30,000تومان

موجود در انبار

این مجموعه شامل بیش از ۱۰۰۰ دقیقه آموزش تصویری متلب به زبان فارسی توسط  برجسته ترین اساتید و ساعت ها آموزش به زبان اصلی از معتبرترین کمپانی های جهان می باشد.

توضیحات

این مجموعه شامل بیش از ۱۰۰۰ دقیقه آموزش تصویری متلب به زبان فارسی توسط  برجسته ترین اساتید و ساعت ها آموزش به زبان اصلی از معتبرترین کمپانی های جهان می باشد.

– آموزش متلب ۲۰۰۸ به همراه نرم افزار بیش از ۴ ساعت

– آموزش متلب ۲۰۰۹ به همراه نرم افزار بیش از ۴ ساعت

– آموزش متلب ۲۰۱۲ به همراه نرم افزار بیش از ۵ ساعت

– آموزش متلب ۲۰۱۳ به همراه نرم افزار بیش از ۹۰ دقیقه

و ساعتها آموزش به زبان اصلی از معتبرترین کمپانی های:

Interactive MATLAB Technical Kit

Learning Matlab Essential Skills PLATO

MATLAB Ebooks Collection

Matlab Recorded Webinars

Pluralsight MATLAB Fundamentals Full

Udemy Learn Neural Networks Using Matlab

به همراه نرم افزارهای :

– MathWorks MATLAB 2008a 32&64 Bit

– MathWorks MATLAB 2009a  ۳۲&64 Bit

– MathWorks MATLAB R2012a  ۳۲&64 Bit

– MathWorks MATLAB R2013a  ۳۲&64 Bit

سرفصل های آموزش تصویری متلب ۲۰۱۳:

۱- مقدمه ای بر آموزش متلب
۲- بررسی دوره آموزشی
۳- ذخیره و استفاده از فایل های مورد نیاز
۴- نصب برنامه متلب
۵- بررسی محیط نرم افزاری
۶- ساخت یک Variable ساده در متلب
۷- بررسی Matrix در متلب
۸- روش های گوناگون ارئه اطلاعات در متلب
۹- بررسی Command هایی که برای نوشتن Script مورد نیاز هستند
۱۰- بررسی عملکرد Function ها در متلب
۱۱- کار با matrix در متلب
۱۲- ساخت Commnat های ساخت Look و عبارات شرطی
۱۳- شناسایی و باز تعریف دیتا های مختلف
۱۴- رفت و آمد بین فولدرهای مختلف
۱۵- Edit و Run در برنامه متلب
۱۶- ساخت چند نمونه Script ساده
۱۷- ساخت یک Function در متلب
۱۸- روش ها ی مختلف برای رفع اشکال در متلب
۱۹- استفاده از Functionهای Tik وTak  برای کنترل و محاسبه زمان
۲۰-Ducument نمودن کد نویسی به نحوی که قـابل خواندن در متلب باشد
۲۱- دیتا ها در متلب چگونه نمایش داده می شوند
۲۲- بررسی دستور کاربردی Plot
۲۳- ویرایش تصاویر توسط متلب
۲۴- بررسی چند Commandمهم برای ایجاد تغییرات در داده های ورودی
۲۵- حل کردن مشکلات توسط  دستور command
۲۶- استفاده از Toolbox ها در متلب
۲۷- بررسی Statisuics Toolbox در متلب
۲۸- استفاده از راه حل هلی عمومی تر توسط Symbolic Math Toolbox
۲۹- بررسی Optimization Toolbox
۳۰- مطالب پایانی

سرفصل های آموزش تصویری متلب ۲۰۱۲:

۱)درباره نرم افزار
۲)راه اندازی و اجرای نرم افزار
۳)حذف نرم افزار در ویندوز
۴)رابط کاربرنرم افزار
۵)متغیرهای وفضاهای حاففظه ای و نامگذاری فایلها
۶)متغیر های خاص
۷)آرایه ها و عملیات ریاضی قابل انجام بر روی آنها
۸)روند حل مسائل مهندسی و علمی
۹)دستورات کاربردی نرم افزار متلب ۲۰۱۲
۱۰)توابع کاربردی در ماتریسها
۱۱)توابع ساده ریاضی
۱۲)دستورات ایجاد آرایه های استاندارد
۱۳)ضرب های داخلی و خارجی بردارها
۱۴)توابع کاربردی برای ماتریس ها
۱۵)توابع مثلثاتی
۱۶)انواع داده ها در متلب
۱۷)تبدیل انواع داده های عددی
۱۸)اعداد مختلط
۱۹)دستورات مختلف ترسیم نمودارها
۲۰)دستورات  ترسیم منحنی
۲۱)روش های مختلف ترسیم چند نمودار در یک صفحه
۲۲)امکانات مختلف برای تنظیم نمودارهای ترسیم شده
۲۳)ترسیم منحنی های لگاریتمی
۲۴)رسم منحنی های سه بعدی
۲۵)دستورات ساده ترسیم توابع در متلب ۲۰۱۲
۲۶)دستور Fplot
۲۷)دستور Polar
۲۸)دستور Area
۲۹)دستور Bar
۳۰)دستور Fill
۳۱)دستور نمودارهای دایره ای
۳۲)نحوه کار با چند جمله ای ها
۳۳)عملیات محاسباتی ساده در چند جمله ای ها
۳۴)نحوه گرفتن مشتق در چند جمله ای ها
۳۵)نحوه محاسبات انتگرال در چند جمله ای ها
۳۶)بسط  چند جمله ای ها
۳۷)محاسبات نمادین در متلب ۲۰۱۲
۳۸)جمع و تفریق در معادلات نمادین
۳۹)عملیات ضرب در معادلات نمادین
۴۰)عملیات فاکتور گیری در معادلات نمادین
۴۱)گرفتن مخرج مشترک در چند جمله ای ها ی نمادین
۴۲)ساده سازی در چند جمله ای های نمادین
۴۳)جایگزینی متغیرها در یک معادله نمادین
۴۴)معکوس کردن توابع
۴۵)ترکیب توابع
۴۶)ترسیم توابع نمادین
۴۷)حل معادلات جبری
۴۸)مشتق گیری در معادلات نمادین
۴۹)انتگرال توابع نمادین
۵۰)محاسبات حد در توابع
۵۱)سری ها و دنباله ها
۵۲)ابزارfunction tools
۵۳)حل معادلات دیفرانسیل
۵۴)تبدیل لاپلاس
۵۵)تبدیل فوریه
۵۶)تبدیل zوبلعکس
۵۷)روش اول تخمین منحنی
۵۸)روش دوم در تخمین منحنی
۵۹)رگرسیون چند جمله ای
۶۰)درون یابی ها
۶۱)کنترل جریان محاسبات
۶۲)عملگرهای منطقی
۶۳)توابع منطقی و رابطه ای
۶۴)دستور if
۶۵)دستور switch
۶۶)دستور for
۶۷)دستورwhile
۶۸)دستورBreak
۶۹)دستورpause
۷۰)دستورReturn
۷۱)دستورKeyboard
۷۲)دستورwait for button press
۷۳)ساخت توابع
۷۴)حل معادله fx=0   در یک   m file
۷۵)ساخت توابع با دستور inline

سرفصل های آموزش تصویری متلب ۲۰۰۹:

۱-مقدمه
۲-آموزش نصب
۳-آشنایی با محیط نرم افزار
۴-آشنایی با پنجره Command
۵-آشنایی با پنجره Command History
۶-آشنایی با پنجره Variable Editor
۷-تعریف کردن متغیر و ماتریس
۸-آدرس دهی در ماتریس ها
۹-عملگر ها در Matlab
۱۰-انجام چهار عمل اصلی بر روی ماتریس ها
۱۱-بدست آوردن ترانهاده یک ماتریس
۱۲-قواعد تعریف متغییر در Matlab
۱۳-نجام اعمال اصلی به صورت درایه به درایه
۱۴-بکار بردن عملگر های شرطی
۱۵-پارامترهای  اولیه
۱۶-آشنایی با دستور Disp
۱۷-آشنایی با دستور Input
۱۸-آشنایی با آرایه های خاص
۱۹-برخی دستورات پر کاربرد در جبر ماتریسی
۲۰-آشنایی با M-file
۲۱-آشنایی با Function
۲۲-بدست آوردن میانگین
۲۳-نحوه استفاده از دستور If
۲۴-نحوه استفاده از دستور Switch
۲۵-نحوه استفاده از حلقه  For
۲۶-نحوه استفاده از حلقه While
۲۷-نکاتی در مورد حلقه For
۲۸-استفاده از عملگر های منطقی در شرط
۲۹-استفاده از تابع Format
۳۰-نوشتن توابع چند جمله ای در Matlab
۳۱-بدست آوردن ریشه های یک چند جمله ای
۳۲-بدست آوردن مقدار یک چند جمله ای
۳۳-محاسبه ضرب وتقسیم در چند جمله ای ها
۳۴-محاسبه مشتق در چند جمله ای ها
۳۵-محاسبه انتگرال در چند جمله ای ها
۳۶-ایجاد توابع چند متغیره
۳۷-مقدار دهی به توابع چند متغیره
۳۸-محاسبه حد در توابع چند متغیره
۳۹-محاسبه مشتق در توابع چند متغیره
۴۰-محاسبه انتگرال در توابع چند متغیره
۴۱-نحوه محاسبه ماتریس ژاکوبین
۴۲-ترسیم توابع دو بعدی
۴۳-ترسیم توابع سه بعدی

سرفصل های آموزش تصویری متلب ۲۰۰۸:

درباره نرم افزار
سیستم مورد نیاز برای نصب نرم افزار
اجرای نرم افزار
رابط کاربر نرم افزار
کار با پنجره دستورات و تاریخچه دستورات
کار با منوی File
کار با منوی Edit
کار با منوی View
کار با منوی Window
کار با منویHelp  و استفاده از راهنمای نرم افزار
مدیریت نرم افزار در Windows
تعریف متغیرها
تعریف ماتریس ها
انجام عملیات بر روی ماتریس ها
کار با آرایه های یک ماتریس
ساخت رشته های عددی
ساختار های معادلات و بلوک های محاسباتی
کار با اعداد
عملگرها
کار با توابع ریاضی
کار با چند جمله ها در MATLAB
محاسبه n  معادله n مجهول
ایجاد ماتریس های خاص
ویرایش آرایه های یک ماتریس
توابع دترمینال و معکوس
مفهوم M فایل
مسیر های تعریف شده در نرم افزار
ذخیره و بازیابی متغییر ها در فضای کاری
کاربرد و استفاده از M فایل ها
قالب بندی ورودی ها و خروجی ها
ساختار ها در MATLAB
روش های ترسیم نمودار ها
کار با دستور Plot
اضافه کردن توضیحات در نمودارها
قالب بندی نمودار ها
ترسیم چند نمودار در یک پنجره
قرار دادن چند Plot در یک پنجره
دستورات مربوط تنظیم محورهای مختصات
رسم نمودار های قطبی
رسم نمودار های ۳ بعدی
رسم نمودارهای سطوح در ۳ بعد
کار با ویرایشگر نمودارها
انجام محاسبات نمادین
تعریف نمادها
ساده سازی عبارت های نمادین
و …

آموزش تصویری متلب با کد شناسایی ۰۳۰۰۲۶-۰۰۰۹۳-۸ در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت رسیده است.

نمونه ای از آموزش تصویری متلب

مشخصات کلی
تولیدکنندهلوح گسترش دنیای نرم‌افزار سینا
ناشرلوح گسترش دنیای نرم‌افزار سینا
محتویات بسته3DVD
نام فارسیآموزش جامع متلب
شناسه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی8-00093-030026
ورژن نرم افزار2008 - 2009 - 2012 - 2013
زمان آموزش1000 دقیقه
زبانفارسی و انگلیسی
سبک آموزشمالتی مدیا
سطح آموزشمقدماتی تا پیشرفته
مخاطبدانشجویان و مهندسین کامپیوتر، برق، مکانیک و ...
فایل های تمرین
نرم افزار مربوطه
قابل دانلود

نقد و بررسی ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است .

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آموزش تصویری متلب به زبان فارسی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ممکن است محصولات زیر را نیز دوست داشته باشید