رفتن به مطلب
spow

مهندسی ومدیریت....

پست های پیشنهاد شده

مردی که سوار بر بالن در حال حرکت بود ناگهان به یاد آورد قرار مهمّی دارد؛ ارتفاعش را کم کرد و از مردی که روی زمین بود پرسید:

"ببخشید آقا ؛ من قرار مهمّی دارم ، ممکنه به من بگویید کجا هستم تا ببینم به موقع به قرارم می رسم یا نه؟"

مرد روی زمین : بله، شما در ارتفاع حدودا ً ۶ متری در طول جغرافیایی "۱٨'۲۴' ۸۷ و عرض جغرافیایی "۴۱'۲۱' ۳۷ هستید.

 

مرد بالن سوار : شما باید مهندس باشید.

مرد روی زمین :بله، از کجا فهمیدید؟؟

مرد بالن سوار : چون اطلاعاتی که شما به من دادید اگر چه کاملا ً دقیق بود به درد من نمی خورد و من هنوز نمی دانم کجا هستم و به موقع به قرارم می رسم یا نه؟

 

مرد روی زمین : شما باید مدیر باشید.

مرد بالن سوار : بله، از کجا فهمیدید؟؟؟

مرد روی زمین : چون شما نمی دانید کجا هستید و به کجا می خواهید بروید.

قولی داده اید و نمی دانید چگونه به آن عمل کنید و انتظار دارید مسئولیت آن را دیگران بپذیرند.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
Doctor_Shovan مهمان

اگه من بودم اسم تاپیک رو اینگونه مینوشتم مهندسی مدیریت . چرا که اگر یک مهندس ( حالا در هر شته ای ) با توجه به عنوانش هندسه ی طرحی را طراحی میکند مدیریت هم هندسه وطراحی قبلی را میطلبد . مدیریت چه در حالت عادی و چه مدیریت بحران محتاج برنامه ریزی صحیح است اگر غیر از این باشد سازمان های وابسته به ان مدیریت دچار اسیب های جدی میشوند . نیمه تمام ماندن طرح ها و تلف شدن هزینه ها ونیز اتلاف نیروی کاری که هر گز به نتیجه ای درخور توجه نرسیده است حد اقل زیان هاست .. در بعد کلان سرمایه های ملی تلف میشود در هرم های سازمان ها و دستگاه های بزرگ هر چه از سطوح قاعده ای به سمت بالاتررویم این مسئولیت ها و برنامه ریزی ها سنگین تر و به مدیرانی بس کار کشته تر نیاز داریم مدیرانی که نه یک شبه بلکه در فر ایند کار های فشرده لیاقت مدیریت را یافته اند . ن . :icon_gol:

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
اگه من بودم اسم تاپیک رو اینگونه مینوشتم مهندسی مدیریت . چرا که اگر یک مهندس ( حالا در هر شته ای ) با توجه به عنوانش هندسه ی طرحی را طراحی میکند مدیریت هم هندسه وطراحی قبلی را میطلبد . مدیریت چه در حالت عادی و چه مدیریت بحران محتاج برنامه ریزی صحیح است اگر غیر از این باشد سازمان های وابسته به ان مدیریت دچار اسیب های جدی میشوند . نیمه تمام ماندن طرح ها و تلف شدن هزینه ها ونیز اتلاف نیروی کاری که هر گز به نتیجه ای درخور توجه نرسیده است حد اقل زیان هاست .. در بعد کلان سرمایه های ملی تلف میشود در هرم های سازمان ها و دستگاه های بزرگ هر چه از سطوح قاعده ای به سمت بالاتررویم این مسئولیت ها و برنامه ریزی ها سنگین تر و به مدیرانی بس کار کشته تر نیاز داریم مدیرانی که نه یک شبه بلکه در فر ایند کار های فشرده لیاقت مدیریت را یافته اند . ن . :icon_gol:

 

سپاس فراوان بابت نظرکاملتون دوست گرامی

خب بیشتر شبیه طنز تلخ وگزنده ای بود که زود اون شیرینی لبخندش تو زهرالود بودن واقعیتهاش گم میشه

اینکه مهندسیمون شبیه مدیریتمون ومدیریتمون شبیه هرچیزی جز مدیریت است واقعا درداور واسفناکه

تغییرات بنیادینی در افکار وباورهامون نیاز داریم تا به سطح قابل قبولی درهردو زمینه برسیم

امید که نسل نوی ما نسلی فارغ از منیت ها وخرافات باشه:icon_gol:

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
اگه من بودم اسم تاپیک رو اینگونه مینوشتم مهندسی مدیریت . چرا که اگر یک مهندس ( حالا در هر شته ای ) با توجه به عنوانش هندسه ی طرحی را طراحی میکند مدیریت هم هندسه وطراحی قبلی را میطلبد . مدیریت چه در حالت عادی و چه مدیریت بحران محتاج برنامه ریزی صحیح است اگر غیر از این باشد سازمان های وابسته به ان مدیریت دچار اسیب های جدی میشوند . نیمه تمام ماندن طرح ها و تلف شدن هزینه ها ونیز اتلاف نیروی کاری که هر گز به نتیجه ای درخور توجه نرسیده است حد اقل زیان هاست .. در بعد کلان سرمایه های ملی تلف میشود در هرم های سازمان ها و دستگاه های بزرگ هر چه از سطوح قاعده ای به سمت بالاتررویم این مسئولیت ها و برنامه ریزی ها سنگین تر و به مدیرانی بس کار کشته تر نیاز داریم مدیرانی که نه یک شبه بلکه در فر ایند کار های فشرده لیاقت مدیریت را یافته اند . ن . :icon_gol:

همه چیز را میخواهیم با سلام و صلوات درستش کنیم . نتیجش هم همین میشه. مدیریت یک کشور در ابعاد ملی و فرا ملی نیازمند مهارت هایی است که هیچیک از مدیران ما اون مهارت ها رو ندارند. هیچکس سر جای خودش نیست.

سقوط ارزش های اخلاقی

نبودن قانون و برنامه کار موثر

تضاد بین حقیقت و واقعیت

همه و همه باعث میشوند که ما پیشرفت نکنیم. :ws46:

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
همه چیز را میخواهیم با سلام و صلوات درستش کنیم . نتیجش هم همین میشه. مدیریت یک کشور در ابعاد ملی و فرا ملی نیازمند مهارت هایی است که هیچیک از مدیران ما اون مهارت ها رو ندارند. هیچکس سر جای خودش نیست.

سقوط ارزش های اخلاقی

نبودن قانون و برنامه کار موثر

تضاد بین حقیقت و واقعیت

همه و همه باعث میشوند که ما پیشرفت نکنیم. :ws46:

 

آره مثل :ws3:spow

:ws28:

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

من نفهمیدم چی شد کی مدیر بود کی مهندس:ws52:

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
اگه من بودم اسم تاپیک رو اینگونه مینوشتم مهندسی مدیریت . چرا که اگر یک مهندس ( حالا در هر شته ای ) با توجه به عنوانش هندسه ی طرحی را طراحی میکند مدیریت هم هندسه وطراحی قبلی را میطلبد . مدیریت چه در حالت عادی و چه مدیریت بحران محتاج برنامه ریزی صحیح است اگر غیر از این باشد سازمان های وابسته به ان مدیریت دچار اسیب های جدی میشوند . نیمه تمام ماندن طرح ها و تلف شدن هزینه ها ونیز اتلاف نیروی کاری که هر گز به نتیجه ای درخور توجه نرسیده است حد اقل زیان هاست .. در بعد کلان سرمایه های ملی تلف میشود در هرم های سازمان ها و دستگاه های بزرگ هر چه از سطوح قاعده ای به سمت بالاتررویم این مسئولیت ها و برنامه ریزی ها سنگین تر و به مدیرانی بس کار کشته تر نیاز داریم مدیرانی که نه یک شبه بلکه در فر ایند کار های فشرده لیاقت مدیریت را یافته اند . ن . :icon_gol:

اینایی که میگی وظیفه ی مهندسای صنایع است:icon_redface:

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
مردی که سوار بر بالن در حال حرکت بود ناگهان به یاد آورد قرار مهمّی دارد؛ ارتفاعش را کم کرد و از مردی که روی زمین بود پرسید:

"ببخشید آقا ؛ من قرار مهمّی دارم ، ممکنه به من بگویید کجا هستم تا ببینم به موقع به قرارم می رسم یا نه؟"

مرد روی زمین : بله، شما در ارتفاع حدودا ً ۶ متری در طول جغرافیایی "۱٨'۲۴' ۸۷ و عرض جغرافیایی "۴۱'۲۱' ۳۷ هستید.

 

مرد بالن سوار : شما باید مهندس باشید.

مرد روی زمین :بله، از کجا فهمیدید؟؟

مرد بالن سوار : چون اطلاعاتی که شما به من دادید اگر چه کاملا ً دقیق بود به درد من نمی خورد و من هنوز نمی دانم کجا هستم و به موقع به قرارم می رسم یا نه؟

 

مرد روی زمین : شما باید مدیر باشید.

مرد بالن سوار : بله، از کجا فهمیدید؟؟؟

مرد روی زمین : چون شما نمی دانید کجا هستید و به کجا می خواهید بروید.

قولی داده اید و نمی دانید چگونه به آن عمل کنید و انتظار دارید مسئولیت آن را دیگران بپذیرند.

 

مرسی عزیز :icon_gol:

 

آره مثل :ws3:spow

:ws28:

 

:w58:

:ws28::ws28::ws28:

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از ۷۵ اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • جدید...