رفتن به مطلب
سارا-افشار

پيش بيني جنگ 3 روزه عليه ايران ( تحلیل یک کارشناس جنگ )

پست های پیشنهاد شده

[h=2]

[/h][h=3]پيش بينی جنگ 3 روزه و شکست آمریکا و اسرائیل[/h]سایت سیماب: پيش بيني جنگ 3 روزه عليه ايران

امید پارسافر کارشناس مسائل نظامی و استراتژیک

firoozabadi-asa.jpgاين مقاله يك پيش بيني از جنگ احتمالي آمريكا و اسرائيل دربرابرجمهوري اسلامي ايران مي باشد ولي بر اساس همه اطلاعات موجود هيچ كشوري حتي به اين موضوع فكر نميكند تا خودش را با ايران درگير نمايد چون ايران در جنگ هيچ گاه قابل پيش بيني نيست وبه دليل نداشتن اطلاعات دقيق از توان نظامي ايران نميدانند در صورت آغاز كردن جنگ با چه چيزي روبرو خواهند شودو اين يكي از نقاط قوت ايران مي باشدتا هميشه دشمن را دريك حالت دوگانه در تصميم گيري نگاه دارد ولي من در اين مقاله به بخشي از تاكتيك هاي جنگ نا متقارن را كه امكان دارد در چنين جنگي مورد استفاده قرار بگيرد بررسي مي نمايم اين پيش بيني ميتواند بخشي از توان نا مرئي نيروهاي نظامی ايران اسلامي را براي تمامي دشمنان آشكار نمايد.

مقامات رژيم اشغالگر قدس بعد از كلي فشار برسياستمداران كاخ سفيد براي همراه كردن آنها جهت يك حمله غافلگيرانه و گسترده به 3000 ازهدفهایی كه از قبل شناسايي شده اند در عمق خاك ايران متقاعد ميكنند كه بيشتر اين اهداف را مكان هاي نظامي و صنعتي شامل ميشوند.

براساس اين طرح قرار ميشود كه در روز عمليات در ابتدا 25 هواپيماي اخلالگر راداري و جنگ الكترونيك با پرواز از پايگاه هاي مختلف چند دقيقه قبل از آغاز عمليات در مكان هاي مورد نظر قرار بگيرند در اين زمان در كاخ سفيد رئيس جمهور آمريكا در يك برنامه زنده تلويزيوني كه توسط تمام كانال هاي اين كشور پخش ميشود دستور آغاز حمله به ايران را صادر مي نمايد تمامي شبكه ها برنامه هاي عادي خود را قطع ميكنند و به پخش برنامه هاي كه توسط پنتاگون از روي ناوهاي كه در حال پرتاب موشك هاي كروزتام هاوك به سمت اهداف مورد نظر مي باشند اقدام مي نمايند ولي نميدانند كه اين آغازی بر پايان آنها است شايد آنها جنگ را آغاز كرده باشند ولي پايان آن ديگر با آنها نخواهد بود.

بر اساس برنامه طراحي شده قرار مي شود ابتدا هواپيما هاي اخلالگر با ايجاد اخلال در سيستم هاي راداري نيروهاي ايران و از كار انداختن سيستم هاي پدافندي راه را براي شليك موشك هاي كروز آماده نمايند هم زمان با اين مرحله 10 فروند بمب افكن ضد رادارF-117كه داراي بمب هاي هدايت دقيق مي باشند 40 هدف بسيار حساس و اصلي را كه شامل فرودگاه ها و مراكز نظامي وهسته اي مي باشد را مورد هدف قرار دهند يعني اولين كار را براي آغاز جنگ اين اسكادران انجام بدهد و يك اسكادران12 فروندي كه شامل بمب افكن هاي رادار گريزB-1 ,B-2 مي باشند به 120 هدف ديگر حمله نمايد يعني هر فروند بايد حداقل به 10 هدف حمله نمايد كه بر اساس طرح كه توسط نيروهاي هوايي اسرائيل طراحي و شبيه سازي شده بايد بتوانند به 70 درصد اهداف خود حمله و آنها را نابود نمايند20فروند هواپيماي بدون سرنشين پریدیتور Predator‬ ‪ MQ-1 از نوع A,Bبا داشتن موشك هاي هدايت ليزري به 40هدف كه بيشتر آنها اهداف كم اهميت تر هستند حمله ميكنند اين مرحله كه گام اول حمله غافلگيرانه مي باشد وطول مدت زمان اين مرحله بر اساس شبيه سازي 2 ساعت در نظر گرفته شد براساس پيش بيني ها این مهمترين مرحله حمله مي باشد درصورتی که از 200 هدف در نظر گرفته شده براي مرحله اول بتوانند به 170 هدف حمله نمايند عمليات را ادامه خواهند داد ولي در صورت شكست ، عمليات در همين مرحله به طور كامل متوقف ميشودو مقامات آمريكايي سعي ميكنند يك آتش بس ايجا نمايند و فضاي ايران را منطقه پرواز ممنوع علائم مي نمايند.ولي اگر به اهداف خود دست بيابند عمليات بدون هيچ گونه تغييري ادامه پيدا خواهد كرد در گام دوم ناو ها وزيردريايي هاكه در مناطق از قبل مشخص شده مستقر هستند با پرتاب موشك هاي كروز به ديگر اهداف تهاجم را ادامه ميدهند در اين مرحله بايد در هر ساعت 1000 موشك كروز شليك شده باشد كه اين مرحله نيز بايد در كمتر از 3 ساعت به پايان برسد و عمليات در كمتر از 5 ساعت تمام بشود ولي مقامات آمريكايي يك مرحله سوم نيز در نظر گرفته اند كه كه در صورت شكست در مرحله اول مرحله فرار ويژه را انجام بدهند در اين مرحله هنگامي كه هواپيما هاي آمريكايي به هر دليلي نتوانند به حداقل از 50 درصد اهداف در 1ساعت دست يابند اقدام به اجراي عمليات فرار ويژه مي نمايند در اين مرحله فقط اهداف هسته اي بايد نابود بشود تا حداقل به بخشي از اهداف خود كه توقف برنامه هسته اي ايران مي باشد دست بيابند و دست خالي صحنه ميدان را ترك نكننددر اين مرحله ناو ها سعي مي كنند حداقل تا جايی كه مي توانند از خليج فارس خارج بشوند يا به بنادر كشورهاي جنوبي خليج فارس بروند تا بتوانند از قوانين بين المللي در زمينه دريا ها براي جلو گيري حملات احتمالي از طرف ايرن استفاده نمايند.

تا اين بخش مقاله فقط از ديد مقامات آمريكايي به اين برنامه حمله احتمالي نگاه كرديم چون مقامات امريكايي فقط همه چيز را بر اساس آنچه مي بينندتحليل ميكنند و منابع قدرت را در تعداد تجهيزات نظامي و تكنولوژي برترتعداد نيروها ارزيابي ميكنند ولي نميداند كه جوانان ايراني چيزي بالا تر از اين ها دارند كه براي مقامات نظامي غربي قابل ارزيابي نيست آن هم روحيه شهادت طلبي و جهاد در راه خدا مي باشد و نبايد از موضوع ولايت پذيري جوانان ايراني كه حاضر هستند تا پاي جان براي رهبر خودشان بجنگندو شعار آنها كه( واي اگر خامنه اي حكم جهادم دهد ارتش دنيا نتواند كه جوابم دهد) هيچ فرد غربي نميتواند درك نمايد فرماندهان آمريكايي و اسرائيلي شايد بتوانند در شبيه سازي با فرمول هاي تجربي و روي كاغذ ايران را شكست بدهند ولي همين عنصر نامرئي كه در تك تك جوانان ايران اسلامي وجود دارد باعث شكست آمريكايي ها با تمام متحدانش خواهد شد .

ولي بيايید از يك ديدگاه ديگر كه بر اساس معيارهاي واقعيتر و از نگاه فرماندهان ایرانی به اين حمله احتمالي نگاهی بيندازيم:

فرماندهان سپاه و ارتش جمهوري اسلامي ايران كه به دليل تجربه بسيار خوبي كه در طول جنگ تحميلي بدست آورده اند و مجهز كردن خودشان به مدرن ترين تجهيزات نظامي روز دنيا و بهينه سازي كردن سلاح هاي موجود و استفاده از تاكتيك هايی كه براساس بررسي نقاط ضعف و قدرت دشمن و تجاربی كه از جنگ هاي افغانستان و عراق آموخته اند از روش هاي بسيار پيچيده جنگ نا متقارن استفاده ميكنند تا نقاط ضعف دشمن را به راحتي مورد هدف قرار بدهند.

مقامات آمريكايي و اسرائيلي سعي مي كنند تا در همان مرحله اول حمله و قبل از آغاز شروع جنگ الكترونيكي توسط هواپيما هاي اخلالگر از طريق نقاط كور راداري كه فكر مي كنند در فضايي ايران است تا جاي كه مي توانند بمب افكن هاي ضد رادارF-117 و بمب افكن هاي رادار گريزB-1,B-2

را در كانال هاي امن به سمت اهداف خودشان هدايت نمايند و در روي زمين نيز بعضي افرادي از گروهك منافقين را كه در پايگاه هاي آمريكايي دوره ديده اند رابا تجهيزات بسيار پيشرفته در مناطق خاصي مستقر مي نمايند تااين افراد هواپيما هارا هدايت و گذراندن آنها از نقاط كور راداري راهنمايي نمايند ولي فرماندهان آمريكايي غافل از اين هستند كه اين نقاط كور راداري يك تله مرگبار مي باشد كه بصورت كاملا حساب شده هستند تا هواپيما ها دشمن را به راحتي به سمت يك منطقه بي بازگشت راهنمايي نمايند درجايی كه انواع مختلفي از سيستم هاي ضد موشكي منتظر آمدن آنها هستند تا يكي يكي آنها را به زير بكشندو در اين زمان مقامات آمريكايي ميفهمند كه ديگر چيزي به نام هواپيمايي ضد رادار وجود ندارد و اين چشمان و دانش بومي جوانان ايراني چگونه هواپيما هاي رادار گريز آنها را كشف مي نمايد ويكي پس از ديگري با سلاح هاي ناشناخته اي سرنگون ميشوند با ساقط شدن هواپيماهاي ضد رادار آمريكا در اولين دقايق ورود به حريم هوايي ايران نيروهاي ديده بان ايران كه درتمام مناطق گسترده هستند اقدام به اسارت گرفتن خلبان هاي نجات يافته از سقوط مي كنند و آنها را به نقاط امن كه از مدت هاقبل درنظر گرفته شده است انتقال ميدهند در اين زمان كار سيستم يك پارچه دفاع ضد هوايي كشور بسيار فعال عمل ميكند و اكثريت هواپيما هاي مهاجم را به زير ميكشد در همين زمان شكاري هاي ارتش ايران از مكان هاي كه هيچ كسي نميداند به صورت هماهنگ با سيستم پدافندي به آسمان بلند مي شوند و به تعقيب جنگنده هاي متجاوز میپردازند در اين زمان مي باشد كه براي اولين بار مقامات آمريكايي با اينكه به مدرن ترين رادارها مجهز مي باشند هيچ هواپيمايي را روي صفحه رادار مشاهده نخواهند كرد براي اولين بار نسل فوق پيشرفته شكاري هاي ايران درس فراموش نشدني را به جنگنده هاي متجاوز ميدهند و از موشك هاي بسيار قويتر وبهتر از موشك هاي فينيكس استفاده خواهند كرد كه هيچ جنگنده اي نميتواند به سلامت به پايگاه خود باز گردد.

همزمان نيروهاي هوافضاي سپاه اقدام به شليك اولين موشك هاي دوربرد خود به سمت اهداف مشخص شده در سرزمين هاي اشغالي قدس دست ميزنند كه موشك هاي گوناگوني از خانواده شهاب3 ، قدر و عاشورا از سيلو هاي زير زميني كمتر از چند ثانيه به سمت نقاط مشخص شده هدايت ميشوند و صداي آژير قرمز در سرتاسر اسرائيل به گوش خواهد رسيد و كمتر از 5 دقيقه ما شاهد خواهيم بود كه شهر تل آويو به شهر ارواح تبديل شده و فقط صداي آژير آمبولانس ها به گوش ميرسد دود بسيار شديدي از بيشتر نقاط مناطق حساس بلند شده است هرج و مرج در شهر موج ميزند به دليل حجم بالاي موشك هاي شليك شده حتي سيستم دفاع فوق پيشرفته اورو و پاتريوت هاي مستقر نتوانسته اند بيشتر از چند موشك را مورد هدف قرار بدهند .

نيروهاي دريايي سپاه نيز با استفاده از موشك هاي ضد كشتي نور ، رعد و موشك كروز كوثر وحتي موشك فوق پيشرفته خليج فارس يكي بعد از ديگري ناو هاي مستقر در خليج فارس و درياي عمان و ناو هايی كه در اقيانوس هند مستقر هستند را به بستر دريا ميفرستند پايگاه هاي آمريكا در اقيانوس هند نيز مورد اصابت موشك هاي ايراني قرار گرفته و تمامي راه هاي كمك رساني به نيروهاي درگير در صحنه نبرد به صورت كامل قطع ميشود در نيروهاي دريايي سپاه پاسداران براي هر كشتي و ناو دشمن 100 موشك از انواع مختلف درنظر گرفته است تا در صورت عدم اصابت يكي بعدي را به سمت هدف پرتاب نمايد شايد كمتر از 6 ساعت اين اتفاق ها خواهد افتاد در اين زمان قايق هاي تندرو سپاه در آب هاي منطقه نبرد گسترده شده اند و درحال نجات دادن سربازان و ملوان هاي ناوهاي مورد اصابت قرار گرفته هستند فقط بر اساس يك پيش بيني خوش بينانه درحدود 20 هزار سرباز آمريكايي در كمتر از 6 ساعت کشته شده اند وتعداد مجروحين و اسيران در حدود50 هزار نفر خواهد رسيد يك فاجعه عظيم براي ارتش آمريكا روي داده است و ناوگان پنجم نيروي دريايي اين كشور به صورت كامل نابود خواهد شد.

بعد از جواب اوليه ايران به اين تهاجم آمريكايي ها كه هنوز در شوك اين ضربه عظيم هستند سعي ميكنند تا خودشان را براي ضربه دوم آماده نمايند و نيروهاي خودرا از پايگاه هاي ژاپن و آلمان به سرعت به سمت منطقه درگيري بفرستند چون نيروهاي مستقر در افغانستان، عراق و كشورهاي حاشيه خليج فارس به دليل ضربات بسيار سنگيني كه در همان دقايق اوليه دريافت كرده اند روحيه خودشان را به طور كامل از دست داده اند حجم تلفات بالاي اين نيروها هرگونه فعاليتي را از آنها سلب ميكند وضعيت پايگاه ها بسيار ترسناك مي باشد همه جا اجساد نيروهاي آمريكايي ديده مي شود صدای زخمي ها كه كمك مي خواهند سكوت مرگبار در پايگاه را هر چند دقيقه ميشكند تمام خطوط ارتباطي قطع شده وهيچ مواد غذايي و امكانات دارويی ودرماني وجود ندارد تمام فرمانده ها فقط سعي ميكنند با كاخ سفيد تماس بگيرند تا كسب تكليف كنند.

بعد از گذشت چند ساعت تعدادي از كشورها جهان با علائم بي طرفي از هر دوطرف درگيري ميخواهند تا آتش بست را اجرا نمايند كشور روسيه و چين نيز با ارتباط با تهران و كاخ سفيد سعي دارند تا به طوري از گسترش درگيري بكاهند كشورهاي اروپايي در انتخاب يك سياست واحد اختلاف اساسي دارند چون اين را ميدانند اگر خودشان را دركنار آمريكا و اسرائيل قرار بدهند عواقب بسيار درد ناكي برايشان خواهد داشت ولي در اين ميان بريتانيا مانند هميشه در كنار آمريكا و اسرائيل حضور خواهد داشت ولي اين موضع لندن فرداي آن روز برايشان گران تمام ميشود.

روز اول نبرد به پايان ميرسد تمام منطقه منتظر فردا ست يك لحظه هم صدا هواپيما ها كه در آسمان پرواز ميكنند قطع نميشود كشورهاي پاكستان وتركيه بي طرفي اعلائم ميكنند مقامات عمان سعي ميكنند فرستاده ويژه به تهران بفرستند تا موضوع در همين مرحله به پايان برسد آمريكا ايران را به استفاده از سلاح هسته اي تهديد ميكند سفارت هاي اروپايي از اتباع خود ميخواهند هر چه سريع تر منطقه را ترك نمايند آمريكا ديگر چيزي براي از دست دادن ندارد وضعيت در سرزمين هاي اشغالي بسيار بحراني است نيروهاي مقاومت فلسطيني از اين فرصت پيش آمده استفاده كرده اند و در بسياري مناطق با اسرائيلي ها درگير شده اند و كنترل بسياري از مناطق را در دست گرفته اند و در حال پيش روي به سمت مركز سرزمين هاي اشغالي هستند نيروهاي اين رژيم هم از ترس ونا اميدي فرار ميكنند و مقاومت زيادي انجام نميدهند شهرك نشين ها به سمت فرودگاه ها هجوم برده اند يا سعي ميكنند از طريق دريا فرار نمايند .

سازمان ملل به سرعت تشكيل جلسه ميدهد و شوراي امنيت طي تصويب يك قطع نامه از ايران و آمريكا ميخواهد تا جنگ را متوقف سازند بين نماينده ايران و آمريكا در شوراي امنيت درگيري لفظي بسيار شديدي صورت ميگيرد شوراي امنيت از روسيه و چين ميخواهد با ايران وارد مذاكره بشوند تا ايران را به پذيرش قطعنامه راضي نمايند در همين زمان وزيران خارجه روسيه و چين درتهران درحال مذاكره با مقامات ايران هستند تا اين آتش بست را بپذيرد ولي آمريكا تقاضاي ايجاد منطقه پرواز ممنوع را بر فراز ايران را ميدهد آمريكايي ها سعي ميكنند تا فرصتي براي تجديد قوا پيدا كنند ايران نيز كه به صورت كامل به اين نقشه آمريكا پي برده است خود را براي دفاع آماده نگاه ميدارد در اولين دقايق روز دوم آمريكايي ها باز با موشك هاي كروز كه از دريايي مديترانه و اقيانوس هند سعي در ادامه حمله خود دارند كه اين موشك ها قبل از رسيدن به اهدافشان توسط نيروهاي ايراني نابود ميشوند و فقط چند فروند از اين موشك ها به اهداف برخورد ميكنند ايران در جواب اين حمله باز به صورت پر حجم سرزمين هاي اشغالي را و پايگاه هاي آمريكا را در فاصله 5هزار كيلومتري موردهدف قرار ميدهد در اين روز ايران موشك هاي قاره پيما خود را به سمت اهدافي در اقيانوس هند و درياي مديترانه پرتاب ميكند يكي از مكان هاي كه در روز دوم مورد اصابت قرار ميگيرد چندين مكان نظامي در دل بريتانيا مي باشد مقامات لندن به اين نتيجه ميرسند كه قرار گرفتن در كنار آمريكا و حمايت از رژيم اسرائيل مي تواند چه عواقب سختي داشته باشد و اين است توان بازدارندگي موشكي ايران كه بسياري كارشناسان نظامي بسيار با تعجب به اين حوادث چشم دوخته اند.

روز دوم نيز با شكست نيروهاي امريكايي همراه است نيرو هاي دريايي آمريكا از پايگاه هاي مختلف در حال حركت به سمت منطقه هستند به صورت غافلگيرانه مورد هدف اژدرهاي زيردريايي ايران قرار ميگيرند و چندين ناو آمريكايي نابود ميشوند و فقط چند تا از ناو هاي هواپيمابر خودشان را سعي ميكنند به منطقه برسانند .

 

روز سوم نبرد سرنوشت ساز ترين روز اين جنگ خواهد بود آمريكايي ها با دادن بيش از 100 هزار تلفات در دو روز اول جنگ تصميم ميگيرند با تمامي توان نيروهاي هوايي خود كه برايشان باقي مانده است يك حمله سراسري را بر ضد ايران اسلامي انجام بدهند نيروهاي ارتش و سپاه با آماده كردن سيستم هاي دفاع ضد هوايي و حضور ميليوني نيروهاي بسيجي كه مجهز به سلاح هاي ضد هوايي قابل حمل سام 7 و ميثاق و استرلا و حتي موشك دوش پرتاب استينگر در تمامي مناطق كشور پراكنده شده اند و يك شبكه گسترده براي شكار هواپيما هاي دشمن پهن كرده اند كه به صورت يك پارچه و هماهنگ با هم عمل ميكنند و مانند يك شبكه چند لايه از تارهاي عنكبوت عمل ميكنند و با وارد شدن جنگنده هاي آمريكايي ديگر هيچ راهي براي فرار ندارند مگر اينكه خلبان با چتر رااز جنگنده خارج بشوند براي هر هواپيما حداقل 30 موشك در نظر گرفته شده است يعني مورد هدف قرار گرفتن 100 درصد .با وارد شدن انبوهی از جنگنده هاي دشمن براي چند ثانيه سكوت كامل همه جا را فرار ميگيرد همين كه اولين جنگنده به برد موشك هاي دوربرد زمين به هوا سام 5 يا همان S-200مي رسد و موشك روي جنگنده قفل مي شود صداي پرتاب موشك سكوت را در هم ميشكند و چند ثانيه بعد اولين جنگنده دشمن در آسمان منفجر ميشود و اين اولين شكار امروز خواهد بود موشك هاي سام 2 ، صياد، شاهين ، هاگ و سام 6 يكي بعد از ديگري به يك سمت شليك ميشوند و هر جا آسمان را كه نگاه مي كنيد مي بيني يك جنگنده درحال سقوط كردن است بسياري از خلبان ها قبل از اصابت موشك به هواپيمايشان با چتر از آن خارج شده اند دراين زمان باز جوانان ايراني به همگان نشان ميدهند كه اگر بخواهند مي توانند هر چيزي را بسازند همان سامانه S -300كه روسها به ايران نداده ا ند خود جوانان توانمند ايراني حتي بسيار بهتراز آن را ساخته اند و موشك ها این سامانه يكي بعد از ديگري شليك مي شوند و با هر شليك يك انفجار در آسمان نشان از ساقط شدن يكي ديگر از جنگند ه هاي دشمن متجاوز است ديگر نيروهاي هوايي آمريكا كمتر از چند ساعت به صورت كامل نابود مي شوند و ايران براي نشان دادن توان بالاي خود برنامه ويژه اي را اجرا ميكند با پرواز گسترده هواپيما هاي شكاري بمب افكن و بمب افكن هاي استراتژيك كمتر از 1 ساعت بعد ديوار صوتي بر فراز سرزمين هاي اشغالي قدس شكسته مي شود . ايران اسلامي در اوج قدرت آتش بست را مي پذيرد و اين آغازي بر پايان يك ماجرا جويي براي هر دشمني است كه بخواهد به ايران حمله نمايد اين فقط بخش كوچكي از توان بي پايان جوانان شجاع ايران اسلامي است كه تا پاي جان براي آرمان هاي نظام و رهبر خويش مي جنگند.

 

 

 

 

 

 

 

[TABLE=width: 410]

[TR]

[TD]

 

[/TD]

[TD]

 

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
طنز خوبی بود

 

من درمورد جنگ هیچ موضعی ندارم ولی سوالی که بعد خوندن این مقاله به ذهنم رسید اینکه که تقریبا تمام جنگ افزارهای ما کپی شده از مدل های امریکایی و اروپاییه (در خوشبینانه ترین حالتش ) و بیشتر هم مدل های قدیمی روسی

درحالی که اونا الان مدل های قدیمی رو خیلی وقته آپدیتش کردن و نقص ها و عیب هاشونو برطرف کردن

پس چطوری ست اونا از ما شکست می خورن ؟!!!!!!!

البته با توجه به این که تو این مقاله هیچ صحبتی از نقش نیروهای فدایی در روز اول و دوم جنگ نکرده و هیچ نقشی رو تو این دوروز بهشون نداده

:ws38:

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند:w000:

 

 

108631_225.jpg

 

این آمریکایی خر است

عربی نمی فهمد!

برادر شما ابوجهاد

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

خیلی خنده دار بود...

مثل این بود که یه بچه نوشته باشه این رو... :ws3:

واقعا خوشم اومد...

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

فقط این رو یادم افتاد که بگم...

 

امید به پایداری و مقاومت متوسط پدافند هوایی ایران براساس اعلام ارتش 3 ساعت هست... :ws3:

 

خودتون برید حساب کنید دیگه... :whistle:

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
فقط این رو یادم افتاد که بگم...

 

امید به پایداری و مقاومت متوسط پدافند هوایی ایران براساس اعلام ارتش 3 ساعت هست... :ws3:

 

خودتون برید حساب کنید دیگه... :whistle:

 

من که فکر نکنم به سه ساعت هم برسه.

 

درسته کسی دوست نداره بهش حمله نظامی بشه، اما واقعا نمیتونه مقاومت کنه.

 

یادمه قذافی میگفت اگه بهم حمله کنین، کل اروپا را به موشک میبندم، عجیب بود که حتی یک ترقه هم نتونست به خارج مرزهای لیبی بفرسته.

 

این آمریکای جنایتکار در عرصه هوا خیلی نامرده.....:4564:

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
من که فکر نکنم به سه ساعت هم برسه.

 

درسته کسی دوست نداره بهش حمله نظامی بشه، اما واقعا نمیتونه مقاومت کنه.

 

یادمه قذافی میگفت اگه بهم حمله کنین، کل اروپا را به موشک میبندم، عجیب بود که حتی یک ترقه هم نتونست به خارج مرزهای لیبی بفرسته.

 

این آمریکای جنایتکار در عرصه هوا خیلی نامرده.....:4564:

 

خوب برای همین گفتم خودتون برید حساب کنید دیگه...

وقتی خودشون میگند سه ساعت احتمالا یعنی اصلا نمیتونه سه دقیقه هم مقاوت کنه... :ws3:

 

صدام هم همین رو میگفت... :w16:

اینام همین رو میگند...

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

این مقاله واقعا از نظر طنز جذابیت های خاصی هم داره ها... :ws3:

مثلا یک نمونه اش اشاره به "پیچیده" بودن تاکتیک های جنگ نامتقارن هست... :ws3:

مطمئن باشید که اگر زمانی کسی حمله ای بکنه هیچ خبری از "جنگ نامتقارن" نخواهد بود چه برسه به جنگ نامتقارن پیچیده... :w16:

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
فقط این رو یادم افتاد که بگم...

 

امید به پایداری و مقاومت متوسط پدافند هوایی ایران براساس اعلام ارتش 3 ساعت هست... :ws3:

 

خودتون برید حساب کنید دیگه... :whistle:

واقعا خودشون گفتن 3 ساعت؟ کجا؟...

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
واقعا خودشون گفتن 3 ساعت؟ کجا؟...

 

آره... خیلی وقت پیش میلیتاری اعلام کرده بود...

 

البته خوب حقیقت اینه که اگر واقعا بتونند سه ساعت هم حتی دوام بیارند کار خوبی کردند...

 

همیشه اولین هدف حمله ی هوایی از بین بردن پدافند ها هست...

جنگ اعراب و اسرائیل رو یادتون نمیاد ؟

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

این تحلیل منو یاد مسابقات شطرنج بابل انداخت:

دو سه روز قبل از شروع مسابقات سعی کردم بیشتر تمرین کنم بازی با کامپیوتر آشنا و... دیگه پیشرفتی احساس نمی کردم/ تصمیم گرفتم خودم با خودم بازی کنم:w58: مخصوصا پیش بینی حرکات اول بازی

احساس می کردم خیلی پیشرفت کردم و...

خلاصه اولین روز مسابقات و دور اول بازی حریفم یه دختر 13 ساله بود و تایم 15 دقیقه/ سعی کردم از تجارب بازی با خود استفاده کنم(زکی).. طرحم دادن یه قربانی(فیل)...تشویق حریف به شاه قلعه ی کوچک...حمله دو اسبه با پشتیبانی وزیر بود...

منتها حریف شاه قلعه بزرگ کرد:w58: فیلم به فنا رفت:4564: حالا یه سوار عقب بودم یه پیاده(همون گوسفند خودمون) جلو/ تنها فکری که به ذهنم رسید بازی سرعتی بود(از اول بازی خیلی به ساعت نگاه می کرد)/ به اندازه جلسه کنکور لیسانس استرس داشتم...خلاصه بخیر گذشت:banel_smiley_4:

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
من درمورد جنگ هیچ موضعی ندارم ولی سوالی که بعد خوندن این مقاله به ذهنم رسید اینکه که تقریبا تمام جنگ افزارهای ما کپی شده از مدل های امریکایی و اروپاییه (در خوشبینانه ترین حالتش ) و بیشتر هم مدل های قدیمی روسی

درحالی که اونا الان مدل های قدیمی رو خیلی وقته آپدیتش کردن و نقص ها و عیب هاشونو برطرف کردن

پس چطوری ست اونا از ما شکست می خورن ؟!!!!!!!

البته با توجه به این که تو این مقاله هیچ صحبتی از نقش نیروهای فدایی در روز اول و دوم جنگ نکرده و هیچ نقشی رو تو این دوروز بهشون نداده

:ws38:

 

کی شکست خوردن؟:ws52:

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
سوال از اقای وافن

 

پس چرا امریکا و اسراییل هنوز حمله نمی کنه ؟:ws3:

 

تو وقتی بتونی یکی رو بزنی میزنیش؟؟؟؟

 

شاید بگید من دیگه خیلی یدبین هستم.اما من نظرم این هست که اگه جنگی صورت بگیره و حمله کنن.در عرض نیم ساعت ایران فلج خواهد شد.کافیه به نیروگاه های هسته ای،پتروشیمی های بندر ماهشهر و امام خمینی که واقعا قلب تپنده ی ایران هست و فرودگاه ها و پدافند ها حمله ی هوایی و موشکی از طریق ناو ها صورت بگیره.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
سوال از اقای وافن

 

پس چرا امریکا و اسراییل هنوز حمله نمی کنه ؟:ws3:

 

حمله میکنند نگران نباشید...

 

اگر تفکرات متوهم توطئه رو کنار بزاریم و از اونها فاکتور بگیریم و فقط از نظر علوم سیاسی و نظامی به قضیه نگاه کنیم میبینیم که به هر حال دیر یا زود به این کشور حمله خواهد شد...

 

مسئله اینه که حمله به کشوری با قدرت ایران (نه از نظر نظامی... از نظر ژئوپولوتیک) کار فوق العاده سخت هست حتی برای نیروهایی مثل نیروی نظامی آمریکا که کلا برای عملیات آفندی برون مرزی طراحی شدند... به هر حال شما باید نگاهی به تغییرات منطقه در چند سال اخیر بندازی و ببینی که آمریکا داره یک طناب دار رو هر روز به دور گردن این حکومت محکم تر و محکم تر میکنه...

مسئله اینجاست که آمریکا میدونه نمیتونه ایران رو با یک حمله ی برق آسا از پا در بیاره... زخمی کردن یک آدم بیمار روانی که هر کاری ازش برمیاد خیلی خطرناکه... باید سرش رو بیخ تا بیخ برید... آمریکا این رو میخواد... وگرنه از اون نوع حمله هایی که به عراق کردند براش کاری نداره... همیشه در هر حمله ای همونطور که قبلا هم گفتم واکنش طرف مقابل مهم هست...

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

ازین رژیم منحوس متنفرم اما اگه کسی بخواد دست درازی به خاک کشورم بکنه واسه وطن و ناموسم از کشورم دفاع میکنم

اونایی که قصد حمله رو دارن یعنی اگر این تصور احمقانه رو داشته باشن عاشق چشم و ابروی مردم ایران نیستن و برقراری دموکسراسی واین چیزا یه شعار احمقانه است و بهانه واهی!!

فقط تو فکر چپاول این خاکن...

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مسئله اینجاست که آمریکا میدونه نمیتونه ایران رو با یک حمله ی برق آسا از پا در بیاره... زخمی کردن یک آدم بیمار روانی که هر کاری ازش برمیاد خیلی خطرناکه... باید سرش رو بیخ تا بیخ برید... آمریکا این رو میخواد... وگرنه از اون نوع حمله هایی که به عراق کردند براش کاری نداره... همیشه در هر حمله ای همونطور که قبلا هم گفتم واکنش طرف مقابل مهم هست...

 

این بیخ تا بیخ بریدن مسلما همه ابزارش نظامی نیست.

قسمت عمده اش چیزی است که اینها اسم جنگ نرم روش گذاشتن.

 

یعنی از بین بردن چیزهایی که اینها برای مردم ارزش کردند.

برای خودکامگان معمولا بیداری زیر دستان بدترین فاجعه است پس تا حد ممکن به خفقان شدت میدن.

از جمع آوری ماهـــواره ها گرفته تا فیلتـــرینگ گسترده سایت ها.

 

به نظر من حمله نظامی مطلق هرگز دستور کار نیست.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
این بیخ تا بیخ بریدن مسلما همه ابزارش نظامی نیست.

قسمت عمده اش چیزی است که اینها اسم جنگ نرم روش گذاشتن.

 

یعنی از بین بردن چیزهایی که اینها برای مردم ارزش کردند.

برای خودکامگان معمولا بیداری زیر دستان بدترین فاجعه است پس تا حد ممکن به خفقان شدت میدن.

از جمع آوری ماهـــواره ها گرفته تا فیلتـــرینگ گسترده سایت ها.

 

به نظر من حمله نظامی مطلق هرگز دستور کار نیست.

 

مسلما همینطوره...

تمام حرکات برنامه ریزی شده هست...

کلا استراتژی آمریکا همیشه به همین شکل چند مرحله ای بوده...

آمریکا از بعد از جنگ ویتنام کاملا استراتژیش رو تغییر داد و تا امروز هر جنگی که صورت گرفته شامل تمام این بخش ها بوده...

خوشبختانه برنامه ای که برای ایران تنظیم شده بود داره وارد فاز نهاییش میشه... نگاهی به تاریخچه ی حکومت صدام و رابطش با آمریکا این مسئله رو کاملا مشخص میکنه...

یک کتابی هست به نام آموزه های جنگ خلیج فارس یک و دو که از نظر سیاسی نظامی و اقتصادی این مسائل رو کاملا بررسی میکنه... توصیه میکنم اون کتاب رو بخرید و بخونید...

چاپ انتشارات سپاه پاسداران هست...

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
ازین رژیم منحوس متنفرم اما اگه کسی بخواد دست درازی به خاک کشورم بکنه واسه وطن و ناموسم از کشورم دفاع میکنه

اونایی که قصد حمله رو دارن یعنی اگر این تصور احمقانه رو داشته باشن عاشق چشم و ابروی مردم ایران نیستن و برقراری دموکسراسی واین چیزا یه شعار احمقانه است و بهانه واهی!!

فقط تو فکر چپاول این خاکن...

اتفاقا دوستان زیادی اینجا با شما هم فکر هستند...

توی تاپیک دیگه ای این مسائل رو کامل در موردش بحث کردیم...

 

مسلما کسی فکر نمیکنه که آمریکایی ها قراره به ما دموکراسی بدند...

مسئله هم این نیست که آمریکا چپاول گر هست و این حرف ها... چون این حرف ها از نظر سیاسی کاملا بی ارزش هستند...

مسئله اینجاست که دموکراسی دادنی نیست... گرفتنیه... اگر ملتی لیاقتش رو داشته باشه به دست میاره... اگر نداره برای اینه که هنوز به اون حد نرسیده که بتونه این رو بپذیره...

کسی نمیاد به شما دموکراسی بده... همه ی کشور های دنیا سیاستی دارند که برپایه ی اون اقتصاد و قدرت و نفوذ خودشون رو در منطقه افزایش بدند... آمریکا مسلما به عنوان قدرتمند ترین کشور جهان با گسترده ترین نیروی نظامی و بیشترین نفوذ سیاسی بیشترین تاثیر رو در شکل گیری و جهت دهی به این سیاست ها داشته و خواهد داشت...

شما و دوستان دیگر هم میتونید برای این تکه خاک بجنگید ولی در نهایت تاثیری بر نتیجه ی کار نمیزاره... فقط یک عده جوان میمیرند و در نهایت هم کشور های قدرتمند کار خودشون رو می کنند...

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از ۷۵ اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • جدید...