رفتن به مطلب

پست های پیشنهاد شده

دانلود مقالات مدیریت برنامه ریزی و مدیریت شهری

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

ارزیابی سیستم های جامع حمل و نقل (MRT) با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) جهت تحقق توسعه پایدار شهری در ایران

 

[TABLE]

[TR]

[TD]روند رو به رشد جمعیت شهری مهم ترین شاخص در بررسی ساختارهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی انسان در قرن 21 است. مقوله ی توسعه ی پایدار به عنوان شعار اصلی هزاره سوم نه تنها ناشی از اثرات شهرها بر گستره‌ی زیست کره و ابعاد مختلف زندگی انسانی است؛ بلکه سیستم‌هایی شهر را نیز احاطه کرده‌ و پایداری آنها را به مخاطره انداخته‌است. به عنوان مثال می‌توان سیستم حمل و نقل، اقتصاد و...را به عنوان مؤلفه های تأثیرگذار بر زیست کره و اقتصادهای منطقه‌ای و جهانی را به عنوان مؤلفههای تأثیر گذار بر شهرها دانست. در این مقاله تلاش شده تا پس از پذیرفتن حمل و نقل پایدار به عنوان یکی از شاخصه‌های تأثیرگذار بر پایداری شهرها، سیستم‌های جامع حمل و نقل شهری (MRT) را بررسی و با توجه به مبحث توسعه ی پایدار که تکیه بر مصرف انرژی سوخت کم و منطبق بر اصول زیست محیطی، امکان استفاده¬ی همگان از این سیستم ها و ... است، مناسب ترین سیستم حمل و نقل شهری در ایران را با استفاده از الگوی تحلیل سلسله مراتبی (AHP) ارزیابی کند. معیارهای در نظر گرفته شده برای ارزیابی: ظرفیت حمل مسافر (ایمنی و راحتی مسافران)، استفاده ی بهینه از زمان (طول زمان سفر و سرعت جابه جایی مسافر)، سوخت مصرفی (میزان، نوع، منبع تأمین و میزان آلودگی زیست محیطی) و در نهایت سطح اشغال زمین (میزان اشغال حریم راه و میزان آزاد سازی زمین در سطح) می باشد که با استفاده از این الگو، راه آهن شهری (مترو) به عنوان گزینه برتر شناخته شد.

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]

[h=2]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[/TR]

[/TABLE]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

ارزیابی میزان تحقق کاربری‌های آموزشی‌، بهداشتی و فضای سبز طرح تفصیلی شهر بجنورد

 

[TABLE]

[TR]

[TD] رشد سریع شهرنشینی و رشد کالبدی ناموزون شهرها از چند دهه قبل سبب شده است که مسئولین به چاره اندیشی و تهیه¬ی طرح‌های توسعه ی شهری برای شهرهای مختلف افتند. علی‌رغم این‌که بیش از چهاردهه از تجربه طرح‌های توسعه و عمران‌شهری در ایران می‌گذرد؛ این طرح‌ها در رسیدن به اهداف خود موفق نبوده‌اند‌. در پژوهش حاضر سعی شده تا با مقایسه تحلیلی و بررسی تطبیقی بین طرح تفصیلی پیشنهادی شهر بجنورد درسال 1378با طرح تفصیلی مصوب 1385 میزان تحقق‌پذیری آن درکاربری‌های آموزشی‌، بهداشتی و فضای سبز مورد بررسی، تجزیه وتحلیل قرار بگیرد. روش تحقیق در این مقاله توصیفی‌– تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و بررسی طرح‌ها، نقشه‌ها‌، مصاحبه و مشاهده و مطالعات میدانی، اطلاعات گردآوری شد. بررسی‌های نشان داد که طرح تفصیلی شهر بجنورد در سه کاربری فوق در مقایسه با وضع پیشنهادی تحقق نیافته است. کاربری آموزشی 84.2829 هکتار از نظر مساحت و2.33 مترمربع از نظرسرانه نسبت به وضع پیشنهادی کمبود دارد و تحقق‌پذیری آن درحدود 28.46 درصد بوده است. کاربری بهداشتی و درمانی نیز در حدود 31.7811 هکتار از نظر مساحت و1.2 مترمربع از نظر سرانه نسبت به وضع پیشنهادی کمبود دارد و تحقق پذیری آن 43.88 درصد بوده است. کاربری فضای سبز در وضعیت نامناسب تری نسبت به کاربری‌های قبلی قرار دارد، درحدود 128.5055 هکتار از نظر مساحت و 5.83 مترمربع از نظرسرانه نسبت به وضع پیشنهادی کمبود دارد و تحقق‌پذیری آن 17.68 درصد می‌باشد. همچنین نتایج تحقیق مشخص کرد؛ طولانی بودن زمان تهیه و تصویب طرح‌، عدم توجه به مشارکت مردمی درتهیه طرح‌ها، مالکیت خصوصی‌، عدم توجه به منابع مالی ‌و انسانی و توجه نکردن به مدیریت واحد شهری از نتایج عدم تحقق کامل طرح¬ تفصیلی شهر بجنورد بوده است.

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]

[h=2]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[/TR]

[/TABLE]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

ارزیابی میزان عدم رضایت ساکنان محله ی نواب تهران از ارزش‌های کیفیت محیط شهری

 

[TABLE]

[TR]

[TD]افول ارزش های کیفیت محیط به ویژه در زمینه ی مؤلفه‌های محیطی، از جمله مسائلی است که ساکنان محلات شهری در نواحی سکونتی خود با آن روبرو هستند. تاثیرات نامطلوب آن ها بر سلامت عمومی ساکنان نیازمند بررسی های علمی است. این مقاله با هدف سنجش میزان عدم رضایت ساکنان محدوده ی نواب تهران از 4 عامل اجتماعی- محیطی (شامل مولفه‌های فقدان بهداشت محیط، عدم احساس امنیت، آلودگی صوتی و آلودگی هوا) صورت گرفت. حجم نمونه مطالعاتی شامل 270 نفر بود که با تکنیک پرسشنامه ای مورد پیمایش قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد در محدوده مطالعاتی تمامی عوامل مورد نظر در مدل تجربی با میزان نارضایتی ساکنان از محیط سکونتی‌شان رابطه معنی داری دارد (P1 با میانه نظری 3) ارزیابی شد. میزان آزردگی ساکنان از تمامی عوامل مورد بررسی بیشتر از میانگین به دست آمد. بیشترین میزان نارضایتی ساکنان مربوط به احساس آزردگی از آلودگی هوا (3>89/2>1 با میانه نظری 2) و کمترین میزان، مربوط به آزردگی از فقدان بهداشت محیط (3>02/2>1 با میانه نظری 2) است. همچنین در اين بررسی میزان تاثیرگذاری سه متغیر مستقل جنس، سن و طول مدت اقامت در محله بر روی میزان نارضایتی، نتایج نشان داده و مشخص شد که هیچ کدام از این متغیرها بر ادراک احساس آزردگی ساکنان از عوامل مورد بررسی تاثیر گذار نبوده‌است (P> .05).

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]

[h=2]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[/TR]

[/TABLE]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسکان غیر‌رسمی، علل، پیامدها و راه‌حلها مورد مطالعه: شیرآباد زاهدان

 

[TABLE]

[TR]

[TD]اسكان غير‌رسمي، پديده‌اي است نابهنجار، که نسبت به بافت متداول شهر مشاهده مي‌شود. این پدیده، تجلي فقدان برآورده‌ شدن نياز مسكن و سرپناه اقشـار كم‌درآمدي است كه در فضاي رسـمي و برنامه‌ريزي شده شهر جايي ندارند و در فرار از محـدوديت‌هاي قانوني خـارج از توان خود، به برپايي سكونت‌گاههاي نابـسامان در حاشـيه‌شهر، به اميد آن‌كه به فرصت‌هاي شغلي با درآمد مستمر شهري دسترسي پيدا نمايند، مي‌پردازند و شامل افراد و خانوارهايـي مي‌شود كه در محدوده‌ی فيزيكي و اقتصادي شهر زندگي مي‌كنند ولي هنوز جذب نظام شهري نشده و از بسياري جهات با بافت اصلي شهر تفاوت دارند. به عبارتی از نظر اشتغال، سكونت، بهداشت، خدمات عمومي و تسهيلات زير‌بنايي شهري در شرايطي نامطلوب به سر مي‌برند. ناحيه شيرآباد زاهدان نمونه‌ی‌ كاملي از اين نوع سكونت‌گاههاست. تحليل داده‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد كه در به وجود آوردن پديده‌ی اسکان غیر‌رسمی در شيرآباد، عواملي از‌جمله مهاجرپذيري بالاي شهر زاهدان و اسكان تعداد زيادي از مهاجران تهيدست دراین ناحیه که عمدتاً ناشی از اقتصاد سیاسی فضاست مؤثر می‌باشد. به علاوه این پديده به نوبه خود، پيامدهاي كالبدي و اجتماعي - اقتصادي بسيار نا‌مطلوبي را در ناحيه شيرآباد ايجاد كرده است. بدين ترتيب كه 89 درصد ساكنان شيرآباد را مهاجران تشكيل مي‌دهند و تقريباً تمامي آن‌ها افراد و خانوارهاي فقير روستايي هستند. نرخ بالاي زاد‌ و ولد، بالا بودن بعد خانوار، جواني‌جمعيت، بي‌سوادي و كم‌سوادي، بيكاري، درآمد‌ناچيز، پرداختن به انواع مشاغـل انـگلي و كـاذب از يك طرف و وضـعيت اسفبار محيط فيـزيكي مانند مسـكن نامناسب، فقدان بهداشت، فقدان تأسيسات و تجهيزات زير‌بنايي و خدمات شهري، از سويي ديگر آلودگی چشم‌انداز از یک ناحیه‌ی شهری (شیرآباد) را به نمایش می‌گذارند.

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]

[h=2]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[/TR]

[/TABLE]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اقتصاد غیررسمی، فقرزدایی در سکونتگاه های غیررسمی و توسعه پایدار؛گذری بر الزامات و شیوه ها

 

[TABLE]

[TR]

[TD] یکی از الزامات توسعه‌ی پایدار، توجه به اقتصاد و بخش غیررسمی است، درحالي که اغلب با سهل انگاري به آن برخورد مي شود. پژوهش حاضر با هدف تأکيد بر اهميت این موضوع انجام شده است. بدين منظور ابتدا با ذکر مباني نظري، چهارچوب مناسبي فراهم گردید. سپس، نمونه موردي شامل سکونتگاه هاي غیررسمی و فقیرنشین در میان آباد واقع در حوزه ی کلان‌شهر تهران انتخاب شد. بررسي 9 ماهه در ميان تعداد دو گروه 30 نفري مداخله و شاهد انجام شد. بعد از پيش آزمون، جلساتي با گروه مداخله برگزار شد و در انتها يک پس آزمون در هر دو گروه انجام شد. نتايج نشان داد که برنامه هاي آموزشي و توانمندسازي، باعث بروز تغييرات آشکاری در رفتارها، گرايش ها و نظرات گروه هدف گرديده است. به طوري که، افرادي که در ابتدا اعتقاد داشتند که ايجاد اشتغال و درآمد جديد بسيار مشکل است از 70 درصد در دوره نخست برنامه، به کمتراز 30 درصد در دوره‌ی دوم کاهش پيدا کرد و درصد کساني که معتقد بودند با تلاش خود و بدون حمايت دولت مي توان اشتغال و درآمد جديدي ايجاد نمود، از 3 درصد به بيش از 30 درصد افزايش پيدا کرد. دستاوردهاي حاصل، ضمن تأکيد بر اهميت دخالت به ويژه آگاه سازي از طريق آموزش، نشان داد که افراد کم درآمدي که بنا به دلايل مختلف در بخش رسمي اقتصاد جذب نشده اند، با توجه به راهبرد توانمندسازي و با طی دوره های آموزشی مانند حرفه آموزی و بانک پذیری مي توانند به مرور در راستاي بهبود شرايط زندگي و ارتقاي سطح درآمد و رفاه خود گام بردارند.

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]

[h=2]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[/TR]

[/TABLE]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

امکان سنجی فضاهای زیر سطحی محدوده مرکزی شهرها ( نمونه موردی طرح بهسازی و نوسازی اطراف حرم مطهر حضرت رضا (ع) )

 

[TABLE]

[TR]

[TD] توسعه ی علم و تکنولوژی با مهاجرت فراوان مردم به شهرها همراه بوده است، هجوم جمعیت به شهرها، مشکلات شهری مرتبط با جمعیت، محیط زیست، ترافیک، زمین و مصرف انرژی را به دنبال داشت. دانشمندان و پژوهشگران صاحب نظر، برای حل این معضلات، بهره برداری و استفاده از فضای زیرزمینی را توصیه و ثابت کردند که استفاده از فضای سه بعدی شهری (سطح، زیر زمینی و ارتفاع) می تواند تا حدی از مشکلات شهری را حل کند. مقاله حاضر با نگاهی تحلیلی سعی می کند؛ خلاصه ای از یافته ها و نتایج بهره برداری از سطوح زیرین در دیگر کشورها نشان دهد و هم‌چنین با در نظر گرفتن بافت پیرامون حرم مطهر، امکان سنجی فضای زیر سطحی این محدوده را بررسی کند. بر پایه ی مطالعات انجام شده؛ مجموعه‌های زیر سطحی در توسعه‌ي پایدار شهری اهمیت فوق العاده دارد، به همین دلیل پژوهش حاضر بر ضرورت طراحی ترازهای زیر سطحی تأکید دارد و استفاده‌ي مطلوب از ظرفیت ترازهای زیرین شهر را مناسب‌تر از رشد و گسترش شهرها در سطح می‌داند. استفاده از ترازهای زیرین، یکی از مهمترین ظرفیت‌ها در محدوده‌ي طرح بهسازی و نوسازی پیرامون حرم مطهر است. بررسی تأثیرات توسعه در ترازهای زیرین به شناسایی تردیدها و تائید‌های آن ‌انجامید و به همین علت جستجوی و اتخاذ سیاست‌ها و راهکارهایی به منظور تبدیل تردیدها به تائیدها ضروری به نظر می رسد.

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]

[h=2]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[/TR]

[/TABLE]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بازارچه های مرزی و مکان یابی نامناسب آن ها در شهرها (مورد: بازارچه مرزی شهر پاوه)

 

[TABLE]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]

با رشد سريع شهرنشيني، گسترش و پيچيده شدن مسائل شهري، يکي از اولين مشکلات شهري که نزد برنامه-ريزان دیده شده است، مکان گزيني براي کاربري هاي مختلف شهري مي باشد، از جمله اين مهم ترین کاربري ها که در بسياري از شهرها بويژه شهرهاي مرزی تبديل شده؛ بازارچه هاي مرزي است. با وجود آن که هدف کلي يعني صرفه اقتصادي ايجاد بازارچه ها تا حدي عملي شده است اما احداث آن و الگوهاي ارائه شده معمولاً بدون مطالعات انجام شده است. بنابراين ايجاد بازارچه¬هاي مرزي بيش از آن که به ساختمان و فضاي استقرار متکي باشد، نيازمند پشتوانه اي است که در بردارنده¬ی نياز و خواست گردشگران و شهروندان بوده و از طرف ديگر مطالعاتي را در خود داشته باشد که در آن به عنوان يک برنامه، مسائل مربوط را به طور جامع و کامل تحليل کرده و مشتمل بر ابعاد اقتصادي، اجتماعي، کالبدي، سازماني و سيستمي شهر، شهروندان و گردشگران باشد و علاوه بر آن، نقاط احداث بازارچه هاي مرزي مي تواند پايدار باشد، وجود الگو يا الگوهاي مناسب براي فضاي استقرار که در آن نيازها و خواسته هاي خريداران و فروشندگان و نيز اصول مديريت و منافع سازمان در نظر گرفته شده باشد برعملکرد بازارچه مرزی تأثير مثبت خواهد داشت. نوشتار حاضر براساس يک تحقيق توصيفي– تحليلي و پيمايشي سعي در شناخت اهميت مکان يابي مناسب در توسعه-ی بازارچه¬هاي مرزي و متناسب با آن توسعه مطلوب شهري به طور موردي در شهر پاوه دارد. بررسي هاي انجام شده نشان دادكه : عدم توجه به شاخص هاي مطلوب مکان يابي از جمله تراکم جمعیت، اصل زيادگي، سازگاري کاربري ها و... و همچنين نداشتن الگوي مناسب و متناسب با نياز گردشگران و مردم بومي، از اصلي¬ترين عواملي هستند كه باعث شده تا بازارچه مرزي شهر پاوه علی رغم داشتن پتانسيل هاي فراوان بويژه در زمينه ی جذب گردشگر اما هنوز جايگاه مطلوبی نداشته باشد .

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]

[h=2]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[/TR]

[/TABLE]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بام های سبز: راهبردی در جهت ارتقاء کیفیت زیست محیطی شهر

 

[TABLE]

[TR]

[TD]این مقاله به بررسی بام‌های سبز به عنوان راهبردی در جهت ارتقا کیفیت زیست محیطی شهری می پردازد و با تشریح پیشینه این اندیشه و انواع بام‌های سبز شهری در 4 بعد اکولوژیکی، اقلیمی، زیست محیطی و اقتصادی- فرهنگی به بررسی تأثیر این بام‌های سبز پرداخته می¬شود، نکته اساسی، این که تنها راه حل معضلات بشر در طبیعت و احترام به آن است و خود را به عنوان بخشی از طبیعت، نه کل آن بداند.[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]

[h=2]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[/TR]

[/TABLE]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بررسی اثر فضای سبز شهری بر رفتارهای وندالیستی، پرخاشگرانه و نوع دوستانه نوجوانان شهر رشت

 

[TABLE]

[TR]

[TD] این تحقیق با هدف بررسی رابطه ی پرخاشگری، وندالیسم و رفتارهای نوع دوستانه در نوجوانان، از 95 نوجوان (45 نوجوان واجد فضای سبز و 50 نوجوان فاقد فضای سبز) انجام شده است، از آن ها خواسته شد پرسشنامه های پرخاشگری، وندالیسم و نوع دوستی را به همراه پرسشنامه جمعیت شناختی تکمیل کنند، اطلاعات بدست آمده با آزمون همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون و آزمون t برای گروه های مستقل با استفاده از نرم افزار spss نسخه 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین پرخاشگری، وندالیسم و رفتارهای نوع دوستانه در نوجوانان رابطه معنی دار وجود دارد. وندالیسم و پرخاشگری توانستند رفتار نوع¬دوستانه نوجوانان را تحت تأثیر قرار دهند. آزمون t نشان دادکه نوجوانان درمتغیرهای پرخاشگری، وندالیسم و نوع دوستی با یکدیگر تفاوت معنی دار دارند، بدین معنی که نوجوانانی که در محیط های واجد فضای سبز زندگی می کنند از پرخاشگری و وندالیسم کمتر و نوع¬دوستی بیشتر برخوردارند. به این ترتیب زندگی در محیط¬های شهری مناسب که از امکانات فضای سبز و پارک و محیط ورزشی مطلوب برخوردار است، می-تواند بر وضعیت روان شناختی ساکنین اثر مطلوب بگذارد، این تحقیق نشان داد که مدیریت شهری با در نظر گرفتن فضاهایی در درون محلات، اقدام به تأسیس محیط های زیست مناسب شهری کرده و با قرار دادن برخی امکانات ورزشی ضمن دستیابی به سرانه فضای سبز مناسب شهری و تقویت سلامت روانی ساکنین، زمینه ی تخلیه انرژی متراکم نوجوانان را فراهم آورد.

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]

[h=2]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[/TR]

[/TABLE]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بررسی تطبیقی مفهوم و نقش محله (در‌ایران) و واحد‌همسایگی (در غرب)

 

[TABLE]

[TR]

[TD]هدف از این مقاله بررسی تطبیقی مفهوم، تعریف، و نقش‌های محله در شهرنشینی ایران و غرب می‌باشد. ضرورت این تحقیق به این دلیل است که علی‌رغم غنای مفهوم محله و الگوهای محله‌ای در شهرهای تاریخی کشورمان و نقش و جايگاه ويژه‌اي که در ساختار فضایی/ اجتماعی شکل‌گیری شهرها داشته است، در طرح‌های توسعه‌ی شهری الگوهای طراحی محله‌ی غربی که بر مفاهیم کالبدی/عملکردی واحدهای همسایگی تمرکز دارند مورد استفاده قرار گرفته و می‌گیرد. روش تحقيق تحلیلی و تطبیقی می‌باشد. منابع گردآوري اطلاعات، كتابخانه‌اي، و با استفاده از مطالعات و پژ‍وهش‌هاي موجود است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد تفاوت بنیادینی در زمینه پیدایش و شکل‌گیری مفهوم محله در شهرهای سنتی ایرانی و واحدهای همسایگی شهرسازی معاصر غرب وجود دارد که می‌توان اولی را قلمرویی اجتماعی برای سکونت، و دومی را قلمرویی مسکونی برای برخی مفاهیم اجتماعی دانست.با آن‌که نقش‌هایی که در ایده‌های جدید شهرسازی به واحدهای همسایگی داده شده است و از آن‌ها به عنوان محملی برای پایداری استفاده می‌شود، در خور تامل است.با این حال محله‌ی سنتی ایرانی در زمینه اصول شکل‌دهنده، کامل‌تر و دارای انعطاف‌پذیری بیشتری نسبت به واحدهای همسایگی تعریف شده در شهرسازی معاصر غرب است. [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]

[h=2]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[/TR]

[/TABLE]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بررسی رابطه ی اعتماد اجتماعی و مشارکت ورزشی زنان در جامعه شهری ایران

 

[TABLE]

[TR]

[TD] پژوهش حاضر به بررسی رابطه ی اعتماد اجتماعی و مشارکت ورزشی در بین زنان در جامعه شهری ایران پرداخته است. روش تحقیق، پيمايش است. جامعه آماري، زنان30-15 ساله شهر جهرم هستند که 336 نفر به عنوان نمونه تعيين و با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي چند مرحله‌اي انتخاب شدند. ابزار تحقيق پرسشنامه‌ای مشتمل بر دو مقیاس نگرش به مشارکت ورزشی واعتماد اجتماعی مي‌باشد که جهت تعيين اعتبار آن از روش اعتبار سازه به کمک تکنيک تحليل عاملي، و براي تعيين پايايي، از شيوه ی هماهنگ دروني به روش آلفاي کرانباخ استفاده شده است. نتايج توصیفی پژوهش بيانگر آن است که نگرش زنان به مشارکت ورزشي در سطح پاييني است. اما نتايج تحليلي پژوهش، نشان داد که اعتماد اجتماعی بر نگرش زنان به مشارکت ورزشي تأثير دارد. در بين متغير‌هاي جمعيتي، فقط بین سن، تأهل و تحصيلات، بانگرش زنان به مشارکت ورزشي رابطه ی معنا‌دار وجود دارد. تبيين متغیر وابسته بر حسب مجموع متغيرهاي مستقل با استفاده از رگرسیون چند متغیره به روش مرحله ای ، بيانگر آن است که دو متغير سن و اعتماد نهادی، به ترتيب قوي‌ترين پيش‌‌بيني کننده‌ها هستند و 069/0 از تغییرات متغير وابسته را تبيين مي‌کنند. در پايان، يافته‌هاي تحقيق با نتايج تحقيقات مشابه، مقايسه گرديده و پيشنهاداتي جهت گسترش مشارکت ورزشي زنان ارائه شده است.

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]

[h=2]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[/TR]

[/TABLE]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بررسی روابط متقابل شاندیز و کلان شهر مشهد به منظور مدیریت بحران ناحیه ای

 

[TABLE]

[TR]

[TD] بررسی روابط شهر و روستا به ایجاد زمینه های لازم برای نظم و نسق دادن به كاركردهاي روستايي و مدیریت بحران ناحیه ای در یک کلیت منسجم کمک می‌کند؛ زیرا بررسی کثرت، شدت و نوع روابط باعث شناسایی ضعف های عملکردی نواحی روستایی بویژه در پیرامون کلان شهرها می‌شود. با تجهیز این نواحی که در واقع سرمایه ارزشمند پیرامونی به حساب می آیند، فشار بر مدیریت بحران شهری کاهش می یابد. یافته های تحقیق در بخش شاندیز نشان مي دهد با وجود وقوع تحولات مثبت جمعیتی و عملکردی در سالهای 75 تا 85، از نظر برخی عملکردها بویژه امور اداری، درمانی، آموزش متوسطه و پیش دانشگاهی، کالاهای اساسی مصرفی، ابزار و نهاده¬های کشاورزی ضعف های قابل ملاحظه‌ای وجود دارد. ضرورت دارد با استقرار و تجهیز عملکردهاي مزبور، وابستگی منطقه به کلان شهر مشهد کاهش یافته و ثبات جمعیتی منطقه تبدیل به جمعیت‌یابی در حد مهاجرپذیری شود. چه آن كه فضاي وسيع و جذاب بخش، توان اسكان مطلوب بخشي از سرريز جمعيت كلان شهر مشهد را دارد. بديهي است كه از اين توان بايستي در فرايند مديريت بحران شهري بهره برداري لازم را به عمل آورد.

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]

[h=2]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[/TR]

[/TABLE]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بررسی عملکرد شهرداری در چهار چوب حکمرانی خوب شهری (نمونه مورد مطالعه: شهر بابلسر)

 

[TABLE]

[TR]

[TD] جمعیت شهری به مرحله انفجار رسیده است و با سرعت زیادی، خصوصاً در کشورهای کمتر توسعه‌یافته رو به افزایش است. در سال 1800 میلادی، معادل 29 میلیون نفر در شهرها زندگی می‌کرده‌اند اما در کمتر از 200 سال این جمعیت شهری به 8 .2 میلیارد نفر رسیده است. این درحالی است که روز به روز سهم کشورهای کمتر توسعه یافته از این جمعیت شهری بیشتر و بیشتر می‌شود و جالب‌تر آن که انفجار شهری در این کشورها درکمتر از100 و حتی‌50 سال اخیر رخ داده است. این فقط یک آمار نیست، بلکه نشان دهنده¬ی تغییرات زیادی است که ساختار‌های جدید، هویت‌های جدید و تغییرات بنیادی در ساختار مدیریتی را طلب می‌کند. تجربه کشورهای تمرکز گرا نشان داده است که که نگاه یک‌سونگر و سوژه انگار به شهر مشکلات زیادی را به بار خواهد آورد که تنها راه برای رفع آن، نظارت عموم(پاسخ‌گویی) و عمل مشارکتی و با تکیه بر این دو مؤلفه، بالا بردن سطح کارایی است. هدف این تحقیق ،تعریف و تحلیلی جامع از حکمرانی خوب شهری و همچنین ارائه مجموعه‌ای از شاخص‌ها برای توسعه¬ی حکمرانی خوب شهری در ایران و بررسی این شاخص‌ها در مدیریت شهری،شهر بابلسر است. روش تحقیق و گردآوری مطالب، پیمایشی، توصیفی، تحلیلی، مبتنی بر پرسشنامه است. فرضیات تحقیق مبتنی بر این است؛ 3 مؤلفه مشارکت، پاسخگویی و کارایی در شهر بابلسر در سطح مناسبی قرار ندارد و بین نظرات افراد تحصیل کرده و سایر شهروندان خصوصا در رابطه با مشارکت تفاوت معنی‌داری وجود دارد. برای بررسی فرضیات بالا از آزمون های سطح معنی داری (ANOVA) و همچنین روش آمار استنباطی((LSD استفاده شد.کل جامعه آماری متشکل از 65 درصد مرد، 35 درصد زن با طیف سنی 18 سال به بالا، میانگین سنی 38.8 و میانگین سواد تقریبی بالاتر از دیپلم بود که در قالب سه گروه 1.افراد تحصیل‌کرده مقیم بابلسر2.مراجعه کنندگان به شهرداری بابلسر3.کسبه مقیم بابلسر تقسیم و به صورت نمونه گیری ساده انتخاب و بررسی شدند. [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]

[h=2]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[/TR]

[/TABLE]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تحليل مرزبندي محلات قراردادي با استفاده از نقشه هاي شناختي ساکنين نمونه موردي: محله بندي شهرداري مشهد

 

[TABLE]

[TR]

[TD]محله داراي پيشينه اي طولاني در شهرنشيني ايران است. با ورود مدرنيسم در شهرسازي كشور مفهوم محله به تدريج تضعيف شد و هنوز هم جايگاه مناسب خود را به لحاظ عملي در برنامه ريزي و طراحي شهري معاصر کشور نيافته است. يکي از دلايل مهم اين موضوع، عدم وجود توافق و اجماع نظر در مورد مفهوم محله و ويژگي‌هاي آن در ميان جامعۀ علمي، برنامه ريزان و طراحان، دست اندرکاران امور مديريت شهري، و شهروندان است. تحقيق حاضر با رويکرد روان شناسي محيطي در جستجوي شناخت ذهنيت مردم از مفهوم محله و قياس آن با تعريفي از محله است كه در مديريت شهري حاضر اعمال مي‌شود. تفاوت اساسي و بنيادي بين اين دو، يعني نگاه از بالا به پايين توسط متخصصين و مديران شهر كه محله را به عنوان يك ساختار فضايي سازمان دهنده شهر و يک سلول نظم دهنده مي‌بينند و نگاه از پايين به بالا توسط ساكنين محله‌ها كه آن را به عنوان مكان زندگي اجتماعي خود مي‌شناسند، فرضيه اصلي تحقيق را تشکيل مي‌دهد. روش تحقيق به صورت تحليلي و پيمايشي است. نمونه مطالعاتي 4 محله از محله بندي شهرداري مشهد در انواع بافتهاي شهري مي‌باشد. نتايج نشان مي‌دهد ذهنيت مردم از محله که در اثر تعاملات بين مفاهيم اجتماعي و مكاني محدوده زندگي‌شان شکل مي‌گيرد با محله هاي قراردادي که شهرداري‌ها آن را تعريف مي‌کنند، تفاوت‌هاي ماهوي دارد. مقاله با توصيه‌هايي در مورد کاربرد يافته هاي تحقيق در تهيه محله بندي پيشنهادي شهرداري‌ها خاتمه مي‌يابد. [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]

[h=2]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[/TR]

[/TABLE]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بررسي جايگاه طراحي در ايجاد حس امنيت د‌‌‌ر مجتمع هاي مسكوني

 

[TABLE]

[TR]

[TD]در بين مسائل مختلف، امنيت جايگاه ويژه اي در آرامش و افزايش کيفيت زندگي شهري خواهد داشت. امنيت از نظر لغوي به معناي راحت و آسوده و بي بيم گردانيدن مي باشد و مفهوم آن به دفاع يا حفاظت از خود، خانواده، دوستان و اموال باز مي گردد که خود نشان دهنده ضرورت بحث مي باشد. امنيت از نيازهاي اساسي انسان است كه نحوه ي پاسخگويي به آن تاثير مستقيم در ارضاي نيازهاي ديگر او دارد. انسان هميشه در طول تاريخ سعي در پاسخگويي به اين نياز داشته است، ساختن ابزار آلات دفاعي، ايجاد تاسيسات تدافعي و نظامي در سكونتگاه ها و شهرها، تشكيل نيروي نظامي و ... برخي از اقدامات او براي حفظ امنيت فردي و اجتماعي اش بوده است.با اين وجود در سال هاي اخير، تغيير ويژگي هاي جمعيتي، اجتماعي و فرهنگي انسان ها تاثير زيادي در شكل گيري مسكن داشته است. طبقه¬بندي ساده قشر مخاطب براي دسته بندي گونه مسكن مورد نياز پاسخ گوي نياز هاي دامنه وسيع استفاده كنندگان از مجموعه هاي مسكوني نمي باشد. در اين بين احساس امنيت از جمله عوامل انساني- محيطي است كه مي تواند نقش بسزايي در رضايت مندي انسان ها از فضايي كه در آن زندگي مي كنند داشته باشد. امنيت در مجموعه هاي مسكوني تنها از طريق موانع سخت فيزيكي ميسر نبوده، چه بسا همين موانع فيزيكي به لحاظ روحي-رواني حس ناامني را در مردم تقويت كند. با توجه به رشد جمعيت و افزايش نياز به مجموعه هاي مسكوني در شهرها، روشن كردن الگوها و خط مشي هايي براي نيل به اهداف برنامه ريزي شده، ضروري به نظر مي رسد كه در اين بين ايجاد حس امنيت به عنوان يكي از عوامل انساني- محيطي نقش مهمي را در رضايت مندي و آسايش افراد در زندگي شان ايفا خواهد نمود. نتايج حاصل اين مقاله حاکي از آن است که ايجاد حس امنيت از طريق غير مستقيم و با بهره گيري از سياست هاي پيشگيرانه تلفيقي كالبد معماري و روابط اجتماعي- فرهنگي (از قبيل: مساله اشراف و ديد، افزايش قابليت رويت‌پذيري بصري، برقراري تناسب ميان تراکم جمعيتي و مجموعه هاي مسکوني، ايجاد کاربري‌هاي متنوع و متجانس و ....) تحقق پذير خواهد بود. براين اساس اين مقاله به بررسي نقش و جايگاه امنيت درطراحي مجموعه هاي مسكوني مي¬پردازد.روش تحقيق توصيفي – تحليلي مي باشد و از منابع كتابخانه اي و اسنادي براي انجام تحقيق استفاده شده است.

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]

[h=2]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[/TR]

[/TABLE]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از ۷۵ اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
 • جدید...