رفتن به مطلب

پست های پیشنهاد شده

شناخت چمن ها

چمن ها خصوصيات تشريحي اناتوميكي (Anatomical) مشابهي دارند. برگها به صورت متناوب در دورديف و در بالاي سطوح ساقه ها بهم متصل رشد ميكنند. فضاي بين نقاط اتصال ممكين كه ميان خالي و يا ميان پر باشد يگ غلاف (Sheath) ساقه بالاي هر اتصال را در بر ميگيرد. برگها به سمت خارج رشد ميكنند. آرايش خاص غلاف و گوشواره برگ به متخصص گياه شناسي كمك ميكنند تا در غياب گلها و يا خوشه بذر بتوانند چمن ها را شناسائي كنند. سايير موارد كه كمك به شناسائي چمن ها ميكنند عبارتند از : شكل برگها ،ضخامت ساقه ، رنگ ، نحوه انتشار چمن (ساقه هاي دونده در بالاي سطح زمين يا ساقه هاي زير زميني در زير سطح زمين ) برگ هاي چمن از انتهاي پايين طويل ميشوند و زمانيكه بخش هاي نوك گياه را كوتا ميكنند برگها مجددا طول شان را از انتهاي ريشه افزايش ميدهند يا برگهاي جديدي از پايين جوانه ميزنند. اين پديده دليل اين امر است كه چمن ها بعنوان گياهان پوششي عمل كرد بسيار خوبي دارند.

 

 

 

ملاحظات اقليمي :

دو نوع اصلي چمن ها عبارتند از فصل گرم وفصل سرد : چمن هاي فصل سرد، در زمستان هاي سرد مقاومت ميكنند اما اكثر آنها در تابستان هاي داغ پژمرده ميشوند آنها عمده تآ در عرضهاي جغرافياي شمالي استفاده ميشوند. چمن هاي فصل گرم در آب وهواي گرم شديداً رشد كرده و در حرارت هاي زير نقطه انجماد به خواب ميروند اگر با مشكل قهوه اي شدن آنها در زمستان روبرو شديد ميتوانيد از روي كاري چمن هاي فصل سرد معيني استفاده كنيد. اما چمن ها در اقليم هاي مختلف ، عمل كرد هاي متفاوت دارند. براي انتخاب چمن كه بهترين سازگاري را بامنطقه مورد نظر داشته باشد ، با يك متخصص در اين زمينه مشوره كنيد.

ارقام تجاري ، تركيبها و مخلوطها:

پوشش چمن ميتواند متشكل از از يك نوع چمن باشد كه يك رقم تجاري ناميده ميشود و يا متشكل از يك تركيب يا مخلوطي از چمن ها باشد. زمانيكه از يك رقم تجاري ( چمني است كه بر مبناي تركيب خاصي تهيه نامگذاري و پرورش داده ميشود) استفاده ميشود، چمن بيشترين يكنواختي را از الحاظ ظاهر داراست و حد اكثر هر ويژه گي كه انتخاب كرده ايد را در بر دارد. عيب اصلي استفاده از يك نوع چمن اين است كه در صورت حساسيت به يك آفت يا بيماري در منطقه بطور كامل نابود مي شود. استفاده از يك نوع تركيب چند رقم از يك گونه يا استفاده از يك مخلوط كه متشكل از دويا تعداد بيشتري گونه هاي مخلوط است،مطمئن تر ميباشد. شركت هاي توليد و فروش بذر ، تركيبات و مخلوط هاي را براي شرايط خاص فراهم ميآورند. مثلا مقاومت يك چمن ، جبران ضعف ساير چمن ها را در مواردي نظير بيماري ، خشكي و پاخوركي ميكند. بنابرين ، اين چمن داراي ظاهر خوبي ميباشد حتي زمانيكه يك نوع چمن ، مبتلا به عارضه اي است.

 

 

انتخاب يك چمن

در اين بخش به معرفي رايج ترين چمن هاي فصل گرم وسرد ميپردازيم

. دايكندرا :يك نوع از چمن بوده و لي از لحاظ فني و تخصصي ، يك چمن محسوب نميشود. بلكه در واقع نوعي شبدر زينتي بوده بعنوان گياه پوششي مورد استفاده قرار ميگيرد

چمن هاي بومي: كه به خاطر ويژگي هاي مقاومت به خشكي و نياز كم به مراقبت و حفاظت ، بسيار محبوب ميباشد مورد بحث قرار ميدهيم. همه ارقام تجاري ذكر شده در فهرست در همه مكان ها وجود ندارد وميتوانيد ساير انواع را در منطقه بيابيد. عمق ريشه گياه ، يك عامل مهم در انتخاب نوع چمن ميباشد. چمن ها با ريشه هاي سطحي ، نياز به آبياري بيشتري با دوره آبياري كمتر نسبت به چمن هاي با ريشه اي عميق دارند.

منظور از ريشه سطحي ، ريشه هاي با طول 20 ميباشد و ريشه هاي متوسط ،ريشه هاي با عمق 20-90 سانتي متر و ريشه هاي عميق تر از 90 سانتي متر نيز وجود ميداشته باشد و در زير به معرفي يك تعداد از انواع چمن ميپردازيم.

 

 

1- باهيا گراس Bahia Grass نام علمي Paspalum notatum باهيا كراس چمن با رشد كم است كه به وسيله ساقه هاي روند انتشار مييابد. ريشه عميق وگسترده آن به كنترول و فرسايش خاك كمك ميكند.

مزايا: در خاك هاي ماسه اي يا غير حاصل خيز ، خوب رشد ميكند. نسبت به ساير چمن هاي فصل گرم در زمستان به مدت طولاني تري سبز باقي ميماند وتا به حدود نسبت به خشكي مقاوم است.

معايب: نسبتاً مهاجم و در چمن هاي ظريف ، يك علف هرز محسوب ميشود در اثر كلروزه شدن ، زرد ميشود ولكه داري و آب دزدك نيز ميتواند مشكلات را ايجاد كنند. برا ي جلوگيري از توليد ساقه گل دهنده نياز به چمن زني مداوم داريم .

سايه / آفتاب : در آفتاب و سايه موضعي رشد مي كند.

نياز آبي : تا حد به خشكي مقاوم است اما با آب فراوان به بهترين نحو رشد ميكند.

پاخوري: قابليت پاخوري بسيار خوب دارد.

ارتفاع چمن زني چمن زني را تا ارتفاع 5-7،5 سانتي متر انجام ميدهد. ساقه هاي بذري با رشد نياز به چمن زني دائيم دارند.

نياز كودي : از 2،5 گرم نيتروژن درهرمترمربع درهرماه از فصل رشد استفاده كنيد.

 

 

 

2- بنت گرس كپه اي: چمن فصل سرد بنت گرس كپه اي Colonia Bent Grassبا بافت ظريف است كه پوششي با كيفيت خوب را به وجود مي آورد وبراي پوشش دهي مسير هاي زمين بازي گلف عالي ميباشد. ريشه هاي آن داراي عمق متوسط ميباشد.

مزايا : نسبت به خاك هاي اسيدي و غير حاصل خيز مقاوم است و نياز به كود زياد ندارد. همچنين در برابر خشكي نيز نسبتاً مقاوم است.

معايب: در گرماي طولاني مدت عملكرد خوب ندارد ، بسته گي به رقم تاحدي نسبت به آفات و بيماري هاي قارچي حساس است.مقدار زياد كاهبرگ توليد ميكند.

سايه / آفتاب نياز به آفتاب دارد اما نسبت به سايه در حد متوسط نيز مقاوم است.

نياز آبي : آبياري در حد كم تا متوسط نياز دارد.

پاخوري : قابليت پاخوري متوسط دارد.

شيوه هاي كاشت: بذر ، ارتفاع چمن زني 5/1 تا 5/2 سانتي متر است.

نياز كودي:1تا5/1 گرام نيتروژن درهر متر مربع د رهرماه از فصل رشد لازم است.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

چمن هاي محكم و بادوام براي زمين هاي بازي:

 

 

پا نهادن بر روي چمن مجموعه از خاطرات را براي افراد به همرا دارد چمن سطح مطلوب و جذاب براي همه افراد ميباشد. زيرا انعطاف پذير بوده ، قابليت تحمل ضربات را داشته ، تجديد شدني ميباشد وبوي خوبي دارد. بسياري از چمن ها مورد استفاده قرار نميگيرند زيرا صاحبان آنها فقط به ظاهر آنها فكر ميكنند و فراموش ميكنند كه بسيار مقاوم و كار آمد هستند و در ضمن بسيار زيبا و باشكوه ميباشد.

 

 

طراحي يك زمين بازي:

هنگاميكه چشم انداز هاي خود را طراحي ميكند، تا آنجائيكه ميتوانيد از مناطق مختلف اطراف منزل استفاده نمائيد ممكين است بخواهيد بخش را جهت تزئين و بخش هاي را جهت ورزش استفاده كنيد. حتماً نزديكي درختان و درختچه ها به زمين هاي تحت فعاليت را رعايت كنيد. سايه براي انتخاب چمن مورد نظر تأثير گذار است و آويزان بودن بيش از حد شاخچه ها ، ايجاد مانع برا ي پرتاب توب فوتبال يا گلف كرده و توب در ميان شاخه ها ، گير مي افتد. انتخاب يك ورايته يا تركيب از چمن ها به اقليم ، نسبت سايه و آفتاب و البته ورزش مورد نظر بستگي دارد. در كل هر چمن مقاوم به پاي خوري ميتواند وظيفه خود را انجام دهد.

انتخاب از چمن هاي بومي :

از آنجائيكه اين چمن اصلاح نشده اند، لذا داراي تغيرات در ارتفاع ورنگ ميباشد و طبيعي تر در منظره به چشم مي آيند اگرچه چمن هاي بومي در طول تاريخ ، كمتر به عنوان پوشش چمن استفاده شده اند اما بدليل مقاومت به خشكي ونياز به نگهداري كم ، محسوب ميشود، در موقع جوانه زني تا رشد و ايجاد پوشش كامل بايد آنها را آبياري كنيم اما زمانيكه به قدر كافي استقرار يافتند نياز به حد اقل ابياري و كود دهي و چمن زني دارد. همچنين به كنترول فرسايش آبي و بادي از طريق تثبيت زمين هاي نرم وسست كمك ميكنند و بنابرين اين استفاده از آنها در كنار تپه ها و سواحل رود خانه ها سود مند و مفيد ميباشد.

چمن هاي بومي فقط در طول رشد شان سبز هستند كه اين مدت ميتوانند نسبتاًً كوتا باشد. بنابر اين به منظور استفاده تجارتي توصيه نميگردد.

 

 

احــــــداث چــــــمن

كاشت چمن به دو رويش جنسي و رويشي تقسيم شده است.

1- جنسي : در اين رويش بطور معمول كاشت بذر به احداث چمن معمول است.

2- رويشي: رويش هاي توليد چمن به طريقه هاي رويشي عبارتند از: استولن ، ريزوم و چمن تيل (قلمه)و پهروكاري كه درمورد هريك متعاقباً توضيح داده ميشود بطور كلي احداث چمن زار مناسب به تهيه بستر بذر مناسب بستگي دارد كه اساس چمن كاري محسوب ميشود واين امر ايجاد و ضعيت مناسب رشد در لايه سطحي خاك ميشود

يك محوطهُ چمن نبايد فقط به صورت يك مربع يا مستطيل ساده باشد و چهار ضلع كاملاً مستقيماً داشته باشد. براي مثال متوان يك چمن تقريباً دايره اي شكل و احاطه شده بوسيله ديگر گياهان را كاشت و يا اينكه به بخش چمن كاري شده انحنا بخشيد تا به موازات خطوط يگ استخر (حوض) شنا در آيد. بخاطر داشته باشيد كه درموقوع طراحي يك فضاي سبز بزرگ يا كوچك ، دقت به چهار اصل اساسي باعث ميشود كه طراحي كل باغ لذت بخش و جالب باشد.

1- يكنواختي : يك فضاي سبز يكنواخت ، بجاي آنكه بصورت قطعه قطعه ونا پيوسته باشد ، بصورت يكپارچه ميباشد و هيچ يكي از اجزاء بيكار نبوده بلكه همه اجزاءبا هم همكاري و هماهنگي دارند. خطوط برجسته قابل مشاهده و تكرار اشكال هندسي نقش قابل توجه در يكنواختي فضاي سبز دارد. در اين خصوص سادگي نيز مهم ميباشد. براي مثال استفاده از فقط چند رنگ هماهنگ و تعداد محدود ارقام گياهي.

اينكه بخواهيد همه گياهان دلخواه را دراطراف بكاريد ، بسيار جالب ومناسب نميباشد همچنين از طراحي واحدهاي مجزا كه بيگديگر متصل مشوند نيز اجتناب كنيد. براي طراحي ، از چمن شروع كرده و آنرا به عنوان يك عنصر خنثي ويا يك پارچهُ سفيد در نظر بيگيريد و ديگر اجزاي روي آن به يگديگر وصل كنيد.تاتوازن وتناسب و تنوع را درآن بوجود آوريد.

 

 

2- توازن(Balance) : جهت ايجاد توازن در مقدار، رنگ و يا فرم بگونه اي بايد استفاده كنيد كه در اطراف مركز مورد نظر توازن ديده و مشاهده فراهم كنيد. در يك فضاي سبز رسمي ، توازن يعني اينكه يك سمت ، آئينه سمت ديگر باشد. و دونميه قرينه هم باشد مثلا وجود يك درخت بزرگ در سمت چپ مسير ورودي را ميتوان با كاشتن گروهي از درختان كوچكتر در سمت راست ، توازن بخشيد.

همچنين ميتوان تراكم رنگ حاصل از يگ بستر گل كوچك در يك سمت از چمن را ، با كاشتن تودهُ بزرگتر و پراگنده تر گياهان سبز در سمت ديگر توازن بخشيد.

3- تناسب(proportion ):در يك فضاي سبز خوب طراحي شده ، ساختارهاي مختلف و عناصر گياهي در تناسب با يگديگر ميباشد. در موقع انتخاب درختان و درختچه ها ،اندازه ها واشكال آنهارا به ذهن بسپاريد.

 

4- تنوع(variety) : با انتخاب گياهان متنوع از لحاظ شكل ،رنگ وبافت ميتوانيد فضاي سبز را از حالت يكنواخت خارج كنيد. يا به پهلوي هم قرار دادن مواد مختلف ميتوانيد به زيبائي آن بيفزاييد.

 

 

طراحي عملي:

همچنان راجع به طرح چمن و راجع به قسمت هاي كشت شده فكر ميكنيد ، سعي كنيد كه از فضاي سبز خود، دقيقاً چه انتظاري داريد و چه چيزي از آن ميخواهيد و يا اينكه چه چيز هاي را ميتوانيد به آن بدهيد هر چيزيكه ميكاريد بايد چند سال نگهداري شود تا به مرحله بهره برداري برسد. نبايد اشتباكرده و بذر چمني غير مقاوم را سايه را درناحيه بكاريد كه نور آفتاب در آنجا براحتي نفوذ نميكند.

سازمان دهي فضاي اطراف:

قسمت ها ي چمن كاري اطراف منزل ميتوانند ديگر گياهان را در بر گرفته و انهارا با ظاهري زيباتري در معرض ديد عموم بگذارد. چمن هاي كوتاه وشاداب ، يك پوشش عالي دراطراف درختان و درختچه هاي گلدار وپوشش خوبي براي گياهان يكساله يا چند ساله ميباشد همچنين چمن، چشم را به سمت فضاي سبز معطوف ميكند و منظره عالي ايجاد ميكند.كه با شكل بخشيدن به آن ، ميتوان محدوده هارا تعين كرده ويا مسير آمد شد را مشخص كرد.

 

 

شروع كار:

بايد راجع به مقدار زمان و پولي كه حاضر به سرمايه گذاري در جهت كاشت چمن مورد نظر است ، واقع بين باشيد، حتي اگر قصد داشته باشيد كه عمده كار خود تان انجام دهيد، با اين وجود ممكين است كه بيك متخصص فضاي سبز جهت مشاوره در موارد خاص نياز داشته باشيد مثلاً معرفي انواع چمن كه در اين منطقه رشد خوبي دارند. يك متخصص همچنين هم ميتوانند كمك كنند كه چگونه با مشكلات خاك و چمن هاي كه در اطراف خانه ، داخل يك باغ و درزير سايه درختان است برخورد كنيد و آنهارا حل كنيد.

 

 

كار با متخصص:

ميتوانيد از بين تعداد متخصص ماهر چمن از جمله طراحان فضاي سبز ، معماران فضاي سبز، ټيكه كاران فضاي سبز و باغبان هاي حرفه اي شخصي را انتخاب كنيد، غالب افراد متخصص را ميتوان بصورت ساعتي يا براي مدت زمان محدود استخدام نمود. از مشتريان و مراجعه كننده گان قبلي راجع به آن فرد تحقيق كنيد. اگر امكان دارد سعي كنيد بخش از كار حرفه اي شخص را ببنيد. هنگام كه شخص را انتخاب ميكنيد تا چمن مورد نظر را بكارد و كار آمده سازي لازم را انجام دهد،در مورد تضمين اجراي طرح مورد نظر و اينكه در يگ روز مشخص به پايان برسد نياز به بستن يك قرار داد خواهيد داشت يك راه براي اطمنان از اتمام به موقع كار، قرار دادن جريمهً به ازاء هر روز تاً خير در قرار داد ميباشد. قبل از آنــــــكه تـــــــيم متخصص شروع به كار بكند با نمايندهً بيمه مشورت كنيد تا بدانيد كه درصورت آسيب و خسارت به اموال تان چه كسي پاسخگو خواهد بود كه اكثر شركت هاي حرفه

اي قبل از آنكه كار شان را شروع كنند نيازبه يك بيعانه دارند ولي قبل از آنكه مبلغ حق الزحمه نهائي را بپردازيد اطمنان يابيد كه كار به نحو مطلوب و مورد نظر به پايان رسيده است.

 

 

ايجاد زير بناي محكم ويك پارچه:

همانند يك كار ساختمان سازي كه نياز به ساخت يك زير بناي محكم دارد ، جهت احداث يك چمن بادوام نيز ايجاد زير بناي محكم (بستر) ضروري ميباشد. اگر ميخواهيد چمن را جاي گزين كنيد بايد در مرحله اول چمن موجود را حذف كنيد . بهترين راه براي از بين بردن چمن و علف هاي هرزه موجود با علف كش نظير گلنفوزات كه محدودهُ تأثير گستردهُ دارد، ميباشد. زمانيكه چمن ميميرد ميتوانيد آنرا با يك تيلر موتوري به درون خاك بر گردانيد. اگر كار خود را از آغاز شروع ميكنيد يا از نقطه صفر شروع ميكنيد ، در نخستين مرحله بايد خاك رامسطح كنيد، يعني پستي و بلندي هارا هموار كنيد واز زهكشي زمين چمن اطمنان يابيد. بهبود زهكشي به وسيله كانال كشي و جمع آوري آبي اضافي ، گام بعدي است و افراد كه مسلط بر امر آمده سازي بستر بذر ميباشد، باغبان ها هستند يا كسانيكه نحوهً انجام كار را به خوبي از آنها آموخته باشد، در اين جا نگاه دقيق تري به اين مراحل داريم . حتي اگر اين كار خود تان انجام نميدهيد، فهم اين مراحل مهم است تا اطمنان يابيد شركت را كه انتخاب نموده ايد ، كار را به نحو شايسته و صحيح انجام ميدهد يانه.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مسطح كردن كلي خاك:

انجام اين مرحله ، ارتباط تنگاتنگي با ساير ابعاد احداث فضاي سبز دارد. بطور كلي بايد ، بخش هاي مختلف محوطه اي را به نحو مطلوبي هموار كنيد. و هدف تسطيح كلي ، حذف يا اضافه كردن خاك كافي در هر يك از بخش هاي محوطه اي مورد نظر است. بدين منظور كه سطح خاك را به ارتفاع يا شيب دلخواه برسانيد و اين كار تعين كنندهً زهكشي كافي ومناسب آب است.كه قرار ذيل است:

 

 

1- حذف نقاط مرتفع

2- پر كردن نقاط پست

3- رسيدن به سطح دلخواه

4- محاسبه چشمي

5- محسابه با لا تراز

6- بهبود زهكشي

7- حفر كانال براي آب اضافي

8- شيار هاي پر شده با قلوه سنگ

9- جمع آوري آب اضافي

 

 

آماده سازي خاك:

اكنون متوجه اين مطلب شده ايد كه خاك شايد از مهمترين اجزاء براي رشد چمن باشد اين شناخت شمارا در كاشت چمن مطلوب كمك ميكند همچنانيكه در آبياري و نگهداري آن نيز شمارا راهنماي خواهد كرد. يك چمن رشد ميكند و ميتوانيد آنرا هوادهي و كود دهي كنيد، اما خاك اوليه را بدون اصلاح كردن نميتوان بكار گرفت. خاك كه به دقت آماده سازي شده است ، يك زيربناي قوي براي چمن ميباشد.

 

 

انواع خاك:

خاك توده اي از ذرات مخلوط معدني با هوا ومواد عضوي مرده وزنده ميباشد.اندازه و شكل ذرات معدني ، به همراه تعداد نسبي آنها، عمدتاً ساختار خاك را تعين ميكند، ذرات كلي كوچكترين جزء معدني خاك بوده و ذرات سينت نيز بزرگترين جزء بوده و ذرات سيلت، نيز داراي اندازه حد وسط اين دو ميباشد كلي و سينت دو نوع خاك ايجاد ميكند، تلفيقي از كلي ، سينت و سيلت خاكي بنام لومي را به وجود ميآورد.كه مناسب ترين خاك است براي اكثريت چمن ها و ديگر نباتات و درخت ها.

1- خاك اسيدي ( Acid soil): PH برا بر با 9/6 يا كمتر ميباشد غالب گياهان در خاك اسيدي ملايم ، بخوبي رشد ميكنند.

2- خاك قليايي( Alkaline soil) :PH ان برابر با 1/7 و يا بيشتر ميباشد درمناطق شايع است كه بارش و باران كم است و كربنات ، كلسيم ، اهك زياد دارد و همچنان ساير مواد معدني نظير سوديم نيز در آن زياد ميباشد.

3- خاك نمكي:مقدار اضافي نمك را دارا ميباشد. اين نمگ ها بطور طبيعي درخاك وجود دارد و يا از طريق آب ، كود ها و افزودني هاي شيماوي وارد خاك ميگردد كه در اين نوع خاك چمن رشد خوب ندارد. زيرانمك در اثر باريش توسط ريشه ها بالا آمده و از جوانه زني بذور و رشد گياه جلوگيري ميكند.

 

 

اصلاح خاك:

قبل از كاشت ، افزودن مواد الي و معدني به خاك باعث بهبود خاك و رشد ريشه ميشود. حدود5/2 سانتيمتر لايه اصلاحي ميتواند مفيد باشد. البته در چمن كاري دادن كود به چمنها باعث رشد بيشتر ميشود كه مطلوب نبوده چون فاصله زمان هرس كردن كاهش مي يابد

 

 

تسطيح نهائي خاك:

هدف از تسطيح نهائي اينست كه سطح خاك را به اندازه كافي جهت كاشت ، صاف و مسطح كنيم ، بعد از تسطيح كلي و خاك ورزي ممكن است خاك غير يكنواخت بوده پستي و بلندي هاي را دربعضي جاها داشته باشد. براي صاف كردن سطح خاك و يكنواخت كردن آن از يك شن كش استفاده كنيد. در پايان به كمك شن كش تمامي ضايعات ، سنگ ها كلوخ هاي بزرگ را حذف كنيد . پس از لبه پشتي شن كش براي صاف كردن سطح خاك و مسطح كردن آن استفاده نمائيد.

 

 

مراحل مختلف احداث چمن :

1- در مرحله اول آزمايش خاك براي تعين نيازهاي خاك بستر چمن كاري است.

2- اقدام به ازبين بردن زوائد و خرده چوب هاي احتمالي و قلوه سنگ مينمائيم قلوه سنگ ها در فصل گرم سبب افزايش گرمي سطح زيرين بستر چمن كاري واحتمالاً سوختگي برگ هاي چمن ميشود. خورده چوب هاي پوسيده باعث بروز موريانه و مورچه و كاهش منافذ خاك در اثر تجزيه چوپ خواهند شد لذا نسبت پاك سازي بستر چمن كاري از جغل سنگ ها و خرده سنگ ها در عمق 5/7 – 15 سانتي متر اقدام نمود.

3- امتحان كردن سطح چمن كاري به منظور تأمين نهاده هاي بذر ميباشد.

4- بهسازي خاك به خاك اوليه بستر كاشت چه از نوع رسي و چه از نوع شني باشد به عمق 15-20 سانتي متر ماده عضوي افزوده شود. بطور كه در نهايت 30% خاك داراي ماده عضوي باشد.

5- درصورتيكه لايه سطحي خاك آلوده ريزوم ،استولن يا بذر علف هاي هرزه باشد ونتواند اقدامات از قبيل تعويض خاك يا پاكسازي را اعمال كرد بهترين رويش كاشت چمن استفاده از رويش پود پي ميباشد.

6- بايد توجه داشت كه عمليات بهسازي خاك درصورتيكه خاك بيش از حد سبگ يا سنگين باشد و پيش از كاشت انجام گيرد

7- نصب سيستم آبياري زير زميني

8- پر كردن گودال ها و تسطيح بلنديها است.

 

 

آماده سازی شيميايي و مكانيكي بستروکنترل علفهای هرزه :

بطورکلی کنترل کلیه افات پیش ازاحداث چمن معمولآ ارزانتربوده وبه عبارتی پیشگیری عاقلانه ترین شیوه مبارزه بحساب می ایدهمچنین بهترین روش مبارزه پیش ازانکه استفاده ازعلفکش ها مطرح گردد مبارزه مكانیکی است. اگرمشکل کمبود زمان نداشته باشیم میتوان ابتدا به علفهای هرزه اجازه جوانه زدن ورشد داد بسترکاشت متداوم مرطوب نگهداشته میشود وپس باعلفکش تماس اقدام به مبارزه نمود پس اجازه داد که خاک پس ازهرابیاری خشک شود اگراین عمل را4 ـ 3 مرتبه تکرارنماییم بیشتر علفهای هرزه ازبین می روند

همچنین می توان خاک راخشک نگاهداشت وباشن کش بوته های تازه هرزه را ریشه کن نمود بطورکلی درالودگی های محدود که توسط علفهای هرزه چند ساله بروزمیکند میتوان با قطع گیاه هرزه ازناحیه زیر طوقه اقدام به مبارزه نمود این روش مبارزه ممكانیکی حتی درزمان الودگی چمن کاشته شده می توان با عمل واکاری توأم انجام گیرد. درکنترل شيميايي علفهای هرزه باید توجه به این نکته كرد که علفکش ضمن توانایی نابودی علفهای هرزه فاقد اثر ماند گاری درخاک باشد

درالودگی توسط علفهای هرزه یکساله می توان ازسمهای DCPA قبل ازسبزشدن استفاده نمود (البته این امر باید پس ازاستقرارچمن انجام گیرد ) همچنین می توان از DSMA درست پس ازسبزشدن استفاده نمود.

برای مبارزه باعلفهای هرزه پهن برگ درچمن مستقر شده از 2,4D یا 2,4DP استفاده میشود درصورتیکه لوازم مبارزه باعلفهای هرزه درچمن های تازه احداث ضرورت یابد ازسم دایکامبا استفاده می شود برای کنترل علفهای هرزه درمکانهای مثل کناره جاده ها وبه منظورکنترل بلند مدت علفهای هرزه می توان ازسم های مانند اترازین ، گلایفوساید ودالاپین استفاده نمود.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

کاشت بذر:

کاشت بذرعالی ترین روش احداث چمن محسوب می شود که هزینه کمتران نسبت به سایرروشها مزیت ان به شمارمیرود اما دوره استقرارطولانی وحساسيت نگهداری ورویش همزمان علفهای هرزه درصورت الودگی خاک یاعدم خلوص بذرازنکات منفی استفاده ازاین روش است .

کیفیت بذردرارتباط باسلامتی بذر درصد جوانه زنی زیاد وعاری بودن ازعلفهای هرزه وعوامل بیماریزا سنجیده میشود درامریکا اولترین چمن های که توسط بذرکاشته می شوند عبارت اند از فتان بلند . فتان نرمه وچمن چبردرامریکا بذر تنها 5% هزینه احداث چمن رادربرمی گیرد درحالیکه درایران 20ـ 10 حتی 40 درصد هزینه احداث رادربر میگیرد.

به عنوان یک توصیه کلی برای بدست اوردن یک چمن یکد ست وبارشد مناسب درموردانواعی که دارای بذرریزهستند 20ـ 15 گرام بذردریک مترمربع وبرای انواعی که دارای بذردرشت هستند 50ـ 30 گرم بذردریک مترمربع مصرف می شود بذرچمن نباید بصورت انبوه ومتراکم پخش کرد وگونه چمن ضعیف وپژمرده می شود علت این امر نیازبیشتر گیاهان جوان به فضای بیشتر برای گسترش ریشه وبرگ است .

باید متذکرشد انواع چمن های که مخلوط میشوند باید ازلحاظ بافت .رنگ وسرعت رشد یکسان باشند مثلا چمن چمن چایر(برمودا گراسفتان +نرمه +چمن چچم چندساله عملی ترین راه برای چمن مناسب هرمنطقه .مقایسه چمن های منطقه بومی وازموده شده درمناطق مختلف همان ناهیه ونهایتآتبعیت ازان نمونه هااست.

زمان کاشت:

باتوجه به اینکه پس ازآعازجوانه زنی این عمل بایدبدون وقفه ومزاحمت ادامه یابد لازم است کمی جلوترازبهترین فصل کاشت توصیه شده اقدام به بذرپاشی نمودتاچمن قادربه رشد ورقابت باعلفهای هرزه باشد ازطرف دیگرگرمی پایین اول بهارواخیرپاییزمی تواند باعث کاهش قابل توجه درمیزان سرعت جوانه زنی شود لذا بادرنظرگرفتن تمام عوامل ذکرشده بهترین فصل برای کاشت چمن های سردسیری اواخیرتابستان یااوایل خزان 6 ـ 3 هفته پیش ازنخستین یخبندان توصیه میشود درنتیجه میتوان چنین بیان داشت که چمن های مناسب اب وهوای سرد درابتدای بهاروخزان دارای بهترین میزان وکیفیت رشد هستند احداث چمن دراواخرخزان نادرست می باشد زیراگیاهچه ها تازمستان نموکافی نکرده وازبین می روند این تخریب دراثرگرمای پایین وتکرارعمل ذوب یخ ویخبندان مجدد وبروز پدیده جداشدگی ریشه بوجودمی اید بهترین دوره کشت ازابتدای بهارشروع تااوایل خردادماه میباشد .

درموردچمن های گرمسیرهرچند بیشتربه روشهای رویشی تولید میشوند اما بهترین زمان برای بذرپاشی انهادرصورتیکه اب کافی دردسترس باشد اواخر بهار یا اوایل تابستان است ودرغیراین صورت درابتدای بهار نیزمیتوان به کشت بذر انها اقدام نمود اصولآ درکشت بهار به محض امادگی خاک باید اقدام به کشت نمود زیرا درابتدای بهار چمن ازسرماه اولیه بهارو بارندگی بهاربهره مند می شود.

اما کارشناسان معتقد اند که به علت زیادبودن گرمی وطولانی بودن این دوره گرما وهمچنین جوانه زنی شدید علفهای هرزه ورقابت انها با چمن کاشته شده امکان زیاد برای تخریب چمن وجود دارد

ابیاری وضرورت های اب :

مهمترین نقش وضرورتهای اب رادرعوامل ذیل میباشد

(1) جوانه زدن

(2)نمو سلولی

(3) رشد بافت

(4) فتوسنتز ومنبع هيدرو كربني برای تولیدهيدروکر بن

(5) کنترل گرما

(6) حلاليت وناقل مواد غذایی .

اعتقادبراین است که میزان اب در سلولهای برگ دارای نقش مهم درتحمل وبی اثرسازی تجمع موادداشته ودرنتیجه اب زیاد برای رشد چمن لازم است معمولآ 2718 ـ 2265 گرام اب برای تولید 453 گرام ماده خشک مصرف می شود و80% بافت چمن رانیز اب تشکیل می دهد علاوه براین دردوره خشکی جذب موادغذایی کاهش یافته رشدونمو طبیعی دچار رکود خواهدشد.

چمن و تأثير آن بالاي محيط

درخت عامل پاك كنند هوا از گرد غبار وسموم است ، مانع گرم وخشك شدن محيط ميشود و عامل مهم در جهت لطافت هوا وكاهش آلودگي صوتي است. همچنين مانع برپاشدن طوفان هاي سخت و ويران گر و گرماي سوزان و خشك سال هاي شديد ميباشد وجود جنگل ها و چمن ها با عث ترميم و جلوگيري ازبين رفتن لايه ازن و مانع از باران هاي اسيدي ميشود.جنگل ها و چمن ها يكي ازمهمترين جذابيتهاي توريستي براي هر كشورميباشد واز اركان اقتصادي به حساب ميآيد.

در شهر بخي مواقع چمن هارا مبينيم كه اطراف جوي ها كاشته ميشوند وبه دليل اينكه كف خيابان هارا سنگ فرش كرده اند فلزات سنگين به ريشه درختان و چمن ها تأثير ميگذارند وآنها را نابود ميكنند و يا اينكه ميبينم آب در جوي ها و فضاي سبز در پشت آنها قرار ميگيرند. در اينگونه مواقع بايد اب را به سمت چمن هدايت كنيم تا ضمن سير آب كردن آنها از به هدر رفتن آب نيز جلوگيري نمائيم .

در سال هاي اخير فرهنگ كاشت چمن رواج پيدا كرده كه البته هزينه نسبتاً بالاي دارد و تاُثير ان نيز بالاي محيط مانند درخت نيست

چمن يكي از اجزاي اصلي و ضروري اغلب پارك ها و باغها به شمار ميرود. ودر طراحي و ايجاد فضاي سبز به عنوان زمينه طراحي كار برد دارد.

مهمترين موارد كار برد وتأثيرات چمن بالاي محيط عبارتند از :

1- يجاد زمين هاي ورزشي و بازي كه اينها خود بالاي روح و روان بچه ها و خوانواده ها تأثير مثبت دارد و زمينه خوبي براي تفريح و سرگرمي جوانان در اوقات بيكاري شان ميشود.

2- فضاي سبز پارك ها و مناطق مسكوني كه انها معمولا هم هوارا پاك نگداشته در حدود 550 متر از سطح زمين بالا تأثير ميگذارد. گرد و خاك را جذب ميكند باعث پاكي هوا ميگردد.

3- فضاي سبز كار خانجات مناطق تجارتي و اداري : چمن در اطراف كارخانجات كه دود زياد توليد ميكند احداث آن بسيار مهم بوده و دي اكسيد كربن كه از كارخانجات توليد ميشود را كاهش داده واكسيژن اطراف كارخانجات را افزايش ميدهد .

4- كاشت در بزرگ راه ها به منظور دفع مواد سمي حاصل از سوخت وسايل نقليه .

5- به منظور افزايش توليد اكسيجن و تهويه هوا.

6- جلوگيري از فرسايش خاك و تبخير شديد آب از سطح زمين.

چمن ها بطور كلي تحت دو عنوان چمن زار هاي طبيعي و خود رو ( True) و چمن هاي زينتي و كاشتني ( Lawn) دسته بندي ميشوند.

چمن هاي خودرو:

شامل چمن زار هاي طبيعي كه توسط انواع گياهان پوششي خودرو از قبيل علفزار ها ، چمن ها ، گياهان كوچك يا سياير گياهان پوشيشي طبيعي پوشيده شده اند، ميباشد.

چمن هاي زينتي :

شامل چمن هاي ظريف و اصلاح شده كه تحت مراقبت و نگهداري كاشته شده و داراي جنبه زينتي هستند ، ميباشد.

عوامل مؤثر در كيفيت چمن :

1- تراكم ( Density) : عبارت است از تعداد شاخساره يا پنجه ها ( اندام هاي هواي ) درواحد سطح كه متناسب به خصوصيات ژنيتكي و محيط تغيير ميكند مانند چمن فرز ( برمو داكوس ) كه پر تراكم تر است.

2- بافت ( Texture) : اين چمن به دودسته باريك برگ و پهن برگ تقسيم مشوند

3- رنگ ( Color) : رنگ چمن ها به زيادي رقم آنها وابسته اند تفاوت رنگ ها در اوايل و اواخر فصل رشد مشخص ميشود اين ويژه گي همچمنان تحت تآثير كود عوامل محيطي ، بيماري و غيره ميباشد.

4- يكنواختي(Uniformity ) : ظاهراً چمن ها در اين خصوصيت تابع عوامل چون بافت ، تراكم گونه ، قابليت پاخوري چمن است.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از ۷۵ اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • جدید...