا ارباب

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 42 – تاریخ انتشار : تیر 1389

دریافت مقاله

 

مقاله 150 - تحلیل زمین مرجع اقدامات مدیریت شهری تهران در دوره 1372 تا 1386، به سوی یکپارچگی شهری یا تشدید شکاف فضایی؟

نویسنده : رضا خیرالدین

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 42 – تاریخ انتشار : تیر 1389

دریافت مقاله

 

مقاله 151 - سنجش کیفیت پیاده راه های شهری در ایران، نمونه موردی: پیاده راه صف (سپهسالار) تهران

نویسنده : احسان رنجبر، فاطمه رئیس اسماعیلی

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 42 – تاریخ انتشار : تیر 1389

دریافت مقاله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مقاله 152 - گونه شناسی مناطق شهر - بنیاد در مطالعات شهری و منطقه ای

نویسنده : ایرج اسدی، اسفندیار زبردست

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 43 – تاریخ انتشار : پاییز 1389

دریافت مقاله

مقاله 153 - معیارهای کالبدی - فضایی موثر بر میزان پیاده روی، سلامت و آمادگی جسمانی (نمونه موردی: شهر جدید هشتگرد)

نویسنده : سید حسین بحرینی، حسین خسروی

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 43 – تاریخ انتشار : پاییز 1389

دریافت مقاله

مقاله 154 - مطالعه ای معناشناختی در باب مفهوم درونگرایی در شهر اسلامی

نویسنده : مسعود ناری قمی

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 43 – تاریخ انتشار : پاییز 1389

دریافت مقاله

مقاله 155 - شناخت کاربردی روش چیدمان فضا در درک پیکره بندی فضایی شهرها

نویسنده : امید ریسمانچیان، سایمون بل

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 43 – تاریخ انتشار : پاییز 1389

دریافت مقاله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مقاله 156 - بررسی شاخص های برنامه ریزی شهری موثر در ارتقای امنیت زنان در فضاهای عمومی با رویکرد مشارکتی (نمونه موردی: بخش مرکزی شهر تهران)

نویسنده : سید نصرالدین الیاس زاده مقدم، الهام ضابطیان

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 44 – تاریخ انتشار : زمستان 1389

دریافت مقاله

مقاله 157 - روش استادی و شاگردی از نگاهی دیگر

نویسنده : حمید ندیمی

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 44 – تاریخ انتشار : زمستان 1389

دریافت مقاله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مقاله 158 - تحلیل رابطه بین کیفیت محیطی و تراکم ساختمانی

نویسنده : محمدمهدی عزیزی - مرجانه معینی

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 45 – تاریخ انتشار : بهار 1390

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

مقاله 159 - حس رضایت از فضای باز مسکونی نمونه مورد مطالعه: مجتمع‎های مسکونی شهر تهران

نویسنده : مصطفی بهزادفر - سیده ندا قاضی زاده

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 45 – تاریخ انتشار : بهار 1390

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

مقاله 160 - تحلیل اجتماع پذیری محیط کالبدی متأثر از ادراک طبیعت در محیط انسان ساخت

نویسنده : گلرخ دانشگر مقدم، سید حسین بحرینی، علیرضا عینی فر

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 45 – تاریخ انتشار : بهار 1390

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

مقاله 161 - بررسی عوامل موثر در شکل گیری تصویر شهر در راستای برندسازی موثر شهری

نویسنده : آرین قلی پور، محمد ابویی اردکان، الهه پیدایش

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 45 – تاریخ انتشار : بهار 1390

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

مقاله 162 - بازآفرینی شهری فرهنگ مبنا: تأملی بر بن مایه های فرهنگی و کنش بازآفرینی

نویسنده : سهند لطفی

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 45 – تاریخ انتشار : بهار 1390

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

مقاله 163 - تحلیل ابعاد عینی و ذهنی دسترسی به تسهیلات محله‌ای در کیفیت زندگی شهری مطالعه موردی: بافت قدیم، جدید و روستایی شهر مراغه

نویسنده : صدیقه لطفی، ایوب منوچهری میاندواب

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 45 – تاریخ انتشار : بهار 1390

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مقاله 164 - آسیب‌شناسی مدیریت یکپارچه شهری در تهران از منظر سیاستگذاری و تصمیم‌گیری شهری

نویسنده : غلامرضا کاظمیان، زهره میرعابدینی

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 46 – تاریخ انتشار : تابستان 1390

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

مقاله 165 - دمای آسایش حرارتی مردم شهر تهران

نویسنده : شاهین حیدری

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 38 – تاریخ انتشار : تابستان 1388

دریافت مقاله

 

مقاله 166 - منطقه راحتی حرارتی در اقلیم سرد و خشک ایران

نویسنده : شاهین حیدری، شهلا غفاری جباری

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 44 – تاریخ انتشار : زمستان 1389

دریافت مقاله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مقاله 167 - فرصت ها و چالش های حکمروایی کلانشهری خوب در عصر جهانی شدن؛ مطالعه موردی تهران

نویسنده : میثم بصیرت محمدمهدی عزیزی، اسفندیار زبردست، عباس احمد آخوندی

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – دوره 17 - شماره 1 – تاریخ انتشار : بهار 1391

دریافت مقاله

 

مقاله 168 - منظر ورودی میدان نقش جهان اصفهان

نویسنده : علی شهابی نژاد - بهناز امین زاده

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – دوره 17 - شماره 1 – تاریخ انتشار : بهار 1391

دریافت مقاله

 

مقاله 169 - آرمانشهر در آرای روشنفکران عصر مشروطه ایران

نویسنده : حسن ستاری ساربانقلی

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – دوره 17 - شماره 1 – تاریخ انتشار : بهار 1391

دریافت مقاله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مقاله 170 - تحلیل چگونگی حمایت قانون از مشارکت عمومی در بازآفرینی شهری (مطالعه موردی میدان امام علی (عتیق) اصفهان)

نویسنده : فرشاد نوریان، اندیشه آریانا

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – دوره 17 - شماره 2 – تاریخ انتشار : تابستان 1391

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

مقاله 171 - بررسی تأثیر حس تعلق مکانی بر سرمایه اجتماعی و مشارکت در محلات شهر مشهد

نویسنده : محمدرحیم رهنما، محمدمحسن رضوی

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – دوره 17 - شماره 2 – تاریخ انتشار : تابستان 1391

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

مقاله 172 - برهم کنش جریان هوا، دما و راحتی در فضاهای باز شهری مطالعه موردی اقلیم گرم و خشک ایران

نویسنده : شاهین حیدری

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – دوره 17 - شماره 2 – تاریخ انتشار : تابستان 1391

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

مقاله 173 - تبیین نقش مولفه معنا در فرآیند شکل گیری حس مکان

نویسنده : پریسا کلالی، آتوسا مدیری

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – دوره 17 - شماره 2 – تاریخ انتشار : تابستان 1391

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

مقاله 174 - تأثیر کالبد فضاهای عمومی بر احساس امنیت اجتماعی زنان (نمونه موردی: محله نارمک و شهرک اکباتان شهر تهران)

نویسنده : رضا اکبری، سمانه پاک بنیان

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – دوره 17 - شماره 2 – تاریخ انتشار : تابستان 1391

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

مقاله 175 - تعیین و تحلیل میزان استاندارد شاخص های کلیدی استفاده از پارک های شهری (مطالعه موردی: پارک های شهری کرج)

نویسنده : منا عزیزی حلیلیان، افشین دانه کار

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – دوره 17 - شماره 2 – تاریخ انتشار : تابستان 1391

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مقاله 176 - آسیب شناسی لرزه های معابر شهری (مطالعه موردی: محله کارمندان، کرج)

نویسنده : محمدمهدی عزیزی، میلاد همافر

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – دوره 17 - شماره 3 – تاریخ انتشار : پاییز 1391

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

مقاله 177 - سنجش ابعاد اجتماعی فضای جمعی ایستگاه های پایانه ای مترو (نمونه موردی: ایستگاه پایانه ای مترو شهید سلطانی کرج)

نویسنده : نینا خلیقی، محمدرضا پورجعفر، محمدرضا بمانیان

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – دوره 17 - شماره 3 – تاریخ انتشار : پاییز 1391

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

مقاله 178 - ارزیابی جایگاه مشارکت در طرح های منظر شهری به منظور ارائه فرآیند مناسب بازآفرینی بافت های آسیب دیده

نویسنده : بهناز امین زاده، راضیه رضابیگی ثانی

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – دوره 17 - شماره 3 – تاریخ انتشار : پاییز 1391

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

مقاله 179 - تحلیل عوامل موثر بر الگوی رشد کالبدی شهرهای بزرگ ایران (نمونه مطالعه: الگوی رشد کالبدی شهر رشت)

نویسنده : حمید ماجدی، اسفندیار زبردست، بهاره مجربی کرمانی

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – دوره 17 - شماره 3 – تاریخ انتشار : پاییز 1391

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مقاله 180 - شهر، جشن، خاطره (تأملی در نسبت فضاها و جشن های شهری در دوران صفویان و قاجاریان)

نویسنده : زهرا اهری

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 47 – تاریخ انتشار : پاییز 1390

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

مقاله 181 - بررسی کیفیت عوامل فضایی و کالبدی فضاهای باز مجتمع های مسکونی شهر جدید سهند

نویسنده : رحمت محمدزاده

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 47 – تاریخ انتشار : پاییز 1390

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

مقاله 182 - جریان هوا، واکنش حرارتی و آسایش در سیاه چادر (مطالعه موردی کوچروان ایلام)

نویسنده : شاهین حیدری، مهدی عینی فر

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 47 – تاریخ انتشار : پاییز 1390

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مقاله 183 - آزمون کاربرد روش چیدمان فضا در طراحی فضاهای سنتی شهری (نمونه موردی: طراحی محور پیاده امامزاده قاسم (ع))

نویسنده : سید حسین بحرینی، سوده تقابن

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 48 – تاریخ انتشار : زمستان 1390

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

مقاله 184 - معیارهای متن بودگی شهر و روش شناسی تحلیل آن

نویسنده : مهسا شعله

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 48 – تاریخ انتشار : زمستان 1390

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مقاله 185 - بررسی نگرش جامعه میزبان نسبت به گردشگری و پیامدهای آن در یک بافت زنده تاریخی پژوهش موردی: بافت تاریخی فهادان یزد

نویسنده : سمیرا عادلی

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – دوره 17 - شماره 4 – تاریخ انتشار : زمستان 1391

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مقاله 186 - شهر، مدرنیته، سینما کاوشی در آثار ابراهیم گلستان

نویسندگان: سید محسن حبیبی - مینا رضایی

منبع: نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – دوره 18 - شماره 2 – تاریخ انتشار : تابستان 1392

دانلود مقاله

مقاله 187 - کاربرد روش تحلیل عاملی در شناسایی بافت‌های فرسوده شهری

نویسندگان: اسفندیار زبردست - احمد خلیـلی - مصطفی دهقانی

منبع: نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – دوره 18 - شماره 2 – تاریخ انتشار : تابستان 1392

دانلود مقاله

 

مقاله 188 - ارتقاء تعامل کودک با مکان در فضای باز مجتمع‌های مسکونی* موردپژوهی سه گونۀ فضای باز مسکونی در شهر تبریز

نویسندگان: مینو قره بگلو؛ علیرضا عینی فر؛ عباسعلی ایزدی

منبع: نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – دوره 18 - شماره 2 – تاریخ انتشار : تابستان 1392

دانلود مقاله

مقاله 189 - چشم‌اندازسازیِ بافت‌های شهــریِ روستا بنیان

نویسندگان: رضا اکبری - مسعود قادریان

منبع: نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – دوره 18 - شماره 2 – تاریخ انتشار : تابستان 1392

دانلود مقاله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مقاله 190 - بازسازی تاب‌آور از دیدگاه طراحی شهری، پس از زلزله 1382 بم

نویسندگان: علی‌رضا فلاحی؛ تارا جلالی

منبع: نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – دوره 18 - شماره 3 – تاریخ انتشار : پاییز 1392

دانلود مقاله

 

مقاله 191 - ارزیابی تطبیقی کیفیت محیط سکونت شهری با تاکید بر تصویر ذهنی شهروندان

نویسندگان: ناصر براتی؛ الهام کاکاوند

منبع: نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – دوره 18 - شماره 3 – تاریخ انتشار : پاییز 1392

دانلود مقاله

 

مقاله 192 - ارزیابی و تحلیل ابعاد و مؤلفه‌های تاب‌آوری کلان‌شهر تبریز

نویسندگان: محمدرضا فرزاد بهتاش؛ محمدعلی کی نژاد؛ محمدتقی پیربابایی؛ علی عسگری

منبع: نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – دوره 18 - شماره 3 – تاریخ انتشار : پاییز 1392

دانلود مقاله

 

مقاله 193 - تبیین مدل هویت مکان-حس مکان و بررسی عناصر و ابعاد مختلف آن نمونه موردی: پیاده راه شهرری

نویسندگان: حسین کاشی؛ ناصر بنیادی

منبع: نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – دوره 18 - شماره 3 – تاریخ انتشار : پاییز 1392

دانلود مقاله

 

مقاله 194 - فرایند ایمن سازی لرزه‌ای بافت‌های تاریخی مطالعه موردی: روستای نایبند

نویسندگان: محمد مهدی هادیان؛ محسن سرتیپی پور

منبع: نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – دوره 18 - شماره 3 – تاریخ انتشار : پاییز 1392

دانلود مقاله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مقاله 195 - یافتن راهکارهایی برای جلب مشارکت مردم در طرح‌های مرمت شهری بر پایه‌ی نظریه بازی

نویسندگان: سید محسن حبیبی؛ مهران فروغی فر

منبع: نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – دوره 18 - شماره 4 – تاریخ انتشار : زمستان 1392

دانلود مقاله

 

مقاله 196 - سنجه ‏های (پیاده ‏پذیری) نقش پیاده ‏راه ‏سازی در بهبود حس مکان

نویسندگان: محمود رضایی

منبع: نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – دوره 18 - شماره 4 – تاریخ انتشار : زمستان 1392

دانلود مقاله

 

مقاله 197 - تحلیلی بر رابطه سرانه کاربری های زمین و اندازه شهر در طرح‌های جامع شهرهای ایران

نویسندگان: محمد مهدی عزیزی

منبع: نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – دوره 18 - شماره 4 – تاریخ انتشار : زمستان 1392

دانلود مقاله

 

مقاله 198 - ارزیابی عملکرد مدیریت محله محور با تأکید بر شاخصه‌های سرمایه اجتماعی مورد پژوهی: محلات 7 گانه ناحیه 1 منطقه 21 شهرداری تهران

نویسندگان: فرشاد نوریان؛ نجمه مظفری پور

منبع: نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – دوره 18 - شماره 4 – تاریخ انتشار : زمستان 1392

دانلود مقاله

 

مقاله 199 - کاربرد تکنیک تاپسیس در رتبه‌بندی پروژه‌های طراحی شهری تهران با رویکرد سنجش تحقق‌پذیری

نویسندگان: آرش ثقفی اصل؛ اسفندیار زبردست؛ حمید ماجدی

منبع: نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – دوره 18 - شماره 4 – تاریخ انتشار : زمستان 1392

دانلود مقاله

 

مقاله 200 - نقش خاطره جمعی در باززنده سازی بافت های شهری: ارائه راهکار در خصوص ناحیه تاریخی لاهیجان

نویسندگان: مصطفی حسینی کومله؛ فاطمه ستوده علمباز

منبع: نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – دوره 18 - شماره 4 – تاریخ انتشار : زمستان 1392

دانلود مقاله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از ۷۵ اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
 • جدید...