آموزش نرم افزار Eplan P8

  • آموزش نرم افزار Eplan Electric P8

    ۲۵۰۰۰تومان

    آموزش نرم افزار Eplan Electric P8 ویژه مهندسین برق می باشد. نرم افزار Eplan P8 برنامه ای جامع و حرفه ای جهت طراحی و ایجاد نقشه های برقی است. نرم افزار Eplan Electric P8 یک نرم افزار قدرتمند و باهوش برای طراحی نقشه های شماتیک برقی و تهیه دیگر مستندات لازم جهت اجرای یک پروژه می باشد.

    اگر شما طراح و راه انداز کارخانه ها و تأسیسات برقی هستید کافی است توسط این نرم افزار و با استفاده از امکانات آن نقشه شماتیک را طراحی نموده و بقیه کارها را به ePLAN P8 بسپارید تا لیست قطعات ،‌ نقشه کلیات ، لیست ارتباطات و …. را استخراج نماید و همچنین امکان اعمال تغییرات در طرح های خود را داشته باشد.