رفتن به مطلب

پست های پیشنهاد شده

سلام بر دوستان نواندیش

 

این جزوه که میزارم دقیق نمیدونم استادمون از کدوم کتاب برامون گفته به هر حال ببخشید و امیدوارم به دردتون بخوره

 

 

 

عوامل تاثیرگذار برفضای شهری:

 

1- ساکنان یا عابران: موقعیت شهروندان در شهر به دوصورت است ثابت یاساکن –در حال حرکت یا عابر

حضور ساکن یا عابر بر فضای شهری روح وزندگی می بخشد وجریان حیات را درآن جاری می سازد فضای شهری خالی از ساکن وعابر فضای مرده ورها شده است

ساکن وعابر برفضای شهری برحسب عواملی نظیر جنس – سن-موقعیت اجتماعی –نوع اشتغال وغیره تقسیم بندی میگردند چنین تقسیم بندی سبب رابطه متقابل ساکن و عابر میشود شدت این رابطه وماهیت آن خمیر مایه حیات شهری خواهد شد.

 

2- عناصر انسان ساخت : این عناصر به عنوان جسم وکالبد شکل دهنده فضای شهری محسوب میشوند.عناصر انسان ساخت از دودسته عناصر کالبدی وفعالیتی تشکیل میشوند.

عناصر کالبدی: این عناصر ، عناصری می باشند که به لحاظ کالبدی وشکلی می توان آنهارادر شهر مشاهده ولمس کرد عناصر کالبدی خود شامل عناصر کالبدی ثابت و عناصر کالبدی متحرک می شود.

 

عناصر کالبدی ثابت : عناصر ثابت وغیر متحرکی نظیر میدان هستند که می توان آنها را بر حسب باز یا بسته بودن ، نوع کف ،مقیاس محصور شدن وغیره و انواع متفاوتی تقسیم کرد

 

عناصرکالبدی متحرک :عناصری هستند که نشانه حرکت وپویایی در فضا می باشند نظیر وسایل نقلیه

عناصر فعالیتی : این عناصر عناصری هستند که باعث تحقق عمل یا فعالیتی در فضای شهر می گردند عناصر فعالیتی خود به عناصر ثابت نظیر فعالیت مسکونی و عناصر متحرک نظیر منتظر ماندن در ایستگاه اتوبوس تقسیم می گردند

 

3- روابط : روابط بیانگر ارتباطی است که می تواند میان عناصر با یکدیگر یا افراد با یکدیگر یا میان افراد وعناصر در مکانی ثابت یا متحرک در زمانی مشخص برقرار گردد.

 

4- زمان: زمان مدام درحال تغییرات است زمان عنصری است که باعث تفاوت فعالیتهادریک مکان می گردد استفاده از فضا به شدت تابع زمان می باشد. یک فضا ممکن است در زمانهای متفاوت فعالیتهای متفاوتی را در خود جای می دهد و بطور متفاوتی نیز تعریف می گردد.

 

 

 

مرمت شهری : مرمت شهری را می توان به 3 طریق عمده به انجام رساند که هریک از آنها در برگیرنده مجموعه اقداماتی می باشد.

 

1- بهسازی : بهسازی شامل سلسله اقداماتی است که به منظور بهبود کالبد که در نتیجه فرسایش فعالیت تحقق یافته است در کوتاه مدت صورت می پذیرد .درواقع بهسازی زمانی صورت می گیرد که فرسودگی نسبی فضا از لحاظ عملکردی حادث شده باشد.

 

2- نوسازی : زمانی انجام می گیرد که فضای شهری مجموعه یا بنا از کارکردی مناسب ومعاصر برخوردار بوده ولی فرسودگی نسبی کالبدی فضایی سبب کاهش بازدهی وکارآیی آن شده است نوسازی مجموعه اقداماتی را شامل می شود که درعین حفاظت بنا مجموعه یا فضای شهری کهن سازمان فضایی مربوطه را معاصر سازی نموده وامکان بازدهی بهینه آن را فراهم نماید.

 

3- بازسازی : بازسازی به معنای از نوساختن است بازسازی زمانی صورت می گیرد که در بنا مجموعه ویا فضای شهری فرسودگی بصورت کامل ایجاد شده باشد فرسودگی کامل معمولا بر اثر فرسودگی فعالیت وکالبد توامان صورت می پذیرد این امر معمولا برای ایجاد حیات جدید در سازمان فضایی فرسوده که می تواند بنا با بافت باشد بکار میرود . امروزه آنچه از بازسازی مراد می شود ایجاد فضای شهری معاصر یا سازمان فضایی جدید و موضوعی است که بتواند گفتگوی خلاق بین گذشته وآینده را نشان دهد.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

منشورها ، قطعنامه ها ومصوبات جهانی مرمت شهری :

 

معروف ترین کنگره آتن( 1931) :

 

 

ماده یک : ارزش های معماری باید محافظت شوند چه آنگاه که صحبت از بناهای منفرد به میان است وچه زمانی که هسته های کامل شهری مورد نظر است

 

ماده دوم : این ارزش ها آنگاه که بیان وزبان حال فرهنگ پیش بوده یا علاقمندی همگانی را پاسخ می گویند می باید مورد مراقبت قرار گیرد.

 

 

ماده سوم: مشروط برآنکه حفاظت از آنچه گفتیم مستلزم از خودگذشتگی گروه های انسانی نباشد با شرایط غیر بهداشتی در گیر هستند.

 

 

ماده چهارم : تخریب زاغه های گرداگرد بناهای تاریخی فرصت بوجود آوردن فضاهای سبز را از دست میدهد.

 

 

ماده پنجم : بکاربردن سبک های گذشته در ساختمان های جدید واقع در محوطه های تاریخی به اتکای ادعاهای زیبایی شناسانه به عواقب نامیمونی منجر می شود که به هیچ صورت نباید اجازه داد که این عادت تداوم یابد وبه هرشکلی این گونه خواسته ها واقدامات عملی شوند.

 

 

ماده ششم : منافع خصوصی مشروط وتحت لوای منافع عمومی خواهند بود .

 

براین اساس این کنگره سعی بر بیان موارد زیر دارد :

 

1- همکاری گسترده وملموس دولتها به طور متقابل به منظور مبادله تجربه وترویج حفاظت از یادمان های هنری وتاریخی .

 

 

2- تدوین مقررات وقوانین در کشورهای گوناگون برای حفاظت از بناهای دارای ارزش تاریخی وهنری .

 

 

3- کاربرد ومواد ومصالح ساختمانی مدرن .

 

 

کاربرد ومواد ومصالح ساختمانی مدرن برای استحکام بخشیدن به بناهای کهن همراه با دقت در کاربست ابزارهای جدید وابزارهای بومی.

 

 

4- حفاظت دقیق از ابنیه یا بافت هایی که با شرایط موجود سازگارند ویا می توانند سازگار شوند وتخریب ابنیه وبافت هایی که حفاظت از آنها ناممکن است البته پس از بازشناسی کالبدی جدید .

 

 

معــــاهده لاحه (1954):

 

این معاهده در یال 1954 توسط یونسکو پس از جنگ جهانی دوم به منظور حفظ اموال فرهنگی به خصوص در شرایط برخورد مسلحانه در کنفرانس لاحه به تصویب رسید .

 

 

این معاهده شامل موارد زیر است :

 

1- حفظ اموال فرهنگی در شرایط برخورد مسلحانه

 

 

2- کاربری موزه ای در شرایط خاص

 

 

3- حفظ چشم اندازهای پیرامونی ومحورهای طبیعی

 

 

کنـــگره ونیز (1964):

 

 

این کنگره به منظور اصلاح مفاد کنگره آتن شکل گرفته واز آن پس اساس تمامی مصوبات ایکوموس قرار گرفته وبه گونه ای پویا ومنعطف بسط داده شده است.

 

 

 

 

مــواد کنگره :

 

ماده 1- مفهوم اثر تاریخی نه تنها شامل ساخته های منفرد معماری می گردد بلکه فضای شهری ومناظری را که شاهد گویایی از یک تمدت خاص ، از یک تحول مشخص واز یک حادثه تاریخی است نیز شامل می شود. این مفهوم تنها مختص ساخته های معماری کلان نبوده بلکه در مورد ابنیه

وآثار کوچک معماری که به مرور معنی فذهنگی به خود گرفته اند نیز به کار برده می شود.

 

ماده 2- حفظ ومرمت ابنیه تاریخی دانشی است که از تمام علوم وفنونی که به مطالعه وحفاظت این مواریث فرهنگی وتاریخی می توانند کمک کنند مدد بگیرند .

 

ماده 3- هدف از حفاظت ومرمت ابنیه تاریخی احیای اثری هنری وحفظ شواهد تاریخی است .

 

ماده 4- مسئله حفاظت بناهای تاریخی به دلیل استفاده ای که آن بناها می توانند به جامعه برسانند قابل حل وسودمند است اما نباید سیمای اصلی بنا وشیوه کارکرد آن را برهم زد.

 

ماده 5- نگهداری یک بنای تاریخی حفاظت وضعیت محیط اطراف آن را نیز ایجاد می کند وقتی که یک محیط وبافت قدیمی واصیل در پیرامون بنای تاریخی موجود باشد سعی در حفط این بافت ضروری است احداث هرگونه ساختمان جدید در آن محیط وهمچنین تخریب بنا ها ویا تغییر نحوه استفاده از آنها بطوری که در روابط حجم ورنگ آنها تاثیر بگذارد به طورکلی ممنوع است .

 

ماده 6- قسمت های تزیینی واجزای تکمیلی بنا مانند مجسمه ها ، نقاشی ها وهرنوع تزیینات دیگر که مشخص کننده بخش کامل کننده بنا می باشند هرگز نباید از بنا جدا شوند .

 

ماده 7- در مواقعی که تشخیص داده شود که فنون گذشته برای مرمت نامناسب باشند عملیات استحکامی را می توان با استفاده از جدید ترین وسایل وفنونی که برای حفظ واستقامت بنا لازم تشخیص داده شده اند انجام داد.

 

ماده 8- در مرمت یک بنا می باید عملیات الحاقی صورت گرفته در ادوار مختلف را محترم شمرد وباید دانست که هدف مرمت وحدت سبک معماری بنا نمی باشد .

 

ماده 9- اجزایی که به منظور جایگزین کردن قسمت های از بین رفته بنا بکار می روند باید در نهایت هماهنگی با بنا باشسند واز طرفی دیگر طوری اجرا شده باشند که بتوان مجموع آنها را از قسمت های اصلی تشخیص داد ودر عین حال بنا حالت تصنعی ندهد .

 

ماده 10- عملیات حفظ واحیای بنا وهمچنین عملیات حفاری وکاوش باید با مدارک دقیق گزارش های تحلیلی وتوجیهی ونیز با عکس ها ونقشه های کامل وگویا همراه باشد.

معــاهده پاریس 1972:

 

این معاهده توسط یونسکو به منظور حفاظت از میراث فرهنگی وطبیعی جهان به تصویب رسید این معاهده همکاری های بین المللی را به منظور حفاظت از میراث طبیعی ومقابله با آلودگی های محیطی مورد توجه قرار می دهند در این معاهده دو اصل مورد توجه قرار گرفته است :

 

اصل اول : حفاظت کامل وهمه جانبه از اموال ومیراث جهانی موجود توسط دولت های عضو.

 

اصل دوم : تضمین همکاری میان دولت های عضو به منظور حفاظت از میراث جهانی .

 

وآثار کوچک معماری که به مرور معنی فذهنگی به خود گرفته اند نیز به کار برده می شود.

 

ماده 2- حفظ ومرمت ابنیه تاریخی دانشی است که از تمام علوم وفنونی که به مطالعه وحفاظت این مواریث فرهنگی وتاریخی می توانند کمک کنند مدد بگیرند .

 

ماده 3- هدف از حفاظت ومرمت ابنیه تاریخی احیای اثری هنری وحفظ شواهد تاریخی است .

 

ماده 4- مسئله حفاظت بناهای تاریخی به دلیل استفاده ای که آن بناها می توانند به جامعه برسانند قابل حل وسودمند است اما نباید سیمای اصلی بنا وشیوه کارکرد آن را برهم زد.

 

ماده 5- نگهداری یک بنای تاریخی حفاظت وضعیت محیط اطراف آن را نیز ایجاد می کند وقتی که یک محیط وبافت قدیمی واصیل در پیرامون بنای تاریخی موجود باشد سعی در حفط این بافت ضروری است احداث هرگونه ساختمان جدید در آن محیط وهمچنین تخریب بنا ها ویا تغییر نحوه استفاده از آنها بطوری که در روابط حجم ورنگ آنها تاثیر بگذارد به طورکلی ممنوع است .

 

ماده 6- قسمت های تزیینی واجزای تکمیلی بنا مانند مجسمه ها ، نقاشی ها وهرنوع تزیینات دیگر که مشخص کننده بخش کامل کننده بنا می باشند هرگز نباید از بنا جدا شوند .

 

ماده 7- در مواقعی که تشخیص داده شود که فنون گذشته برای مرمت نامناسب باشند عملیات استحکامی را می توان با استفاده از جدید ترین وسایل وفنونی که برای حفظ واستقامت بنا لازم تشخیص داده شده اند انجام داد.

 

ماده 8- در مرمت یک بنا می باید عملیات الحاقی صورت گرفته در ادوار مختلف را محترم شمرد وباید دانست که هدف مرمت وحدت سبک معماری بنا نمی باشد .

 

ماده 9- اجزایی که به منظور جایگزین کردن قسمت های از بین رفته بنا بکار می روند باید در نهایت هماهنگی با بنا باشسند واز طرفی دیگر طوری اجرا شده باشند که بتوان مجموع آنها را از قسمت های اصلی تشخیص داد ودر عین حال بنا حالت تصنعی ندهد .

 

ماده 10- عملیات حفظ واحیای بنا وهمچنین عملیات حفاری وکاوش باید با مدارک دقیق گزارش های تحلیلی وتوجیهی ونیز با عکس ها ونقشه های کامل وگویا همراه باشد.

 

معــاهده پاریس 1972:

 

این معاهده توسط یونسکو به منظور حفاظت از میراث فرهنگی وطبیعی جهان به تصویب رسید این معاهده همکاری های بین المللی را به منظور حفاظت از میراث طبیعی ومقابله با آلودگی های محیطی مورد توجه قرار می دهند در این معاهده دو اصل مورد توجه قرار گرفته است :

 

اصل اول : حفاظت کامل وهمه جانبه از اموال ومیراث جهانی موجود توسط دولت های عضو.

 

اصل دوم : تضمین همکاری میان دولت های عضو به منظور حفاظت از میراث جهانی .

 

وآثار کوچک معماری که به مرور معنی فذهنگی به خود گرفته اند نیز به کار برده می شود.

 

ماده 2- حفظ ومرمت ابنیه تاریخی دانشی است که از تمام علوم وفنونی که به مطالعه وحفاظت این مواریث فرهنگی وتاریخی می توانند کمک کنند مدد بگیرند .

 

ماده 3- هدف از حفاظت ومرمت ابنیه تاریخی احیای اثری هنری وحفظ شواهد تاریخی است .

 

ماده 4- مسئله حفاظت بناهای تاریخی به دلیل استفاده ای که آن بناها می توانند به جامعه برسانند قابل حل وسودمند است اما نباید سیمای اصلی بنا وشیوه کارکرد آن را برهم زد.

 

ماده 5- نگهداری یک بنای تاریخی حفاظت وضعیت محیط اطراف آن را نیز ایجاد می کند وقتی که یک محیط وبافت قدیمی واصیل در پیرامون بنای تاریخی موجود باشد سعی در حفط این بافت ضروری است احداث هرگونه ساختمان جدید در آن محیط وهمچنین تخریب بنا ها ویا تغییر نحوه استفاده از آنها بطوری که در روابط حجم ورنگ آنها تاثیر بگذارد به طورکلی ممنوع است .

 

ماده 6- قسمت های تزیینی واجزای تکمیلی بنا مانند مجسمه ها ، نقاشی ها وهرنوع تزیینات دیگر که مشخص کننده بخش کامل کننده بنا می باشند هرگز نباید از بنا جدا شوند .

 

ماده 7- در مواقعی که تشخیص داده شود که فنون گذشته برای مرمت نامناسب باشند عملیات استحکامی را می توان با استفاده از جدید ترین وسایل وفنونی که برای حفظ واستقامت بنا لازم تشخیص داده شده اند انجام داد.

 

ماده 8- در مرمت یک بنا می باید عملیات الحاقی صورت گرفته در ادوار مختلف را محترم شمرد وباید دانست که هدف مرمت وحدت سبک معماری بنا نمی باشد .

 

ماده 9- اجزایی که به منظور جایگزین کردن قسمت های از بین رفته بنا بکار می روند باید در نهایت هماهنگی با بنا باشسند واز طرفی دیگر طوری اجرا شده باشند که بتوان مجموع آنها را از قسمت های اصلی تشخیص داد ودر عین حال بنا حالت تصنعی ندهد .

 

ماده 10- عملیات حفظ واحیای بنا وهمچنین عملیات حفاری وکاوش باید با مدارک دقیق گزارش های تحلیلی وتوجیهی ونیز با عکس ها ونقشه های کامل وگویا همراه باشد.

معــاهده پاریس 1972:

 

این معاهده توسط یونسکو به منظور حفاظت از میراث فرهنگی وطبیعی جهان به تصویب رسید این معاهده همکاری های بین المللی را به منظور حفاظت از میراث طبیعی ومقابله با آلودگی های محیطی مورد توجه قرار می دهند در این معاهده دو اصل مورد توجه قرار گرفته است :

 

اصل اول : حفاظت کامل وهمه جانبه از اموال ومیراث جهانی موجود توسط دولت های عضو.

 

اصل دوم : تضمین همکاری میان دولت های عضو به منظور حفاظت از میراث جهانی .

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تقسیم بندی سطوح براساس قابلیت هدایت آب :

1- سطوح هیدروفیلی :

به مواد ومصالحی گفتهخ می شود که قابلیت هدایت آّب را داشته باشد به عبارت بهتر سطوحی که دارای یون های و باشند قادر به جذب گلبول های آب هستند مانند سنگ ها – ملاتها – اندودها – وفلزات اگر اکسید شده باشند .

 

 

2- سطوح غیر هیدروفیلی :

این مواد دارای بار الکتریکی نیستند به همین دلیل قادر به جذب مولکول های آب نیستند موادی مانند قیر – چربیها – وبرخی موادپلاستیکی مانند پلی اتیلن

 

 

انواع رطوبت در بناهای تاریخی :

 

رطوبت صعودی :

این نوع رطوبت بر اثر نفوذ آب به پی دیواره ها وحرکت آن طبق قانون لوله های موئین به طرف بالا به وجود می آید عوامل مختلفی آن را بوجود می آورند :

 

 

الف : عدم وجود محوطه سازی مناسب در پیرامون بنا .

 

 

ب : ایجاد باغچه وکاشت درخت در نزدیکی پی های بنا .

 

ج : گرفتگی چاه های فاضلاب وتاسیسات آب رسانی در داخل ابنیه .

 

د : بالا آمدن سطح آب های زیرزمینی.

 

و : افزایش قدرت جذب مصالح بکاررفته در بنا .

 

2- رطوبت نزولی :

این رطوبت ناشی از ریزش نزولات آسمانی است عوامل زیر نیز در تسهیل ایجاد رطوبت نزولی موثرند :

 

 

الف : عدم شیب بندی پوشش بام .

 

ب : عدم استقرار ناودان ها در محل های مناسب ، برای مثال در نقاط سردسیر چنانچه ناودانی در خارج بنا قرار گیرد براثر یخ بندان قابلیت خود را از دست می دهد وآب در پشت ناودان جمع می شود وبه نقاط مختلف بنا نفوذ می کند بنابراین بهتر است در این مناطق ناودان در داخل بنا کار گذاشته شود .

 

ج : عدم تعمیر و تعویض به موقع لایه های عایق

 

د : عدم نگهداری ومراقبت دائم از بنا در فصول مختلف مانند پاک نکردن ناودان ها وجمع آوری نکردن علف های هرز

 

و : عدم استفاده از مصالح عایق متناسب با اقلیم وطبیعت بنا مانند استفاده از قیروگونی برروی سطوح منحنی شیب دار مانند گنبد

 

س : اجرای جزئیات آب چکان ها ورخ بام ها بصورت ناصحیح وفرسایش رخ بام وعدم تعویض آنها

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از ۷۵ اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • جدید...