ثبت نام کنید. مرمت پنهان در معماري ايران نویسنده : پيروز حناچي دانلود مقاله مروري ..."> ثبت نام کنید. مرمت پنهان در معماري ايران نویسنده : پيروز حناچي دانلود مقاله مروري ..."> رفتن به مطلب
Mohammad Aref

مقالات معماری نشریه هنرهای زیبا دانشگاه تهران

پست های پیشنهاد شده

نشریه شماره 1 - تاریخ 1374/1/1 :

 

فضاي معماري شهر ايراني در برابر غرب

نویسنده : مهندس محمود توسلي

دانلود مقاله

 

«معماري» روياروي مرمت

نویسنده : دكتر لطيف ابوالقاسمي

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

مرمت پنهان در معماري ايران

نویسنده : پيروز حناچي

دانلود مقاله

 

مروري بر معماري معاصر جهان و مسأله هويت

نویسنده : دكتر داراب ديبا

دانلود مقاله

 

قالب ومحتوا در معماري اسلامي

نویسنده : مهندس محمد كاظم سيفيان

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

پيوند با گذشته

نویسنده : مهندس حامد مظاهريان

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نشریه شماره 2 - تاریخ 1376/1/1 :

 

حفظ ارزشهاي معماري سنتي در معماري معاصر ايران

نویسنده : دكتر سيمون آيوازيان

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

تدوين شكل و دشواريهاي معماري معاصر ايران

نویسنده : دكتر منصور فلامكي

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

اسراف و تبذیر در معماری

نویسنده : مهندس محمدكاظم سيفيان

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

پر و رومي

دكتر لطيف ابوالقاسمي

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نشریه شماره 3 - تاریخ 1377/1/1 :

 

قاعده لا ضرر و رعايت آن در اصول معماري و شهرسازي اسلامي

نویسنده : مهندس محمد كاظم سيفيان

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

آسيب شناسي شالوده ها تغيير مقاومت خاك و اشتباه در اجرا

نویسنده : دكتر محمد جواد ثقفي

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

بهره گيري از روش هاي معماري سنتي در صرفه جويي انرژي

نویسنده : دكتر سيمون آيوازيان

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

نقدي بر تحصيل در دوره دكتري معماري

نویسنده : دكتر عليرضا عيني فر

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نشریه شماره 4,5 - تاریخ 1377/12/1 :

 

بررسي آسيب هاي ناشي از اجراي نامناسب در ساختمانهاي خسارت ديده از زلزله منطقه قائنات – ارديبهشت ماه 1376

نویسنده : دكتر محمد جواد ثقفي

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

آموزش روند طراحي معماري بكارگيري استعدادهاي نهفته دانشجويان

نویسنده : مهندس سيد امير سعيد محمودي

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

قالب متكي بر هوا پيشرفت هاي نوين در اجراي پوسته هاي گنبدي

نویسنده : دكتر احمدرضا عاملي

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نشریه شماره 6 - تاریخ 1378/12/1 :

 

تأثير نماهاي شيشه اي دوجداره بر شرايط حرارتي داخل ساختمان

نویسنده : دكتر محمد تقي رضايي حريري ـ ريما فياض

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

سازه هاي غشايي

نویسنده : John Thorntoy

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

مسجد چهار ايواني

نویسنده : دكتر حشمت الله متدين

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

مرمّت، از معنا تا شكل

نویسنده : مهندس سيد بهشيد حسيني

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نشریه شماره 7 - تاریخ 1379/04/1 :

 

آسيب شناسي ديوارهاي نگهبان آسيب هاي ناشي از افزايش فشار،« فشار هيدرواستاتيك»

نویسنده : دكتر محمد جواد ثقفي

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

روش نقد معماري ملاحظاتي در راه ترسيم روش نقد معماري به طور همه جانبه و با معيارهاي روشن

نویسنده : دكتر سيد امير منصوري

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

رابطه هويت «سنت معماري ايران» با «مدرنيسم» و «نوگرايي»

نویسنده : دكتر محمد نقي زاده

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نشریه شماره 8 - تاریخ 1379/10/1 :

 

نماي گرد آورنده در يك ساختمان بلند تهران

نویسنده : محمد تقي رضايي حريري ـ ريما فياض

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

خنك سازي غير مكانيكي تبخيري

نویسنده : زهرا قيابكلو

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

نصوص ديني و نقش انسان در معماري مسجد

نویسنده : محمد كاظم سيفيان

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عوامل انساني-محيطي موثر در طراحي مجموعه هاي مسكوني

نویسنده : عليرضا عيني فر

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

مقايسه ميزان تخريب گونه هاي مختلف ساختمانهاي جديدالاحداث در زلزله منطقه قائنات-ارديبهشت 1376

نویسنده : محمود گلابچي

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نشریه شماره 9 - تاریخ 1380/04/1 :

 

معيارهايي براي طراحي و ساخت بناهاي بلند

نویسنده : دكتر محمود گلابچي

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

پايين آوردن وزن ساختماني در نماسازي

نویسنده : مهندس حسين مظفري ترشيزي

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نشریه شماره 10 - تاریخ 1380/12/1 :

 

روان شناسي محيطي دانشي نو در خدمت معماري و طراحي شهري

نویسنده : دكتر قاسم مطلبي

دانلود مقاله

 

روش هاي تخمين محدوده آسايش حرارتي

نویسنده : دكتر زهرا قيابكلو

دانلود مقاله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نشریه شماره 11 - تاریخ 1381/04/1 :

 

تاثير معماري و شهر بر ارزش هاي فرهنگي

نویسنده : دكتر محمد نقي زاده

دانلود مقاله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نشریه شماره 12 - تاریخ 1381/10/1 :

 

زيبايي شناسي و خاستگاه آن در نقد معماري

نویسنده : دكتر سيمون آيوازيان

دانلود مقاله

 

چالش هاي آموزش طراحي معماري در ايران بررسي ديدگاه اساتيد و دانشجويان

نویسنده : دكتر سيد امير سعيد محمودي

دانلود مقاله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نشریه شماره 13 - تاریخ 1382/01/1 :

 

الگويي براي تحليل انعطاف پذيري در مسكن سنتي ايران

نویسنده : دكتر عليرضا عيني فر

دانلود مقاله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نشريه شماره 14 - تاريخ 1382/04/1 :

 

پديدار شناسي نماي ساختمان هاي مسكوني و سير تكويني توقعات از آن

نويسنده : دكتر جهانشاه پاكزاد

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

آموزش معماري و بي ارزشي ارزش ها

نويسنده : دكتر عيسي حجت

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

روش هاي عايق كردن حرارتي مسكن

نويسنده : مهندس حسين مظفري ترشيزي

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نشريه شماره 15 - تاريخ 1382/07/1 :

 

الگوي حركت سايه و طراحي سايت

نويسنده : دكتر زهرا قيابكلو

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

آتليه هاي فضانگاري و نقش آنها در آموزش معماري

نويسنده : دكتر علي اصغر اديبي

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نشريه شماره 16 - تاريخ 1382/10/1 :

 

تعريف معماري - گام اول اموزش (چالش ها و تناقضات)

نويسنده : غلامرضا اكرمي

دانلود مقاله

 

تاثير معماري ايران بر مصر از آغاز اسلام تا ظهور مماليك

نويسنده : مرضيه عريان

دانلود مقاله

 

بازشناسي ارك عليشاه تبريز و كاربرد اصلي آن

نويسنده : دكتر سيد امير منصوري ـ بهرام آجورلو

دانلود مقاله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نشريه شماره 17 - تاريخ 1383/01/1 :

 

آسيب شناسي ساختمان آسيب هاي ناشي از مراحل اجرا و نظارت در ساختمان هاي خسار ديده از زلزله بم

نويسنده : دكتر محمد جواد ثقفي

دانلود مقاله

 

استفاده از مواد گياهي در صنعت ساختمان مورد مطالعه : ني

نويسنده : مهندس عزت اله تقي زاده قهي

دانلود مقاله

 

تعامل معماري و طراحي صنعتي

نويسنده : دكتر ياسمن خداداده

دانلود مقاله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نشريه شماره 18 - تاريخ 1383/04/1 :

 

آموزش خلاق - تجربه

نويسنده : دكتر عيسي حجت

دانلود مقاله

 

بررسي نقش معماري در تداعي معاني و انتقال مفاهيم

نويسنده : دكتر راضيه رضازاده

دانلود مقاله

 

تاثير آراء و انديشه هاي در يدا بر معماري

نويسنده : حميدرضا انصاري

دانلود مقاله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نشريه شماره 19 - تاريخ 1383/07/1 :

 

حكمت معماري اسلامي جستجو در ژرف ساخت هاي معنوي معماري اسلامي ايران

نويسنده : مهندس محمدجواد مهدوي نژاد

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

پرسش از معماري : شيوه پژوهش در معماري

نويسنده : علي مرجوعي

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نشريه شماره 20 - تاريخ 1383/10/1 :

 

اصول و راهكارهاي طراحي منظر فرا صنعت

نويسنده : دکتر بهناز امين زاده ـ مهندس پوپه آريامن

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

تحليلي پيرامون برنامه ريزي و طراحي اکوپارک هاي رود کناري

نويسنده : عليرضا بزرگي ـ دکتر محمد رضا پورجعفر ـ دکتر محمدرضا بمانيان

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نشريه شماره 21 - تاريخ 1384/01/1 :

 

آفرينش اثر معماري بنيان ها و سويه ها

نويسنده : حميدرضا انصاري ـ منوچهر معظمي

دانلود مقاله

 

آفرينشگري و روند آموزش خلاقانه در طراحي معماري

نويسنده : مهندس محمد جواد مهدوي نژاد

دانلود مقاله

 

مدرسه محله : کانون فرهنگي و اجتماعي سازمان دهنده محله

نويسنده : مهندس مريم غروي الخوانساري

دانلود مقاله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از ۷۵ اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
 • جدید...