رفتن به مطلب

پست های پیشنهاد شده

چندی پیش در منطقه فینیکس واقع درآریزونا درکشور آمریکا، کشاورزی بنام دیوید هادسون به ماده ی سفید رنگی که در سرتاسرزمینهای زراعی اش گسترده بود مشکوک شد و مقداری از آنرا به آزمایشگاههای معتبر سپرد تا به او بگویند که این ماده سفید رنگ متشکل از چه مواد اولیهای است. اما در عین ناباوری، پاسخ آزمایشگاه این بود:You Have Pure Nothing یعنی شما یک ماده ای دردست دارید که خالصاً هیچ چیزمشخصی که در جدول عناصر تعریف شده باشد در آن به چشم نمی خورد!

اما پس از چندی یک آزمایشگاه روسی به روش آزمایش آمریکاییها شک کرد و روش جدیدی را برای آنالیز این ماده ی عجیب پیش رو گذاشت که صحیح تربود و بلاخره پرده ی جادویی کنار رفت و عنصر تشکیل دهنده رخ نمود.

این ماده شکل دیگری از اتم های طلا بود که بصورت یک نانو رشته (رشته ای از الکترونها که از پی هم قرار می گیرند و شکل یک تسبیح نخ شده رادارد) در آمده بود. نام علمی آن ORME یا ORMUSمخفف Orbitally Rearranged Monotomic Element می باشد

 

آزمایشات بعدی، اما، حیرت آورتر بودند. برای وزن کردن آن، یکپیمانه ی خالی را ابتدا وزن کردند و سپس مقدار مشخصی از این گرد سفید رنگرا درون پیمانه ریخته مجدداً وزن کردند و در عین ناباوری در تمام اینتوزینها، همواره وزن پیمانه+وزن گرد سفید رنگ از وزن پیمانه ی خالی “کمتر”بود! آزمایشی که چندین بار تکرار شد و همواره یک پاسخ را ارائه می داد.گویی که 40 درصد از جرم این ماده در جهان ما و 60 درصد دیگر آن در جهانیموازی با جهان ما سیر می کند.

نکته ی مهم زمانی به چشم آمد که محققان، پیمانه ی لبریز از مادهسفید رنگ را حرارت دادند و مشاهده کردند کهدر حرارت بسیار بالا وزن پیمانهبه سمت صفر گرم سوق پیدا کرد. یعنی “با حرارت دادن بهاین ماده، می توان جاذبه را دفع نمود”.

ناسا با بهره گیری از این ترکیب جدید طلای بسیار ناب (The Pure Gold) توانست ماده ی جدیدی اختراع کند با نام آیروژل (AeroGel) که به خودی خود از هوا سبک تر است وفرم خالص آن می تواند در هوا شناور باشد و همچنین با حرارت دادن بهآیروژل، این ماده می تواند وزنهایی بیش از وزن خود را نیز در هوا معلق نگاهدارد. ناسا از این ژل در تحقیقات گسترده ای بهره می برد. (در ویکیپدیاجستجو کنیدAeroGel )

اما چندی پیش، در “صحرای سینا” (علاقه مندان به آثار سیچین توجهفرمایند)معبدی متعلق به راهبان مصر باستان کشف شد کهدرون آن آکنده بود از پودری سفید رنگ! آزمایش این ماده نشان داد که شباهتزیادی بین این پودر تازه کشف شده با نانو رشته ی طلا وجود دارد. مصریانباستان به این ماده “مفکات” می گفتند و راز تهیه آن در دست راهبان مقدسبوده است

 

ترکیب مفکات با حرارت می توانسته بی وزنی را بهمراه آورد و شایدراز چگونگی ساخته شدن اهرام عظیم مصر در همینجا نهفته باشد.

به این نکته توجه کنید: نام تمام اشکال هندسی (چه به فارسی و چهبه لاتین) مستقیما به شکل هندسی آنها اشاره می کند. مثلاً دایره از دواربودن می گوید، مثلث از سه ضلعی بودن. اما در این بین نامی که برای شکلهندسی “هرم” در نظر گرفته شده یک استثنای عجیب است. هرمدر لاتینPyramid ترجمه شده که از ترکیب دو کلمه ی Pyro بمعنی “آتش” و Amid بمعنی “گرفته شده”تشکیل شده است. بنابراین Pyramid یعنی Fire Begotten یا از آتش گرفته شده!!! حتی اسم عربیِ “هِرم” نیز ازریشه هُرم بمعنی حرارت و داغی گرفته شده و اشاره ای به شکل هندسی آن ندارد.

علاقه مندان به پیگیری این مطلب می توانندبه آدرس

محتوای مخفی

    برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
مراجعه و یا در گوگل White Powder Gold راجستجو نمایند..

 

همانگونه که کتاب “اسرار گمشده صندوقچه مقدس”اثر لارنس گاردنراشاره دارد، اخیراً توجه دانشمندان به این عنصر مرموز معطوف شده است که درجدول تناوبی عناصر یافت نمی شود.

این پودر سفید رنگ غیر محسوس که از خانوادهفلزاتی همچون طلا وپلاتنیوم بدست می آید، عنصری مونوتومیک (ساختاری از ماده که از اتمهای واحدتشکیل شده است) خوانده می شود. آنچنانکه این ماده توسط کاشف آن، دیویدهادسون، در سالهای دهه ی 1980 Orme نام گذاری شد که مخففOrbitally Rearranged Monatomic Element (عنصری که اوربیتال آنبصورت تک اتمی بازچیده شده باشد) می باشد. بصورت عمومی و تجاری نام Ormus یا M-State برای این پودر سفید رنگ پذیرفته شده است.

ثقل سنجی حرارتی نشان داد که این ماده در حرارتبالا شروع به بیوزن شدن می نماید تا جایی که حتی می تواند در هوا شناور شود. حتی در شرایطخاصی این پودر سفید طلا می تواند به خاصیت ابر رسانایی برسد و یا در ابعاددیگر عالم طنین ایجاد نماید.

در اسطوره های یونان باستان تلاش برای یافتن اینماده بصورت “افسانه پشم طلایی” تجلی یافته، در حالیکه در کتاب مقدس می توان رد اینماده را در داستان مربوط به صندوقچه ی عهد (که به دستور خدا توسط موسی درصحرای سینا ساخته شد و نهایتا به معبد سلیمان در اورشلیم منتقل شد) جستجونمود. در بین النهرین باستان نیز از این پودر سفید رنگ یاد شده و نام آنشم-آن-نا یا “سنگ آتش” بوده است، درحالیکه مصریان به آن “مفکات” (mfkzt) میگفتند و اسکندر نیز آنرا با نام “سنگ بهشت” می ستود.

این پودر “سنگ آتش” رازآلود، بعنوان یک مادهخوراکی و به شکلنان های مخروطی و یا بصورت معلق بر سطح آب، به پادشاهان و فراعنه اختصاص مییافت. این ماده بعنوان غذایی برای “کالبد اختری” شناخته می شد که استعدادرهبری، آگاهی ذاتی، ادراک و فراست را در نزد شاهان و رهبران ارتقا می دادهاست. همچنین به تازگی ارتباط مابین این ماده جادویی با راز طول عمر نیزمکشوف گشته است.

امروزه، کمپانی های متعددی در حال تولیدمحصولاتی هستند که برپایه مواد M-State بنا شده اند. برخی از طلا بعنوان فلز پایه بهره می برند،و برخی دیگر نیز از مشتقات پلاتنیوم که از رسوبات کف دریاها و یا منابعزمینی ای همچون دهانه های آتشفشان ها و یا محل برخورد شهاب سنگها استحصالمی شود بهره می برند. از آنجاییکه روشهای متداول آنالیز مواد فلزی، برایشناخت M-State ها نا مناسب و نا کارآمد است لذا می توان گفت که هنوز بسیاریاز تواناییهای این ماده در پرده ی ابهام باقی مانده است.

فیلسوف قرن هفدهم، ایرنائوس فیلالِتِس (فردی کهمورد احترامآیزاک نیوتن، روبرت بویل، الیاس اشمول و دیگر اعضای کالج سلطنتی بریتانیادر عصر خود بوده است)، اثری را در سال 1667 نگاشت با نام “راز، بر ملا شد”.وی در این مقاله به بحث پیرامون “سنگ فلاسفه” می پردازد که تا آن زمان بهاشتباه به “هر ماده ای که فلزات را به طلا تبدیل کند” گفته می شد.

فیلالتس مستقیماً به اصل موضوع می پردازد وآنچنانکه از اسنادمی توان فهمید، وی سنگ فلاسفه را خودِ طلا می داند و اعلام می کند که بهخلوص رساندن طلا می بایست تلاشی باشد که فلاسفه به انجام می رسانند. او میافزاید: ” سنگ ما چیزی نسیت جز طلا که به بالاترین درجه خلوص و لطافت (نرمی) رسیده باشد. بدان سنگ می گوییم چراکه خواص ذاتی آن اینگونه نشان میدهد؛ این ماده جلوی آتش را می گیرد همانطور که مابقی سنگها نیز اینچنین میکنند. در گونه ی خود این ماده همان طلا است، اما خالص تر از هر خالصی؛ اینماده ای جامد و نسوز است همانند سنگ، اما شکل ظاهری آن مانند پودری خالص ونرم است”.

چند قرن زودتر در سال 1416 شیمی دان فرانسوی،نیکولاس فلامل، مینویسد که وقتی فلز ناب در نهایت کمال آماده سازی شد، پودر عالی و سفیدرنگِ طلا بدست می آید، که همان “سنگ فلاسفه” می باشد.

 

وقتی به مصر باستان باز می گردیم، ارجاعاتبیشتری را به مفکات (mfkzt) باز می یابیم که به اماکن مقدسی در آن ناحیه اشاره دارند. یکی ازاین اماکن مقدس (نزد مصریان باستان) معبد کارناک می باشد و گنجینه ای متعلقبه تاتموسیس سوم. در دیوار نگاره های معبد کارناک در قسمتی که مربوط بهفلزات است، تعدادی شئی مخروطی شکل به تصویر درآمده است و در توضیحشان قیدشده که این اشیاء از طلا ساخته شده اند اما نکته عجیب نام این اشیاء مخروطیشکل است:”نان سفید!”. مشخصاً از این نان در مراسمی بهره برده می شد کهمختص فراعنه بوده و آنان پس از پشت سر گذاشتن روزه ای 40 روزه با این نانمقدس روزه شان را باز می کردند و پس از این مراسم بوده که فرعون فرامینسالیانه خود را صادر می کرده است. تحقیقات بعدی ما نشان داد که این ماده یسفید رنگ مستقیماً با افزایش ادراک و فراست و قوه ی مدیریت در ارتباط استچراکه پس از مصرف خوراکی آن توانمندی نیمه راست مغز را با توانایی نیمه یچپ مغز برابر می گردد.

 

رد پای این پودر سفید را همچنین می توان ازاسنادی که به اسکندرمقدونی باز می گردد جستجو نمود. همواره این داستان را از اسکندر شنیده ایمکه وی بدنبال راز جاودانگی اقدام به سفر به بهشت نمود که بر اساس قراینبهشت در آنزمان سرزمین هخامنشیان، سرزمین اهورا مزدا، خدای نور و خرد بودهاست. هدف وی یافتن “سنگ بهشت” بوده است که خواصی جادویی داشته از جملهافزایش عمر (جاودانگی). امروزه دانشمندان سرگرم مطالعه بر روی DNA انسان میباشند و ارتباطی را مابین پودر سفید طلا و طول عمر DNA یافته اند.

 

می توان خصوصیات پودر سفید طلا را به اینگونه برشمرد:

1- خاصیت ضد جاذبه در حرارت های بالا

2- خاصیت ابر رسانایی در حرارت بالا

3- اتصال کوانتومی به دیگر جهانهای موازی (Quantum Entanglement)

4- عدم مشابهت با ساختار عناصر جدول مندلیف

5- درصورت برهم خوردن ساختار رشته ای، بانوری بسیاردرخشان منفجر می شود

6- بدلیل ساختار اتمی تک رشته ای، امکانتبدیل این ماده بهمواد دیگر وجود دارد

7- درصورت مصرف خوراکی، افزایش کارآیی مغزانسان را در دونیمه چپ و راست بدنبال دارد

8- در صورت مصرف خوراکی، افزایش طول عمرDNA که متعاقباً طول عمر انسان را بدنبال دارد.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از ۷۵ اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • جدید...