رفتن به مطلب
Shiva-M

جدول فروش فیلم های روز ایران و جهان

پست های پیشنهاد شده

درود

در این تاپیک جدول فروش فیلم های روز ایران و جهان قرار می گیره.

:a030:

 

 

 

y9yckkdpz6729csocp4.jpg

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مهرماه 92

[TABLE=width: 367, align: center]

[TR=bgcolor: transparent]

[TH=colspan: 5, align: center]جدول فروش سینماهای ایران

 

[/TH]

[/TR]

[TR=bgcolor: #ffebcd]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]ردیف

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]عنوان فیلم

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]فروش روزانه

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]فروش کل

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]روزهاینمایش

[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #e0ffff]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]1

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]پل چوبی

 

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]27

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]980

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]45

[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: transparent]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]2

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]دربند

 

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]13

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]277

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]13

[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #e0ffff]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]3

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]هیس دخترها فریاد نمی زنند

 

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]13

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]2420

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]73

[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: transparent]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]4

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]گناهکاران

 

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]13

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]70

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]10

[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #e0ffff]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]5

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]بارت به یک شهروند هزاره سوم

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]12

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]27

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]3

 

 

[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: transparent]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]6

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]کلاس هنرپیشگی

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]2/5

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]62

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]23

 

[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: transparent]

[/TR]

[TR=bgcolor: #ffefd5]

[TD=bgcolor: transparent, colspan: 5, align: center]آمار‌ها برای سینماهای تهران و با واحد میلیون تومان است.[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

 

 

[TABLE=width: 367, align: center]

[TR=bgcolor: transparent]

[TH=bgcolor: transparent, colspan: 5, align: center]جدول فروش سینماهای آمریکای شمالی

 

[/TH]

[/TR]

[TR=bgcolor: #ffebcd]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]ردیف

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]عنوان فیلم

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]فروش هفته

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]فروش کل

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]هفته‌های نمایش

[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #e0ffff]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]1

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]

جاذبه

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]55.5

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]55.5[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]1

[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: transparent]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]2

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]

ابری با احتمال بارش کوفته قلقلی ۲

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]21.5

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]60.6

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]2[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #e0ffff]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]3

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]

دونده دونده

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]7.6[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]7.6

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]1

[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: transparent]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]4

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]

زندانی‌ها

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]5.7[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]47.9

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]3

[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #e0ffff]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]5

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]

حمله

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]4.41

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]18.1[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]3[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: transparent]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]6

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]

دون ژوان

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]4.16

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]16.1

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]2

[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #e0ffff]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]7

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]

تحویل بار

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]4.12

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]15.2

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]2

[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: transparent]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]8

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]

دسیسه: قسمت دوم

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]3.88[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]74.8

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]4[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #e0ffff]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]9

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]

کشیدن بندها

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]2.5[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]2.5

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]1

[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: transparent]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]10

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]

توضیح کافی

 

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]2.15

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]5.39

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]3[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #ffefd5]

[TD=bgcolor: transparent, colspan: 5, align: center]آمار‌ها برای سینماهای آمریکای شمالی و با واحد میلیون دلار است.[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

 

برای مشاهده اطلاعات مربوط به هر فیلم در وبسایت IMDB روی نام آن کلیک کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[TABLE=width: 367, align: center]

[TR=bgcolor: transparent]

[TH=colspan: 5, align: center]جدول فروش سینماهای ایران (اول آبان 92)

 

[/TH]

[/TR]

[TR=bgcolor: #ffebcd]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]ردیف

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]عنوان فیلم

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]فروش روزانه

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]فروش کل

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]روزهای نمایش

[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #e0ffff]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]1

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]دربند

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]33

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]561

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]23

[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: transparent]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]2

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]به خاطر پونه

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]20

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]439

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]30

[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #e0ffff]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]3

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]پل چوبی

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]18

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]1075

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]51

[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: transparent]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]4

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]بشارت به یک شهروند هزاره سوم[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]13

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]85

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]10

[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #e0ffff]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]5

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]هیس دخترها فریاد نمی زنند

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]12

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]2480

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]80

[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: transparent]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]6

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]گناهکاران

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]10

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]120

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]17

[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: transparent]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]7

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]کلاس هنرپیشگی

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]2

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]75

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]30

[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: transparent]

[/TR]

[TR=bgcolor: #ffefd5]

[TD=bgcolor: transparent, colspan: 5, align: center]

آمار‌ها برای سینماهای تهران و با واحد میلیون تومان است.[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[TABLE=width: 367, align: center]

[TR=bgcolor: #ffffff]

[TH=colspan: 5, align: center]

جدول فروش سینماهای آمریکای شمالی[/TH]

[/TR]

[TR=bgcolor: #ffebcd]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]ردیف

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]عنوان فیلم

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]فروش هفته

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]فروش کل

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]هفته‌های نمایش

[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #e0ffff]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]1

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]30

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]170[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]3[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #ffffff]

[TD=bgcolor: transparent]2

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]16.4

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]52.4

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]2[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #e0ffff]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]3

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]16.1

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]16.1

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]1

[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #ffffff]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]4

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]9.89

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]9.89

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]1

[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #e0ffff]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]5

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]9.67

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]92.7

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]4[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #ffffff]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]6

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]2.06

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]57.3

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]5[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #e0ffff]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]7

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]1.75[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]10.7

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]5[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #ffffff]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]8[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]1.67[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]1.67

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]1[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #e0ffff]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]9

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]1.67

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]17.6

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]3[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #ffffff]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]10

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]1.5

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]80.9[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]6[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #ffebcd]

[TD=bgcolor: transparent, colspan: 5, align: center]

آمار‌ها برای سینماهای آمریکای شمالی و با واحد میلیون دلار است.[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

 

برای مشاهده اطلاعات مربوط به هر فیلم در وبسایت IMDB روی نام آن کلیک کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[TABLE=width: 367, align: center]

[TR=bgcolor: transparent]

[TH=colspan: 5, align: center]

جدول فروش سینماهای ایران (19 آبان)

 

[/TH]

[/TR]

[TR=bgcolor: #ffebcd]

[TD=bgcolor: transparent]ردیف

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]عنوان فیلم

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]فروش روزانه

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]فروش کل

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]روزهای نمایش

[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #e0ffff]

[TD=bgcolor: transparent]1

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]دربند

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]10

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]795

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]38

[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: transparent]

[TD=bgcolor: transparent]2

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]به خاطر پونه

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]7

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]600

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]45

[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #e0ffff]

[TD=bgcolor: transparent]3

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]پل چوبی

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]3/5

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]1185

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]66

[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: transparent]

[TD=bgcolor: transparent]4

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]بشارت به یک شهروند هزاره سوم[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]3/5

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]200

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]25

[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #e0ffff]

[TD=bgcolor: transparent]5

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]آزادراه[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]2/5

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]9/5

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]4

[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: transparent]

[TD=bgcolor: transparent]6

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]گناهکاران

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]2

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]195

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]32

[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #e0ffff]

[TD=bgcolor: transparent]7

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]هیس دخترها فریاد نمی زنند

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]2

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]2560

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]95

[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: transparent]

[TD=bgcolor: transparent]8

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]خاک و مرجان

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]1

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]8

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]4[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #e0ffff]

[TD=bgcolor: transparent]9

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]578 روز انتظار

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]0/7

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]11/5

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]11

[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: transparent]

[/TR]

[TR=bgcolor: #ffefd5]

[TD=bgcolor: transparent, colspan: 5, align: center]آمار‌ها برای سینماهای تهران و با واحد میلیون تومان است.[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

 

[TABLE=width: 367, align: center]

[TR=bgcolor: #ffcc66]

[TH=colspan: 5, align: center]جدول فروش سینماهای آمریکای شمالی[/TH]

[/TR]

[TR=bgcolor: #ffffff]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]ردیف

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]عنوان فیلم

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]فروش هفته

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]فروش کل

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]هفته‌های نمایش

[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #ccffff]

[TD=bgcolor: transparent]1

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]28

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]28

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]1

[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #ffffff]

[TD=bgcolor: transparent]2

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]20.5

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]62.1

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]2[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #ccffff]

[TD=bgcolor: transparent]3

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]16.5

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]16.5

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]1

[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #ffffff]

[TD=bgcolor: transparent]4

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]16.2

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]16.2

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]1

[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #ccffff]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]5

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]13.1

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]219[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]5[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #ffffff]

[TD=bgcolor: transparent]6[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]8.5

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]82.6

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]4[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #ccffff]

[TD=bgcolor: transparent]7

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]4.6

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]8.76

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]3

[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #ffffff]

[TD=bgcolor: transparent]8

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]4.2

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]106

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]6

[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #ccffff]

[TD=bgcolor: transparent]9[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]3.4

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]32

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]3

[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #ffffff]

[TD=bgcolor: transparent]10[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]3.25

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]13.4

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]2

[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #ffcc66]

[TD=bgcolor: transparent, colspan: 5, align: center]آمار‌ها برای سینماهای آمریکای شمالی و با واحد میلیون دلار است.[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

آذر 92

[TABLE=width: 367, align: center]

[TR=bgcolor: transparent]

[TH=bgcolor: transparent, colspan: 5]جدول فروش سینماهای تهران[/TH]

[/TR]

[TR=bgcolor: #FFEBCD]

[TD=bgcolor: transparent]ردیف[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]عنوان فیلم[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]فروش هفتگی[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]فروش کل[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]هفته های نمایش[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #E0FFFF]

[TD=bgcolor: transparent]1[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]استرداد[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]80[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]160[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]2[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: transparent]

[TD=bgcolor: transparent]2[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]نازنین[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]65[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]135[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]2[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #E0FFFF]

[TD=bgcolor: transparent]3[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]عملیات مهدکودک[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]58[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]123[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]2[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: transparent]

[TD=bgcolor: transparent]4[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]آسمان زرد کم عمق[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]44[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]92[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]2[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #E0FFFF]

[TD=bgcolor: transparent]5[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]دربند[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]27[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]956[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]8[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: transparent]

[TD=bgcolor: transparent]6[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]به خاطر پونه[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]25[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]730[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]10[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #E0FFFF]

[TD=bgcolor: transparent]7[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]تنهای تنهای تنها[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]20[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]47[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]2[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: transparent]

[TD=bgcolor: transparent]8[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]بشارت به یک شهروند هزاره سوم[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]16[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]280[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]7[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #E0FFFF]

[TD=bgcolor: transparent]9[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]ترنج[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]10[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]23[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]2[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #FFEFD5]

[TD=bgcolor: transparent, colspan: 5, align: center]آمار‌ها برای سینماهای تهران و با واحد میلیون تومان است.

 

 

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[TABLE=width: 367, align: center]

[TR=bgcolor: #FDE6AA]

[TH=bgcolor: transparent, colspan: 5, align: center]جدول فروش سینماهای آمریکای شمالی[/TH]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]ردیف

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]عنوان فیلم

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]فروش هفته

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]فروش کل

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]هفته‌های نمایش

[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #CCFFFF]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]1[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]74.2[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]296[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]2[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]2[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]67.4[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]93.9[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]2[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #CCFFFF]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]3[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]11.1[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]187[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]4[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]4[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]8.17[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]63.1[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]3[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #CCFFFF]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]5[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]6.92[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]9.74[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]1[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]6[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]6.84[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]19.4[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]2[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #CCFFFF]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]7[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]4.86[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]7.86[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]4[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]8[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]3.68[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]4.64[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]2[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #CCFFFF]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]9[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]3.67[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]4.78[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]1[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]10[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]2.69[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]58.6[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]5[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #FDE6AA]

[TD=bgcolor: transparent, colspan: 5, align: center]آمار‌ها برای سینماهای آمریکای شمالی و با واحد میلیون دلار است.

برای مشاهده اطلاعات مربوط به هر فیلم در وبسایت IMDB روی نام آن کلیک کنید.[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

دی 92

[TABLE=width: 367, align: center]

[TR=bgcolor: transparent]

[TH=bgcolor: transparent, colspan: 5, align: center]

جدول فروش سینماهای تهران

[/TH]

[/TR]

[TR=bgcolor: #FFEBCD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]ردیف[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]عنوان فیلم[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]فروش هفتگی[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]فروش کل[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]هفته های نمایش[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #E0FFFF]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]1[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]سربه مهر[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]108[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]108[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]1[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: transparent]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]2[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]عملیات مهدکودک[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]79[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]324[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]4[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #E0FFFF]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]3[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]استرداد[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]66[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]340[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]4[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: transparent]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]4[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]حیب بر خیابان جنوبی[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]66[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]66[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]1[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #E0FFFF]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]5[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]نازنین[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]60[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]260[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]4[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: transparent]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]6[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]آسمان زرد کم عمق[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]39[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]200[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]4[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #E0FFFF]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]7[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]ابرهای ارغوانی[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]34[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]34[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]1[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: transparent]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]8[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]تنهای تنهای تنها[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]21[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]101[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]4[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #E0FFFF]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]9[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]دربند[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]13[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]1000[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]10[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #FFEFD5]

[TD=bgcolor: transparent, colspan: 5, align: center]آمار‌ها برای سینماهای تهران و با واحد میلیون تومان است.[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[TABLE=width: 367, align: center]

[TR=bgcolor: #FDE6AA]

[TH=bgcolor: transparent, colspan: 5]جدول فروش سینماهای آمریکای شمالی[/TH]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]ردیف

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]عنوان فیلم

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]فروش هفته

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]فروش کل

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]هفته‌های نمایش

[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #CCFFFF]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]1[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]31.6[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]134[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]3[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]2[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]26.2[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]336[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]3[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #CCFFFF]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]3[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]5.22[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]5.25[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]1[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]4[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]4.81[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]194[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]5[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #CCFFFF]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]5[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]3.74[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]24.8[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]3[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]6[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]3.43[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]15.3[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]2[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #CCFFFF]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]7[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]2.63[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]12[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]5[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]8[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]2.61[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]67.2[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]4[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #CCFFFF]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]9[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]2.2[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]8.17[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]3[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]10[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]1.51[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]12.5[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center]6[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #FDE6AA]

[TD=bgcolor: transparent, colspan: 5, align: center]آمار‌ها برای سینماهای آمریکای شمالی و با واحد میلیون دلار است.

 

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بهمن 92

سینمای جهان

 

 

 

[TABLE=width: 429]

[TR]

[TD=bgcolor: transparent, align: left]1[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: left]$21.3M[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: transparent, align: left]2[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: left]$12.9M[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: style1, bgcolor: transparent, align: left]3[/TD]

[TD=class: style1, bgcolor: transparent, align: left]

The Nut Job

 

[/TD]

[TD=class: style1, bgcolor: transparent, align: left]$12.1M[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: style1, bgcolor: transparent, align: left]4[/TD]

[TD=class: style1, bgcolor: transparent, align: left]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

[/TD]

[TD=class: style1, bgcolor: transparent, align: left]$9.1M[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: style1, bgcolor: transparent, align: left]5[/TD]

[TD=class: style1, bgcolor: transparent]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=class: style1, bgcolor: transparent, align: left]$9.1M[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

جدول فروش فیلم‌ها در ایالات متحده و کانادا (14 تا 16 مارس)

 

[TABLE=width: 510]

[TR]

[TD]

رتبه

[/TD]

[TD=width: 168]

عنوان فیلم

[/TD]

[TD=width: 63]

فروش جمعه تا یکشنبه (میلیون دلار)

[/TD]

[TD=width: 62]

تعداد سالن

[/TD]

[TD=width: 63]

متوسط فروش در هر سینما (دلار)

[/TD]

[TD=width: 73]

مجموع فروش (میلیون دلار)

[/TD]

[TD=width: 63]

بودجه (میلیون دلار)

[/TD]

[TD=width: 62]

هفته اکران

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 37]

1

[/TD]

[TD=width: 168]

«آقای پیبادی و شرمن»

[/TD]

[TD=width: 63]

21.2

[/TD]

[TD=width: 62]

3951

[/TD]

[TD=width: 63]

5.366

[/TD]

[TD=width: 73]

63.2

[/TD]

[TD=width: 63]

145

[/TD]

[TD=width: 62]

2

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 37]

2

[/TD]

[TD=width: 168]

«300: ظهور یک امپراتوری»

[/TD]

[TD=width: 63]

19.1

[/TD]

[TD=width: 62]

3490

[/TD]

[TD=width: 63]

5.474

[/TD]

[TD=width: 73]

78.3

[/TD]

[TD=width: 63]

110

[/TD]

[TD=width: 62]

2

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 37]

3

[/TD]

[TD=width: 168]

«نیاز به سرعت»

[/TD]

[TD=width: 63]

17.8

[/TD]

[TD=width: 62]

3115

[/TD]

[TD=width: 63]

5.717

[/TD]

[TD=width: 73]

17.8

[/TD]

[TD=width: 63]

66

[/TD]

[TD=width: 62]

1

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 37]

4

[/TD]

[TD=width: 168]

«بدون توقف»

[/TD]

[TD=width: 63]

10.6

[/TD]

[TD=width: 62]

3183

[/TD]

[TD=width: 63]

3.335

[/TD]

[TD=width: 73]

68.8

[/TD]

[TD=width: 63]

50

[/TD]

[TD=width: 62]

3

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 37]

5

[/TD]

[TD=width: 168]

«باشگاه مادران تنها»

[/TD]

[TD=width: 63]

8.3

[/TD]

[TD=width: 62]

1896

[/TD]

[TD=width: 63]

4.378

[/TD]

[TD=width: 73]

8.3

[/TD]

[TD=width: 63]

-

[/TD]

[TD=width: 62]

1

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 37]

6

[/TD]

[TD=width: 168]

«فیلم لگو»

[/TD]

[TD=width: 63]

7.7

[/TD]

[TD=width: 62]

3040

[/TD]

[TD=width: 63]

2.535

[/TD]

[TD=width: 73]

236.9

[/TD]

[TD=width: 63]

60

[/TD]

[TD=width: 62]

6

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 37]

7

[/TD]

[TD=width: 168]

«پسر خدا»

[/TD]

[TD=width: 63]

5.4

[/TD]

[TD=width: 62]

2990

[/TD]

[TD=width: 63]

1.806

[/TD]

[TD=width: 73]

50.8

[/TD]

[TD=width: 63]

-

[/TD]

[TD=width: 62]

3

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 37]

8

[/TD]

[TD=width: 168]

«هتل بزرگ بوداپست»

[/TD]

[TD=width: 63]

3.6

[/TD]

[TD=width: 62]

66

[/TD]

[TD=width: 63]

55.152

[/TD]

[TD=width: 73]

4.8

[/TD]

[TD=width: 63]

-

[/TD]

[TD=width: 62]

2

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 37]

9

[/TD]

[TD=width: 168]

«یخ‌زده»

[/TD]

[TD=width: 63]

2.1

[/TD]

[TD=width: 62]

1466

[/TD]

[TD=width: 63]

1.444

[/TD]

[TD=width: 73]

396.3

[/TD]

[TD=width: 63]

150

[/TD]

[TD=width: 62]

17

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 37]

10

[/TD]

[TD=width: 168]

«ورونیکا مارس»

[/TD]

[TD=width: 63]

2.1

[/TD]

[TD=width: 62]

291

[/TD]

[TD=width: 63]

6.945

[/TD]

[TD=width: 73]

2.1

[/TD]

[TD=width: 63]

6

[/TD]

[TD=width: 62]

1

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

هالیوود ریپورتر / 16 مارس / ترجمه: علی افتخاری

خبر آنلاین

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

جدول فروش فیلم‌ها در ایالات متحده و کانادا (28 تا 30 مارس)

[TABLE=width: 510]

[TR]

[TD]

رتبه

[/TD]

[TD=width: 168]

عنوان فیلم

[/TD]

[TD=width: 63]

فروش جمعه تا یکشنبه (میلیون دلار)

[/TD]

[TD=width: 62]

تعداد سالن

[/TD]

[TD=width: 63]

متوسط فروش در هر سینما (دلار)

[/TD]

[TD=width: 73]

مجموع فروش (میلیون دلار)

[/TD]

[TD=width: 63]

بودجه (میلیون دلار)

[/TD]

[TD=width: 62]

هفته اکران

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 37]

1

[/TD]

[TD=width: 168]

«نوح»

[/TD]

[TD=width: 63]

44

[/TD]

[TD=width: 62]

3567

[/TD]

[TD=width: 63]

12.335

[/TD]

[TD=width: 73]

44

[/TD]

[TD=width: 63]

125

[/TD]

[TD=width: 62]

1

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 37]

2

[/TD]

[TD=width: 168]

«متفاوت»

[/TD]

[TD=width: 63]

26.5

[/TD]

[TD=width: 62]

3936

[/TD]

[TD=width: 63]

6.733

[/TD]

[TD=width: 73]

95.2

[/TD]

[TD=width: 63]

85

[/TD]

[TD=width: 62]

2

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 37]

3

[/TD]

[TD=width: 168]

«ماپت‌های تحت تعقیب»

[/TD]

[TD=width: 63]

11.3

[/TD]

[TD=width: 62]

3194

[/TD]

[TD=width: 63]

3.561

[/TD]

[TD=width: 73]

33.2

[/TD]

[TD=width: 63]

50

[/TD]

[TD=width: 62]

2

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 37]

4

[/TD]

[TD=width: 168]

«آقای پیبادی و شرمن»

[/TD]

[TD=width: 63]

9.5

[/TD]

[TD=width: 62]

3299

[/TD]

[TD=width: 63]

2.880

[/TD]

[TD=width: 73]

94.9

[/TD]

[TD=width: 63]

145

[/TD]

[TD=width: 62]

4

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 37]

5

[/TD]

[TD=width: 168]

«خدا نمرده است»

[/TD]

[TD=width: 63]

9.1

[/TD]

[TD=width: 62]

1178

[/TD]

[TD=width: 63]

7.704

[/TD]

[TD=width: 73]

22.1

[/TD]

[TD=width: 63]

-

[/TD]

[TD=width: 62]

2

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 37]

6

[/TD]

[TD=width: 168]

«هتل بزرگ بوداپست»

[/TD]

[TD=width: 63]

8.8

[/TD]

[TD=width: 62]

977

[/TD]

[TD=width: 63]

9.033

[/TD]

[TD=width: 73]

24.4

[/TD]

[TD=width: 63]

-

[/TD]

[TD=width: 62]

4

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 37]

7

[/TD]

[TD=width: 168]

«خرابکاری»

[/TD]

[TD=width: 63]

5.3

[/TD]

[TD=width: 62]

2486

[/TD]

[TD=width: 63]

2.144

[/TD]

[TD=width: 73]

5.3

[/TD]

[TD=width: 63]

-

[/TD]

[TD=width: 62]

1

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 37]

8

[/TD]

[TD=width: 168]

«نیاز به سرعت»

[/TD]

[TD=width: 63]

4.3

[/TD]

[TD=width: 62]

2705

[/TD]

[TD=width: 63]

1.603

[/TD]

[TD=width: 73]

37.7

[/TD]

[TD=width: 63]

66

[/TD]

[TD=width: 62]

3

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 37]

9

[/TD]

[TD=width: 168]

«300: ظهور یک امپراتوری»

[/TD]

[TD=width: 63]

4.3

[/TD]

[TD=width: 62]

2601

[/TD]

[TD=width: 63]

1.653

[/TD]

[TD=width: 73]

101.1

[/TD]

[TD=width: 63]

110

[/TD]

[TD=width: 62]

4

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 37]

10

[/TD]

[TD=width: 168]

«بدون توقف»

[/TD]

[TD=width: 63]

4.1

[/TD]

[TD=width: 62]

2515

[/TD]

[TD=width: 63]

1.625

[/TD]

[TD=width: 73]

85.1

[/TD]

[TD=width: 63]

50

[/TD]

[TD=width: 62]

5

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

خبر آنلاین

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

جدول فروش فیلم‌ها در ایالات متحده و کانادا (25 تا 27 آوریل)

 

[TABLE=width: 510]

[TR]

[TD]

رتبه

[/TD]

[TD=width: 168]

عنوان فیلم

[/TD]

[TD=width: 63]

فروش جمعه تا یکشنبه (میلیون دلار)

[/TD]

[TD=width: 62]

تعداد سالن

[/TD]

[TD=width: 63]

متوسط فروش در هر سینما (دلار)

[/TD]

[TD=width: 73]

مجموع فروش (میلیون دلار)

[/TD]

[TD=width: 63]

بودجه (میلیون دلار)

[/TD]

[TD=width: 62]

هفته اکران

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 37]

1

[/TD]

[TD=width: 168]

«زن دیگر»

[/TD]

[TD=width: 63]

24.7

[/TD]

[TD=width: 62]

3205

[/TD]

[TD=width: 63]

7.707

[/TD]

[TD=width: 73]

24.7

[/TD]

[TD=width: 63]

40

[/TD]

[TD=width: 62]

1

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 37]

2

[/TD]

[TD=width: 168]

«کاپیتان آمریکا: سرباز زمستانی»

[/TD]

[TD=width: 63]

16

[/TD]

[TD=width: 62]

3620

[/TD]

[TD=width: 63]

4.433

[/TD]

[TD=width: 73]

224.9

[/TD]

[TD=width: 63]

170

[/TD]

[TD=width: 62]

4

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 37]

3

[/TD]

[TD=width: 168]

«بهشت واقعی است»

[/TD]

[TD=width: 63]

13.8

[/TD]

[TD=width: 62]

2705

[/TD]

[TD=width: 63]

5.102

[/TD]

[TD=width: 73]

51.9

[/TD]

[TD=width: 63]

12

[/TD]

[TD=width: 62]

2

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 37]

4

[/TD]

[TD=width: 168]

«ریو 2»

[/TD]

[TD=width: 63]

13.7

[/TD]

[TD=width: 62]

3703

[/TD]

[TD=width: 63]

3.686

[/TD]

[TD=width: 73]

96.2

[/TD]

[TD=width: 63]

103

[/TD]

[TD=width: 62]

3

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 37]

5

[/TD]

[TD=width: 168]

«عمارت‌های آجری»

[/TD]

[TD=width: 63]

9.6

[/TD]

[TD=width: 62]

2647

[/TD]

[TD=width: 63]

3.627

[/TD]

[TD=width: 73]

9.6

[/TD]

[TD=width: 63]

28

[/TD]

[TD=width: 62]

1

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 37]

6

[/TD]

[TD=width: 168]

«تعالی»

[/TD]

[TD=width: 63]

4.1

[/TD]

[TD=width: 62]

3455

[/TD]

[TD=width: 63]

1.188

[/TD]

[TD=width: 73]

18.5

[/TD]

[TD=width: 63]

100

[/TD]

[TD=width: 62]

2

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 37]

7

[/TD]

[TD=width: 168]

«آدم‌های آرام»

[/TD]

[TD=width: 63]

4

[/TD]

[TD=width: 62]

2027

[/TD]

[TD=width: 63]

1.973

[/TD]

[TD=width: 73]

4

[/TD]

[TD=width: 63]

-

[/TD]

[TD=width: 62]

1

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 37]

8

[/TD]

[TD=width: 168]

«خرس‌ها»

[/TD]

[TD=width: 63]

3.6

[/TD]

[TD=width: 62]

1720

[/TD]

[TD=width: 63]

2.097

[/TD]

[TD=width: 73]

11.1

[/TD]

[TD=width: 63]

-

[/TD]

[TD=width: 62]

2

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 37]

9

[/TD]

[TD=width: 168]

«متفاوت»

[/TD]

[TD=width: 63]

3.6

[/TD]

[TD=width: 62]

2066

[/TD]

[TD=width: 63]

1.742

[/TD]

[TD=width: 73]

139.4

[/TD]

[TD=width: 63]

85

[/TD]

[TD=width: 62]

6

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 37]

10

[/TD]

[TD=width: 168]

«یک خانه تسخیرشده 2»

[/TD]

[TD=width: 63]

3.2

[/TD]

[TD=width: 62]

2310

[/TD]

[TD=width: 63]

1.413

[/TD]

[TD=width: 73]

14.2

[/TD]

[TD=width: 63]

4

[/TD]

[TD=width: 62]

2

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

هالیوود ریپورتر / ترجمه: علی افتخاری

خبرآنلاین

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

آخرین آمار فروش هفتگی سینماهای جهان؛

[h=1]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h]

فیلم ماجراجویانه " هابیت: نبرد پنج سپاه "در نخستین هفته نمایش در صدر جدول فروش سینماهای آمریکای شمالی قرار گرفت.

به گزارش

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
؛ فیلم ماجراجویانه " هابیت: نبرد پنج سپاه " به کارگردانی پیتر جکسون و بازی مارتین فریمن، لوک ایوانز و ریچارد آرمیتیج در نخستین هفته نمایش در 3,875 سینما 90 میلیون و 627 هزار دلار فروخت و به این ترتیب در صدر جدول فروش سینماهای آمریکای شمالی قرار گرفت.

 

2827760_361.jpg

 

فیلم ماجرایویانه " شبی در موزه : راز مقبره " نیز در نخستین هفته نمایش در 3,785 سینما 17 میلیون و 300 هزار دلار کسب کرد. این فیلم را شاون لوی کارگردانی کرده و بن استیلر، رابین ویلیامز و اوون ویلسون نیز در آن ایفای نقش کرده اند.

 

2827761_972.jpg

 

فیلم کمدی " آنی" ساخته ویل گلاک و با بازی جیمی فاکس، رز بیرن و کامرون دیاز در نخستین هفته نمایش در 3,116 سینما 16 میلیون و300 هزار دلار فروخت.

 

2827762_164.jpg

 

جایگاه چهارم این لیست به قسمت اول فیلم اکشن " عطش مبارزه: زاغ مقلد " به کارگردانی فرانسیس لارنس و بازی جنیفر لارنس، لیام همسورث و دونالد ساترلند اختصاص دارد که در پنجمین هفته نمایش در 3,174 سینما 7 میلیون و 750 هزار دلار فروش داشت و مجموع فروش خود را به 289 میلیون و 227 هزار دلار رساند.

 

2827763_168.jpg

 

فیلم بیوگرافی گونه " وحشی" نیز در نخستین هفته نمایش در 1,061 سینما 7 میلیون و 211 هزار دلار بدست آورد. این فیلم را ژان-مارک واله کارگردانی کرده و رییس ویترسپون و لورا درن نیز در آن ایفای نقش کرده اند.

 

2827764_489.jpg

 

 

 

انتهای پیام/

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[h=1] جدیدترین آمار فروش گیشه سینماها

[/h]

» سرویس: فرهنگي و هنري - سينما و تئاتر

کد خبر: 94120704514

جمعه ۷ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۳:۲۸

 

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

آخرین آمار فروش فیلم‌های در حال اکران به روایت پخش‌کنندگان اعلام شد.

 

به گزارش خبرنگار سینمایی ایسنا، حبیب اسماعیلی، آمار فروش فیلم «من سالوادور نیستم» را که از چهارشنبه -پنجم اسفندماه- نمایشش را آغاز کرده است، 125 میلیون تومان عنوان کرد.

 

این فیلم به کارگردانی منوچهر هادی درحالی نمایشش را با 30 سالن در تهران ادامه می‌دهد که اکران دیگر شهرهایش هنوز شروع نشده است.

 

رضا عطاران، یکتا ناصر، مهدی محرابی، کارول ویدونی، بری فیوکا، سوگل محرابی و ژیلا صادقی در این فیلم به ایفای نقش می‌پردازند.

 

این فیلم با حضور ریوالدو فوتبالیست مشهور برزیلی به ایفای نقش می‌پردازند، درمورد ناصر و خانواده‌اش است که به واسطه‌ی آژانس تعطیلات رویایی برای سفری سیاحتی به برزیل دعوت می‌شوند، آنجل دختری برزیلی، او را با نامزد سابق خود اشتباه می‌گیرد و پس از آن ماجراهایی پیش می‌آید.

 

امیر قطبی مدیر پخش شرکت «فیلمیران» آمار فروش کلی فیلم «کوچه بی‌نام» به کارگردانی هاتف علیمردانی را 875 میلیون تومان عنوان کرد.

 

این فیلم با بازی فرهاد اصلانی، فرشته صدرعرفایی، امیر آقایی، باران کوثری، پانته‌آ بهرام، ستاره پسیانی، محمدرضا غفاری و... در تهران پس از 15 روز نمایش در 29 سالن 675 میلیون و پس از یک هفته نمایش در دیگر شهرها با حدود 15 سالن 200 میلیون تومان فروش داشته است.

 

این فیلم داستان دو خانواده است که در یکی از محله‌های جنوب شهر تهران زندگی می‌کنند و درگیر اتفاقاتی می‌شوند.

 

قطبی همچنین فروش فیلم «در مدت معلوم» به کارگردانی وحید امیرخانی را با 15 سالن در تهران دو میلیارد و 20 میلیون تومان و در دیگر شهرها با 30 سالن، یک میلیارد 50 میلیون تومان عنوان کرد.

 

او در ادامه فروش کلی این فیلم را سه میلیارد و 70 میلیون تومان در 71 روز نمایشش اعلام کرد.

 

قطبی در پایان با اشاره به فیلم «شکاف» ساخته کیارش اسدی‌زاده گفت: نمایش این فیلم در تهران به پایان رسیده است و فقط در تعدادی از سالن‌های شهرستان‌ها در حال نمایش است.

 

او در ادامه فروش این فیلم را در تهران 525 میلیون و در دیگر شهرها را 200 میلیون تومان را اعلام کرد.

 

محسن صادقی مدیر پخش شرکت جبرئیل فیلم، فروش «تا آمدن احمد» به کارگردانی صادق صادق‌دقیقی که مضمون دفاع مقدسی دارد را 70 میلیون تومان در 10 سالن سینما، همراه با اکران‌های جنبی‌اش در محیط‌های فرهنگی و دانشگاه‌ها اعلام کرد.

 

او همچنین از شروع نمایش این فیلم در دیگر شهرها از هفته آینده خبر داد.

 

فیلم «نقش نگار» به کارگردانی علی عطشانی بعد از 24 روز نمایش به فروشی معادل 363 میلیون تومان رسیده است .

 

داریوش بابائیان مدیر پخش «شکوفا فیلم»، فروش این فیلم را که در آن بهرام رادان، آتیلا پسیانی، گوهر خیر اندیش، سعید چنگیزیان، رضا ناجی و ناصر ملک مطیعی بازی می‌کنند را در تهران با سه سالن 246 میلیون و در دیگر شهرها با 21 سالن 117 میلیون تومان اعلام کرد.

 

در خلاصه‌ی این فیلم آمده است: «فرزاد بدون هماهنگی پدرش قصد ازدواج با نگار دارد. رضایت موقت پدر همه چیز را برای مراسم خواستگاری محیا می کند اما گذشته نگار همه شرایط را دچار تغییر می کند و ...»

 

خبرنگار ایسنا همچنین پیگیر آمار فروش فیلم «نزدیک‌تر» به کارگردانی مصطفی احمدی است.

 

انتهای پیام

 

ایسنا

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[h=2]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
آخرین آمار فروش فیلم‌های اکران در سینماها/ «خشکسالی و دروغ»‌ میلیاردی شد[/h]

فیلم‌های سینمایی اکران شده از روز چهارشنبه با موضوعات کمدی و اجتماعی نظر مخاطبان را جلب کرد.

5317935_898.jpgبه گزارش خبرنگار حوزه سینماگروه فرهنگیباشگاه خبرنگاران جوان؛ با تصمیم شورای صنفی نمایش، سه فیلم «آس و پاس»، «سیانور» و «نیمه شب اتفاق افتاد» از صبح چهارشنبه در سالن‌های سینما به نمایش درآمد.

 

 

فروش فیلم «هیهات» پنج‌شنبه شب در تهران به 3 میلیون و 100 هزار تومان رسید. کل فروش فیلم در تهران 55 میلیون و در شهرستان 21 میلیون تومان است که در کل به فروش 76 میلیون تومان دست یافت.

 

فیلم سینمایی «ابوزینب» در مدت اکران در تهران به فروش 2 میلیون و 200 هزار تومان رسید. پنج‌شنبه شب این فیلم در تهران به فروش 600 هزار تومان نائل شد.

 

فیلم سینمایی «نیمه شب اتفاق افتاد» ظرف دو روز گذشته در تهران به فروش 50 میلیون تومان رسید و از هفته آینده اکران شهرستان‌های فیلم آغاز خواهد شد.

 

فروش فیلم «خشکسالی و دروغ» در تهران به فروش 697 میلیون تومان و در شهرستان به فروش 305 میلیون تومان رسیده است که از مرز یک میلیارد عبور کرده است.

 

بنابر این گزارش، فیلم سینمایی «سیانور» بر اساس فروش مکانیزه به فروش 30 میلیون و 29 هزار تومان ظرف دو روز گذشته رسید و فیلم «این زن حقش را می‌خواهد» به فروش 36 میلیون و 796 هزار تومان دست یافت.

 

 

 

انتهای پیام/

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[h=2]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
آخرین آمار فروش فیلم‌های در حال اکران سینما[/h]

فیلمهای در حال اکران سینما با موضوعات اجتماعی و تاریخ معاصر نظر مخاطب را به خود جلب میکند.

5351721_582.jpgبه گزارش حوزه سینما گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان؛ دو فیلم سینمایی «یتیم خانه ایران» و «متولد 65» از صبح چهارشنبه در سینماهای تهران و شهرستان به نمایش درآمد. در میان فیلم های اکران شده فیلم سینمایی «سیانور» با موضوع فعالیت گروهک منافقین و تاریخ معاصر با اقبال بسیار خوبی مواجه شد.

 

 

میرزایی مدیر فروش دفتر فیلمیران همچنین درباره میزان فروش فیلم «متولد 65» به کارگردانی مجید توکلی که اکران این فیلم هم از چهارشنبه پنجم آبان‌ماه در سینماها آغاز شده است، گفت: این فیلم در روز نخست 9 میلیون تومان و روز گذشته 24 میلیون تومان فروش داشت و در مجموع به فروش 33 میلیون تومانی در تهران رسیده است. ضمن اینکه اکران آن در شهرستان‌ها هم در آینده شروع می‌شود.

 

 

وی رقم فروش فیلم «نیمه شب اتفاق افتاد» تینا پاکروان را که حدود یک هفته قبل به سینماها آمده است، در تهران 54 میلیون تومان اعلام کرد.

 

 

به گفته او این فیلم که در تهران 24 سالن سینمایی و در شهرستان‌ها 21 سالن را در اختیار دارد در کل کشور به رقم فروش 295 میلیون تومان رسیده است.

 

 

میرزایی همچنین با اشاره یه اینکه فیلم «لانتوری» به کارگردانی رضا درمیشیان به فروش کلی 6 میلیارد و 850 میلیون تومان رسیده است، گفت:‌ فیلم «فروشنده» اصغر فرهادی نیز شب گذشته 107 میلیون تومان در تهران فروش داشت و با 24 سالن سینمایی که در تهران و 83 سالنی که در شهرستان‌ها دارد، تاکنون 13 میلیارد و 320 میلیون تومان فروخته است.

 

 

فیلم «سیانور» به کارگردانی بهروز شعیبی هم پس از یک هفته اکران به فروش 371 میلیون رسیده است.

 

 

فیاض هوشیار پارسیان ـ مدیر پخش شرکت سیمای مهرـ گفت: این فیلم که 16 سالن سینمایی در تهران دارد، روز پنج‌شنبه 75 میلیون در تهران فروخته و در شهرستان‌ها هم به رقم فروش 25 میلیون تومان رسیده است.

 

 

وی با ابراز امیدواری از اینکه تعداد سینماهای این فیلم در تهران افزایش یابد، تاکید کرد:‌ «سیانور» قطعا در سینماهای شهرهای بیشتری در آینده اکران می‌شود.

 

 

فیلم «این زن حقش را می‌خواهد» محسن توکلی هم که یکی دیگر از فیلم‌های تقریبا تازه سینماهاست، طبق اعلام ناصر شعبانی‌ (مدیر پخش پرده پنجم) با 15 سالن سینما در تهران تاکنون 123 میلیون تومان فروش داشته است.

 

 

این فیلم در چند شهر از جمله مشهد، شیراز، همدان و کاشان هم اکران می‌شود و قرار است تعداد سالن‌های این فیلم در شهرهای دیگر اضافه شود.

 

 

همچنین فیلم «خشکسالی و دروغ» به کارگردانی پدرام علیزاده که در تهران 22 سالن را در اختیار دارد، به فروش 967 میلیون تومانی رسیده و در شهرستان‌ها نیز 440 میلیون تومان فروش داشته است.

 

 

این فیلم که در مجموع یک میلیارد و 407 میلیون تومان فروخته، در 26 سالن سینمای شهرستان‌ها اکران می‌شود و به این تعداد قرار است اضافه شود.

 

 

انتهای پیام/

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

ر پاییز سال ۹۵ بیش از ۲۱ فیلم بلند سینمایی (به‌ جز فیلم‌های هنر و تجربه) در سینماهای تهران به نمایش درآمدند و حدود ۱۳ میلیارد و ۲۷۷ میلیون تومان از طریق گیشه‌ی سینماهای تهران برای بدنه‌ی سینمای کشور درآمد داشتند. به گزارش خبرنگار ایسنا، در این گزارش از خلال آمار و ارقام منتشر شده از سوی بنیاد سینمایی فارابی، نگاهی می‌کنیم به کم‌وکیف اوضاع سینما در فصل پاییز و مهمترین و پردرآمدترین آثار اکران شده در این بازه‌ی زمانی.

نکته اینکه فارابی تنها آمار فروش سینماهای تهران منتشر کرده است؛ بنابراین این گزارش نشانگر همه‌ی درآمد گیشه‌ی پاییز نیست اما نشانگر اوضاع کلی دخل‌وخرج سینما در این فصل است. همچنین تنها فروش فیلم‌ها از اولین روز فصل پاییز تا ۱۲ آذرماه مورد توجه بوده و فروش فیلم‌ها در فصل تابستان از فروش کلی آنها کسر شده تا رقم دقیق فروش آنها در این فصل به دست بیاید.

فیلم‌هایی که تنور گیشه‌ی پاییز را گرم کردند

«فروشنده»‌ی اصغر فرهادی بی‌شک یکی از مهمترین فیلم‌های نیمه‌ی اول سال ۹۵ بود که توانست با بیش از ۹ میلیارد و ۲۶۰ میلیون تومان درآمد از گیشه‌ی سینماهای تهران در طول ۸۷ روز نمایش، پرفروش‌ترین و بادوام‌ترین فیلم این فهرست شود. فروش کلی «فروشنده» در سراسر کشور نیز آن را مبدل به پرفروش‌ترین فیلم سال‌های اخیر سینمای ایران کرده است؛ این فیلم که اکرانش از تابستان آغاز شده بود با فروش کلیِ بیش از ۱۵ میلیارد و ۵۷۲ میلیون تومان، به تنهایی در آمدی بیش از مجموع فروش پاییزی سینما داشته است!

«لانتوری» به کارگردانی رضا درمیشیان نیز با موضوع جنجالی‌اش که مربوط به اسیدپاشی بود و همچنین شناخت مخاطبان از او بواسطه‌ی فیلم به نمایش درنیامده (عصبانی نیستم)، توانست نظر بسیاری را به خود جلب کند و با فروش چهار میلیارد و ۱۶۴ میلیون در ۷۶ روز، دومین فیلم پرفروش این فصل باشد. فروش کلی این فیلم در سراسر کشور نیز که نزدیک به هفت میلیارد تومان بود آن را در رده‌ی هفتم پرفروش‌ترین‌های سال قرارداده است.

«ناردون» نیز که فیلمی کمدی به کارگردانی فریدون حسن‌پور بود که با فروشی بالغ بر دو میلیارد و ۴۰۳ میلیون تومان در طول ۶۲ روز اکران در تهران، در رده‌ی سوم فهرست پاییزی قرار گرفته است.

«خشکسالی و دروغ» نیز به عنوان فیلمی که با بازی محمدرضا گلزار به عنوان سوپراستار بعد از مدت‌ها اکران شد،توانست،فروش متوسطی داشته باشد و بیش از یک میلیارد و 529 میلیون تومان بفروشد.

فیلم‌هایی که کم‌ترین مدت اکران را داشتند

باتوجه به ارتباط مستقیم استقبال مخاطبان از یک فیلم و مدت اکران آن، فیلم‌هایی در این فهرست دیده می‌شوند که اکرانشان در پاییز آغاز شده و کوتاه‌ترین دوره‌ی اکران را داشته‌اند و تابع همین فروش اندکی نیز داشتند.

فیلم «این زن حقش را می‌خواهد» در طول ۲۵ روز اکران در سینماهای تهران کمتر از ۲۱۰ میلیون تومان عایدی داشت.«ربوده شده» در ۲۴ روز اکرانش کمتر از ۱۰۰ میلیون و «هیهات» نیز در همین مدت کمتر از ۵۵ میلیون تومان درآمد داشت؛ این درحالی است که برخی از این فیلم‌ها تبلیغات گسترده‌ای همه داشته‌اند.

«سیانور»و «اروند» نیز هریک از جهتی قابل توجه بودند؛ «اروند» به عنوان نخستین فیلم با موضوع شهدای غواص مطرح بود که باوجود ساخت قابل قبولش، شاید به دلیل تصور کلیشه‌ای مخاطبان از «فیلم دفاع مقدسی» در اکران ناکام ماند و در تهران تنها اندکی بیش از ۱۰۰ میلیون تومان فروخت.

اما «سیانور» که به موضوع حساس و جذاب فعالیت‌های قبل از انقلاب «سازمان مجاهدین خلق» می‌پرداخت، توانست با تبلیغات گسترده و جلب اعتماد مخاطب، فروش قابل قبولی داشته باشد و تا ۱۲ آذر در تهران یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون فروش داشت.

فصل سرد کمدی‌ها در گیشه

در میان فیلم‌های اکران شده در پاییز نام چند فیلم کمدی نیز به چشم می‌خورد: «ناردون»، «آس‌وپاس»، و «سلام بمبئی». علاوه بر اکران کم تعداد این گونه‌ از فیلم‌های سینمایی در این فصل، بجز «سلام ‌بمبئی» که به دلیل حضور ستاره‌های بالیوود در کنار بازیگران ایرانی‌اش شرایط خاص خود را دارد، دو فیلم دیگر نتوانستند مخاطبان زیادی را جذب کنند و کمدی‌ها برخلاف بیشتر مواقع، این بار دو فیلم اجتماعی و حتی تلخ رونق‌بخش گیشه بودند و نه کمدی‌ها.

فیلم‌هایی که اخیرا اکران شده‌اند

در این میان فیلم‌هایی هم هستند کمی قبل از ۱۲ آذر اکران شده‌اند و فقط آمار فروش چند روزشان در جدول دیده می‌شود؛ «مشکل گیتی» هشت روز و سه فیلم «لاک قرمز»، «جنجال در عروسی» و «سلام بمبئی» هرکدام آمار دو روز از فروششان در این جدول وجود دارد. با این حال فیلم پرسروصدای «سلام بمبئی» توانست در همین مدت کم تنها در تهران بیش از ۵۵۵ میلیون تومان فروش کند و گیشه‌ی موفقی داشته باشد.

پنج فیلم غایب دیگر در این جدول هست که که پس از دوازدهم آذر روی پرده رفته‌اند و طبیعتاً میزان فروش آنها در آمار فارابی نبوده و در این گزارش نیز منعکس نشده‌ است. هریک از این فیلم‌ها پتانسیل‌های متفاوتی برای جذب مخاطب دارند و برای ارزیابی استقبال مخاطب از آنها باید منتظر پایان دوره‌ی اکرانشان ماند؛ با این حال «وارونگی» و «گیتا» بعد از گذشت یک روز، «حریر» بعد از یک هفته، «فرار از اردو» بعد از ۱۲ روز و «شرفناز» بعد از روی ۲۰ روز از اکرانشان تا اول دی‌ماه روی هم رفته کمتر از ۱۰۵ میلیون تومان فروش داشته‌اند.

انیمیشن سینمایی «ناسور» هم که در آمار منتشر شده از سوی فارابی نامی از آن نبود از اوایل آبان اکران شده و تا اول دی‌ماه کمتر از ۱۳۲ میلیون تومان فروش داشت.

در ادامه جدول کامل فیلم‌های اکران پاییز می‌آید؛ در این جدول فروش کلی فیلم‌ها و فروش پاییزی در کنار مدت اکران و سایر اطلاعات هریک از آنها به تفکیک نشان داده شده است:

[TABLE=width: 600, align: right]

[TR]

[TD]

ردیف

[/TD]

[TD]

فیلم

[/TD]

[TD]

تهیه‌کننده

[/TD]

[TD]

کارگردان

[/TD]

[TD]

تاریخ اکران

[/TD]

[TD]

فروش کل تهران(تومان)

[/TD]

[TD]

روزهای اکران

[/TD]

[TD]

فروش پاییز

(تومان)

[/TD]

[TD]

روزهای اکران پاییز

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

۱

[/TD]

[TD]

لانتوری

[/TD]

[TD]

رضا درمیشیان

[/TD]

[TD]

رضا درمیشیان

[/TD]

[TD]

۱۳/۵

[/TD]

[TD]

۴,۱۶۴,۲۹۶,۰۰۰

[/TD]

[TD]

۷۶

[/TD]

[TD]

۲۴۶,۴۳۷,۶۰۰

[/TD]

[TD]

۲۶

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

۷

[/TD]

[TD]

ناردون

[/TD]

[TD]

منصور سهراب‌پور

[/TD]

[TD]

فریدون حسن‌پور

[/TD]

[TD]

۲۰/۵

[/TD]

[TD]

۲,۴۰۳,۳۴۴,۱۰۰

[/TD]

[TD]

۶۲

[/TD]

[TD]

۴۳۰,۳۲۳,۰۰۰

[/TD]

[TD]

۱۹

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

۲

[/TD]

[TD]

آبنبات چوبی

[/TD]

[TD]

عبدالله علیخانی

[/TD]

[TD]

حسین فرحبخش

[/TD]

[TD]

۲۷/۵

[/TD]

[TD]

۹۸۳,۵۴۱,۱۰۰

[/TD]

[TD]

۵۴

[/TD]

[TD]

۱۶۰,۳۰۶,۰۰۰

[/TD]

[TD]

۱۸

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

۴

[/TD]

[TD]

من

[/TD]

[TD]

سعید خانی و

سعید سعدی

[/TD]

[TD]

سهیل بیرقی

[/TD]

[TD]

۲۷/۵

[/TD]

[TD]

۱,۴۴۵,۲۸۸,۵۰۰

[/TD]

[TD]

۵۹

[/TD]

[TD]

۱۶۸,۴۸۲,۰۰۰

[/TD]

[TD]

۲۳

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

۵

[/TD]

[TD]

سایه‌های موازی

[/TD]

[TD]

علی توکل‌نیا و

حسن توکل‌نیا

[/TD]

[TD]

اصغر نعیمی

[/TD]

[TD]

۱۰/۶

[/TD]

[TD]

۳۴۲,۸۶۲,۰۰۰

[/TD]

[TD]

۴۱

[/TD]

[TD]

۱۲۳,۰۵۴,۰۰۰

[/TD]

[TD]

۱۹

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

۸

[/TD]

[TD]

فروشنده

[/TD]

[TD]

اصغرفرهادی و

الکساندر ماله‌گی

[/TD]

[TD]

اصغر فرهادی

[/TD]

[TD]

۱۰/۶

[/TD]

[TD]

۹,۲۶۰,۶۷۶,۴۰۰

[/TD]

[TD]

۸۷

[/TD]

[TD]

۴,۱۳۶,۶۰۷,۷۰۰

[/TD]

[TD]

۶۵

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

۶

[/TD]

[TD]

ربوده‌شده

[/TD]

[TD]

جواد نوروزبیگی

[/TD]

[TD]

بیژن میرباقری

[/TD]

[TD]

۳۱/۶

[/TD]

[TD]

۹۸,۴۷۵,۰۰۰

[/TD]

[TD]

۲۴

[/TD]

[TD]

۹۴,۸۱۸,۰۰۰

[/TD]

[TD]

۲۳

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

۹

[/TD]

[TD]

اروند

[/TD]

[TD]

مهدی داوری

[/TD]

[TD]

پوریا آذربایجانی

[/TD]

[TD]

۳۱/۶

[/TD]

[TD]

۱۰۴,۴۵۹,۷۰۰

[/TD]

[TD]

۳۱

[/TD]

[TD]

۱۰۲,۶۰۷,۷۰۰

[/TD]

[TD]

۳۰

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

۳

[/TD]

[TD]

هیهات

[/TD]

[TD]

محمدرضا شفیعی

[/TD]

[TD]

حجازی،اقباشاوی،

مقدم‌دوست،نائیجی

[/TD]

[TD]

۷/۷

[/TD]

[TD]

۵۴,۲۶۶,۰۰۰

[/TD]

[TD]

۲۴

[/TD]

[TD]

۵۴,۲۶۶,۰۰۰

[/TD]

[TD]

۲۴

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

۱۰

[/TD]

[TD]

خشکسالی و دروغ

[/TD]

[TD]

سیدغلامرضا موسوی

[/TD]

[TD]

پدرام علیزاده

[/TD]

[TD]

۷/۷

[/TD]

[TD]

۱,۵۲۹,۱۱۰,۰۰۰

[/TD]

[TD]

۵۹

[/TD]

[TD]

۱,۵۲۹,۱۱۰,۰۰۰

[/TD]

[TD]

۵۹

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

۱۱

[/TD]

[TD]

این زن حقش را می‌خواهد

[/TD]

[TD]

ناصر شعبانی

[/TD]

[TD]

محسن توکلی

[/TD]

[TD]

۲۴/۷

[/TD]

[TD]

۲۰۸,۵۱۰,۰۰۰

[/TD]

[TD]

۲۵

[/TD]

[TD]

۲۰۸,۵۱۰,۰۰۰

[/TD]

[TD]

۲۵

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

۱۲

[/TD]

[TD]

نیمه‌شب اتفاق افتاد

[/TD]

[TD]

تینا پاکروان و

امیرحسین عبداللهی

[/TD]

[TD]

تینا پاکروان

[/TD]

[TD]

۲۸/۷

[/TD]

[TD]

۹۹۵,۳۳۲,۶۰۰

[/TD]

[TD]

۴۲

[/TD]

[TD]

۹۹۵,۳۳۲,۶۰۰

[/TD]

[TD]

۴۲

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

۱۳

[/TD]

[TD]

آس‌وپاس

[/TD]

[TD]

عبدالله علیخانی و

محمدحسین فرحبخش

[/TD]

[TD]

آرش معیریان

[/TD]

[TD]

۲۸/۷

[/TD]

[TD]

۱,۱۴۱,۷۱۰,۵۰۰

[/TD]

[TD]

۴۲

[/TD]

[TD]

۱,۱۴۱,۷۱۰,۵۰۰

[/TD]

[TD]

۴۲

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

۱۴

[/TD]

[TD]

سیانور

[/TD]

[TD]

سیدمحمود رضوی

[/TD]

[TD]

بهروز شعیبی

[/TD]

[TD]

۲۸/۷

[/TD]

[TD]

۱,۴۹۹,۱۸۰,۸۰۰

[/TD]

[TD]

۴۲

[/TD]

[TD]

۱,۴۹۹,۱۸۰,۸۰۰

[/TD]

[TD]

۴۲

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

۱۵

[/TD]

[TD]

یتیم‌خانه‌ی ایران

[/TD]

[TD]

محمدرضا تختکشیان

[/TD]

[TD]

ابوالقاسم طالبی

[/TD]

[TD]

۵/۸

[/TD]

[TD]

۴۳۳,۰۷۲,۱۰۰

[/TD]

[TD]

۳۵

[/TD]

[TD]

۴۳۳,۰۷۲,۱۰۰

[/TD]

[TD]

۳۵

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

۱۶

[/TD]

[TD]

متولد۶۵

[/TD]

[TD]

محمدمهدی عسگرپور

[/TD]

[TD]

مجید توکلی

[/TD]

[TD]

۵/۸

[/TD]

[TD]

۷۱۶,۴۵۲,۲۰۰

[/TD]

[TD]

۳۵

[/TD]

[TD]

۷۱۶,۴۵۲,۲۰۰

[/TD]

[TD]

۳۵

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

۱۷

[/TD]

[TD]

نفس

[/TD]

[TD]

شرکت نور تابان،

ابوذر پورمحمدی و

محمدحسین قاسمی

[/TD]

[TD]

نرگس آبیار

[/TD]

[TD]

۱۹/۸

[/TD]

[TD]

۵۱۰,۵۶۳,۳۰۰

[/TD]

[TD]

۲۱

[/TD]

[TD]

۵۱۰,۵۶۳,۳۰۰

[/TD]

[TD]

۲۱

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

۱۸

[/TD]

[TD]

مشکل گیتی

[/TD]

[TD]

بهرام کاظمی

[/TD]

[TD]

بهرام کاظمی

[/TD]

[TD]

۳/۹

[/TD]

[TD]

۱۱۶,۶۵۳,۵۰۰

[/TD]

[TD]

۸

[/TD]

[TD]

۱۱۶,۶۵۳,۵۰۰

[/TD]

[TD]

۸

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

۱۹

[/TD]

[TD]

سلام بمبئی

[/TD]

[TD]

جواد نوروزبیگی

[/TD]

[TD]

قربان‌ محمدپور

[/TD]

[TD]

۱۱/۹

[/TD]

[TD]

۵۵۵,۳۲۵,۰۰۰

[/TD]

[TD]

۲

[/TD]

[TD]

۵۵۵,۳۲۵,۰۰۰

[/TD]

[TD]

۲

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

۲۰

[/TD]

[TD]

لاک قرمز

[/TD]

[TD]

کامران مجیدی

[/TD]

[TD]

سیدجمال سیدحاتمی

[/TD]

[TD]

۱۱/۹

[/TD]

[TD]

۳۴,۴۴۵,۰۰۰

[/TD]

[TD]

۲

[/TD]

[TD]

۳۴,۴۴۵,۰۰۰

[/TD]

[TD]

۲

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

۲۱

[/TD]

[TD]

جنجال در عروسی

[/TD]

[TD]

محمد احمدی

[/TD]

[TD]

سیدرضا خطیبی

[/TD]

[TD]

۱۱/۹

[/TD]

[TD]

۲۰,۴۳۱,۰۰۰

[/TD]

[TD]

۲

[/TD]

[TD]

۲۰,۴۳۱,۰۰۰

[/TD]

[TD]

۲

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

۲۲

[/TD]

[TD]

مجموع فروش پاییز

(در تهران)

[/TD]

[TD]

__

[/TD]

[TD]

__

[/TD]

[TD]

__

[/TD]

[TD]

__

[/TD]

[TD]

__

[/TD]

[TD]

۱۳,۲۷۷,۶۴۸,۰۰۰

[/TD]

[TD]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

میثم خدمتی؛ ایسنا

انتهای پیام

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[h=1]جدیدترین آمار فروش فیلم‌های روی پرده[/h]

3 جدیدترین آمار فروش فیلم‌ها در حالی از سوی پخش‌کنندگان اعلام شده است که فعلا پخش‌کننده فیلم مهران مدیری ترجیح داده است،فروش آن را تا فردا شنبه اعلام نکند و بقیه فیلم‌ها نیز با فروش‌های 3 میلیاردی،5 میلیاردی و... به اکران‌شان ادامه می ‌دهند.

علی سرتیپی پخش‌کننده فیلم‌های سینمایی «رگ خواب»، «برادرم خسرو»، «ساعت 5 عصر» و «نهنگ عنبر» در گفتگو با خبرنگار ایسنا درباره آمار فروش هفتگی فیلم‌ها گفت: تا کنون فیلم‌های سینمایی «رگ خواب» به کارگردانی حمید نعمت الله با فروش 3 میلیارد و 300 میلیون تومان در 52 سالن، "برادرم خسرو" با فروش 2 میلیارد و 70 میلیون تومان و "نهنگ عنبر" با فروش 19 میلیارد و 800 میلیون تومانی به اکران خود ادامه می‌دهند.

او در ادامه افزود که آمار فروش فیلم سینمایی «ساعت پنج عصر» به کارگردانی مهران مدیری فردا (شنبه 7 مرداد ماه) اعلام خواهد شد.

حبیب اسماعیلی پخش‌کننده فیلم سینمایی «اکسیدان» آمار فروش این فیلم سینمایی را با داشتن بیش از 100 سالن در تهران و شهرستان 5 میلیارد و 600 میلیون تومان اعلام کرد و گفت: با وجود آنکه 5 هفته از آغاز اکران فیلم سینمایی «اکسیدان» گذاشته است اما با استقبال بسیار خوبی مواجه شده و فروش آن در یک سیر صعودی قرار گرفته است.

غلامرضا فرجی، آمار فروش فیلم سینمایی «زیر سقف دودی» ساخته‌ی پوران درخشنده را با در اختیار داشتن 13 سالن در تهران و 33 سالن در شهرستان، 2 میلیارد و 400 میلیون تومان اعلام کرد که از این مقدار 800 میلیون تومان به آمار فروش در شهرستان‌ها اختصاص دارد و همچنین فیلم سینمایی «کارگر ساده نیازمندیم» منوچهر هادی با اکران در 11 سالن در تهران و 10 سالن در شهرستان تا کنون 320 میلیون تومان فروش داشته است.

وی آمار فروش فیلم سینمایی «زیر سقف دودی» را به تفکیک در روز چهارشنبه 22 میلیون تومان و در روز پنج شنبه 38 میلیون تومان اعلام کرد.

همچنین فیلم سینمایی «کارگر ساده نیازمندیم» در روز چهارشنبه به فروش 5 میلیون و پنج شنبه 9 و نیم میلیون تومان دست یافت.

آمار فروش «پا تو کفش من نکن» ساخته‌ی محمد حسین فرحبخش که از چهارشنبه به نمایش درآمده نیز درحال پیگیری است.

انتهای پیام

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از ۷۵ اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
 • جدید...