رفتن به مطلب

پست های پیشنهاد شده

جدال DI و ‌ CTP در برابر مشتری

 

طي ‌دهه ‌گذشته، ‌مطالب ‌ضد ‌و ‌نقيضي ‌درباره ‌روند ‌گسترش ‌چاپ ‌ديجيتال، ‌چاپ ‌ DI‌و ‌كاربرد ‌ CTP‌در ‌كنار ‌روش ‌افست، ‌بيان ‌شده ‌است.

 

 

طي ‌دهه ‌گذشته، ‌مطالب ‌ضد ‌و ‌نقيضي ‌درباره ‌روند ‌گسترش ‌چاپ ‌ديجيتال، ‌چاپ ‌ DI‌و ‌كاربرد ‌ CTP‌در ‌كنار ‌روش ‌افست، ‌بيان ‌شده ‌است. ‌اما ‌همچنان ‌هر ‌سه ‌اين ‌روش‌ها ‌به ‌قوت ‌خود ‌باقي ‌و ‌از ‌رشدي ‌موزون ‌برخوردار ‌بوده‌اند. ‌در ‌اين ‌ميان ‌روش ‌چاپ ‌ DI‌بيش ‌از ‌آن ‌دو ‌روش ‌ديگر ‌زير ‌سوال ‌بوده ‌است.

از ‌آنجا ‌كه ‌ DI‌نيز ‌مزاياي ‌‌خود ‌را ‌دارد، ‌نمي‌توان ‌يكباره ‌پرونده ‌آن ‌را ‌مختومه ‌اعلام ‌كرد. ‌چه ‌بسا ‌در ‌اين ‌يا ‌آن ‌چاپخانه،‌ ‌متناسب ‌با ‌نوع ‌سفارشات ‌و ‌مشتريان، ‌بهترين ‌گزينه ‌باشد. ‌مطلبي ‌كه ‌در ‌پي ‌مي‌آيد، ‌حاصل ‌بررسي ‌يكي ‌از ‌نويسندگان ‌سرشناس ‌مجله‌هاي ‌تخصصي ‌چاپ ‌در ‌زمينه ‌روندهاي ‌ديجيتال ‌است. ‌او ‌دنبال ‌پاسخي ‌به ‌اين ‌پرسش ‌است ‌كه ‌آيا ‌استفاده ‌از ‌ CTP‌و ‌سپس ‌بستن ‌زينك‌ها ‌به ‌ماشين ‌چاپ ‌به ‌صرفه‌تر ‌است ‌يا ‌به ‌كارگيري ‌دستگاه ‌ DI‌كه ‌يكباره ‌و ‌به ‌طور ‌مستقيم ‌روي ‌ماشين ‌چاپ، ‌پليت ‌بسته ‌شده ‌را ‌تصويرگذاري ‌كند ‌و ‌به ‌صورت ‌تنظيم ‌شده، ‌چاپ ‌كند.

براي ‌چاپخانه‌داراني ‌كه ‌مي‌خواهند ‌در ‌سال‌هاي ‌آينده ‌به ‌حيات ‌تجاري ‌خود ‌ادامه ‌دهند، ‌بدون ‌هيچ ‌شك ‌و ‌ترديدي ‌بهره‌گيري ‌از ‌فناوري ‌ديجيتال ‌تنها ‌گزينه ‌پيش‌رو ‌تلقي ‌مي‌شود ‌. ‌در ‌اين ‌ميان ‌نكته ‌مبهم ‌تصميم‌گيري ‌در ‌انتخاب ‌يكي ‌از ‌دو ‌فناوري ‌‌ DI‌يا ‌ CTP‌است ‌كه ‌در ‌شرايط ‌امروز ‌پاسخ ‌به ‌اين ‌سوال ‌بستگي ‌كامل ‌به ‌استراتژي ‌تجاري‌، ‌نوع ‌خدمات ‌و ‌روش ‌عملياتي

چاپخانه‌ها ‌دارد.

ملاحظات ‌تجاري ‌

اگر ‌به ‌سراغ ‌سازندگان ‌مختلف ‌‌ CTP‌برويم ‌با ‌قاطعيت ‌به ‌شما ‌خواهند ‌گفت ‌كه ‌در ‌دورنماي ‌ديجيتال ‌صنعت ‌چاپ، ‌ CTP‌حرف ‌اول ‌را ‌خواهد ‌زد ‌و ‌علت ‌اصلي ‌آن ‌امكان ‌ساخت ‌‌ CTP‌در ‌اندازه‌هاي ‌مختلف ‌است. ‌البته ‌دو ‌شركت ‌پرستك ‌ ‌(Presstek)‌و ‌اسكرين ‌ ‌(Screen)‌كه ‌از ‌سازندگان ‌هر ‌دو ‌نوع ‌فناوري ‌‌ DI‌و ‌‌ CTP‌هستند، ‌چنين ‌نظر ‌قاطعي ‌نداشته ‌و ‌آينده ‌را ‌به ‌شرايط ‌تجاري ‌بازار ‌چاپ ‌مرتبط ‌مي‌دانند. ‌

 

باوجود ‌اين‌كه ‌غلبه ‌ ‌CTP‌بر ‌ DI‌اجتناب ‌ناپذير ‌است ‌اما ‌اين ‌دو ‌شركت ‌معتقدند ‌كه ‌فروش ‌‌ DI‌همچنان ‌با ‌نرخ ‌ثابتي ‌ادامه ‌دارد. ‌بر ‌اساس ‌تحقيق ‌موسسه ‌مشاوره ‌ديجيتال ‌‌دات‌، ‌در ‌حال ‌حاضر ‌حدود ‌20000 ‌پليت‌ستر‌ ‌و ‌5200 ‌ ‌‌ماشين ‌چاپ ‌‌ DI‌در ‌جهان ‌مورد ‌بهره‌برداري ‌قرار ‌گرفته‌اند. ‌اكثر ‌چاپخانه‌داراني ‌كه ‌به ‌استفاده ‌از ‌‌ DI‌روي‌ ‌آورده‌اند ‌منظور ‌خاصي ‌از ‌اين ‌كار ‌داشته‌اند ‌كه ‌به ‌مواردي ‌نظير ‌افزايش ‌ظرفيت ‌توليد، ‌فراهم ‌شدن ‌شرايط ‌كامل ‌چاپ ‌بر ‌اساس ‌اطلاعات ‌متغير ‌و ‌توليد ‌به ‌صرفه ‌سفارشاتي ‌با ‌تيراژ ‌متوسط ‌و ‌تا ‌حد ‌نهايي ‌10000 ‌نسخه ‌مي‌توان ‌اشاره ‌كرد. ‌در ‌مقابل ‌نيز ‌آنهايي ‌كه ‌به ‌‌ CTP‌روي ‌آورده‌اند ‌اهدافي ‌نظير ‌سرراست ‌كردن ‌فرايند ‌توليد، ‌صرفه‌جويي ‌در ‌زمان ‌لازم ‌براي ‌توليد ‌،كاستن ‌از ‌هزينه‌هاي ‌مواد ‌مصرفي ‌و ‌فراهم ‌شدن ‌شرايط ‌چاپ ‌با ‌هر ‌تيراژي ‌را ‌مد ‌نظر ‌داشته‌اند.

 

به ‌گفته ‌تيم ‌تيلور ‌(مدير ‌بازاريابي ‌شركت ‌اسكرين)، ‌بازاري ‌كه ‌گرايش ‌ويژه‌اي ‌به ‌‌ DI‌دارد ‌چاپخانه‌هاي ‌ديجيتال ‌هستند ‌كه ‌براي ‌حركت ‌به ‌سمت ‌يك ‌چاپخانه ‌تجاري، ‌از ‌نصب ‌يك ‌دستگاه ‌چاپ ‌‌ DI‌اينديگو- ‌كه ‌قابليت ‌چاپ ‌بر ‌اساس ‌اطلاعات ‌متغير ‌را ‌هم ‌دارد- ‌شروع ‌مي‌كنند. ‌بدين ‌ترتيب ‌چنين ‌چاپخانه‌هايي ‌به ‌سراغ ‌‌ CTP‌نرفته ‌و ‌از ‌اين‌كه ‌ماشين ‌چاپ ‌آنها ‌قابليت ‌رقابت ‌با ‌روش‌هاي ‌چاپ ‌معمولي ‌براي ‌تيراژهاي ‌بالا ‌را ‌ندارد، ‌به ‌درستي ‌آگاهند. ‌همچنين ‌به ‌گفته ‌وي، ‌بازار ‌فروش ‌‌ CTP‌همچنان ‌در ‌حال ‌رشد ‌است ‌و ‌سال ‌گذشته ‌بيشتر ‌از ‌سال‌هاي ‌قبل ‌پليت‌ستر ‌فروخته ‌شده ‌است ‌. ‌وي ‌معتقد ‌است ‌كه ‌هنوز ‌هم ‌ ‌با ‌كاهش ‌فروش ‌روبرو ‌نخواهيم ‌شد ‌و ‌حدود ‌50% ‌كل ‌فروش ‌پليت‌ستر ‌اين ‌شركت ‌در ‌آسيا ‌و ‌بخصوص ‌در ‌كشورهاي ‌چين، ‌هند ‌و ‌ژاپن ‌خواهد ‌بود. ‌

DI‌روشي ‌برتر ‌براي ‌چاپ‌ هاي ‌با ‌تيراژ كم و ‌‌متوسط

پرستك ‌عرضه ‌كننده ‌هر ‌دو ‌نوع ‌فناوري ‌پليت‌ستر ‌و ‌‌ DI‌به ‌بازار ‌است ‌و ‌معتقد ‌است ‌كه ‌بازار ‌همچنان ‌براي ‌عرضه ‌‌ DI‌كشش ‌دارد. ‌به ‌گفته ‌استان ‌نجمر ‌(مدير ‌فناوري ‌‌ DI‌در ‌بخش ‌اروپايي ‌پرستك)، ‌فناوري ‌ DI‌باعث ‌گسترش ‌فعاليت ‌تجاري ‌چاپخانه‌هاي ‌ديجيتال، ‌ليتوگرافي‌ها ‌و ‌چاپخانه‌هاي ‌كوچك ‌و ‌متوسط ‌مي‌شود ‌و ‌معتقد ‌است ‌كه ‌سودآوري ‌سفارشاتي ‌با ‌تيراژهاي ‌350 ‌تا ‌10000 ‌كپي ‌در ‌قطع‌هاي +3 A‌براي ‌چاپخانه‌ها ‌و ‌ليتوگرافي‌هاي ‌ديجيتال ‌بسيار ‌جذاب ‌است ‌و ‌آنها ‌را ‌به ‌سمت ‌چاپ ‌افست ‌خواهد ‌كشاند ‌اما ‌نه ‌افست ‌معمولي ‌بلكه ‌افست ‌ .DI‌

براي ‌بسياري ‌از ‌كساني ‌كه ‌قصد ‌خريد ‌يكي ‌از ‌دو ‌فناوري ‌‌ CTP‌يا ‌‌ DI‌را ‌دارند، ‌عامل ‌تعيين‌كننده، ‌نوع ‌محصولاتي‌ ‌است ‌كه ‌اين ‌چاپخانه‌ها ‌توليد ‌مي‌كنند ‌بخصوص ‌اگر ‌اين ‌محصولات ‌از ‌نوع ‌تمام ‌رنگي ‌باشند. ‌به ‌گفته ‌نجمر، ‌ ‌بازار ‌سفارش‌هاي ‌كم ‌تيراژ ‌تا ‌1500 ‌نسخه ‌تناسب ‌كامل ‌با ‌فناوري‌هاي ‌چاپ ‌ديجيتال ‌را دارد ‌چرا ‌كه ‌توليد ‌با ‌چنين ‌دستگاه‌هايي ‌به ‌صرفه ‌و ‌ساده ‌است. ‌براي ‌كارهاي ‌با ‌تيراژ ‌متوسط ‌نيز ‌فناوري ‌‌ DI‌مناسب ‌است ‌چراكه ‌نسبت ‌به ‌چاپ ‌ديجيتال ‌قيمت ‌تمام ‌شده ‌هر ‌صفحه ‌كمتر ‌و ‌نسبت ‌به ‌افست ‌معمولي ‌نيز ‌سريعتر ‌است ‌و ‌باطله ‌كمتري ‌مي‌دهد. ‌در ‌مورد ‌تيراژهاي ‌بالا ‌نيز ‌همچنان ‌استفاده ‌از ‌افست ‌معمولي ‌وCTP‌بهترين ‌راه ‌حل ‌محسوب ‌مي‌شود ‌چرا ‌كه ‌مدت ‌زمان ‌توليد ‌سفارش، ‌زمان ‌صرف ‌شده ‌براي ‌آماده ‌شدن ‌ماشين ‌چاپ ‌را ‌توجيه ‌مي‌كند ‌و ‌هزينه ‌باطله ‌شدن ‌بخشي ‌از ‌كار ‌- ‌كه ‌ناشي ‌از ‌مراحل ‌رجيسترشدن ‌رنگ‌ها ‌و ‌رسيدن ‌به ‌حد ‌تعادل ‌آب ‌و ‌مركب ‌است- ‌در ‌مقابل ‌سود ‌حاصل ‌از ‌توليد ‌آن ‌حد ‌از ‌تيراژ، ‌ ‌قابل ‌چشم‌پوشي ‌است.

رشد ‌بازار ‌‌ CTPدر ‌سرتاسر ‌جهان

نياز ‌روزافزون ‌به ‌چاپ ‌چهاررنگ ‌از ‌يك ‌طرف ‌و ‌كاهش ‌تيراژ ‌از ‌طرف ‌ديگر ‌سبب ‌روآوري ‌چاپخانه‌ها ‌به ‌فناوري ‌‌ ‌ DI‌بخصوص ‌در ‌بازار ‌آمريكا ‌و ‌اروپا ‌شده ‌است. ‌با ‌اين ‌وجود ‌بسياري ‌از ‌چاپخانه‌داران ‌به ‌خاطر ‌تنوع ‌‌‌CTP‌ها ‌بخصوص ‌از ‌لحاظ ‌قطع ‌پليت ‌و ‌فراهم ‌شدن ‌شرايط ‌توليد ‌ ‌پليت- ‌در ‌حالي‌كه ‌ماشين ‌چاپ ‌در ‌حال ‌چاپ ‌سفارش ‌مشتري ‌است- ‌طرفدار ‌اين ‌فناوري ‌هستند ‌و ‌بدين ‌ترتيب ‌‌ CTP‌براي ‌بازار ‌چاپ ‌تجاري ‌جذابيت ‌خاصي ‌دارد. ‌به ‌اعتقاد ‌شركت ‌فوجي‌فيلم، ‌ارزش ‌مالي ‌بازار ‌‌‌ CTPتا ‌سال ‌2008 ‌به ‌حدود ‌4/2 ‌ميليارد ‌يورو ‌مي‌رسد. ‌البته ‌آمار ‌دقيقي ‌از ‌ارزش ‌بازارDI‌وجود ‌ندارد ‌ولي ‌به ‌طور ‌قطع ‌كمتر ‌از ‌اين ‌مقدار ‌است.

هايدلبرگ ‌پيش ‌از ‌اين ‌در ‌هر ‌دو ‌بازار ‌‌ CTP‌و ‌‌ DI‌فعال ‌بود ‌ولي ‌چند ‌سال ‌پيش، ‌بعد ‌از ‌حضوري ‌15 ‌ساله، ‌ ‌عرصه ‌فناوري ‌‌ DI‌را ‌رها‌كرد ‌و ‌بر ‌بازار ‌ CTP‌متمركز ‌شد، ‌به‌گونه‌اي ‌كه ‌همين ‌اواخر ‌هزارمين ‌دستگاه ‌از ‌نسل ‌جديد CTPخود ‌يعني ‌سوپراستر ‌را ‌در ‌چاپخانه‌اي ‌در ‌برزيل ‌كه ‌به ‌كار ‌چاپ ‌بسته‌بندي ‌مشغول ‌است ‌نصب ‌كرده ‌و ‌در ‌حالي ‌كه ‌بيش ‌از ‌5800 ‌پليت‌ستر ‌هايدلبرگ ‌در ‌سرتاسر ‌جهان ‌در ‌حال ‌توليد ‌پليت ‌است ‌، ‌حدود ‌2000 ‌‌ماشين ‌چاپ ‌‌ DI‌هايدلبرگ ‌در ‌حال ‌توليد ‌هستند.

 

برنارد ‌شراير ‌(مدير ‌اجرايي ‌هايدلبرگ)، ‌معتقد ‌است ‌كه ‌چاپخانه‌هاي ‌كوچك ‌و ‌متوسط ‌اشتياق ‌فراواني ‌به ‌سرمايه‌گذاري ‌بر ‌روي ‌‌ CTP‌دارند ‌چرا كه ‌از ‌ارزش ‌اين ‌تكنولوژي ‌در ‌ارتقاي ‌كيفيت ‌آگاهند. ‌بدين‌ترتيب ‌هايدلبرگ ‌تصميم ‌گرفته ‌است ‌كه ‌به‌جاي ‌فناوري ‌‌DI، ‌تركيبي ‌از ‌سيستم ‌جديد ‌مركب‌دهي ‌آنيكالر ‌ ‌(Anicolor)‌و ‌فناوري ‌‌ CTP‌را ‌به ‌مشتريان ‌خود ‌پيشنهاد ‌دهد. ‌در ‌نتيجه ‌با ‌بهره‌گيري ‌از ‌اين ‌فناوري، ‌در ‌نسل ‌جديد ‌اسپيدمستر 52 ‌ SM‌هايدلبرگ، ‌زمان ‌آماده‌سازي ‌ماشين ‌چاپ ‌به ‌شدت ‌كاهش ‌يافته ‌و ‌در ‌كمتر ‌از ‌10 ‌فرم ‌به ‌رنگ ‌مورد ‌تاييد ‌مي‌رسيم. ‌به ‌گفته ‌يورگ ‌كونراد ‌مدير ‌بازرگاني ‌چاپخانه ‌فوتوروتار ‌در ‌سوئيس، ‌اين ‌شركت ‌با ‌بهره‌گيري ‌از ‌فناوري ‌آنيكالر ‌قادر ‌است ‌از ‌بيستمين ‌ورق ‌‌چاپي ‌به ‌بعد ‌تمام ‌فرم‌هاي ‌چاپ ‌شده ‌را ‌به ‌عنوان ‌كار ‌مورد ‌تاييد ‌مشتري ‌به ‌فروش ‌برساند. ‌ ‌

 

آگفا ‌يكي ‌از ‌معتبرترين ‌اسامي ‌در ‌بازار ‌فروش ‌‌ CTP‌بوده ‌و ‌در ‌بخش ‌روزنامه ‌سهم ‌اصلي ‌بازار ‌را ‌در ‌اختيار ‌دارد. ‌گزارش‌هاي ‌اين ‌شركت ‌به ‌گسترش ‌بازار ‌‌ CTP‌دلالت ‌داشته ‌و ‌به ‌گفته ‌توني ‌كينگ ‌مدير ‌بازاريابي ‌بخش ‌پليت‌هاي ‌ ‌نورمرئي ‌‌(Visible‌ Light)،‌ ‌گرايش ‌ ‌به ‌‌ CTP‌و ‌بخصوص ‌نوع ‌حرارتي ‌و ‌بنفش ‌آن ‌همچنان ‌رو ‌به ‌رشد ‌بوده ‌و ‌شاهد ‌ميل ‌بيشتر ‌بازار ‌به ‌فناوري‌هاي ‌بي‌نياز ‌از ‌دارو ‌ ‌(Chemistry‌ free)‌به ‌خاطر ‌سادگي ‌كاربرد ‌و ‌نگهداري ‌آنها ‌خواهيم ‌بود. ‌به ‌گفته ‌وي ‌آگفا ‌هرگز ‌درگير ‌چاپ ‌‌ DI‌نبوده ‌و ‌اين ‌فناوري ‌درمقايسه ‌با ‌‌ CTP، ‌براي ‌چاپخانه‌داراني ‌كه ‌ترجيح ‌مي‌دهند ‌از ‌ماشين ‌چاپ ‌خود ‌تنها ‌براي ‌چاپ ‌و ‌از ‌پليت‌ستر ‌مجزايي ‌براي ‌توليد ‌پليت ‌استفاده ‌كنند، ‌جذابيتي ‌ندارد ‌.

 

لوشر، ‌توليد‌كننده ‌پليت‌ستر‌هاي ‌‌يووي ‌و ‌حرارتي ‌سري ‌‌XPose، ‌شركت ‌ديگري ‌است ‌كه ‌تنها ‌بر ‌ساخت ‌‌ CTP‌متمركز ‌شده ‌است. ‌اين ‌شركت ‌از ‌معدود ‌سازندگاني ‌است ‌كه ‌مايل ‌به ‌انتشار ‌اخبار ‌دستگاه‌هاي ‌نصب ‌شده ‌خود ‌است. ‌لوشر ‌700 ‌پليت‌ستر ‌در ‌اروپا ‌، ‌65 ‌دستگاه ‌در ‌آسيا، ‌117 ‌دستگاه ‌درآمريكاي ‌شمالي ‌و ‌جنوبي ‌و ‌50 ‌دستگاه ‌در ‌ساير ‌مناطق ‌نصب ‌كرده‌است. ‌كل ‌آمار ‌ ‌پليت‌سترهاي ‌نصب ‌شده ‌توسط ‌اين ‌شركت ‌900 ‌دستگاه ‌بوده ‌و ‌سهم ‌بازار ‌آن ‌از ‌حدود ‌20000 ‌دستگاه ‌نصب ‌شده ‌در ‌جهان ‌حدود ‌5% ‌است. ‌از ‌اين ‌لحاظ ‌لوشر ‌از ‌شركت ‌‌ ECRM‌كه ‌سابقه ‌بيشتري ‌در ‌بازار ‌‌ CTP‌دارد، ‌چندان ‌عقب ‌نيست.

 

نتيجه- ‌آنچه ‌مهم ‌است ‌رفع ‌نياز ‌مشتري ‌است .

 

انتخاب ‌يكي ‌از ‌فناوري‌هاي ‌‌ CTP‌يا ‌‌ DI‌به ‌شرايط ‌و ‌نيازهاي ‌تجاري ‌و ‌عملياتي ‌چاپخانه ‌بستگي ‌دارد. ‌هر ‌يك ‌از ‌اين ‌دو، ‌محاسن ‌و ‌معايب ‌خاص ‌خود ‌را ‌دارند ‌ ‌و ‌با ‌اين‌كه ‌هر ‌كدام ‌از ‌اين ‌دو ‌فناوري ‌براي ‌بازار ‌خاصي ‌قابل ‌دفاع ‌و ‌توجيه ‌است، ‌حرف ‌آخر ‌را ‌گرايش ‌مشتريان ‌و ‌درجه ‌برآورده‌سازي ‌خواسته‌هاي ‌آنها ‌خواهد ‌زد.

 

 

 

 

 

 

منبع: Iranprint

  • Like 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

×