رفتن به مطلب

پست های پیشنهاد شده

آيا سر کلاس مدام به ساعتتان نگاه مي کنيد يا وقتي زنگ مي خورد تعجب مي کنيد که چه زود گذشت؟ آيا به شما ايراد مي گيرند که زيادي همه چيز را تحليل مي کنيد يا مي گويند خيال باف هستيد؟ اين ويژگي هاي شخصيتي به نوع مغز بستگي دارند.

دانشمندان نظريه هايي راجع به دو نيمکره مغز دارند که نشان مي دهد عملکرد و روش فرمان دادن به بدن در هر يک متفاوت است. فکر مي کنيد شما راست مغز باشيد يا چپ مغز؟ پژوهش هاي اخير نشان مي دهد راست مغزها و چپ مغزها روش هاي متفاوتي در پردازش اطلاعات و واکنش به آنها دارند. بر همين اساس روش درس خواندن در هر يک از آنها نيز بايد متفاوت باشد.اين نظريه ها نشان مي دهد افراد راست مغز بيشتر با نيمکره هيجاني و شهودي راست هدايت مي شوند و چپ مغزها به روش منطقي و ترتيبي عکس العمل نشان مي دهند که نيمکره چپ مغز آن را هدايت مي کند. شخصيت هر فرد هم تا حد بالايي از روي نوع مغز او شکل مي گيرد و اين مساله تاثير چشمگيري روي مهارت هاي مطالعه، عادات انجام تکاليف و نمرات شخص دارد. مثلاً ممکن است بعضي دانش آموزان يا دانشجويان با يک نوع خاص از امتحان يا تکليف مشکل داشته باشند و مشکلشان هم هيچ ربطي به درس خواندن يا نخواندن نداشته باشد. بلکه موضوع فقط به نوع خاص مغز آنها برمي گردد. اگر بدانيد راست مغز هستيد يا چپ مغز مي توانيد روش هاي مطالعه مناسب خود را برگزينيد و برنامه ريزي درسي خود را براساس شخصيت و نوع مغزتان تنظيم کنيد تا نتيجه بهتري عايدتان شود.

آيا سر کلاس مدام به ساعتتان نگاه مي کنيد يا وقتي زنگ مي خورد تعجب مي کنيد که چه زود گذشت؟ آيا به شما ايراد مي گيرند که زيادي همه چيز را تحليل مي کنيد يا مي گويند خيال باف هستيد؟ اين ويژگي هاي شخصيتي به نوع مغز بستگي دارند. معمولاً رفتار چپ مغزها سازمان يافته تر است، گاهي به ساعت نگاه مي کنند، اطلاعات را پردازش مي کنند و اين کار را به ترتيب انجام مي دهند. اين دسته از افراد معمولاً هوشيارند و قوانين و برنامه ها را دنبال مي کنند. دانش آموزان چپ مغز در رياضي و علوم قوي هستند و مي توانند سريع به پرسش ها پاسخ بدهند. چپ مغزها رقيب هاي ريسک پذيري هستند. راست مغزها خيال پرداز هستند. ممکن است خيلي باهوش و متفکر باشند که البته محتمل است که در دنياي کوچک خيال خود گم بشوند. اين دسته در علوم اجتماعي و هنر خيلي خوب نتيجه مي گيرند. راست مغزها خودانگيخته تر از چپ مغزهاي هميشه هوشيارند و بيشتر دوست دارند احساس هاي ناخودآگاه خود را دنبال کنند.

راست مغزها بسيار شهودي هستند و مهارت بسياري دارند که در دام دروغ يا نيرنگ نيفتند. اينها رقيب هاي جاودان هستند.اما اگر کسي درست در ميان اين دو تيپ شخصيتي باشد چه؟ افراد با هم متفاوتند و همه ويژگي هايي از هر دو نوع مغز را در خود دارند. بعضي ها واقعاً ويژگي هاي برابر و يکساني دارند. جهت گيري مغز اين دانش آموزان و دانشجويان ميانه است و ممکن است در کارورزي عملکرد بسيار خوبي داشته باشند، چون اين افراد خصلت هاي قوي هر دو نيم کره را در خود دارند بنابراين منطق را از نيمکره چپ و شهود را از نيمکره راست در اختيار دارند که فرمول بسيار مناسبي براي موفقيت در تجارت است.

? ويژگي هاي دانش آموزان راست مغز

آيا وقتي معلم يا استاد زياد حرف مي زند خسته مي شويد؟ آيا احساس مي کنيد مي توانيد مردم را به راحتي و فقط با نگاه کردن ارزيابي کنيد. اگر اين طور باشد امکان دارد که راست مغز باشيد.

ـ جزوه برمي داريد اما آنها را گم مي کنيد. دنبال کردن تحقيق برايتان کار سختي است.

ـ سخت مي توانيد حواستان را جمع کنيد.

ـ با مردم راحت هستيد.

ـ مثل بعضي مردم راحت دستاويز مسخره بازي ديگران نمي شويد.

ـ به نظر خيالباف مي آييد اما در واقع به فکر عميق فرو مي رويد.

ـ مردم مي گويند ماورايي هستيد و علم غيب داريد.

ـ به نوشتن رمان، نقاشي يا نواختن موسيقي علاقه داريد.

ـ ممکن است ورزشکار باشيد.

ـ از داستان هاي پررمز و راز خوشتان مي آيد.

ـ زماني را به تامل و تعمق اختصاص مي دهيد و فکر مي کنيد هر اتفاقي دوجنبه دارد.

ـ ممکن است گذر زمان را فراموش کنيد.

ـ خودجوش و خودانگيخته هستيد.

ـ بذله گو و بامزه هستيد.

ـ نمي توانيد دستورالعمل ها را کلمه به کلمه دنبال کنيد.

ـ پيش بيني ناپذير هستيد.

ـ راحت گم يا سرگردان مي شويد.

ـ هيجاني هستيد.

ـ دوست نداريد دستورالعمل ها را بخوانيد.

ـ ممکن است موقع درس خواندن موسيقي هم گوش بدهيد.

ـ دراز مي کشيد و مطالعه مي کنيد.

ـ ممکن است ناشناخته ها برايتان جالب باشد.

ـ آدم معقول و وارسته اي هستيد.

? راست مغزها در کلاس

ـ در کلاس تاريخ بيشتر از جنبه هاي اجتماعي لذت مي بريد. دوست داريد اتفاقاتي را که در تاريخ افتاده کشف کنيد.

ـ اگر روش خودتان را به کار بگيريد ممکن است عملکرد رضايت بخشي در کلاس رياضي داشته باشيد اما از حل مساله هاي طولاني خسته مي شويد.

ـ علوم؟ خسته کننده است.

ـ در کلاس ادبيات موفق هستيد به خصوص هنگام روخواني و انشا.

? توصيه هايي براي راست مغزها

ـ تنهايي تحقيق بنويسيد.

ـ مراقب خيال پردازي هاي خود باشيد و آنها را مهار کنيد.

ـ بگذاريد قوه تخيلتان شما را در هنر پيش براند.

ـ بگذاريد شهودتان در موقعيت هاي اجتماعي برايتان کار کند.

ـ بگذاريد تفکر عميقتان در آزمون هاي تشريحي برايتان کار کند، اما در آن غرق نشويد.

ـ در تحقيق ها خلاق باشيد. مي توانيد از زبان شورانگيزتان خوب استفاده کنيد.

ـ هنگام درس خواندن از تصوير و نمودار کمک بگيريد.

ـ دستورالعمل ها را بنويسيد.

ـ سعي کنيد برنامه ريزي شده تر عمل کنيد.

ـ بيش از حد به ديگران مشکوک نباشيد.

ـ براي سازماندهي افکارتان نکات عمده را مشخص کنيد.

ـ در تکاليف ادبيات، ادبيات داستاني را انتخاب کنيد.

ـ استاداني را که زياد حرف مي زنند انتخاب نکنيد، به سراغ آنهايي برويد که در کلاسشان فعاليتي انجام مي گيرد.

ـ شما خوب داستان مي گوييد؛ بعضي از آنها را بنويسيد.

ـ اطلاعات را دسته بندي کنيد تا آنها را بهتر بفهميد.

ـ در پاسخ به سوالات با فکر کردن به تمامي احتمالات درنمانيد.

ـ کارها را تمام کنيد. شما خيلي باهوش هستيد اما هميشه کارها را نيمه تمام رها مي کنيد.

شم و غريزه و مهارت هاي کلامي شما بي نظير است. اگر خوب درس بخوانيد ممکن است روزي شاگرد اول شويد.

 

? ويژگي هاي دانش آموزان چپ مغز

 

آيا خيلي سازمان يافته عمل مي کنيد؟ آيا عقيده داريد براي انجام هر کاري يک راه درست و يک راه غلط وجود دارد. اگر اين طور است احتمالاًî چپ مغز هستيد.

ـ احتمالاً از روي فهرست کارهايتان را انجام مي دهيد.

ـ دوست داريد سر کلاس انتقاد کنيد.

ـ در رياضيات و علوم قوي هستيد.

ـ منطقي و اهل استدلال هستيد.

ـ تحقيق شما دقيق و کاملاً مستند است.

ـ براي خود هدف معين مي کنيد.

ـ مي توانيد اطلاعات را خوب تعبير و تفسير کنيد.

ـ اتاقتان منظم است.

ـ مي توانيد به سوالات بدون فکر جواب دهيد.

ـ دستورالعمل ها را اجرا مي کنيد و کلاً دستورالعمل ها را مي خوانيد.

ـ احساساتي نيستيد.

ـ بدون اينکه کاسه صبرتان لبريز شود مي توانيد به سخنراني هاي طولاني گوش بدهيد.

ـ اجازه نمي دهيد احساسات به درونتان رخنه کنند.

ـ از فيلم هاي اکشن خوشتان مي آيد.

ـ نشسته مطالعه مي کنيد.

ـ کلماتتان دقيق هستند.

? چپ مغزها در کلاس

ـ در کلاس تاريخ مي توانيد تاريخ ها و روند امور را به ياد بياوريد.

ـ در کلاس رياضي از حل کردن مساله هاي طولاني لذت مي بريد.

ـ از نظم علوم خوشتان مي آيد.

ـ در ادبيات درک مناسبي از دستورزبان و ساختار جمله داريد.

? توصيه هايي به دانش آموزان چپ مغز

ـ در اتاق آرام درس بخوانيد.

ـ مي توانيد مساله هاي رياضي را حل کنيد اما اگر بخواهيد آن را براي کسي که نمي فهمد توضيح بدهيد از کوره درمي رويد بنابراين براي درس دادن به ديگران پيشقدم نشويد مگر اين که از خودتان مطمئن باشيد.

ـ دوست داريد رهبر گروهي براي درس خواندن باشيد؛ براي اين کار داوطلب شويد.

ـ عضو يک گروه مباحثه يا رقابت درسي شويد.

ـ در نمايشگاه هاي علمي شرکت کنيد. شما مي توانيد برنده مسابقه باشيد.

ـ از مهارت خود در رياضي و علوم بهره بگيريد.

ـ ادبيات غيرداستاني را انتخاب کنيد.

ـ شما سوالات و تکاليف مبتني بر واقعيت را ترجيح مي دهيد؛ سراغ سوال هاي نامحدود نرويد.

ـ مي توانيد جزوه هايتان را خوب سروسامان بدهيد؛ اين کار را بکنيد.

ـ اتاقتان را منظم نگه داريد.

ـ زياد با معلم يا استاد بحث نکنيد.

ـ تحقيق هاي تحليلي را انتخاب کنيد.

ـ هر وقت امکان دارد تنهايي کار کنيد چون کساني که مسخره بازي درمي آورند شما را خيلي خسته مي کنند.

ـ اگر استاداني که موضوع بحث يا درس را آزاد مي گذارند شما را سردرگم مي کنند با آنها کلاس نگيريد.

ـ بيشتر خطر کنيد. از خلاق بودن نترسيد.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
من کلا خيالبافي زياد ميکنم :ws52:
سلام داداش . شما هر طوری که باشی ما قبولت داریم. :icon_gol:

در ضمن علم پیشرفت خودش را مدیون قطعی افرادی است که بقول شما خیال باف هستند و رویا هایی زیاد دارند.:icon_gol:

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
سلام داداش . شما هر طوری که باشی ما قبولت داریم. :icon_gol:

در ضمن علم پیشرفت خودش را مدیون قطعی افرادی است که بقول شما خیال باف هستند و رویا هایی زیاد دارند.:icon_gol:

 

 

مرسي :wubpink:

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

با این توصیفات من راست مغز هستم. :hanghead:

جالب بود

سپاس :icon_gol:

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

با توضیحات شما منم راست مغزم!

خیلی خوب بود

مرسی:icon_gol:

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از ۷۵ اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • جدید...