رفتن به مطلب
afa

مفاهیم امنیت و شبکه

پست های پیشنهاد شده

امنیت و شبکه

 

امنیت شبکه یا Network Security پردازه ای است که طی آن یک شبکه در مقابل انواع مختلف تهدیدات داخلی و خارجی امن می شود. مراحل ذیل برای ایجاد امنیت پیشنهاد وتایید شده اند:

1.شناسایی بخشهایی که باید تحت محافظت قرار گیرد.

2.تصمیم گیری درباره مواردی که باید در مقابل آنها از بخش مورد نظر محافظت کرد.

3.تصمیم گیری درباره چگونگی تهدیدات

4.پیاده سازی امکاناتی که بتوانند از دارایی های شما به شیوه ای محافظت کنند که از نظر هزینه به صرفه باشد.

5.مرور مجدد ومداوم پردازه و تقویت آن درصورت یاقتن نقطه ضعف

 

برای درک بهتر مباحث مطرح شده در این بخش ابتدا به طرح بعضی مفاهیم در امنیت شبکه می پردازیم.

 

1. منابع شبکه

 

در یک شبکه مدرن منابع بسیاری جهت محافظت وجوددارند. لیست ذیل مجموعه ای از منابع شبکه را معرفی می کند که باید در مقابل انواع حمله ها مورد حفاظت قرار گیرند.

1.تجهیزات شبکه مانند روترها، سوئیچ ها و فایروالها

2.اطلاعات عملیات شبکه مانند جداول مسیریابی و پیکربندی لیست دسترسی که بر روی روتر ذخیره شدهاند.

3.منابع نامحسوس شبکه مانند عرض باند و سرعت

4.اطلاعات ومنابع اطلاعاتی متصل به شبکه مانند پایگاه های داده و سرورهای اطلاعاتی

5.ترمینالهایی که برای استفاد هاز منابع مختلف به شبکه متصل می شوند.

6.اطلاعات در حال تبادل بر روی شبکه در هر لحظه اززمان

7.خصوصی نگهداشتن عملیات کاربرن و استفاده آنها از منابع شبکه جهت جلوگیری از شناسایی کاربران.

مجموعه فوق بهعنوان دارایی های یک شبکه قلمداد می شود.

 

2. حمله

 

حال به تعریف حمله می پردازیم تا بدانیم که ازشبکه در مقابل چه چیزی باید محافظت کنیم. حمله تلاشی خطرناک یا غیر خطرناک است تایک منبع قابل دسترسی از طریق شبکه ، به گونه ای مورد تغییر یا استفاده قرار گیرد که مورد نظر نبوده است.برای فهم بهتر بد نیست حملات شبکه را به سه دسته عمومی تقسیم کنیم:

1.دسترسی غیرمجازبه منابع و اطلاعات از طریق شبکه

2.دستکاری غیرمجاز اطلاعات بر روی یک شبکه

3.حملاتی که منجربه اختلال در ارائه سرویس می شوند و اصطلاحا Denial of Service نام دارند.

کلمه کلیدی در دو دسته اول انجام اعمال به صورت غیرمجاز است. تعریف یک عمل مجاز یا غیرمجاز به عهده سیاست امنیتی شبکه است، اما بهعبارت کلی می توان دسترسی غیرمجاز را تلاش یک کاربر جهت دیدن یا تغییر اطلاعاتی که برای وی در نظر گرفته نشده است، تعریف نمود اطلاعات روی یک شبکه نیز شامل اطلاعات موجود بر روی رایانه های متصل به شبکه مانند سرورهای پایگاه داده و وب ، اطلاعات درحال تبادل بر روی شبکه و اطلاعات مختص اجزاء شبکه جهت انجام کارها مانند جداول مسیریابی روتر است. منابع شبکه را نیز می توان تجهیزات انتهایی مانند روتر وفایروال یا مکانیزم های اتصال و ارتباط دانست.

هدف از ایجاد امنیت شبکه ، حفاظت از شبکه در مقابل حملات فوق است، لذا می توان اهداف را نیز در سه دسته ارائه کرد:

1.ثابت کردن محرمانگی داده

2.نگهداری جامعیت داده

3.نگهداری دردسترس بودن داده

 

3.تحلیل خطر

 

پس از تعیین دارایی های شبکه و عوامل تهدیدکننده آنها ، باید خطرات مختلف را ارزیابی کرد. دربهترین حالت باید بتوان از شبکه در مقابل تمامی انواع خطا محافظت کرد، اما امنیت ارزان به دست نمی آید. بنابراین باید ارزیابی مناسبی را بر روی انواع خطرات انجام داد تا مهمترین آنها را تشخیص دهیم و از طرف دیگر منابعی که باید در مقابل این خطرات محافظت شوند نیز شناسایی شوند. دو فاکتور اصلی در تحلیل خطر عبارتند از :

1.احتمال انجام حمله

2.خسارت وارده به شبکه درصورت انجام حمله موفق

 

4.سیاست امنیتی

 

پس از تحلیل خطر باید سیاست امنیتی شبکه را به گونه ای تعریف کرد که احتمال خطرات و میزان خسارت را به حداقل برساند. سیاست امنیتی باید عمومی و در حوزه دید کلی باشد و به جزئیات نپردازد. جزئیات می توانند طی مدت کوتاهی تغییر پیدا کنند اما اصول کلی امنیت یک شبکه که سیاست های آن را تشکیل می دهند ثابت باقی می مانند.در واقع سیاست امنیتی سه نقش اصلی را به عهده دارد:

1.چه و چرا بایدمحافظت شود.

2.چه کسی بایدمسئولیت حفاظت را به عهده بگیرد.

3.زمینه ای رابه وجود آورد که هرگونه تضاد احتمالی را حل و فصل کند.

سیاستهای امنیتی را می توان به طور کلی به دو دسته تقسیم کرد:

1.مجاز (Permissive) : هرآنچه بطور مشخص ممنوع نشده است ، مجاز است.

2.محدود کننده (Restrictive) : هر آنچه بطور مشخص مجاز نشده است ، ممنوع است.

معمولا ایده استفاده از سیاستهای امنیتی محدودکننده بهتر و مناسب تر است چون سیاستهای مجاز دارای مشکلات امنیتی هستند و نمیتوان تمامی موارد غیرمجاز را برشمرد. المانهای دخیل در سیاست امنیتی در RFC 2196 لیست و ارائه شدهاند.

 

5.طرح امنیت شبکه

 

با تعریف سیاست امنیتی به پیاده سازی آن در قالب یک طرح امنیت شبکه می رسیم. المان های تشکیل دهنده یک طرح امنیت شبکه عبارتند از :

1.ویژگیهای امنیتی هر دستگاه مانند کلمه عبور مدیریتی و یا بکارگیری SSH

2.فایروال ها

3.مجتمع کننده هابرای دسترسی از دور

4.تشخیص نفوذ

5.سرورهای امنیتی AAA ( Authentication، Authorization and Accounting) و سایر خدمات AAA برای شبکه

6.مکانیزمهای کنترل دسترسی و محدودکننده دسترسی برای دستگاههای مختلف شبکه

 

6. نواحی امنیتی

 

تعریف نواحی امنیتی نقش مهمی را در ایجاد یک شبکه امن ایفا می کند. در واقع یکی از بهترین شیوه های دفاع در مقابل حملات شبکه ، طراحی امنیت شبکه به صورت منطقه ای و مبتنی برتوپولوژی است و یکی از مهمترین ایده های مورد استفاده در شبکه های امن مدرن ، تعریف نواحی و تفکیک مناطق مختلف شبکه از یکدیگر است. تجهیزاتی که در هر ناحیه قرار میگیرند نیازهای متفاوتی دارند و لذا هر ناحیه حفاظت را بسته به نیازهای امنیتی تجهیزات نصب شده در آن ، تامین می کند. همچنین منطقه بندی یک شبکه باعث ایجاد ثبات بیشتر در آن شبکه نیز می شود.

نواحی امنیتی بنابر استراتژی های اصلی ذیل تعریف میشوند.

1.تجهیزات ودستگاههایی که بیشترین نیاز امنیتی را دارند (شبکه خصوصی) در امن ترین منطقه قرارمی گیرند. معمولا اجازه دسترسی عمومی یا از شبکه های دیگر به این منطقه داده نمیشود. دسترسی با کمک یک فایروال و یا سایر امکانات امنیتی مانند دسترسی از دور امن (SRA) کنترل می شود. کنترل شناسایی و احراز هویت ومجاز یا غیر مجاز بودن در این منطقه به شدت انجام می شود.

.2سرورهایی که فقط باید از سوی کاربران داخلی در دسترس باشند در منطقه ای امن ، خصوصی و مجزا قرار می گیرند. کنترل دسترسی به این تجهیزات با کمک فایروال انجام می شود و دسترسی ها کاملا نظارت و ثبت می شوند.

.3سرورهایی که باید از شبکه عمومی مورد دسترسی قرار گیرند در منطقه ای جدا و بدون امکان دسترسی به مناطق امن تر شبکه قرار می گیرند. درصورت امکان بهتراست هر یک از این سرورها را در منطقه ای مجزا قرار داد تا درصورت مورد حمله قرارگرفتن یکی ، سایرین مورد تهدید قرار نگیرند. به این مناطق DMZ یا Demilitarized Zone می گویند.

4.استفاده ازفایروالها به شکل لایه ای و به کارگیری فایروالهای مختلف سبب می شود تا درصورت وجودیک اشکال امنیتی در یک فایروال ، کل شبکه به مخاطره نیفتد و امکان استفاده از Backdoor نیز کم شود

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

گروهی از کامپیوترها و وسایل مرتبط دیگر که بوسیله تسهیلات ارتباطی به یکدیگر متصل میشوند.

 

گروهی از کامپیوترها و وسایل مرتبط دیگر که بوسیله تسهیلات ارتباطی به یکدیگر متصل میشوند.ارتباط موارد مذکور در یک شبکه ممکن است با اتصالات دائمی مثلا کابلها, یا اتصالات موقتی چون خطوط تلفن یا دیگر پیوندهای ارتباطی باشد.یک شبکه میتواند به کوچکی یک شبکه محلی , متشکل از چندکامپیوتر, چاپگر و وسایل دیگر باشد و یا از تعداد زیادی کامپیوتر کوچک و بزرگ , که در نقاط جفرافیایی مختلف توزیع شده اند, تشکیل شود.

 

 

 

در کارتهای شبکه دو آدرس موجود می باشد :

 

 

 

physical address (MAC) 48 bit

.logical address (IP) 32 bit

 

MAC=Media Access Controller

IP=Internet Protocol

 

 

 

 

 

برای دیدن دو آدرس میتوان از دستور زیر استفاده کرد :

 

 

 

run >cmd > ipconfig /all

 

همچنین باتایپ دستور زیر میتوان آدرس فیزیکی (کارت شبکه) را مشاهده کرد :

 

run >cmd > getmac

 

 

 

 

 

انواع کابل های شبکه

 

 

 

1.ُco-axial cable

2.TP cable( Twisted Pair)

3.Fiber optical cable

 

 

 

co-axial cable

 

کابل کواکسل (کابل هم محور) انعطاف پذیر با دو هادی متشکل از یک سیم مسی,یک لایه عایق محافظ ,روکش تابیده شده فلزی ویک محافظ خارجی با مواد مقاوم در برابر آتش تشکیل شده است کابلهای هم محور به طور گسترده ای در شبکه قرار میگیرند این کابلها همچون سیمهای مورد استفاده در تلویزیون کابلی است .

 

 

 

TP cable( Twisted Pair)

 

کابل زوج به هم تابیده

کابلی متشکل از دو رشته سیم عایق دار جداگانه که به هم تابیده شده اند .این کابل برای کاهش تداخل سیگنالهای حاصل از منابع رادیویی است . یکی از این دو سیم سیگنال حساس را حمل میکند و دیگری سیم زمین است .

کابل زوج به هم تابیده به دو نوع دسته بندی میشوند :

 

 

 

(UTP(Unshielded Twisted Pair

 

(STP(Shielded Twisted Pair

 

 

 

 

 

کابلی متشکل از یک یا چند جفت سیم بهم تابیده و روکشی از فویل و رشته مسی .تاباندن باعث میشود که جفت سیمها تداخلی برای یکدیگر بوجود نیاورند و روکش هم از تداخل خارجی جلوگیری میکند.بنابراین میتوان از آن برای انتقال سریع جهت فواصل طولانی بکار برد .

 

 

 

 

 

(UTP(Unshielded Twisted Pair

 

کابلی متشکل از یک یا چند جفت سیم بهم تابیده که فاقد حفاظ است.این کابل هاانعطاف پذیرتر ازکابلهای زوج بهم تابیده حفاظ دار هستند همچنین ارزانتر هست و فضای کمتری را نیز اشغال میکنند اما پهنای باند آنها کمتر است .

 

 

Fiber optical cable

کابل فیبر نوری نوعی کابل است که در شبکه ها مورد استفاده قرار میگبرد و سیگنالها را بصورت نوری منتقل میکند ,بر خلاف کابلهای هم محور و زوج بهم پیچیده که آنها رابه صورت الکتریکی انتقال می دهد.قلب هدایت کننده نوردر این کابلها شیشه یا فیبر پلاستیکی است که هسته نامیده میشود .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTP CABLEانواع سیم کشی

 

straight-through cable

cross-over cable

rolled cable

 

 

 

 

 

 

 

* straight-through cable

 

برای دستگاههای غیرمشابه استفاده میشود. نظیر :

 

switch to pc

hub to pc

router to switch

router to hub

 

Straight Cable

 

1.White.Orange

 

 

1.White.Orange

 

2.Orange

 

 

2.Orange

 

3.White.green

 

 

3.White.green

 

4.Blue

 

 

4.Blue

 

5.White.Blue

 

 

5.White.Blue

 

6.Green

 

 

6.Green

 

7.White.Brown

 

 

7.White.Brown

 

8.Brown

 

 

8.Brown

 

 

 

* cross-over cable

 

برای دستگاههای مشابه استفاده میشود. نظیر :

 

 

 

pc to pc

switch to switch

hub to hub

router to router

router to pc

hub to switch

 

cross-over cable

 

1.White.Orange

 

 

1.white.Green

 

2.Orange

 

 

2.Green

 

3.White.green

 

 

3.White.Orange

 

4.Blue

 

 

4.Blue

 

5.White.Blue

 

 

5.White.Blue

 

6.Green

 

 

6.Orange

 

7.White.Brown

 

 

7.White.Brown

 

8.Brown

 

 

8.Brown

 

 

 

 

 

* rolled cable) (roll over

 

برای اتصال بین کامپیوتر به روتر ویا سویچ استفاده میشود:

 

Rolled cable) (roll over

 

1.White.Orange

 

 

1.Brown

 

2.Orange

 

 

2.white.Brown

 

3.White.green

 

 

3.Green

 

4.Blue

 

 

4.White.Blue

 

5.White.Blue

 

 

5.Blue

 

6.Green

 

 

6.White.Green

 

7.White.Brown

 

 

7.Orange

 

8.Brown

 

 

8.white.Orange

 

 

 

 

 

 

 

HUB

به وسیله ای که خطوط ارتباطی را در یک نقطه مرکزی به یکدیگر متصل میکند و اتصال مشترکی برای تمامی وسایل فراهم میکند گفته میشود

به زبان ساده هاب یکی از تجهیزات شبکه است که بوسیله آن دو یا چند کامپیوتر را بوسیله آن متصل میکنند .

 

 

 

 

 

 

 

SWITCH

به وسیله ای که بسته ها را مستقیما به پورت های مرتبط با نشانی های خاص شبکه هدایت میکند گفته میشود.

به زبان ساده سویچ همان کار هاب را میکند امامزیتهای بیشتری دارد و گرانتر است.

باعث بهبود کارکرد شبکه از طریق ارائه پهنای باند بیشتر برای کاربران میشو.د

 

switch باعث تفکیک collision در یک شبکه میشود.

collision یا تصادم نتیجه عملکرد دو وسیله یا ایستگاه کاری در یک شبکه که اقدام به انتقال همزمان سیگنال ها از طریق یک کانال میکند.نتیجه این کار انتقال مغشوش خواهد بود .

 

 

 

ROUTER

بک وسیله میانجی در شبکه های ارتباطی که مسولبت تحویل پیامها را بر عهده دارد.در شبکه ای که کامپیوترهای زیادی را از طریق حلقه ای از اتصالات با یکدیگر مرتبط می کند,مسیریاب پیامهای مورد نظررا هدایت میکند .

 

به زبان ساده از روتر زمانی استفاده میشود که میخواهیم کامپبوترها را با range ip مختلف به هم متصل کنیم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تفاوتهای بین هاب و سویچ

 

 

 

Different between Hub and Switch

 

1.always broad cast

 

 

1.first time broad cast,second time uni cast

 

2.10 mbps

 

 

2.100 mbps

 

3.half duplex

 

 

3.full duplex

 

4.No ARP

 

 

4.ARP

 

5.No MAC table

 

 

5.MAC table

 

6.physical layer

 

 

6.data linke layer

 

 

 

توضیحات در مورد جدول فوق

 

((Broad cast one to all

مبدا پیام را به همه گیرندها انتقال میده تا زمانی که مقصد مورد نظر را پیدا کند .

 

one to one) uni cast)

مبدا دقیقا پیام را به مقصد مورد نظر انتقال میدهد .

 

 

 

Half Duplex

اگر یک نقطه را مبدا در نظر بگیرید و نقطه دیگر را مقصد ,در یک زمان ارتباط تنها در یک جهت میتواند صورت بگیرد.مثلا در دستگاه واکی تاکی و یا بی سیم در یک زمان فقط یک طرف میتواند صحبت کند .

 

Full Duplex

در یک زمان ,ارتباط میتواند دو طرفه جریان داشته باشد مثل تلفن در یک زمان هر دو طرف میتوانند صحبت کنند.

 

پروتکلی است برای تعیین نشانی سخت افزاریIP to MAC

 

این لایه فرعی دستیابی به شبکه فرعی را مدیریت میکند,قابها را از یکدیگر جدا میکند.

 

Mega Bits Per Second)mbps)

 

یک میلیون بیت در ثانیه

 

(ARP(Address Resolution Protocol

 

 

 

(MAC Table(Media Access Control

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

یک مقاله برای آشنایی با مفاهیم و اصول اولیه ی شبکه براتون می ذارم. امیدوارم به دردتون بخوره.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

وایمکس چیست؟

 

فناوری اطلاعات، علیرغم این واقعیت که عضوی جدید در خانواده فناوری هاست، اما در طول سالهای اخیر تحولات زیادی را در خود شاهد بوده است. همه به یاد داریم که تا چندی پیش، اتصال به اینترنت و استفاده از آن تنها از طریق خطوط تلفن و مودمهای Dial-Up امکان پذیر بود، اما با ورود اینترنت پهن باند و پر سرعت، دنیای تبادل اطلاعات متحول شد. نیاز به تبادل سریع اطلاعات موجب شده است تا فناوریهای مرتبط با آن، در طول دهه های اخیر پیشرفت چشمگیری داشته باشد. اینترنت های XDSL و نیز فناوری وای-فای (WI-FI) و اینترنت بی سیم سهم عمده ای در ایجاد تغییرات عظیم در این بعد از دنیای اطلاعات ایجاد کرده و اکنون نیز با ورود وایمکس، جهان در آستانه تجربه ای نو در دنیای اینترنت قرار دارد.

 

وایمکس، سیستم دیجیتال ارتباط بی سیم بوده و جایگزینی مناسب برای شبکه‌های ADSL وحتی شبکه های بی سیم کوتاه برد در نواحی شهری محسوب می شود. از بزرگترین نقاط قوت این تکنولوژی نسبت به دیگر تکنولوژی های بی سیم، برد بالای امواج آن و امکان دسترسی به آن در مسافتهای بسیار طولانی است.

در زمانی نه چندان دور،‌ اکثر خریداران رایانه خوشحال بودند که دستگاه جدیدشان یک مودم داخلی دارد که در آن نصب شده و از طریق آن می توانند به اینترنت متصل شده و فایلی با حجم حدود یک مگابایت را در زمانی نزدیک به ۵ دقیقه (بسته به سرعت ارتباط و اتصال) دانلود کنند. با ورود اینترنتهای پهن باند، همین کاربران می‌توانستند با سرعتهایی به مراتب بالاتر به اینترنت متصل شده و همان فایل را در مدت یک ثانیه دانلود کنند. وایمکس قادر است سرعتها یی حتی فراتر از این مقیاسها را پوشش داده و خدمات تکمیلی پیشرفته تری را در حوزه هایی گسترده‌تر ارایه ‌دهد.

 

تا پایان سال ۲۰۰۸، بیش از ۲۰۰ اپراتور در سطح جهان خدمات وایمکس را عرضه ‌کرده اند و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۱۲، این رقم به ۵۳۸ اپراتور در سطح جهان برسد. در این بین، منطقه خاور میانه سهمی ۴ درصدی از کل پیاده سازی ها و توسعه های جهانی وایمکس داشته است. پیش بینی ها همچنین نشان می دهد که تا سال ۲۰۱۲ تعداد کشورهایی که تحت پوشش این شبکه ها خواهند بود به ۲۰۱ کشور از مجموع ۲۳۴ کشور برسد که این خود حکایت از گسترش وسیع این فناوری در دنیا و اقبال عموم نسبت به آن دارد. بررسی های صورت گرفته بر روی عوامل مؤثر بر رشد تعداد مشترکان در مناطق مختلف دنیا نشان می دهد که کاربران جهانی وایمکس از ۳۰۰ هزار مشترک در سال ۲۰۰۶ به ۱۳۱ میلیون نفر در سال ۲۰۱۱ خواهد رسید و میزان سرمایه گذاری انجام‌شده برای این فناوری در این سال به ۲۶ میلیادر دلار می رسد که رقم قابل توجهی به حساب می‌آید. تولیدکنندگان تجهیزات وایمکس نیز از رشد بالایی برخوردار بوده و تنوع محصول و قابلیت ارائه سرویس‌های متنوع در رأس برنامه های آنان قرار گرفته است.

 

اتحادیه وایمکس (WiMAX Forum) که به عنوان مرجع مجوزدهی و تست دستگاه ها و تجهیزات وایمکس شناخته می شود، اعلام کرده تا اواخر سال ۲۰۰۸، ۶۲ شرکت در حال توسعه تراشه‌های وایمکس و دستگاه های کاربران نهایی بوده و ۳۷ شرکت نیز در حال ساخت تجهیزات زیرساختی بوده اند و محصولات این شرکت ها تاکنون در توسعه شبکه های وایمکس توسط ۴۰۷ اپراتور در ۱۳۳ کشور جهان بکار رفته است. پیش‌بینی می شود که وایمکس در آینده بسیار نزدیک، اینترنت را در کنار شبکه مخابراتى قرار خواهد داد و چنان انقلابى را در این زمینه به‌ وجود خواهد آورد که روشن کردن اکثر کامپیوترهاى قابل حمل، خانگى و یا خاص، مساوى با اتصال آنها به اینترنت باشد.

 

اطلاعات فنی وایمکس

 

وایمکس، نسل دوم پروتکل های ارتباط بی سیم است که استفاده موثرتر از پهنای باند را امکان پذیر ساخته و در ضمن از تداخل امواج جلوگیری می کند و از این طریق، امکان افزایش سرعت‌ انتقال داده ها را درمسافت‌های طولانی تر ممکن می‌سازد.

 

پروتکل‌های ارتباطی وایمکس تحت استاندارد ۸۰۲٫۱۶، که توسط موسسه IEEE تعیین شده و به تصویب رسیده‌است عمل می کنند. این استاندارد دارای زیر مجموعه های گوناگونی است که ۲ زیر مجموعه آن تا کنون به صورت گسترده مورد استفاده قرار گرفته است:

۸۰۲٫۱۶d، که استاندارد ویژه وایمکس ثابت بوده و هیچگونه پشتیبانی از تجهیزات موبایل ارائه نمی کند، همچنین استاندارد ۸۰۲٫۱۶e، که علاوه بر سایر ویژگیهای وایمکس ثابت، از تجهیزات موبایل نیز پشتیبانی کرده و از این رو به نام “موبایل وایمکس (Mobile WiMAX)” نیز شناخته می شود.

 

گروهی تحت عنوان WiMAX Forum، متشکل از اپراتورها و تولیدکنندگان تجهیزات وایمکس، ایجاد استاندارد واحد برای آزمایش تجهیزات تولید کنندگان محصولات وایمکس را پیشنهاد داده و هدف آن تلاش برای ایجاد حداکثر سازگاری بین تجهیزات مختلف تولید شده توسط تولیدکنندگان مختلف از یک سو و اپراتورها از سوی دیگر می باشد، درست همان گونه که برای یک گروه محصولات صنعتی، استانداردهایی مشابه برای تولید محصولات تعیین می شود.

 

فناوری نوظهور وایمکس به دلیل داشتن مزیت های تخصصی ویژه از اقبال روز افزونی برخوردار گشته است. از جمله این مزایا می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

- عدم وجود محدودیت مکانی: یکی از مزایای وایمکس نسبت به فناوری‌های قدیمی‌تر از خود (نظیر وای-فای) این است که وایمکس می‌تواند ورودی‌ای باشد که به کاربران اجازه می‌دهد بدون محدودیت در سراسر منطقه تحت پوشش اپراتور از سرویس خود استفاده کنند. با این ویژگی، اینترنت قابل جابجایی و حمل و نقل خواهد شد که این امر سرعت روآوردن صاحبان کسب و کار به استفاده از مزیت‌هایی که اینترنت برای آن‌ها فراهم می‌کند را، بیشتر از پیش خواهد نمود.

 

- امنیت بالا: امنیت بالای انتقال داده‌ها که در این شبکه وجود دارد، موجب می‌شود تا داده‌ها به صورت رمز گذاری شده منتقل شوند و دسترسی به داده‌ها صرفا با داشتن مجوز مربوطه امکان پذیر باشد و مشترکین یک شبکه، علی الخصوص مشترکین سیار، بتوانند در هر نقطه‌ای با داشتن اجازه‌ اتصال، به شبکه متصل شده و از امکانات ویژهٔ آن برخوردار گردند.

 

- خدمات ارزش افزوده: علاوه بر این، در این تکنولوژی، استفاده از خدمات ارزش افزوده ای همچون VoIP (تلفن اینترنتی)، VPN (شبکه اختصاصی مجازی)، Content Providing (موسیقی، فیلم، تصویرو …) و بسیاری دیگر نیز گنجانده شده‌است که این تکنولوژی را به یکی از رقبای جدی سیستم های تلفن ثابت، موبایل و دیگر فناوریهای ارتباطی تبدیل کرده است.

کمک به ایجاد و گسترش شهرها یا شهرک های الکترونیکی نیز از جمله اهداف این تکنولوژی می‌باشد که امید است بدین وسیله بتوان موجبات آماده سازی چنین بستری را فراهم ساخت.

 

کشور ما نیز با داشتن جمعیتی جوان و صنعتی روبه رشد، از جمله کشورهای در حال توسعه به شمار می رود که به دلیل نقش مهم ارتباطات در توسعه ، برنامه‌ریزی منسجم جهت حرکت به سمت توسعه همه‌جانبه ارتباطات پهن باند‌ در کشور را به امری ضروری بدل می‌سازد.

 

در تابستان ۸۶، سازمان تنظیم مقررات اعلام کرد که در حال مطالعات اولیه جهت صدور مجوز وایمکس در کشور است. پس از اتمام مطالعات اولیه، تهیه متن پروانه، اسناد مزایده و تصویب این امر در کمیسیون تنظیم مقررات، انجام روال قانونی برای برگ‍زاری مزایده و واگذاری مجوز، در دستور کار قرار گرفت و سرانجام در هشتم تیرماه ۸۷، با انتشار متن پروانه رسماً فراخوان خرید اسناد مزایده از سوی سازمان تنظیم مقررات انجام شد؛ هم‌اکنون، پس از انجام مراحل برگزاری مزایده، اپراتورهای ارائه دهندة این سرویس در تمامی استانهای کشور مشخص شده و پروانه فعالیت آنها صادر شده است.

 

این پروانه‌ها، به دارندگان آن ها این امکان را می دهد تا خدمات وایمکس را همراه با خدمات VoIP (تلفن اینترنتی) به کاربران خانگی و تجاری ارائه دهند.

 

در راستای گسترش سهم بازار و توسعه سبد محصولات و خدمات، شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل، به عنوان یکی از اپراتورهای تلفن همراه در ایران، برنده مناقصه ارائه این خدمات شده و در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۸۷ موفق به دریافت پروانه فعالیت شد. بر اساس پروانه فعالیت دریافتی، ایرانسل در فاز نخست، این خدمات را در ۷ کلانشهر تهران، اصفهان، شیراز، تبریز، مشهد، اهواز و کرج ارائه خواهد داد.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

شبکه چیست و چرا به شبکه نیاز داریم

 

شبکه عبارت است از ارتباط یکپارچه کامپیوترها ، پرینترها ، فکسها ، مودمها ، سرورها و بعضاً تلفنها . و شاید بتوان آن را به نوعی به زنجیره ارتباطی شما با تهیه کنندگان ، شرکا و مشتریها تشبیه نمود . شما می توانید از طریق کابل کشی ( به صورت پنهان در پشت میزها ، زیر کف و یا سقف ) وارتباطات رادیویی ( در جاهایی که کابل کشی ثابت مشکل می باشد ) به این هدف دست یابید . شبکه ، سبب ارتباط تجهیزات IT با یکدیگر ، ارتباط کاری شما با اینترنت و حتی خدماتی چون کنفرانس از راه دور و انتقال سریع فایلهای گرافیکی و ویدئویی می گردد . این خصیصه ، یعنی ارتباط سریع و آسان کامپیوترها ( و دیگر دستگاهها ) با یکدیگر سبب ارائه مزیتی افزونتر می گردد . بنابراین جهت باقی ماندن در محیط تجاری رقابتی امـروز ، نیازمنــد شبکه ای کارآمد می باشیم .

 

● اصطلاحات پایه :

 

شبکه دارای تعاریف متعددی است . لکن اکثر قریب به اتفاق مردم معتقدند که شـبکه مجموعه ای است متشکل از دو یا چند کامپیوتر متصل به هم . کاربران می توانند از طریق اتصال کامپیوترها به شبکه ، فایلها و تجهیزات جانبی همچون مودمها ، پرینترها ، درایورهای پشتیبان نوارها و یا درایورهای CD ROM را با یکدیگر به اشتراک بگذارند .

 

به واسطه ارتباط شبکه ها در مکانهای مختلف – از طریق خدمات در دسترس شرکتهای تلفن – کاربران به قابلیتهای زیادی دست می یابند که از جمله آنها می توان به : توانایی ارسال E MAIL، به اشتراک گذاری لینکها به اینترنت و برگزاری کنفرانس ویدئویی بلادرنگ با کاربران دوردست اشاره کرد .

 

سه اصطلاح معمول مباحث در شبکه عبارتند از :

 

۱) بسته ها

 

۲) درگاهها

 

۳) پهنای باند

 

▪ بسته

 

معمولاً سیستمهای شبکه ، داده ها را در قالبهای کوچکتری تحت عنوان “ بسته “ انتقال می دهند و هر بسته عبارت است از اطلاعاتی در مورد مقصد و نوع داده های داخلی . این بدان معناست که مثلاً یک پیغام e mail می تواند به بخشهای کوچکتر تقسیم شده و در بسته های داده ای مختلف حمل شود . آنگاه کامپیوترهای هر دو سوی ارتباط ، با قرار دادن این بسته ها در کنار هم ، بـه پــیام اصلی دست می یابند .

 

▪ درگاه

 

عبارت است از سوکتی که در پشـت دسـتگاه قرار گرفتــه و سبب اتصال کابــل می شود . به عنوان مثال ، می توانید ۸ دستگاه را به یک سوئیچ ۸ پورته متصل نمائید . برخی دستگاهها به منظور ارتباط داخلی با دستگاه های مشابه ، از یک یا دو پورت افزوده برخوردارند ، لذا یک دستگاه ۸ پورتی می تواند به یک دستگاه ۱۶ پورتی متصل شده و در نتیجه ۲۴ پورت جهت اتصال فراهم سـازد .

 

▪ پهنای باند

 

عبارت است از مقدار اطلاعاتی که در هر ثانیه از سیمها و در طول دستگاه شبکه منتقل می شود . این مقدار معمولاً بر حسب بیت در ثانیه ( bps ) اندازه گیری می شود . یک مودم معمولی قادر است حدود ۳۰ تا ۵۰kbs را انتقال دهد ( ۳۰ تا ۵۰ هزار بیت در ثانیه ) ، این در حالی است که یک شبکه محلی اترنت از قابلیت انتقال ۱۰mbps ( در حدود ۱۰ بیلیون بیت در ثانیه ) برخوردار است

 

● اجزای شبکه بندی :

 

▪ سرویس گیرنده ها و سرورها :

 

با توسعه شبکه ها و افزایش تعداد کامپیوترها ، یکی از کامپیوترها نقش سرور را – مرکز اصلی ذخیره سازی فایلها یا برنامه های کاربردی اشتراکی – به عهده می گیرد . علاوه بر این سرورها ، امکان ارتباط با تجهیزات جانبی همچون پرینترها را فراهم می سازند . با تنظیم یکی از کامپیوترها به عنوان سرور اختصاص یافته می توانید از صرف هزینه های اضافی اجتناب کنید . به کامپیوترهای متصل شده به سرور ، سرویس گیرنده گفته می شود . شایان ذکر است که شما هیچ نیازی به داشتن یک سرور اختصاصی در شبکه تان ندارید . بلکه می توانید تنها با ارتباط تعدادی از کامپیوترها به هم ، یک شبکه بندی “ نظیر به نظیر “ ایجاد کنید . به این ترتیب کاربران می توانند فایلها و E MAIL ها را با یکدیگر مبادله کرده ، فایلها را برروی هارد درایو یکدیگرکپی کرده و حتی از پرینتر متصل به یک کامپیوتر استفاده کنند . اما با افزایش تعداد کاربران شبکه ، مسئولیت وظایف مدیریتی و اساسی همچون پشتیبانی فایل و ارتقا برنامه ها ، بر دوش سرور اختصاص یافته می افتد .

 

▪ سیم کشی و کابلها :

 

سه نوع سیم کشی شبکه ( و یا ایجاد رسانه ) پایه وجود دارد . این سه عبارتند از : کابل جفتی به هم تابیده شده ، کابل کواکسیال و فیبر نوری .

 

▪ کابل جفتی به هم تابیده شده :

 

این کابل از جـمله استانداردهای صنعتــی در نصبهای جــدید می باشد . این سیم به صورتهای مختلفی در بازار موجود است : سیم جفتی به هم تابــیده شده بدون پوشـش درجه ۳ ( اغلب مورد استفاده خسطوط تلفنی می باشد ) و سیم UTP درجه ۵ که از جمله استانداردهای جاری شبکه محسوب می گردد .

 

▪ کابل کواکسیال :

 

این کابل مشابه کابلهای سیم کشی گرد تلویزیون می باشد . از این سیم به ندرت در شبکه ها ی محلی مدرن استفاده می گردد .

 

▪ فیبر نوری :

 

از این کابلها عموماً در تماسهای با سرعت بالا بین دستگاههای “ استخوانبندی “ در شبکه های بزرگتر استفاده می شود . در ضمن در برخی از محیط هایی که دارای تعداد زیادی متقاضی می باشند ، از فیبر نوری جهت ارتباط ایستگاههای کاری desktop قدرتمند به شبکه و اتصال ساختارهای مجاور استفادهه می شود . این کابل از جمله معتبرترین کابلها محسوب می گردد و تنها مشکل آن ، هزینه بالای آن می باشد .

 

در انتخاب کابل اداره و ساختمانتان توجه نمائید . جهت نیل به این منظور می بایست مطمئن شوید که سیمهای به کار گرفته شده در طول سقف و بین دیوارها علاوه بر تامین نیازهای جاری شما ، قادر به ارتقا بر طبق خواسته شما طی چندین سال بعد نیز باشند . به عنوان مثال ، اتـرنت می تـواند از سیم کشی UTP Category۳ استفاده کند ، اما Fast Ethernet جهت انجام کار ، حداقل به یک سیم کشی UTP Category۵ نیاز دارد . با این اوصاف ، کلیه نصب سیم کشی های جدید می بایست به صورت Category۵ باشد . ممکن است مایل باشید از کابل Plenum که از امنیت بیشتری در بین انواع داکتهای گرمایی و سرمایی در طول سقف برخوردار است ، استفاده کنید . جهت اطمینان از عملکرد ، بهتر است با معمار و یا پیمانکار سیم کشی خود در این زمینه مشورت کنید .

 

▪ هابها :

 

هابها ، دستگاهای ساده ای می باشند که جهت اتصال گروهی از کاربران به یک شبکه محلی به کار می روند . هابها ، کلیه بسته داده های دریافتی برروی یک درگاه از ایستگاه کاری را ( همچون e mail ، اسناد word ، صفحه های گسترده گرافیکها و درخواستهای پرینت ) به کلیه پورتهای دیگر انتقال می دهند . کلیه کاربـران متصل بـه یک هاب منفـرد و یـا گروهی از هـابـهای مـتصل ، در یـک “ قطعه “ قرار دارند ، یعنی پهنای باند هاب یا ظرفیت انتقال داده ها را به اشتراک می گذارند . با افزایش تعداد کاربران به “ قطعه “ ، مسئله رقابت برای به دست گرفتن مقدار محدودی از پهنای باند اختصاص یافته به آن “ قطعه “ افزایش می یابد .

 

چند نمونه از هابها عبارتند از : سریهای Cisco Micro Hub و سریهای Cisco Fast Hub .

 

▪ سوئیچها :

 

سوئیچها ، هوشمندتر از هابها می باشند و به هرکاربر یا هر گروه از کاربران پهنای باند مشخصی را اختصاص می دهند . سوئیچ ، بر اساس اطلاعات موجود در header هر بسته ، بسته داده ها را تنها به پورت گیرنده مورد نظر و متصل به شبکه LAN ارسال می دارد . سوئیچ در هر انتقال ویژه باعث ایجاد تماسهای فردی و موقت بین منابع و مقاصد شده و پس از اتمام مکالمه ، به این تماس خاتمه می دهد .

 

چند نمونه از سوئیچها عبارتند از : Cisco ۱۵۴۸ Micro Switch ۱۰/۱۰۰ و مجموعه Cisco Catalyst Series

 

▪ مسیریابها :

 

مسیریابها در مقایسه با هابها و سوئیچها ، از هوشمندی بیشتری برخوردارند . مسیریابها از بسته آدرس کاملتری جهت تشخیص این مسئله که کدام مسیریاب یا ایستگاه کاری ، می بایست بسته بعدی را دریافت کند ، می باشد . مسیریابها از طریق نقشه مسیر شبکه ، تحت عنوان “ جدول مسیریابی “ ارسال بسته ها از طریق بهترین مسیر به مقصد را تضمین می کنند . در صورت قطع ارتباط بین دو مسیریاب ، مسیریاب ارسال کننده ، مسیر دیگری را جهت ادامه سیر وحرکت در نظر می گیرد . در ضمن مسیریاب می تواند بین شـبکه هایی کـه بـه زبانهای مخـتلفی صـحبـت می کـننـد ، یعــنی دارای “ پروتکلهای “ مختلفی می باشند ، ارتباط برقرار کند . برخی از این پروتکلها عبارتند از : پروتکل اینترنت ( IP ) ، تبادل بسته های اینترنتی ( IPX) و Apple Talk .

 

مسیریابها به سبب برخورداری از هوش بیشتر ، قادرند با اجتناب از ایجاد ترافیک در برخی بخشهای دستیابی شبکه ، باعث تامین امنیتی بیشتر بشوند .

 

مسیریابها می توانند شبکه ها را به یک مکان منفرد یا مجموعه ای از ساختارها متصل کرده و سبب تامین رابطهایی برای اتصال LAN ها به WAN بشوند – درست مثل ارتباط شعبه های اداری به یکدیگر یا به اینترنت .

 

در بخش بعدی به توضیح جزئیات بیشتری در مورد خدمات WAN – که توسط شرکتهای ارتباط از راه دور و به منظور ارتباط شبکه های متفرق به لحاظ جغرافیایی ایجاد شده است – خواهیم پرداخت .

 

چند نمونه از مسیریابها عبارتند از :

 

ـ سریهای Cisco ۷۰۰ ،

 

ـ سریهای Cisco ۸۰۰ ،

 

ـ سریهای Cisco ۱۰۰۰ ،

 

ـ سریهای Cisco۱۶۰۰

 

ـ Cisco ۱۷۲۰ Access Router ،

 

ـ سریهای Cisco ۲۵۰۰ ،

 

ـ سریهای Cisco ۲۶۰۰ ،

 

ـ سریهای Cisco ۳۶۰۰ ،

 

ـ سریهای Cisco ۴۰۰۰ .

 

● راه حلهای شبکه ای :

 

شبکه ذاتاً یک تکنولوژی فراگیر می باشد و شما می توانید از آن در کارهای خود به طرق مختلفی بهره بگیرید . در زبان شبکه ، به این راههای مختلف به کارگیری ، “ Solution “ یا “ راه حل “ گفته می شود .

 

● را ه حلهای ارتباط پذیری :

 

این درست همان جایی است که شبکه بندی می تواند سریعترین و بیشترین مزیت را داشته باشد ، چرا که شما می توانید به سادگی و از طریق اتصال بخشها و پروسه های مختلف از طریق یک اتصال الکترونیکی ، میزان کار در سازمان را افزایش داده و به این ترتیب کاربران می توانند به سرعت از مزایای ارتباط آسانتر و دستیابی آسانتر به اطلاعات مهم برخوردار شوند . این نوع شبکه بندی هزینه اجرایی کمی در بردارد و حتی می توان ملزومات مورد نیاز جهت توسعه را از قبل پیش بینی نمود . راه حلهای LAN با عملکرد بالا :

 

این ، دومین مرحله جهت گسترش شبکه می باشد . مهمترین چیز در این روش ، سرعت حرکت در بین شبکه ها – که با افزایش به کارگیری از شبکه کاهش می یابد – و حجم داده ها – برروی پهنای باند – می باشد . لذا در این مرحله از سوئیچها و مسیریابهایی با عملکرد بالا جهت تامین ظرفیت مورد نیاز استفاده می شود .

 

● Telecommuting (ارتباط از راه دور):

 

این دست از خدمات ، سبب کم کردن فاصله کامپیوترها با کاربران می شود . اگر گروه شما مرتبا ً از کامپیوترها استفاده می کنند ، نیازی نیست که آنها را به دردسر انداخته و مدام آنــها را به اداره ای مایلها دورتر بکشانید . مسلماً استفاده از شبکه گسترده (WAN ) ارتباط از راه دور – اگر نگوئیم بیشتر – حداقل به اندازه استفاده از شبکه های محلی ( LAN ) کارآمد و قابل بهره برداری است.

 

استفاده از ارتباط از راه دور ، الزاماً به معنای کار کاربران در خانه نمی باشد ، بلکه ممکن است به معنای ایجاد شبکه ای از ادارات محلی – و در نتیجه طی مسافت کوتاهتر – باشد . بدینوسیله کاربران می توانند ضمن استفاده از مزایای کار در محیط اجتماعی ، از شر مسافت دور نیز خلاص شوند .

 

● محاسبه متحرک :

 

در صورتی که دارای نیروی فروش یا گروهی از مهندسین سیار می باشید ، می توانید در هر زمان که به اطلاعات یا کمک نیاز داشتید به شبکه وصل شوید . به عنوان مثال ، فروشنده می تواند اطلاعات مربوط به حساب مشتری را از پایگاه داده های فروش شرکت ، به دست آورد . دستیابی به این فن آوری باعث می شود تا ضمن دستیابی به زندگی راحت تر ، سرویس بهتری برای مشتریان فراهم شود . در ضمن شما می توانید از اینترنت یا اینترانت ( اینترنت شخصی شرکت خودتان ) جهت برخورداری از مزایای شبکه برای گروه و یا مشتریان خود استفاده کنید .

 

حال می توانید با استفاده از سوئچ یا هاب متصل به مسیریاب Cisco ۸۰۰ Series ، به کاربران اجازه بدهید تا از طریق ISDN ، دستیابی سریع و ایمنی به اینترنت داشته باشند ( شما می توانید در نقاط شهری با هزینه ای معقول به تماس شماره گیری دیجیتالی دست یابید ) .

 

● ادارات کوچک یا ادارات خانگی :

 

در اینجا قسمت اعظم بحث ما بــه مسـئله ادارات کوچک / ادارات خـانگی یـا SOHO بــاز می گردد . این ادارات معمولاً متشکل از تعدادی کامپیوتر می باشند که یا به صورت نظیر به نظیر متصل شده اند و یا اینکه جهت ذخیره اسناد و به اشتراک گذاری پرینتر ، به یک File Server متصل شده اند . این شبکه نیازمند هاب و سوئیچ جهت ارتباط دستگاههای مختلف به یکدیگر می باشد . یک طراحی معمولی می تواند سبب ارتباط ایستگاههای کاری با یکدیگر و ارتباط آنها با File Server و پرینتر و یا دستگاه دستیابی به اینترنت ( برای استفاده از e mail ، پیمایش در وب و غیره …) گردد .

 

یک راه مفید جهت ارتباط پذیری LAN ، استفاده از میکروهاب Cisco ۱۵۰۰ Series ، که از قابلیت اتصال به ۸ دستگاه برخوردار است می باشد . در ضمن می توانید تعدادی از هابها را به دنبال هم ردیف کرده و در نتیجه آن را گسترش دهید .

 

یکی دیگر از راههای پیشرفته تر ، استفاده از سوئیچ – به جای هاب – می باشد ، چرا که سوئیچها ، پهنای باند مشخص ( و در نتیجه عملکرد مشخصی ) را برای هر کاربر درنظر می گیرند .

 

میکرو سوئیچ Cisco ۱۵۴۸ ۱۰/۱۰۰ دارای ۸ پورت می باشد و شما می توانید با دنبال هم ردیف کردن تعدادی از سوئیچها ، آن را گسترش دهید . برای نیل به این منظور ، سوئیچهای سری Catalyst ۱۹۰۰ پیشنهاد می گردند .

 

● ادارات متوسط یا شعبات اداری :

 

یک اداره متوسط ، معمولاً دارای ۱۰ تا ۱۰۰ ایستگاه کاری و احتمالاً چندین File Server و پرینتر می باشد . جهت اتصال کلیه این دستگاهها و افزایش عملکرد پیشنهاد می کنیم از یک شبکه کلیددار استفاده کنید . سوئیچهای Cisco Catalyst ۱۹۰۰ ، ۲۹۰۰ یا ۳۵۰۰ اغلب حدود ۱۲ تا ۲۴ پورت برای هر دستگاه ارائه می دهند و حتی می توانید برحسب نیاز خود تعدادی از آنها را پشت سرهم ردیف کرده و تعداد آن را گسترش دهید . اگر شبکه شما دارای بیش از ۱۰ ایستگاه کاری باشد ، به شما پیشنهاد می کنیم تا سوئیچهای مرتبط به ایستگاههای کاری و پرینترها را از طریق Fast Ethernet ۱۰۰mbs به File Server ها وصل کنید ( اما در مورد کاربران شبکه ای همچون ایستگاههای کاری محصولات ویدئویی یا گرافیکی به شما پیشنهاد می شود تا از ۱۰۰۰mbs Gigabit Ethernet استفاده کنید.

 

در مورد ادارات کوچکتر ( با ۱۰ تا ۲۰ نفر ) می توانید از مسیریاب Cisco ۸۰۰ Series ISDN جهت تامین دستیابی اینترنت استفاده کنید . در شبکه های بزرگتر ، ممکن است به یک خط استیجاری اختصاص یافته جهت تامین سرعت دستیابی اینترنت با هزینه ثابت بالاتر و قابلیت میزبانی سرورهای وب یا اینترنت نیاز داشته باشید . جهت این منظور مسیریابهای Cisco ۱۰۰۰، ۲۵۰۰ ، ۲۶۰۰ را به شما پیشنهاد می کنیم . این سیستمها بسیار مناسب ادارات در اندازه متوسط می باشند . در مورد شعبات اداری نیازمند به ارتباط پذیری مستقیم به شبکه های شرکتی از طریق خطوط استیجاری استفاده از Cisco ۱۷۰۰ را پیشنهاد می نماییم .

 

در صورت استفاده از خطوط استیجاری و به خصوص زمانی که شرکت شما عهده دار میزبانی وب یا سرور اینترانت می باشد ، مسئله امنیت از اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود . شما می توانید با استفاده از مسیریاب Cisco و دیوار آتش اختصاص یافته ای همچون Cisco Secure PIX Firewall نیاز خود را تامین سازید .

 

● اینترنت :

 

اینترنت ، نهایت یک شبکه گسترده محسوب می شود . در حقیقت اینتـرنت شـبکه ای از شبکه های کامپیوتری می باشد که به هر کامپیوتر امکان دسـتیابی بـه هر شـبکه ای که مـورد نظرش می باشد را می دهد .

 

عامل مهم دیگر پیدایش اینترنت ، در افزایش سرعت انتقال داده ها در طول شبکه می باشد . لذا امروزه با پیدایش اینترنت ، شاهد انتقال سریع حجم گسترده ای از اطلاعات همچون موسیقی و ویدئو می باشیم و این سرعت تقریباً هر روز ، در حال گسترش است .

 

شاید به طور خلاصه بتوان گفت که اینترنت یعنی ارتباط سریع و آسان کامپیوترهای جهانی . ضمن آنکه ما هم اکنون شاهد پیدایش فرصتهای تجاری جدیدی هستیم که در پی پیدایش این توسعه انقلابی ایجاد شده اند ، و دلیل آن نیز بسیار روشن است ، چرا که اینترنت موجب شکسته شدن موانع فیزیکی بین میلیونها تن از مردم و سازمانها گردیده است .

 

● کار تجارت برروی وب :

 

دستیابی به اینترنت توسط تامین کننده های خدمات اینترنتی یا ISP ها فراهم می گردد . در حقیقت ISP عهده دار فراهم ساختن سایت وب شما برروی اینترنت و در اختیاز گذاشتن account پست الکترونیکی می باشد .

 

البته خدمات تجاری متعدد دیگری نیز در دسترس می باشند که همه اینها به نوع ISP ای که شما استفاده می کنید ، بستگی دارد . e mail یکی از مهمترین منابع قدرتمندی است که امروزه توسط اینترنت در دسترس شما قرار گرفته است . هم اکنون شما می توانید فایلهای کامپیوتری را در ظرف چند دقیقه از یک گوشه دنیا به گوشه ای دیگر ارسال کرده و سبب ایجاد ارتباط بین ادارات مختلف بشوید .

 

از آنجا که دسترسی شما به اینترنت توسط شماره گیری با pop ( نقطه ای در داخل شبکه محلی ) صورت می گیرد ، لذا ارتباط شما با همکار یا مشتری راه دور شـما بـه صـورت مـحلی اداره می شود . در مجموع ، به سبب پیدایش فن آوری همگرایی ، امروزه شاهد برقراری صوت و داده ها بر روی شبکه های کامپیوتری می باشیم و این امر موجب پیدایش امکان تماسهای تلفنی از طریق اینترنت گردیده است . اما شاید بتوان گفت که مهمترین عامل بالقوه اینترنت ، در مفهوم تجارت الکترونیکی خلاصه می شود . چنانچه هم اکنون شاهد انتقال ایمن اطلاعات مالی همچون جزئیات کارتهای اعتباری ، انتقال سرمایه و خرید از طریق CD و وب می باشیم .

 

● اتصال به wan و وب :

 

معمولاً از سه فن آوری جهت ارتباط با WAN و دستیابی به اینترنت استفاده می گردد . این سه عبارتند از : مودمهای آنالوگ –ISDN و خطوط استیجاری .

 

● مودمهای آنالوگ :

 

مودم دستگاهی است که با تبدیل داده های کامپیوتری به امواج الکترونیکی ، سبب انتقال اطلاعات از طریق خطوط تلفنی می گردد . این فن آوری کم هزینه بوده و جهت انتقال فایلهای کوچک و E MAIL ها مناسب می باشد . معمولاً از مودمها جهت کاربران منفرد استفاده می شود و جهت اتصال چند ایستگاه کاری به اینترنت ، استفاده از مسیریاب را پیشنهاد می کنیم .

 

● ISDN:

 

ISDN مخفف Integrated Services Digital Network می باشد . تفاوت اصلی بین تماسهای ISDN و مودم در آن است که ISDN به جای تبدیل داده ها به صورت امواج الکترونیکی ، داده ها را به همان صورت کد دیجیتالی ( رقمی ) منتقل می نماید . این امر سبب افزایش قابلیت دسترسی کارآمد تر به پهنای باند موجود و در نتیجه انتقال فایلهای بزرگتر با سرعت بیشتر می گردد . شما می توانید با استفاده از ISDN ، فیلمهای VHS را به صورت بلادرنگ و با سرعتی بالا منتقل نمائید .

 

● خطوط استیجاری :

 

اگر اینترنت ، عهده دار بخش عظیمی از بازاریابی جهانی شما و ارتباطاتتان می باشد ، پیشنهاد می کنیم که هر چه سریعتر با ISP خودتان ، جهت دریافت یک خط اختصاصی تماس بگیرید . چرا که با برخورداری از این خصیصه ، دیگر قابلیت دسترسی شما به اینترنت یا سایت وبتان تحت تاثیر دیگر فعالیتهای لینکهای ISP قرار نخواهد گرفت . در ضمن شما می توانید از متصدیان شبکه تلفنی ، خطوطی را به منظور شکل دهی استخوانبندی WAN اجاره نمائید . یکی از مهمترین مزایای استفاده از خطوط استیجاری ( اختصاصی ) در سهولت دستیابی ، افزایش دستیابی و هزینه ماهیانه ثابت می باشد .

 

● اصطلاحات :

 

▪ Packet

 

در شبکه های پیام رسانی ، واحد انتقال با اندازه ثابت که شامل ارقام دودویی بوده و شامل داده و تیترهایی متشکل از شماره شناسایی ، آدرسهای مبدا و مقصد و گاهی داده های کنترل خطاست .

 

▪ Bandwidth

 

قابلیت انتقال داده در یک سیستم ارتباطی دیجیتال .

 

▪ Socket

 

قسمت ظرف یک رابط که دوشاخه را دریافت می کند .

 

▪ Peer to –Peer Architecture

 

شبکه ای از دو یا چند کامپیوتر که از یک برنامه یا نوعی از برنامه استفاده می کند تا با آن ارتباط برقرار کرده و داده ها را به اشتراک بگذارد . هر کامپیوتر یا معماری نظیر به نظیر ، برحسب مسئولیتها دسته بندی می شود و هر کدام به عنوان سرویس دهنده دیگری در شبکه عمل می کنند . به سرویس دهنده فایل تقدمی نیاز نیست . با وجود این ، عملکرد شبکه ، معـمولاً به خوبی سرویس دهنده / سرویس گیرنده نیست ، زیرا تحت باردهی سنگین قرار دارد .

 

▪ Twisted Pair Cable

 

کابلی که در آن دو رشته سیم دارای پوشش به هم تابیده شده اند . از این کابلها برای کاهش تداخل سیگنال منابع قوی رادیویی استفاده می شود . یکی از این سیمها به سیگنال حساس بوده و دیگری به زمین متصل است .

 

▪ UTP

 

علامت اختصاری unschielded twisted pair . کابلی با یک یا چند جفت سیم به هم تابیده شده که هیچ پوشش اضافی ندارد . UTP بسیار انعطاف پذیر بوده و فضای کمتری را نسبت به کابل جفتی به هم تابیده شده پوشش دار( STP ) اشغال می کند اما پهنای باند کمتری دارد .

 

▪ Coaxial Cable

 

یک کابل دوسیمی متشکل از یک سـیم مرکزی که داخــل یک روکــش استوانه ای زمــینی قرار می گیرد . این روکش ، به طور معمول سیمهای بافــته شــده ای هستنــد که نسبت به سیم مرکزی عایق بندی شده اند . این روکش مانع تاثیر اجزای اطراف روی سیگنالهای انتقال یافته درون سیم مرکزی شده و نیز مانع تاثیر اختلالات پتانسیلی روی سیگنال عبوری در سیم مرکزی می شود .

 

▪ Fiber Optic

 

فن آوری انتقال پرتوهای نوری در طول فیبرهای نوری . یک پرتو نور ، مانند پرتو لیزری ، می تواند تلفیق شود تا اطلاعات را حمل کند . از آنجا که نور در تشعشع مغناطیسی دارای فرکانس بالاتری نسبت به سایر انواع تشعشعات مانند امواج رادیویی است ، یک کانال فیبر نوری می تواند اطلاعات بیشتری را نسبت به ابزارهای مخابراتی دیگر حمل کند . فیبرهای نوری ، رشته های باریکی از شیشه یا سایر مواد شفاف هستند که دهها یا صدها رشته از آنها می توانند درون یک کابل قرار بگیرند . فیبرهای نوری اساساً در برابر تداخل های الکترو مغناطیسی ایمن هستند .

 

▪ Apple talk

 

شبکه محلی ارزان ارائه شده توسط اپل که کامپیوترهای اپل و غیر اپل می توانند از آن برای به اشتراک گذاشتن و تبادل منابعی نظیر چاپگرها یا سرویس دهندگان فایل استفاده کنند . کامپیوترهای غیر اپل باید مجهز به سخت افزار Apple talk و نرم افزار مناسب باشد . ایــن شبکه از یک مجموعه لایه بندی شده از پروتکلهای مشابه با مدل ISO/OSI استفاده نموده و اطلاعات را به شکل بسته های اطلاعات به نام قابها منتقل می کند . Apple talk برای ارتباطات سایر شبکه های Apple talk از طریق دستگاههای معروف به پلها پشتیبانی می کند و نیز از طریق دستگاههایی معروف بــه دروازه ها از اتصال ها به شبکه های ناهمسان پشتیبانی می کند .

 

▪ IP

 

علامت اختصاری Internet Protocol . پروتکلی در TCP /IP که بر تفکیک پیامها بـه بسته های اطلاعاتی ، مسیردهی بسته ها از فرستنده به شبکه و ایستگاه گیرنده ، شباهت بسته ها با پیامهای اصلی داده در مقصد نظارت می کند . IP به لایه شبکه در مدل ISO/OSI مربوط می شود .

 

▪ IPX

 

علامت اختصاری Internet work Packet Exchange ، پروتکلی در Navell Netware که بر آدرس دهی و هدایت بسته های اطلاعاتی درون و بین شبکه های LAN نظارت می کند . بسته های IPX می توانند در بسته های Ethernet یا قابهای Token ring بسـته بنـدی شــونـد . IPX در سـطح ۳ و۴ ISO/OSI عـمـل می کـند . اما عدم عملکردهای این سطوح را انجام نمی دهد . به طور خاص IPX ، تضمین نمی کند که یک پیام کامل خواهد بود ( هیچ بسته ای از دست نرود ) ، SPX این تضمین را ارائه می دهد .

 

▪ Tele Commute

 

کار در یک مکان ( معمولاً در منزل ) و برقراری ارتباط با اداره مرکزی در نقاط مختلف ، از طریق کامپیوتر شخصی مجهز به مودم و نرم افزار ارتباطی .

 

▪ Mobile Computing

 

فرآیند استفاده از کامپیوتر در سفر . محاسبه متحرک معمولاً نیازمند یک کامپیوتر قابل حمل است که منبع تغذیه آن باتری است و نه یک کامپیوتر رومیزی .

 

▪ ISDN : Integrated Service Digital Network

 

شبکه ارتباطاتی دیجیتالی و جهانی که از سرویسهای تلفنی موجود نشات گرفته شد . هدف ISDN جایگزین کردن شبکه تلفنی امروزی که نیازمند تبدیلات دیجیتال به آنالوگ می باشد ، به تسهیلاتی که کاملاً به سوئیچینگ و انتقال دیجیتالی اختصاص دارند می باشد . این تسهیلات ، آنقدر پیشرفته هستند که بتوانند جایگزین اشکال گوناگون داده آنالوگ شوند . ISDN در دو نوع کانال ارتباطی عمده تعبیه شده است : کانال B که داده را با نرخ ۶۴kbps و کانال D که اطلاعات کنترلی را با سسرعت ۱۶ یا ۱۴kbps حمل می کند . کامپیوترها و دستگاههای دیگر از طریق رابطهای استاندارد بـه ISDN متـصل می شوند .

 

▪ LAN : Local Area Network

 

تعدادی کامپیوتر و وسایل که در یک حوزه نسبتاً محدودی توسط خطوط ارتباطی به یکدیگر متصل می شوند و به این ترتیب ، هر دستگاه می تواند با دیگر دستـگاههای شبـکه ارتـبـاط برقرار کـند . شبکه های محلی معمولاً شامل کامپیوترهای کوچک و منابع به اشتراک گذاشته شده است که چاپگرهای لیزری و دیسکهای سخت بزرگ از آن جمله هستـند . دستگاهــهای شبـکه LAN را گره می نامند . گره ها توسط کابلهایی به هم متصل می شوند که پیغامها را منتقل می کنند .

 

▪ WAN: Wide Area Network

 

شبکه ای ارتباطی که نواحی مستقل جغرافیایی را به هم متصل می کند .

 

▪ ISP : Internet Service Provider

 

شرکتی که سرویسهای اتصال اینترنت به کاربران ، شرکتها و سازمانهای دیگر را فراهم می آورد . برخی ISP ها شرکتهای بزرگ ملی و بین المللی هستند که در بسیاری از مکانها دسترسی به اینترنت را ممکن می سازند ، در حالی که دیگران فقط به یک مکان یا منطقه خاص محدود هستند .

 

▪ POP: Point of Presence

 

نقطه ای که با آن حامل تلفن راه دور به تبادل تلفن محلی یا به یک کاربر خاص منتقل می شود .

 

▪ Leased Line:

 

کانال ارتباطی که به طور دائمی دو یا چند مکان را به هم مرتبط می کند . خطوط اختصاصی ، معمولاً خطوط خصوصی یا استیجاری هستند نه عمومی . خطوط T۱ که توسط بیشتر سازمانها برای ارتباط با اینترنت استفاده می شوند ، نمونه ای از خطوط اختصاصی هستند .

 

▪ BRI: Basic Rate Interface

 

یک سرویس اشتراک دهی ISDN که از دو کانال B ( ۶۴KBPS ) و یک کانال D ( ۶۴KBPS ) برای انتقال سیگنالهای صدا ، ویدئو و داده استفاده می کند .

 

▪ VPN : Virtual Private Network

 

مجموعه ای از گره ها روی شبکه عمومی ، مانند اینترنت که با استفاده از تکنولوژی رمز نگاری با هم ارتباط برقرار می کنند ، طوری که پیغامهای آنها در برخورد با یکدیگر در امان ماند ، و اگر گره ها توسط خطوط اختصاصی با هم ارتباط داشته باشند ، برای کاربران غیر مجاز قابل درک است .

 

▪ DSL: Digital Signal Processor

 

یک مدار مجتمع طراحی شده برای پردازش بسیار سریع داده و استفاده شده در صوت ، ارتباطات ، پردازش تصویر و سایر کاربردهای کسب و کنترل داده .

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از ۷۵ اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • جدید...