رفتن به مطلب
felorans666

سود چيست؟ بهره چيست؟ ربا چيست؟

پست های پیشنهاد شده

چکيده: خلط مبحثي كه مقارن تصويب و اجراي قانون بانكداري بدون ربا در موضوع سود، بهره‌ و ربا به وجود آمد، اكنون حتي دامن متوليان پول و بانك را نيز گرفته است

سود چيست؟ بهره چيست؟ ربا چيست؟

خلط مبحثي كه مقارن تصويب و اجراي قانون بانكداري بدون ربا در موضوع سود، بهره‌ و ربا به وجود آمد، اكنون حتي دامن متوليان پول و بانك را نيز گرفته است ارجاع نحوه محاسبه سود تسهيلات از سوي بانك مركزي به شوراي نگهبان حكايت از آن دارد كه اين مساله حتي براي دست‌اندركاران نيز مبهم و ناشناخته است. احكام معاملات ربوي روشن است. وظيفه خبرگان پول و بانك اين است كه عمليات بانكي را ذيل اين احكام تعريف كنند. در اين صورت نياز به هيچ استفساري نيست

تنها در صورتي كه خواسته باشند «‌مجوز» انجام پاره‌اي از معاملات ربوي را بگيرند كه از سرناچاري و ناگزير صورت مي‌گيرد، احيانا بايد به مجمع تشخيص مصلحت رجوع كنند. تشكيك در ربوي بودن نحوه محاسبه سود(بهره) تسهيلات پس از ربع قرن كاركرد قانون بانكداري بدون ربا ريشه در ابهامات ذهني وسيعي درمورد مفاهيم سود، بهره و ربا دارد

در توضيح تفاوت‌هاي ميان بهره و سود بهتر است به اين نكته اشاره كنيم كه بر خلاف يك عقيده رايج ، سرمايه، از نظر اسلام فاقد اصالت نيست و سهم آن‌، يعني بهره (تاكيد مي‌كنيم كه منظور بهره از پيش‌شرط نشده است)، بايد پرداخت شود. سوم) دانشجويان اقتصاد در نخستين درس‌هاي اقتصاد خرد مي‌آموزند كه در شرايط «رقابت كامل»، توليد‌كننده سودي عايدش نمي‌شود زيرا، قيمت كالا (درآمد متوسط) با هزينه متوسط توليد كالا برابر است. در تعادل رقابت كامل همچنين به سهولت معلوم مي‌شود كه نرخ بهره طبيعي با نرخ بهره پولي مساوي است. اما چون شرط رقابت كامل يا تعادل كامل شرطي ذهني است و عملا در اقتصاد اتفاق نمي‌افتد، نرخ بهر‌ه طبيعي نوعا با نرخ بهره پولي متفاوت و عموما بالاتر از آن قرار دارد. فعاليت‌هاي توليدي و تجاري هم با عنايت به تفاوت اين دو نرخ صورت مي‌گيرد. اكنون مي‌توان تصور كرد كه اگر نرخ بهره طبيعي كمتر از نرخ بهره پولي شود، يعني شرايطي كه در اقتصا‌د ما دارد اتفاق مي‌افتد، چه خواهد شد

همچنان كه اخذ بهره به ميزان تورم از وام‌گيرندگان منطقا ربوي نيست. چرا كه در اين صورت هيچ چيز از آنان گرفته نشده و بهره پرداختي به بانك را عملا در افزايش ارزش كالاها و دارايي‌هاي خود كسب كرده اند. مقامات بانكي كشور اگر هم وغم خودرا براي متقاعدكردن مراجع ديني صاحب راي به قبول همين يك نكته مصروف كنند، بانكداري ما، گرفتاري ديروز و امروز و فردا را نخواهد داشت. فراموش نكنيم كه قانون تعديل مهريه‌هاي زنان با شاخص تورم دقيقا با همين استدلال از تصويب مجلس و شوراي نگهبان گذشته است. وقتي هنوز معاملات ربوي به درستي تعريف نشده، صحبت از اصلاح فرمول محاسبه بهره تسهيلات، نقش‌ زدن بر ايواني است كه ستون‌هاي آن بر شن استوار است

دكتر نيكو گلريز ۱۳۸۶/۰۳/۲۷ . . اول) «بهره» عبارت است از سهم يا اجرت سرمايه از حاصل توليدي كه اين سرمايه در آن ذي‌مدخل بوده است. اين قلم نه فقط شامل بهره سرمايه پولي شخص كارفرما است، بلكه شامل بهره سرمايه‌هاي استقراضي نيز هست. در اقتصاد، بهره متعلقه به سرمايه‌گذاري‌هاي توليدي و تجاري را اصطلاحا بهره طبيعي و در متون فني‌تر آن را كارآيي نهايي سرمايه مي‌نامند. بهره متعلقه به وجوه نقد افراد را بهره پولي مي‌گويند.ربا» عبارت است از بهره از پيش تعيين شده. اگر پول يا مالي به كسي قرض داده شود و شرط گردد كه وام‌گيرنده در سررسيد، مبلغ يا درصد معيني علاوه بر اصل را تاديه كند، استقراض ربوي انجام شده و مطابق نص صريح قرآن كريم، اين معامله حرام و باطل است.از اين رو، بهره‌اي كه از پيش تعيين نشده باشد غيرشرعي نيست و در اسلام پذيرفته شده است. تمامي نظام بانكداري فعلي كشور بر همين مفهوم مستقر است. سود علي‌الحساب (‌يا به عبارت درست‌تر بهره علي‌الحساب‌) كه بانك‌هاي ما به سپرده‌ها‌ي مردم مي‌پردازند و از وام‌خواهان اخذ مي‌كنند بدان معنا است كه بهره غيرثابت مورد‌نظر بوده و چون از قبل تثبيت و تعيين نشده‌، از نظر شرعي بدون ‌اشكال است.سود» سهم كارفرمايي است. دستمزد خدمات و خطرات كارفرمايي سود ناميده مي‌شود. لذا نبايد آن را با بهره، كه سهم سرمايه است اشتباه كرد. اما، به دليل ذهنيت منفي و نامساعدي كه از ابتداي انقلاب نسبت به واژه بهره وجود داشت، در متن قانون عمليات بانكي بدون ربا و بخشنامه‌ها‌ي بانكي، واژه سود به جاي بهره بكار برده شد. سپرده‌هاي مردم نزد بانك‌ها را مشمول سود دانستند درحالي كه به سپرده‌هاي مردم بهره (علي‌الحساب) تعلق مي‌گيرد. متقاضيان تسهيلات بانكي نيز بايد در ازاي استفاده از تسهيلات به بانك‌ها سود بپردازند، درحالي كه آنچه آنان پرداخت مي‌كنند چيزي جز بهره نيست‌. نظام بانكي كشور بايد به جاي كمك به اين خلط مبحث كه ناشي از عوام‌زدگي بود، مفاهيم اقتصاد را به روشني توضيح مي‌داد كه آنچه در اسلام تحريم شده، رباست كه مترادف با بهره از پيش تعيين شده است. بهره‌اي كه ميزان آن از قبل شرط نشده باشد به لحاظ شرعي خالي از اشكال است.دوم) دست‌اندركاران محاسبات ملي به خوبي مي دانند كه يكي از روش‌هاي محاسبه توليد ملي‌، روش درآمد است. دراين روش، چهاردرآمد عوامل توليد يعني مزد و حقوق (‌درآمد نيروي كار)، سود (‌درآمد كارفرمايان)‌، بهره (درآمد سرمايه) و اجاره (‌درآمد موجران) با هم جمع مي‌شود تا كل توليد يا درآمد ملي معلوم شود. در اينجا‌، مفاهيم سود و بهره به خوبي از هم تفكيك شده است. مهم هم نيست كه كارفرما خود سرمايه را فراهم كرده باشد و يا آن را استقراض كرده باشد. در هر دو صورت، سهم سرمايه (يعني بهره) برآورد و جدا از سهم كارفرمايي (‌يعني سود) در محاسبات وارد مي‌شود. اين روش محاسبه هم‌اكنون درهمه كشورهاي جهان و ازجمله كشور ما مورد عمل است و خلط مبحث سود و بهره در اين عرصه وجود ندارد و محاسبان ملي به خوبي از تفاوت‌هاي اين دو مفهوم آگاهند. .چهارم) بانكداري اسلامي تا حل مشكل تعريف مفهوم واقعي ربا با دشواري‌هاي بسياري مواجه خواهد ماند. تورم، بي‌شك تعريف معاملات ربوي را تحت‌تاثير قرار مي‌دهد. تورم موجود (به هر ميزاني كه باشد) باعث مي‌شود كه سپرده‌هاي پولي مشمول كاهش ارزش شوند و آنان كه اين سپرده‌ها را به استقراض گرفته و آن را صرف خريد كالا (هر كالايي كه مي‌خواهد باشد) كرده‌اند، به همين ميزان منتفع مي‌گردند. جبران كاهش ارزش سپرده‌گذاران به ميزان تورم منطقا نمي‌تواند عملي ربوي باشد. چرا كه با اين عمل هيچ چيزي به آنان پرداخت نشده و تنها قدرت خريد‌شان حفظ شده است.

 

 

منبع: بورس نگر تاريخ انتشار: 1386-07-21 نويسنده: بورس نگر مترجم:

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

منو باش چه خوشخیالم:ws37:

 

اقتصاد درست و درمون کیلو چنده تو این مملکت:icon_pf (34):

 

کی اصلا واسش اقتصاد مهمه :w00:

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

حرص نخور بابا. :ws3:

اگه توجه بود که الان وضع اقتصاد مملکت این نبود :icon_pf (34):

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در امد ها منهای هزینه میشه سود

 

حالا اون سودی که دست طرف میرسه میشه سود خالص:ws3:

 

 

 

 

بهره: هزنیه استفاده از سرمایه:ws3: دو نوع مرکب و سادس که مرکبش استفاده میشه

 

ربا نوعی بهره است اما بهره صرفا ربا نیست:ws3:

 

 

اما مقالتو هر چی خوندم نفهمیدم :ws37:

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در امد ها منهای هزینه میشه سود

 

حالا اون سودی که دست طرف میرسه میشه سود خالص:ws3:

 

 

 

 

بهره: هزنیه استفاده از سرمایه:ws3: دو نوع مرکب و سادس که مرکبش استفاده میشه

 

ربا نوعی بهره است اما بهره صرفا ربا نیست:ws3:

 

 

 

 

 

اما مقالتو هر چی خوندم نفهمیدم :ws37:

 

 

طبیعه:ws2:

ما هام که رشتمون اقتصاده گاهی کلا هنگ می کنیم

:ws52:

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سود چيست؟ بهره چيست؟ ربا چيست؟ همش یکیه ، ازنطردینی بهره همون ربا وربا هم حرام ولی اینا راهشوبلدن . اگربخوای سفت بشی بانک نبایدتبلیغ کنه ، بانک نباید برای تشویق حساب بازکردن جایزه بده

ولی ...

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

خودتون رو با این مفاهیم درگیر نکنید ، پول کالاست و هر کالایی قیمتی داره ، قیمت پول رو نرخ تورم تعیین میکنه بنابراین در کشورهایی که نرخ تورم بالاست به تبع نرخ بهره یا هزینه فرصت استفاده از پول هم بالاست و در کشورهایی که نرخ تورم پایینه این هزینه هم پایینه

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از ۷۵ اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • جدید...