ناموجود

13,900تومان

از طریق آموزش نرم افزار ArchiCAD 17 به صورت تصویری و به مدت ۲۴ ساعت می توانید به صورت حرفه ای به طراحی، ترسیم و تحلیل سه بعدی ساختمان بپردازید.

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

از طریق آموزش نرم افزار ArchiCAD 17 به صورت تصویری و به مدت ۲۴ ساعت می توانید به صورت حرفه ای به طراحی، ترسیم و تحلیل سه بعدی ساختمان بپردازید.

فهرست مطالب آموزش نرم افزار ArchiCAD 17 :

فصل اول: مفاهیم اولیه

 • محیط کاری آرشیکد ۱۷
 • پنجره Floor Plan
 • پنجره Elevation
 • پنجره ۳D
 • پنجره Section
 • پنجره Navigation
 • ابزارها و پالت ها
 • جعبه ابزار
 • جعبه مختصات مکانی
 • Grid
 • تغییر وضعیت شبکه
 • مغناطیسی شدن خطوط شبکه
 • ثقل (Gravity)
 • نماها
 • مقادیر مختصاتی (Tracker)
 • فاصله پالت Pet از مکانما
 • Ruler
 • درک اشیاء و GDL
 • مفهوم پارامترها
 • کادر محاوره ای Object Default Settings
 • کتابخانه های بارگذاری شده
 • Library Manager
 • اشیاء BIM و وب
 • GDL چیست؟

فصل دوم: برپایی پروژه

 • سفارشی کردن محیط طراحی
 • فرمان Line Type
 • ایجاد یک شبکه در پروژه
 • ایجاد رنگ قلم و میزان خط سفارشی
 • ایجاد یک Fill یا یک رنگ پاش سفارشی
 • ایجاد یک دیوار ترکیبی سفارشی
 • تعیین واحدهای کاری برنامه
 • اداره کردن اطلاعات پروژه
 • تنظیمات لایه ها
 • هدایتگر (Navigator)
 • ایجاد مجموعه نماها با استفاده از Navigator

فصل سوم: برخی از ویژگی های آرشیکد

 • دستورات ویرایشی
 • دستورات منوی Edit
 • انتخاب المانها
 • چرخاندن المانها
 • قرینه کردن المانها
 • ایجاد اتصال در دو المان
 • فرمان Fillet/Chamfer
 • برش المانها
 • آفست کردن لبه چند ضلعی
 • اضافه کردن یا کم کردن اشکال چند ضلعی
 • تقسیم کردن المانها
 • تنظیم المانها
 • میانبرهای صفحه کلید
 • دستورات Pet Pallet
 • اندازه گذاری
 • اندازه گذاری شعاعی
 • آشنایی با اندازه گذاری زاویه
 • اندازه گیری زاویه در منحنی ها
 • اضافه کردن یک نقطه اندازه گیری جدید
 • حذف یک نقطه اندازه گیری
 • معکوس کردن اندازه گیری
 • چرخاندن اندازه گذاری
 • ترکیب زنجیره های اندازه گذاری
 • آشنایی با Secondary Dimension
 • فرمان Remove Converted Dimensions
 • برچسب ها
 • برچسب های مستقل
 • برچسب های وابسته
 • ویژگی­های دیگر آرشیکد
 • آشنایی با IFC Properties

فصل چهارم: ترسیمات دوبعدی

 • خطوط یا Line
 • رسم کمان و دایره کامل
 • تغییر بر اساس زاویه
 • تغییر بر اساس شعاع
 • ویرایش یک کمان با استفاده از تانژانت
 • رسم کمان بیضوی
 • رسم چند خطی
 • Figure یا تصاویر

فصل پنجم: ترسیمات سه بعدی

 • پنجره سه بعدی
 • ابزار Wall
 • آشنایی با پنجره تنظیمات ابزار Wall
 • ابزار End Wall
 • ابزار Curtain Wall
 • ویرایش دیوار Curtain
 • تغییر دیوار صاف به دیوار منحنی
 • تغییر زاویه دیوار Curtain
 • دوران دیوار Curtain
 • تغییر اندازه دیوار Curtain
 • وارد شده به نمای Edit Mode
 • افزودن متعلقات به دیوار Curtain
 • برش دیوار عادی با دیوار Curtain
 • ایجاد پروفایل
 • استفاده از پروفایل ایجاد شده
 • Slab
 • آشنایی با تنظیمات Slab Default Settings
 • ایجاد زاویه در Slab
 • ایجاد حفره در Slab
 • Roof
 • آشنایی با تنظیمات Roof Default Settings
 • ایجاد سقف چندتایی
 • اسکلت سقف شیبدار
 • آشنایی با Roof Wizard
 • ایجاد حفره در سقف
 • تغییر زاویه شیب سقف
 • تنظیم زاویه سفارشی لبه سقف
 • Beam
 • آشنایی با تنظیمات Beam Default Settings
 • ایجاد حفره در تیرک
 • Mesh
 • آشنایی با تنظیمات Mesh Default Settings
 • رسم مش
 • اضافه کردن یک نقطه به مش
 • ایجاد حفره در مش
 • Zone
 • آشنایی با تنظیمات Zone Default Settings
 • آشنایی با Zone Categories
 • نمایش سه بعدی فضاهای Zone
 • Morph
 • Fill
 • آشنایی با تنظیمات Fill Default Settings

فصل ششم: الگوها و مواد

 • الگوها و مواد
 • آشنایی با تنظیمات Material Settings
 • تراز بافتهای سه بعدی و تنظیم جهت بافتها

فصل هفتم: ایجاد ساختمان مجازی

 • بناکردن طرح پایه ای ساختمان
 • بوجود آوردن سطح
 • مواد سطح
 • اصلاح سطح
 • انواع دیوار
 • ایجاد دیوارهای خطی
 • ایجاد دیوارهای منحنی
 • مواد دیوار
 • قرار دادن ستونهای ساختاری
 • ایجاد پوشش بیرونی
 • کار در پنجره سه بعدی
 • مشاهده ساختمان بصورت سه بعدی
 • پالت Navigator
 • پیش نمایش سه بعدی Navigator
 • تنظیمات طرح ریزی سه بعدی
 • چرخش سه بعدی
 • انواع نماهای پرسپکتیو
 • کار با طبقات
 • بوجود آوردن طبقه جدید
 • کپی عناصر بین طبقات
 • تنظیمات نقشه کف برای طبقه Gallery
 • تنظیمات سطح
 • نمایش هاشورهای برداری سه بعدی
 • ساخت یک سطح
 • به روزآوری مجموعه های نمایش
 • کامل کردن نمای ساختمان
 • ابزار سقف
 • ساختن سقف
 • آرایش دیوارها و ستون های مختلف
 • نمایش سقف در پنجره سه بعدی
 • استفاده از شکل طبقه نامرئی
 • توسعه دادن طرح
 • اضافه کردن دیوارهای داخلی
 • ایجاد یک سقف صاف
 • کار با درها،پنجره ها و نورگیرها
 • پارامترهای درها و پنجره ها
 • استفاده از کتابخانه آرشیکد
 • جایگذاری یک در و پنجره
 • نمایش در و پنجره
 • ایجاد اندازه گذاری
 • جایگذاری پنجره سقف
 • اضافه کردن پله
 • ابزار پله
 • ایجاد شیء پله
 • انتخاب نوع پله
 • تنظیمات رشته پلکان و کف پله
 • انتخاب نرده دور پله
 • ایجاد تخت سطح ورودی
 • تعریف اتاقها و فضاها در یک ساختمان
 • تعریف کردن یک ناحیه
 • جایگذاری یک ناحیه
 • جایگذاری مهر ناحیه
 • ایجاد اطلاعات اتاق
 • نام اتاق
 • شماره اتاق
 • طول چهارچوب
 • اضافه کردن جزئیات نهایی
 • ابزار اشیاء
 • دیدن اشیاء
 • اصلاح اشیاء
 • جایگذاری اشیاء
 • کتابخانه آرشیکد
 • بوجود آوردن یک نقشه سقف
 • ابزار لامپ
 • ابزار پرکننده
 • ایجاد الگوهای سقف
 • سقف های دوبعدی و سه بعدی
 • تغییر تنظیمات مجموعه نمایش
 • پالت کنترل
 • نقطه چسبان خاص
 • قراردادن ساختمان روی یک محوطه
 • ابزار خطوط منحنی
 • تبدیل خطوط منحنی به شبکه
 • ابزار مش
 • ابزار اندازه گذاری سطح
 • ابزار جاذبه

فصل هشتم: اندازه گیری و قیمت گذاری ساختمان

 • محاسبه اطلاعات ساختمان
 • توضیحات برنامه های لیست
 • عناصر لیست
 • اجزای لیست
 • محدوده های لیست
 • محاسبه ظاهر منو
 • ایجاد جدول ساختمان
 • جدول تعاملی
 • پارامترهای در و پنجره
 • ویرایش پارامترها
 • ایجاد جدول پنجره
 • دیدن جدول
 • به روزآوری طرح

فصل نهم : دوربین و انیمیشن

 • استفاده از پرسپکتیو
 • ابزار دوربین
 • جایگذاری دوربین
 • جایگذاری چندین دوربین
 • تنظیمات دوربین
 • تنظیمات تصویر برداری
 • اثرها
 • استفاده از افکتهای Light Works در هنگام رندر
 • اندازه و پس زمینه
 • برنامه ریزی یک انیمیشن
 • ابزار دوربین
 • قراردادن دوربین
 • قراردادن چندین دوربین
 • تنظیمات دوربین
 • تنظیمات مسیر
 • ایجاد یک انیمیشن
 • فشرده سازی
 • ایجاد مطالعات خورشیدی
 • تنظیمات خورشید
 • تنظیمات دید دوربین
 • ایجاد مطالعات خورشیدی
 • گزینه های فشرده سازی
 • گزینه های منبع
 • تنظیمات دوربین
 • برش نیمه سه بعدی
 • Marquee Tool
 • برش سه بعدی نقشه
 • برش نیمه سه بعدی بخش
 • برش نیمه سه بعدی پلان

فصل دهم: صفحه بندی و چاپ

 • ایجاد صفحه
 • استفاده از پالت هدایتگر
 • ایجاد صفحه بندی اصلی
 • ایجاد صفحات طرح
 • ایجاد عنوان کلیشه
 • جایگذاری متن
 • جایگذاری،محل و دیدن طراحی ها
 • اتصال به پروژه آرشیکد
 • ساختن یک ترسیم
 • قاب ترسیم
 • اضافه کردن اطلاعات طرح
 • عنوان طرح
 • مقیاس طرح
 • انتشار، چاپ و ترسیم طرح
 • ایجاد جایگاه های نمایش
 • انتشار
 • ذخیره به عنوان فایلها
 • ارسال به اینترنت
 • چاپ
 • ترسیم
 • کار با اتوکد

فصل یازدهم: بیان جزئیات،مرتب کردن و بایگانی کردن

 • جزئیات یک پروژه
 • ابزار جزئیات
 • انتخاب یک Detail Maker
 • جایگذاری جزئیات
 • ایجاد یک نقشه جزئیات
 • اضافه کردن یک جایگاه نمایش جزئیات
 • نماهای جزئیات در پالت Navigator
 • مرور کردن پروژه
 • ابزارهای Mark Up
 • اضافه کردن ورودی
 • انتخاب یک اصلاحیه
 • ایجاد یک مبحث
 • اصلاح Mark Up
 • بستن یک مبحث
 • ارسال پروژه به BIMx
 • تهیه خروجی از مدل برای BIMx
 • BIM چیست؟
 • پروژه تیمی
 • وظایف اعضاء تیم
 • سهیم شدن در پروژه
 • وارد شدن در پروژه
 • بایگانی یک پروژه
 • بایگانی چیست؟
 • بایگانی
 • ذخیره یک آرشیو
 • باز کردن آرشیو

آموزش نرم افزار ArchiCAD 17 به صورت تصویری در قالب ۱ دی وی دی آموزشی به صورت اینتراکتیو همراه با نرم افزار آرشیکد ۱۷ می باشد.

آموزش نرم افزار ArchiCAD 17 به صورت تصویری با کد شناسایی ۰۳۷۸۱۴-۰۰۲۸۲-۸ در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت رسیده است.

مشخصات کلی
تولیدکنندهبهکامان صبا
تاریخ تولید1392
ناشربهکامان صبا
محتویات بسته1DVD
نام فارسیآموزش آرشیکد
نام لاتینArchiCAD
شناسه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی8-00282-037814
ورژن نرم افزار17
زمان آموزش24 ساعت
زبانفارسی
سبک آموزشاینتراکتیو
سطح آموزشمقدماتی تا پیشرفته
مخاطبدانشجویان و مهندسین معماری
فایل های تمرین
نرم افزار مربوطه
قابل دانلود

نقد و بررسی ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است .

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آموزش نرم افزار ArchiCAD 17 به صورت تصویری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *