ثبت نام کنید. شمال و جنوب نقاط قدرت: قانون قطبیت قانونی است که از استادان باستانی برای کاربردهایی خاص برای زندگیبهتر انسانها باقیمانده است.این قانون یک حس شهودی است که حس هارمونی در آن بسیار مهم است. يكي از ظواهر تطابق زماني هستي كه نشان از هماه..."> ثبت نام کنید. شمال و جنوب نقاط قدرت: قانون قطبیت قانونی است که از استادان باستانی برای کاربردهایی خاص برای زندگیبهتر انسانها باقیمانده است.این قانون یک حس شهودی است که حس هارمونی در آن بسیار مهم است. يكي از ظواهر تطابق زماني هستي كه نشان از هماه..."> رفتن به مطلب

پست های پیشنهاد شده

محتوای مخفی

    برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

شمال و جنوب نقاط قدرت:

قانون قطبیت قانونی است که از استادان باستانی برای کاربردهایی خاص برای زندگیبهتر انسانها باقیمانده است.این قانون یک حس شهودی است که حس هارمونی در آن بسیار مهم است.

يكي از ظواهر تطابق زماني هستي كه نشان از هماهنگي مرموز عالم بشمار ميرود شمال و جنوب است .

جريان آب درنيمكره شمالي در مسير حركت عقربه هاي ساعت به پايين سرازير ميشود ودر نيمكره جنوبي بر عكس آن است.

بلعكس آن طوفان هاي شديد و گردبادها در نيم كره شمالي با حركتي چرخشي بلعكس حركت ساعت جريان مي يابد در حالي كه در نيم كره جنوبي با حركتي موافق با آن يعني دقيقا بلعكس مسير هاي آب نيمكره شمالي و جنوبي كه در زمين فرو مي روند . منجمين مسير سيارات را بگونه اي صحيح در چرخش يا دايره ستاره شناسي در مسيري بلعكس حركت عقربه هاي ساعت طرح مي كنند اين قانون انعطاف ناپذير كه موجب تاثير نهادن در وقايع جهاني بر روي كره زمين از نظر مغناطيسي عمل مي كند . قانون عالم هستي اعلام مي كند كه در نيم كره شمالي شمال هميشه بر جنوب تسلط خواهد داشت هنگامي كه مخالفت يا درگيري و تضادي ميان اين دو پيش مي آيد شمال هميشه برنده خواهد بود ويا طوري ميشود كه هيچ يك ازطرفين پيروز نميشود . اما به هر صورت جنوب قادر نيست بر شمال تسلط يابد ويا خود را فاتح اعلام كند.در نيمكره جنوبي اين قانون معكوس عمل ميكند يعني تاثيرش بر عكس خواهد بود . در نيمكره جنوبي جنوب است كه هميشه بر شمال پيروز ميشود و هنگامي كه ميان شمال و جنوب پيش آيد هميشه جنوب فاتح خواهد بود و يا ماجرا به گونه اي خاتمه خواهد يافت كه هيچ يك از طرفين پيروز نشود . اما به هر حال شمال هرگز نخواهد توانست در نيمكره جنوبي بر جنوب پيروز باشد و بر آن غلبه كند.البته در تجزيه و تحليل نهايي در بعد جهاني شمال پيروز است زيرا هنگامي كه تضاد يا درگيري ميان نيمكره شمالي و نيمكره جنوبي رخ ميدهد شمال است كه هميشه ارتعاش مسلط بر ديگري را داراست و فاتح اصلي شناخته خواهد شد. يا آن كه درپايان كار نوعي عقب نشيني صورت ميگيرد و هيچ يك از طرفين پيروز نخواهد شد. تا كنون هيچ فرهنگ و تمدني از نيمكره جنوبي سرچشمه نگرفته و همه تمدنها از نيمكره شمالي آغاز شده است . تمام ملتهاي پيشرفته امروزي كه در جنوب خط استوا ساكن اند در اصل از نيمكره شمالي آمده اند . اين تسلط شمال بر جنوب و بر عكس آن و نيز تسلط نهايي شمال بر جنوب ميان دو نيمكره در مورد مخالفت ويا درگيري در بعدي كوچكتر يا بزرگتر در ميان شهرها و ايالات و كشورها و انسانهاي مختلف ظاهر ميشود يعني از جنگ گرفته تا دعواهاي شخصي و بحثهاي گوناگون و درگيريهاي ساده . در روي زمين روشن بيني و ارشاد عرفاني بسوي مشرق و تمدن و فرهنگ بسوي غرب در حركت است.واما در مورد تسلط و غلبه چنانچه مرزهاي دو ملت از عرض جغرافيايي مشابهي برخوردار باشند بنابر اين قانون ضديت هر يك از نيمكره ها در مورد پايتخت آن ملل يا كشورها كه از لحاظ جغرافيايي در چنين شرايطي قرار گرفته اند باجرا در مي آيند. سعي كنيد بر اين ضديت حاكم بر شمال و جنوب تفكر كنيد و خودتان به نتايجي دست يابيد. در نيمكره جنوبي بنا به تضاد و وضعيت معكوس قانون ضديت شمال و جنوب (در اين نيمكره جنوب از شمال برتر است و بر آن تسلط دارد) اين امكانات جغرافيايي را در نظر بگيريم:

در حالي كه در جنوب تمامي قدرتهاي مهم نيمكره شمالي قرار دارد كه بدين ترتيب هرگز قادر نخواهد بود آنان را شكست دهد. آفريقاي جنوبي در شمال نيوزلند و قسمتي از استراليا و آرژانتين قرار دارد كه قانون ضديت معكوس شده در مورد نيمكره جنوبي باعث مي گردد اين كشورها بر آفريقاي جنوبي تسلط داشته باشند. و همينگونه آمريكا بر مكزيك تسلط دارد. پس هر كشوري در نيمكره شمالي پايتختش شمالي تر باشد بر كشورهايي كه پايتختشان جنوبي تر است مسلط است. و اين در نيمكره جنوبي برعكس مي باشد يعني هر كشوري كه پايتختش جنوبي تر است بر كشورهاي ديگر مسلط است.

قانون ضديت مي تواند بر مردان و زنان بطور متوسط و معمولي يا حتي با شدت بسيار زياد تاثير بگذارد. مثلا در جلسه دادگاه مهم است كه كدام يك از طرف دعوي در قسمت جنوبي يا شمالي دادگاه قرار گيرند زيرا اگر متهم در قسمت جنوبي باشد اشد مجازات دريافت مي كند. و اگر در قسمت شمالي باشد امكان تبرئه يا تخفيف در حكم او داده شود. همين قانون هيات مديران شركتها را نيز شامل مي شود. آنان از اهميت موقيت صندليهاي خود هيچ اطلاعي ندارند همينطور نمايندگان مجلس و رؤساي جمهور. اگر آنها درك مي كردند موقعيت نشستن شمالي يا جنوبي ( بنابر نيمكره اي كه در اجلاسها و كنفرانسها برپا مي شود) چقدر مهم است به اندازه دنيايي تفاوت ايجاد مي كند. همين قانون با نيروي مساوي در اتاق پذيرايي خانه يا دفتر كار يا خانه يكي از دوستان يا هر محلي كه در نظر داريد عمل مي كند. هنگاميكه از نظر عقيدتي با شخصي دچار مشكل مي شويد سعي كنيد در سمت شمال اين شخص بنشينيد تا قطعا از آن مشكل يا بحث پيروز بيرون آييد. حتي در بازي فوتبال مهم است كه در نيمه دوم كدام تيم در جهت شمالي قرار ميگيرد و يا حتي در مسابقات ورزشي و يا در بازيها مثل شطرنج مهم است كه در كدام نيمه قرار ميگيريد. هيچ ملت و كشوري از زمان آغاز زندگي بر روي كره زمين قادر به شكستن قانون عالم گير انعطاف ناپذير ضديت شمال و جنوب نبوده است.

تاثير عناصر در قانون قطبيت:

جهان هستي از چهار عنصر آتش و باد وآب و خاك تشكيل شده است . اما در اينجا ما با پنج نوع انرژي سر و كار داريم كه دو نوع ترتيب برايشان وجود دارد بشرح زير:

1-نوع اول چرخه سازنده يا زاينده انرژي 2- نوع دوم چرخه نابودگر يا مخرب انرژي

واما چرخه سازنده عناصر پنجگانه از لحاظ فرم اينست:

1- چوب كه وقتيكه ميسوزد انرژي اي به شكل آتش مي زايد.

2- آتش كه از خود خاكستر برجاي ميگذارد و فرم خاك رابوجودمي آورد.

3- خاك كه در دل خود بطور بالقوه فلز را محفوظ مي دارد.

4- فلز كه چون استخراج شود مانند آبجاري گردد.

5- آب كه چون جاري شودبراي رشد و نمو وسرسبزي ضروري است و دوباره چوب را بوجود مي آورد.

هرچه كه در دور و بر ما ديده ميشود داراي شكلي است كه از اين پنج فرم انرژي خارج نيست .

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

شناسايي عنصر شخصي :

اولين نكته تبديل سال شمسي به سال ميلادي است زيرا محاسباتي كه انجام ميدهيم بر اساس سالهاي ميلادي است.

براي مرد وزن ذاتا" و فطرتا"دو مسير متضاد و دو وظيفه مختلف و دو جايگاه كاملا"مجزا تعيين شده است.در نتيجه براي يافتن فرم و شكل انرژي مردان و زنان بايد از دو روش مختلف استفاده كرد. براي اينكار ابتدا بايد عدد تولد را محاسبه نمود .

محاسبه براي مردان :

مثلاً مردي در تاريخ 12 / 9 / 1306 شمسي متولد شده و مي خواهيم بدانيم كه عنصر و يا فرم انرژي او چيست ؟ به روش زير عمل مي نماييم :

با تبديل اين تاريخ تولد از شمسي به ميلادي به 4 / دسامبر 1927 مي رسيم از 1927 تنها دو رقم آخر يعني 27 را برداشته و بر نه تقسيم مي كنيم باقيمانده ندارد پس عدد 9 را در نظر مي گيريم و منهاي 10 ( عدد ثابتي كه بايد هميشه باقيمانده محاسبه قبل را جهت محاسبه مردان از آن كم كرد ) مي شود 1 در نتيجه عدد تولد اين شخص همان 1 است و عدد 1 نشان دهنده عنصر آب است يعني فرم انرژي اين شخص به شكل انرژي آْب است .

محاسبه براي زنان :

مثلاً خانمي در تاريخ 15 / 12 / 1315 شمسي متولد شده و مي خواهيم بدانيم كه عنصر و يا فرم انرژي او چيست ؟ به روش زير عمل مي نماييم :

با تبديل اين تاريخ از شمسي به ميلادي 1937 تنها دو رقم آخر يعني 37 را برداشته و باضافه عدد 5 ( عدد ثابتي كه هميشه در فرمول زنان به دو عدد سمت راست تاريخ تولد اضافه مي شود ) كرديم شد 42 و تقسيم بر 9 كرديم باقيمانده 6 ماند پس عدد تولد اين خانم 6 است كه نشان دهنده عنصر فلز است .

نكته :

براي افرادي كه از سال 2000 ميلادي به بعد متولد شده اند چگونه مي توان محاسبه كرد ؟

مثال : مردي در آذر ماه سال 1378 متولد شده و با توجه به اينكه روزهاي ماه آذر تا 10 ديماه آخرين روزهاي قرن بيستم است و با ورود به سال 2000 وارد قرن 21 مي شويم ، از عدد سال ميلادي 1999 تنها دو رقم سمت راست كه 99 است را بكار مي بريم اما اگر فردي در سال 2000 متولد شود بايد دو صفر را محاسبه كرد و اين امكان پذير نيست بنا بر اين ما براي راحتي كار كه بتوانيم با اندكي تامل اين مشكل را حل كنيم

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بررسي و تحليل نكات قابل توجه جهات جغرافيايي :

 

شمال :

از جنبه مثبت و انرژي آن به فرم آب ، ضامن آرامش دروني ، تفكر ، استقلال شخصي ، بلوغ روحي و رواني ، فعاليت جنسي ، خواب ، و در جنبه منفي موجب تنهايي ، عدم اطمينان ، بي اعتمادي ، درون نگري و انزوا طلبي است . افرادي كه دچار بيخوابي هستند ( يعني فعال ماندن انرژي در بدن مانع از خواب آرام و تمدد اعصاب مي گردد ) اتاق خواب خود را در سمت شمال خانه كه انرژي زنانه و تاريكي حاكم است قرار بدهيد .

شمال شرق :

در بعد مثبت ايجاد اعتماد به نفس و خود محوري ، ميل به رقابت و برتري جويي ، انضباط شخصي مي كند و در بعد منفي عصبانيت و پرخاشگري و بيخوابي و كابوس و روياهاي پريشان را در پي دارد .

شرق :

در بعد مثبت فعاليت و بشاشيت خوشبيني و اعتماد به نفس و اقتدار لازم جهت ايجاد و اجراي طرحها و توانايي تغيير دادن امورات و دقت در جزئيات و ريزبيني و كليه فعاليتهايي كه به وسيله امواج بتاي مغز قابل انجام است . در حالت منفي افزايش عنصر چوب و ناتواني اراده در كنترل و تمدد اعصاب و بي توجهي و كم صبري و ناشكيبايي و غرور و جاه طلبي مي گردد .

جنوب شرق :

در بعد مثبت خلاقيت و آفرينندگي و ارتباط موثر و سازنده و جديت و قدرت تمركز ناشي از امواج بتاي مغز و در بعد منفي لجبازي و خود رايي و تاثير پذيري و حساسيت بيش از حد .

جنوب :

در بعد مثبت علاقه و شور و اشتياق براي فعاليتهاي سازنده و اقتدار لازم جهت كسب اعتبارات اجتماعي و حركتهاي جمعي و مانع آرامش و قدرت تمركز و در حالت منفي كم صبري و احساس عدم رضايت و عدم ثبات فكري و سست عنصري و تزلزل در عقايد و اعمال و ستيزه جويي و مخالفت با همه و پرخاشگري و استرس . سمت جنوب بهترين منبع انرژي براي افراد كم رو و خجالتي كه قادر به بر قراري ارتباط با ديگران نيستند مي باشد .

جنوب غرب :

در بعد مثبت روابط و ارتباطات سازنده و قناعت و صميميت و دوستي و سازگاري و هماهنگي در خانواده و در بعد منفي وابستگي بيش از حد به خانواده و عدم استقلال شخصي و عدم اعتماد به نفس و توقف قدرت خلاقيت در فرد مي شود .

غرب :

در بعد مثبت فعاليت در مسير مالي و تجاري و ايجاد سرگرمي و تفريحات و احساس لذت بردن از زندگي و رمانتيك بودن و بر مبناي احساسات عمل كردن و در حالت منفي ولخرجي و اسراف و تكروي و داشتن روحيه مصرفگرايي و افراطي .

شمال غرب :

در بعد مثبت كيفيت و خلاقيت و استعداد و سازماندهي و انسجام جهت ترقي و پيشرفت و استقلال در امور مالي و انضباط شخصي است و در بعد منفي در حد افراط دوري از احساس و عواطف و تحرك و پويايي كه گوشه گيري و در خود فرو رفتن و ركود و رخوت را در پي دارد.

این قانون تحت تاثیر انرژیهای منفی سیاره مشتری دارای تاثیرات منفی خواهد بود.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بطور خلاصه :

براي طراحي يك خانه يا محل كار يا ساختمان مناسب سه مرحله به شرح زير انجام شود :

1 - نقشه و پلان ساختمان : با مقايسه با نمودار جهات هشتگانه و يافتن عنصر انرژي ساختمان .

2 - يافتن عنصر هر فرد كه بخواهد در آن ساختمان زندگي كند و يا كار و شغل خود را در ان ساختمان راه اندازي كند.

3 - شناخت عنصر اطراف محل زندگي در بافت اجتماعي كوچه يا محله و خياباني كه ساختمان در آن قرار دارد .

و پس از اين سه مرحله ارزيابي و نتيجه گيري مي كنيد .

بطور كلي ممكن است در يك خانواده و يا محل كار چند نفر در يك مكان با هم باشند ولي همه به يك اندازه احساس رضايت نكنند و يا براي يكي بسيار خوش يمن و براي ديگري بسيار بديمن باشد ، در جنين وضعيتي بايد بررسي كاملي انجام گيرد تا افراد در بهترين موقعيت مناسب خود قرار گيرند و صميميت و هماهنگي و آرامش حفظ شده و جمع از هم نپاشد . مثلا اگر درب ساختمان به سوي شمال است عنصرمكان آبي است.

نكته اصلي:

عددتولدهرشخصي بايدباعنصرموقعيتي كه اودرآن قرارميگيردمتناسب باشد.

چرخه زاينده: چوب.آتش.خاك.فلز.آب.چوب.

چرخه نابودگر: چوب.خاك.آب.آتش.فلز.چوب.

راه حل اين پنج مرحله :

1- عدد تولد شخص را بر طبق فرمول محاسبه نموده سپس عنصر انرژي شخص را بدست مي آوريم.

2- با توجه به موقعيت مكاني و كانال ورود انرژي بر اساس جهت گيري ساختمان ، عنصر مكاني را شناسايي مي نماييم.

3- با دانستن دو مورد قبل پنج حالت رخ ميدهد.

به چرخه عناصر دقت نماييد:

حالت اول: اگر عنصر مربوط به مكان توليد كننده عنصر مربوط به شخص ساكن در آن است: نحوه استقرار آن فضا بسيار مساعد است.

حالت دوم: چنانچه عنصر مكان نابود كننده و مخرب عنصر شخص ساكن در آن موقعيت است: نحوه استقرار بسيار نا مساعدمحسوب شده و از هر نظر خطرناك است.

حالت سوم: چنانچه عنصر مكان و عنصر عدد تولد يكسان باشند : مساعد تلقي ميشود ولي تبادلات انرژيايي ساكن و راكد است و آرامش وجود دارد اما پيشرفتي ديده نميشود.

حالت چهارم: اگر عنصرعدد تولد شخص توليد كننده عنصر مكان باشد يعني در چرخه زاينده عناصر ابتدا عنصر شخص وجود داشته باشد و سپس عنصر مكان به دنبال آن بيايد نامساعد است و شخص دايما" تخليه انرژي شده و به تدريج با گذشت زمان دچار ضعف و بيماري و ناتواني ميگردد.

حالت پنجمك اگر عنصر عدد تولد شخص نابودگرو مخرب عنصر مكان حضور او باشد نحوه استقرار ميتواند مساعد يا نا مساعد باشد يعني بصورت مشروط مساعد است.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

خواب راحت و عميق.................سلامتی

قرار دادن صحيح تخت يا رختخواب امری مهم برای داشتن خواب مناسب است. در فنگ شويی توصيه های فراوانی برای قرار دادن محل مناسب جهت خوابيدن وجود دارد که در زير به برخی از آنها اشاره می کنم:

· هرگز به صورتی نخوابيد که پاهايتان به سوی در ورودی اتاق باشد.

· هرگز در جايی نخوابيد که بالای سرتان مقدار زيادی کتاب وجود داشته باشد. کتابها بايد درون قفسه کتاب باشند و قفسه دارای در باشد.

· زير تخت خود را خالی کنيد. نگذاريد فضای خالی زير تخت به انباری مبدل شود. شما شبها روی همين وسايل می خوابيد و همين باعث می شود تا خوابهای ناراحت داشته باشيد.

· ملحفه های خود را مرتب عوض کنيد. رنگ آنها نيز مهم است. ملحفه های آبی يا تيره باعث سرد شدن بدن و داشتن خواب عميق می شود. اگر برای بيدار شدن در صبح، دردسر داريد بهتر است از رنگهای روشن استفاده کنيد. بعلاوه بعد از شستن ملحفه ها حتماً آنها اطو کنيد. گرمای اطو به آنها انرژی می دهد و خوابيدن روی ملحفه تميز و صاف ارزش دادن به خواب است. اگر شما به اندازه متوسط بخوابيد، حدود يک سوم عمر خود را در خواب سپری می کنيد. بنابراين قسمت مهمی از عمر شما در خواب طی می شود.

· اگر نزديک پنجره می خوابيد دست کم نيم متر با آن فاصله بگيريد و شبها پرده اتاق را بيندازيد. مهم نيست شما در منطقه گرمسير يا سردسير زندگی می کنيد، پنجره محل مکش انرژی اتاق به بيرون است و همين امر نيروی شما را در خواب ضعيف می کند.

· هيچ وقت بعد از بلند شدن از خواب با لباس خواب در اتاق راه نرويد. لباسهايی که با آنها خوابيديد، انرژی خواب را به خود جذب کرده اند که انرژی سرد و سکون است. شما بعد از بيدار شدن از خواب به حرکت در زندگی نياز داريد. بنابراين آنها را عوض کنيد. بهتر است بعد از در آوردن لباسهای خواب، آنها را برای مدت يکربع روی بند لباس بيندازيد تا هوا بخورند. اگر بتوانيد آنها را آفتاب بدهيد که خيلی عالی است.

· در اتاق خواب گل و گياه فراوان قرار ندهيد. گلها و گياهان شبها دی اکسيد کربن پس می دهند و شما را اذيت می کنند. اگر دوست داريد حتماً در اتاق گياه داشته باشيد، يک گياه کوچک کافی است.

اميدوارم با جمع کردن اتاق و انباشتگی های آن و نيز رعايت دستورات خواب،بتوانيد خواب آرام و خوبی داشته باشيد

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

كاربرد عناصر پنجگانه در زندگي روزمره:

بايد پنج حالت ممكن را در نظر بگيريم :

1- عنصر حاكم بر محيط با عنصر ساختمان يكسان باشند .

2- عنصر ساختمان در چرخه زاينده عناصر ماقبل عنصر محيط باشند .

3- عنصر ساختمان در چرخه زاينده عناصر مابعد عنصر محيط باشد .

4- عنصر ساختمان در نظام نابود كننده عناصر قبل از عنصر محيط واقع شده باشد.

5- عنصر ساختمان در نظام نابود كننده عناصر بعد از عنصر محيط واقع شده باشد.

مرحله بررسي و ارزيابي :

1- عنصر محوطه ، خاك و عنصر ساختمان ، چوب : خاك و چوب در چرخه مخرب عناصر در كنار يكديگرند . چوب از خاك سود مي برد يعني كسي كه در آن محيط است از آن محيط استفاده بهينه مي برد . اين وضعيت بسيار مساعد و داراي بركات و نعمات فراوان است

2- عنصر محوطه ، خاك و عنصر ساختمان ، آتش : خاك و آتش در چرخه سازنده عناصر در كنار يكديگرند . خاك از آتش سود مي برد . وضعيت چندان خطرناك و مضر نيست ولي مساعد هم نيست و مكان براي تعليم و تعلم بسيار خوب و ايده آل است

3- عنصر محوطه ، خاك و عنصر ساختمان ، خاك : خاك و خاك وضعيتي باثبات ولي راكد حاكم است نه امتيازي و نه ضرر و زياني و نه داد و ستد انرژي وجود دارد . بررسي شرايط به ساختمانهاي مجاور بستگي دارد . اگر محيط مسكوني است بهتر است ساختمان نيز مسكوني باشد و همينطور در مورد محيط اداري و تجاري نيز صدق مي كند .

4- عنصر محوطه ، خاك و عنصر ساختمان ، فلز : خاك و فلز در چرخه زاينده در كنار همديگرند . خاك فلز را بوجود مي آورند و فلز نمايانگر سكه است و از نظر مادي و تجاري وضعيتي بسيار مناسب بوجود مي آورند

5- عنصر محوطه ، خاك و عنصر ساختمان ، آب : خاك و آب در چرخه نابود كننده در كنار يكديگرند . خاك به آب زيان مي رساند و بايد از ساختن چنين بنايي صرفنظر كرد . در صورت احداث آن ،عملكرد چنين ساختماني بر ساختمانهاي مجاور تاثير نامطلوب خواهد گذاشت.

نکته1:

اگرآب درتضادباآتش است چوب اضافه کنید.

اگرچوب درتضادبافلز است آب اضافه کنید.

اگرچوب درتضادباخاک است آتش اضافه کنید.

اگرآتش درتضادبافلز است خاک اضافه کنید.

اگرخاک درتضادباآب است فلز اضافه کنید.

مثلا آشپزخانه که تحت تاثیر دو عنصرآب و آتش است میتواند برای سلامتی وخوشبختی مضر باشد مگر وقتیکه این دو عنصر که بخشی از چرخه مخرب هستند با حضور عنصر چوب که چرخه سازنده بین این دو قرار دارد هماهنگ شود.دقیقا به همین دلیل قرار گرفتن حمام که تحت تاثیر نیروی آب است در وسط خانه که نحت تاثیر نیروی خاک است تضاد ایجاد میکندوحضور فلز برای برقراری تعادل لازم و ضروری است.

نکته2:

جدا از تاثیرات جهات جغرافیایی این پنج عنصر دارای رنگ و تصاویر و شکلهای نمادینی نیز هستند

مثلااگر شما در بخش فلز خانه تان مشکلی دارید احتمالا بعلت این استکه یک شومینه یا یک بخاری دیواری یا اجاق که تحت تاثیر عنصر آتش هستند در آن منطقه قرار داده اید. بنابراین با اضافه کردن یک قالی مربع زرد که نشانه عنصر خاک است میتوانید منطقه مورد نظر را هماهنگ کنید.

يکی از مهمترين توصيه های قانون قطبیت بيرون کردن انباشتگی ها از محل کار و زندگی مان است. به اطراف خود دقت کنيد و ببينيد چقدر چيزهای غير ضروری داريد. ممکن است در ظاهر چيزی نشان داده نشود و محل کار و زندگی شما مرتب به نظر برسد ولی من چند جا را به شما می گويم تا دوری در آنها بزنيد و قدری بيشتر دقت کنيد:

به داخل کشوها و کمدهای لباس خود نظری بيندازيد. ببينيد چقدر آشفتگی مشاهده می شود. اگر قرار بوده که فلان کشو برای يک تيپ لباس باشد، چقدر آن را رعايت کرديد؟ چقدر لباسهای خود را قاطی و درهم و بی نظم قرار داديد؟

داشبورد ماشين خود را باز کنيد. چقدر کاست های غير ضروری داريد که مدتها است آنها را گوش نکرديد؟ چقدر قاب و قوطی اضافه، رسيد برگهای جريمه و اشياء بدردنخور در آن داريد؟

به درون انباری منزل نگاهی بيندازيد. آنجا چه خبر است؟ اين يکی احتمالاً تعريف کردن ندارد!

اگر در خانه ميز تلويزيون داريد به آن دقت کنيد. ممکن است روی آن دستگاه پخش ويدئو، dvd، يا امثال آن باشد. چقدر در اطراف آن چيزهای بدرد نخور و گرد و خاک مشاهده می کنيد؟ پشت و زير آن را چند وقت است پاک نکرديد؟

زير تختخوابتان چه خبر است؟ شما شبها روی چقدر آشغال و خرت و پرت می خوابيد؟

اگر خانم هستيد، کيف دستی خود را پشت و رو کنيد و تمام محتويات آن را بيرون بريزيد. اينجا چه خبر است؟

کشوی ميز کارتان را باز کنيد. مخصوصاً کشوهای پايينی. به درون آنها نگاهی بيندازيد.

اگر کامپيوتر داريد به درون دايرکتوری های مختلف سری بزنيد. بهتر است اين کار را از روی قسمت درايوها انجام دهيد. چقدر فايل های بدرد نخور، عکسهای بی مصرف، اسناد غير ضروری داريد که می شود آنها را پاک کرد يا درون يک سی-دی يا فلاپی جا داد و گذاشت که دستگاه بيچاره نفس بکشد؟

در يخچال خانه چقدر چيزهای بدردنخور داريد؟ مواد غذايی يا داروهايی که فکر کرديد اگر در يخچال بمانند روزی بدرد می خورند ولی شايد در حال حاضر مصرف آنها باعث شود به دکتر و بيمارستان نياز پيدا کنيد!

اگر در دستشويی منزل آينه هايی دارید که در درون کشوها و پشت آنها جايی برای قرار دادن وسايل اصلاح، شانه و امثال آنها وجود دارد، بد نيست آن را هم بررسی کنيد. اشياء غير ضروری می تواند همه جا باشد.

قانون قطبیت به ما ياد می دهد تا ارزش هرچيزی که داريم را درک کنيم. جمع کردن چيزهای بدرد نخور در اطراف ما باعث می شود تا عادت کنيم کم کم افراد بدرنخور، روابط آزاردهنده، دوستان مزاحم و شرکای ناسازگار را در زندگی بدور خودماتن جمع کنيم. سنت پسنديده خانه تکانی برای ما ايرانی ها ياد آور همين است که ياد بگيريم آشغال جمع نکنيم. يادتان باشد هرسال برای همين خانه تکانی چقدر به دردسر و کمر درد و خستگی مبتلا می شويد و شايد همان موقع با خود عهد می کنيد تا ديگر آنقدر زباله دورتان جمع نکنيد ولی بازهم شدنی نيست و سال بعد همان سناريو دوباره تکرار می شود. اما بدتر از آن، جمع شدن افکار، احساسات و روابط مزاحم است که با همين عادت در مورد خانه و محل کار به ما سرايت می کند و روح و چسم ما را می آزارد.

بنابراين همين امروز شروع کنيد و قدری اطراف خود را سبک کنيد خواهيد ديد که کم کم زندگی در اطرافتان عوض می شود. می توانيد از کيف دستی خود شروع کنيد. بعد از بيرون کردن اشياء غير ضروری در فضای اتاق مقداری عود يا اسپند دود کنيد و روی وسايل را با مقداری آب نمک رقيق پاک کنيد.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

×