ثبت نام کنید. احضار روح با هیپنوتیزم به طور كامل تفاوت دارد. در هیپنوتیزم، نوعى اخراج روح انجام مى شود نه احضار روح. بدین معنا كه هیپنوتیست ها، قادراند خود یا افرادى دیگر را از ناحیه یك یا تمام اعضاى بدن، با تمركز بى حس كنند. هیپنوتیزم با تمرین ..."> ثبت نام کنید. احضار روح با هیپنوتیزم به طور كامل تفاوت دارد. در هیپنوتیزم، نوعى اخراج روح انجام مى شود نه احضار روح. بدین معنا كه هیپنوتیست ها، قادراند خود یا افرادى دیگر را از ناحیه یك یا تمام اعضاى بدن، با تمركز بى حس كنند. هیپنوتیزم با تمرین ..."> رفتن به مطلب

پست های پیشنهاد شده

محتوای مخفی

    برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

L137071152596.jpg

 

احضار روح با هیپنوتیزم به طور كامل تفاوت دارد. در هیپنوتیزم، نوعى اخراج روح انجام مى شود نه احضار روح. بدین معنا كه هیپنوتیست ها، قادراند خود یا افرادى دیگر را از ناحیه یك یا تمام اعضاى بدن، با تمركز بى حس كنند.

 

هیپنوتیزم با تمرین و تلقین ارتباط مستقیم دارد; البته وجه اشتراك هیپنوتیزم و احضار روح، همان سر و كار داشتن با روح و یا حواس است. اما در احضار روح، روان انسان ها بویژه اموات را، در مجلسى حاضر كرده و از آنان پرسش هایى مى پرسند; البته این ادعاى احضارگران روح است . از نظر علمى دو نظریه در این زمینه وجود دارد:

 

1 ـ گروهى معتقداند، احضار روح و ارتباط با آن را، به عنوان یك واقعیت مى توان پذیرفت . این گروه به طور اجمال ارتباط با ارواح را مى پذیرند; البته در مدعاى مدعیان و كیفیت این ارتباط، اشكال وارد مى كنند.

 

2 ـ گروهى هم این مسأله را كاملاً منتفى مى دانند. براى نمونه، گزارش زیر حاصل تلاش یك انجمن علمى در روسیه است. در سال 1875 انجمن فیزیك وابسته به دانشگاه سن پترزبورگ بنا به پیشنهاد مندلیف هیأتى را مأمور مى كند تا درباره احضار ارواح به مطالعه بپردازد و نتایج تحقیقات خود را اعلام كند . یازده دانشمند در این كمیسیون شركت نموده و سرانجام پس از پژوهش هاى فراوان نتایج كار هیأت را به این شرح اعلام مى نمایند: «پس از تحقیقات فراوان و مطالعات و مشاهدات بسیار، به این نتیجه رسیدیم كه پدیده هاى مربوط به ارواح، به علت حركات ناخودآگاه یا اشتباهى ضمیرى مى باشد و احضار ارواح، جز موهومات چیز دیگرى نیست. به این ترتیب ساز و كار اعمال محرك فكر نه تنها موجب انتقال اندیشه مى شود، بلكه بعضى از پدیده هاى روحى را نیز ایجاد مى كند».

 

در آغاز قرن ما نیز یك فیزیكدان آمریكایى به نام روبرت وود (ROBERT VOOD)به كمك اشعه فرابنفش ترفندهاى جلسات احضار ارواح را برملا مى كند.

 

با توجه به نظریه هاى مثبت و منفى درباره صحت و یا عدم صحت احضار ارواح، كه نمونه هایى از آن بیان شد، یك نكته نباید نادیده گرفته شود و آن این كه بنا به گفته برخى از علماى معاصر مسلمان، مسأله احضار روح از نظر امكان وقوعى، منافاتى با علم ندارد و از نظر علمى و فلسفى نیز قابل قبول است ولى متأسفانه اكنون این امر نه تنها به صورت علمى مطرح نمى شود بلكه به صورت شیوه اى براى سوء استفاده هاى مالى افرادى همچون رمال ها و جن گیرها به كار مى رود.

اما با اثبات احضار ارواح، چه چیز را مى توان به اثبات رساند؟

برخى از طرفداران احضار روح مى گویند: روح به زندگى جدید برمى گردد; البته این مسأله از نظر اسلام به طور كامل مردود است.

 

بعضى دیگر مى گویند: با احضار ارواح و پرسش از آنها، مجهولاتمان را پاسخ مى گوییم. كه در این مورد طرفداران احضار روح هیچ گاه ادعایشان به اثبات نرسیده است و با این كه بارها از طرف علماى اسلامى به مناظره دعوت شده اند، اما براى مناظره و رفع شبهه حاضر نگشته اند. از طرفى احضار روح، مسأله اى است كه در غرب شیوع پیدا كرده است و غرب متمدن را دستخوش خرافات ساخته است.

 

از سوى دیگر احضار روح، خود وسیله استعمار مردم توسط غربى ها شده است، یعنى غربى ها از خلال مسایلى اینچنینى، سیاست هاى خود را تعقیب مى كنند. گاهى نیز در برخى محافل افراد را با شیوه هاى فوق به مسایل شهوانى و... مى كشانند.

 

بنابراین مسأله احضار روح امكان وقوعى دارد ولى اكنون به یك دكان براى به دام انداختن مردم بینوا و ساده لوح تبدیل شده است.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

محتوای مخفی

    برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

احضار روح با هیپنوتیزم به طور كامل تفاوت دارد. در هیپنوتیزم، نوعى اخراج روح انجام مى شود نه احضار روح. بدین معنا كه هیپنوتیست ها، قادراند خود یا افرادى دیگر را از ناحیه یك یا تمام اعضاى بدن، با تمركز بى حس كنند.

 

هیپنوتیزم با تمرین و تلقین ارتباط مستقیم دارد; البته وجه اشتراك هیپنوتیزم و احضار روح، همان سر و كار داشتن با روح و یا حواس است. اما در احضار روح، روان انسان ها بویژه اموات را، در مجلسى حاضر كرده و از آنان پرسش هایى مى پرسند; البته این ادعاى احضارگران روح است . از نظر علمى دو نظریه در این زمینه وجود دارد:

 

1 ـ گروهى معتقداند، احضار روح و ارتباط با آن را، به عنوان یك واقعیت مى توان پذیرفت . این گروه به طور اجمال ارتباط با ارواح را مى پذیرند; البته در مدعاى مدعیان و كیفیت این ارتباط، اشكال وارد مى كنند.

 

2 ـ گروهى هم این مسأله را كاملاً منتفى مى دانند. براى نمونه، گزارش زیر حاصل تلاش یك انجمن علمى در روسیه است. در سال 1875 انجمن فیزیك وابسته به دانشگاه سن پترزبورگ بنا به پیشنهاد مندلیف هیأتى را مأمور مى كند تا درباره احضار ارواح به مطالعه بپردازد و نتایج تحقیقات خود را اعلام كند . یازده دانشمند در این كمیسیون شركت نموده و سرانجام پس از پژوهش هاى فراوان نتایج كار هیأت را به این شرح اعلام مى نمایند: «پس از تحقیقات فراوان و مطالعات و مشاهدات بسیار، به این نتیجه رسیدیم كه پدیده هاى مربوط به ارواح، به علت حركات ناخودآگاه یا اشتباهى ضمیرى مى باشد و احضار ارواح، جز موهومات چیز دیگرى نیست. به این ترتیب ساز و كار اعمال محرك فكر نه تنها موجب انتقال اندیشه مى شود، بلكه بعضى از پدیده هاى روحى را نیز ایجاد مى كند».

 

در آغاز قرن ما نیز یك فیزیكدان آمریكایى به نام روبرت وود (ROBERT VOOD)به كمك اشعه فرابنفش ترفندهاى جلسات احضار ارواح را برملا مى كند.

 

با توجه به نظریه هاى مثبت و منفى درباره صحت و یا عدم صحت احضار ارواح، كه نمونه هایى از آن بیان شد، یك نكته نباید نادیده گرفته شود و آن این كه بنا به گفته برخى از علماى معاصر مسلمان، مسأله احضار روح از نظر امكان وقوعى، منافاتى با علم ندارد و از نظر علمى و فلسفى نیز قابل قبول است ولى متأسفانه اكنون این امر نه تنها به صورت علمى مطرح نمى شود بلكه به صورت شیوه اى براى سوء استفاده هاى مالى افرادى همچون رمال ها و جن گیرها به كار مى رود.

اما با اثبات احضار ارواح، چه چیز را مى توان به اثبات رساند؟

برخى از طرفداران احضار روح مى گویند: روح به زندگى جدید برمى گردد; البته این مسأله از نظر اسلام به طور كامل مردود است.

 

بعضى دیگر مى گویند: با احضار ارواح و پرسش از آنها، مجهولاتمان را پاسخ مى گوییم. كه در این مورد طرفداران احضار روح هیچ گاه ادعایشان به اثبات نرسیده است و با این كه بارها از طرف علماى اسلامى به مناظره دعوت شده اند، اما براى مناظره و رفع شبهه حاضر نگشته اند. از طرفى احضار روح، مسأله اى است كه در غرب شیوع پیدا كرده است و غرب متمدن را دستخوش خرافات ساخته است.

 

از سوى دیگر احضار روح، خود وسیله استعمار مردم توسط غربى ها شده است، یعنى غربى ها از خلال مسایلى اینچنینى، سیاست هاى خود را تعقیب مى كنند. گاهى نیز در برخى محافل افراد را با شیوه هاى فوق به مسایل شهوانى و... مى كشانند.

 

بنابراین مسأله احضار روح امكان وقوعى دارد ولى اكنون به یك دكان براى به دام انداختن مردم بینوا و ساده لوح تبدیل شده است.

 

درود

الان یعنی از لحاظ علمی، روح اثبات شده؟ :ws52:

بعد باید درباره احضار روح صحبت کرد :ws3:

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
درود

الان یعنی از لحاظ علمی، روح اثبات شده؟ :ws52:

بعد باید درباره احضار روح صحبت کرد :ws3:

 

:ws3:بله بله اثبات شده.....

ولي اگه ميشه نقل قول نگيريد.. بحث خودتونو ادامه بديد متوجه ميشم كه سوالتون بامنه:a030:

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

میشه روح رو به صورت علمی اثبات کنی؟:w58:

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
میشه روح رو به صورت علمی اثبات کنی؟:w58:

 

بيكار نيستم. برو خودت اثباتش كن براي من مهم نيست....

ولي ميتونيد بريد تحقيق كنيد به اثباتش برسيد منم تو شبكه چهار ديدم .. شرمنده قوتشو ندارم.. چون نقل قول گرفته بودن جواب دادم..:ws3:

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
بيكار نيستم. برو خودت اثباتش كن براي من مهم نيست....

ولي ميتونيد بريد تحقيق كنيد به اثباتش برسيد منم تو شبكه چهار ديدم .. شرمنده قوتشو ندارم.. چون نقل قول گرفته بودن جواب دادم..:ws3:

آخه گفتی بله بله اثبات شده:whistle:

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
آخه گفتی بله بله اثبات شده:whistle:

بازم بگم.. اثباتشو در يكي از برنامه هاي دريچه شبكه چهار گفت. الان حضور ذهن ندارم.. و چون يه مبحث فوق العاده پيچيده و بحث برانگيزيه الان وقتشو ندارم.. چشم.. اگه وقت شد براتون ميام ميگم...

معلومه احضار روح طرفدارش زياده:ws3:

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
بازم بگم.. اثباتشو در يكي از برنامه هاي دريچه شبكه چهار گفت. الان حضور ذهن ندارم.. و چون يه مبحث فوق العاده پيچيده و بحث برانگيزيه الان وقتشو ندارم.. چشم.. اگه وقت شد براتون ميام ميگم...

معلومه احضار روح طرفدارش زياده:ws3:

جالبه شبکه چهار سیما خیلی چیزا رو تحلیل میکنه

یه مستند زده بود در مورد کلاه برداری بزرگ تاریخ (که منظورش آمریکا بود)

 

بحث روح یه موضوع ناشناخته ست که همه مواردی که تا الان در موردش بحث شده یه سری ذهنیات دینداران هستش که برای جوابگویی به بعضی از مسائل اساسی بوجود اومده

ولی خب من منتظر میمونم تا اثباتش رو برامون بذاری و فیض ببریم:a030::icon_gol:

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
جالبه شبکه چهار سیما خیلی چیزا رو تحلیل میکنه

یه مستند زده بود در مورد کلاه برداری بزرگ تاریخ (که منظورش آمریکا بود)

 

بحث روح یه موضوع ناشناخته ست که همه مواردی که تا الان در موردش بحث شده یه سری ذهنیات دینداران هستش که برای جوابگویی به بعضی از مسائل اساسی بوجود اومده

ولی خب من منتظر میمونم تا اثباتش رو برامون بذاری و فیض ببریم:a030::icon_gol:

 

:ws3:تازه كارگردان برنامشونم زن داييمه.. چشم حتما///

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نخیر به هیچ وجه علاقمند نیستم :ws3: مگه سادیسم دارم روحا رو اذیت کنم بالاخره هممون یه روز می میریم و روح میشیم. خودتون خوشتون میاد یکی وقت و بی وقت احضارتون کنه؟ :w000:

در ضمن من باور نمی کنم در صورت وجود روح بی بشر دوپا بتونه احضارش کنه :ws38:

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
نخیر به هیچ وجه علاقمند نیستم :ws3: مگه سادیسم دارم روحا رو اذیت کنم بالاخره هممون یه روز می میریم و روح میشیم. خودتون خوشتون میاد یکی وقت و بی وقت احضارتون کنه؟ :w000:

در ضمن من باور نمی کنم در صورت وجود روح بی بشر دوپا بتونه احضارش کنه :ws38:

كلمه ساديسمتون قشنگ نبود:w58:

چقدر خشن:ws3:والا راس ميگه ديگه بزار ببينم اسمتون چي بود:ws52:ساراجان.. شماخودتو ناراحت نكن باوشششهههه:ws3:

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
:ws3:بله بله اثبات شده.....

ولي اگه ميشه نقل قول نگيريد.. بحث خودتونو ادامه بديد متوجه ميشم كه سوالتون بامنه:a030:

 

هههه. نمیشه :ws3: اخه بحث دیالیکتیکی مخام بکنم نمیشه بیس رو نادیده بگیرم :ws3:

 

میشه روح رو به صورت علمی اثبات کنی؟:w58:
منم همین طوری شدم وقتی خوندم شده :ws3:

 

:ws3:تازه كارگردان برنامشونم زن داييمه.. چشم حتما///

 

اسم برنامه رو بگین برم بگردم شاید بود برادانلود :hanghead:

 

 

 

كلمه ساديسمتون قشنگ نبود:w58:

چقدر خشن:ws3:والا راس ميگه ديگه بزار ببينم اسمتون چي بود:ws52:ساراجان.. شماخودتو ناراحت نكن باوشششهههه:ws3:

 

آآآآآییییی. اره راست میگی.

بشر دوپا خیلی کارها می تونه انجام بده. اگر قران رو قبول دارید از این کتاب مثال بزنم براتون یا هر کتابی :ws3:

اما چیزی ک مشخصه اینکه این موجود هیولایی است ک معنای اون بیسار فراتر از هر موجودی دیگر است :ws3: اما بین معنا و صورت ان گسست افتاده :sigh:

از نیستان تا مرا ببریده اند

از نفیرم مرد و زن نالیده ان..

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
كلمه ساديسمتون قشنگ نبود:w58:

چقدر خشن:ws3:والا راس ميگه ديگه بزار ببينم اسمتون چي بود:ws52:ساراجان.. شماخودتو ناراحت نكن باوشششهههه:ws3:

 

واااااااااا قشنگ نبود؟؟؟؟ ببخشید دیگه منم قصدم قشنگی واژه نبود نظرم رو راجع به کسایی که احضار روح میکنن گفتم چون یه جایی خوندم که این باعث آزار اونا میشه :w16: (البته اگه احضار واقعیت داشته باشه)

همچینم تازه وارد نیستم ها برا پیدا کردن اسمم از دیکشینری هم کمک گرفتی فکر کنم :ws28:

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از ۷۵ اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • جدید...