MS Project

  • آموزش کامل MS Project 2016 برای کنترل پروژه

    ۲۵۰۰۰تومان

    آموزش کامل MS Project 2016 می توانید مدیریت و کنترل پروژه ها را به صورت نرم افزاری یاد بگیرید که از قوی ترین نرم افزارهای موجود در این زمینه می باشد. وظایفی مانند دسترسی سریع به اطلاعات پروژه، پیش بینی و برآورد هزینه‌ها، انتخاب ترکیبی درست ازمنابع به صورت مجازی، تخمین زمان، منابع و فعالیت‌ها و پیگیری پیشرفت پروژه رابه عهده دارد. مدیریت و کنترل پروژه از اصلی‌ترین و پرکاربردترین و مهم ترین درسهای مهندسی صنایع است که در حال حاضر می‌توان گفت تمامی موسسات و شرکت‌ها برای پیش بینی و کنترل پروژه های خود از مبحث کنترل پروژه استفاده می‌کنند.