۳۵,۰۰۰تومان

موجود

از طریق آموزش نرم افزار Proteus 8.3 به صورت تصویری و به مدت ۲۲ ساعت می توانید به طراحی و تحلیل مدارات الکترونیک آنالوگ، دیجیتال و میکروکنترلرها بپردازید.

برند: کد محصول: 8495 دسته بندی:

توضیحات

از طریق آموزش نرم افزار Proteus 8.3 به صورت تصویری و به مدت ۲۲ ساعت می توانید به طراحی و تحلیل مدارات الکترونیک آنالوگ، دیجیتال و میکروکنترلرها بپردازید.

فهرست مطالب آموزش نرم افزار Proteus 8.3 :

فصل اول: مفاهیم مقدماتی

 • مراحل نصب نرم افزار proteus
 • آشنایی با نوار منو
 • نوار ابزار
 • نوار ابزاهای دستورات command Toolbars
 • نوار ابزارهای انتخاب حالت Mode selectore Toolbars
 • نوار ابزار چرخش Orientation Toolbar
 • پنجره ویرایش The Editing window
 • پنجره پیش نمایش Over view window
 • انتخابگر اشیاء Object selector
 • قطعاتIsis
 • جایگذاری المانها
 • نحوهUntagging
 • Tagging
 • ویرایش و حذف المانها
 • کپی کردن المانهای انتخاب شده
 • سیم کشی پین های المانها
 • سیم کشی اتوماتیک (war) wire Auto Router
 • سیم کشی دستی Manual Wiring
 • جابجایی بخشی از اتصالات
 • گذرگاه هاBuses
 • ترسیم گذرگاه ها در طرح
 • ویرایش برچسب گذرگاه ها
 • تغییر در ظاهر یک گذر گاه
 • اتصال سیم به Bus
 • سبک های متنی و گرافیکی Graphics And Text style
 • گرافیک های دو بعدی ۲D Graphics
 • جایگذاری گرافیک دو بعدی
 • ویرایش گرافیک های دو بعدی
 • دستورات فایل و فایل های ایجاد شده توسط نرم افزار To Annotate A Bus

فصل دوم: شبیه سازی سیگنال های ترکیبی (آنالوگ و دیجیتال)

 • ویژگی های برجسته VSM
 • معرفی ژنراتورها
 • ژنراتور DC
 • ژنراتور Sine
 •  ژنراتورpulse
 • ژنراتور نمایی EXP
 • ژنراتور SFFM
 • ژنراتور Pwlin
 • ژنراتور فایل (File)
 • ژنراتور صوتی Audio
 • ژنراتور های دیجیتال
 • پروب ها (probes)
 • پروب جریان
 • پروب ولتاژ
 • پروب نهان
 • شبیه سازی مبنی بر گراف (Graph Based simulation)
 • گراف Graph
 • افزودن Trace (شبیه موج) به گراف
 • کشیدن و انداختن پروب
 • ژنراتور روی گراف (DRAG & DROP)
 • افزودن پروب
 • ژنراتور با استفاده از خاصیت Add Trace
 • بزرگنمایی گراف
 • اجرای شبیه سازی مبنی بر گراف
 • آنالیز (Transient)
 • استفاده از گراف آنالوگ
 • مدارهای نمونه
 • توضیح مدار آمپ امپ ۷۴۱
 • ترسیم توان ورودی در برابر توان خروجی
 • انواع آنالیز
 • آنالیز (Bod) یا فرکانس
 • آنالیز Noise
 • آنالیز Ac sweep
 • آنالیز Dc sweep
 • آنالیز منحنی انتقالDc
 • ترسیم منحنی انتقال ترانزیستور
 • آنالیز Audio
 • آنالیز فوریه
 • آنالیز دیجیتال
 • رفتار ورودی شناور
 • استفاده از گراف دیجیتالی در یک مدار عملی
 • آنالیز Mixed
 • آنالیز Interactive
 • اندازه گیری (Tacking Measurment)
 • شبیه سازی Interactive
 • شبیه سازی parameter Information  Point operating
 • Pine Logic state
 • Show wire current as arrows
 • Show wire voltage as colour
 • دستگاه های آزمایشگاهی مجازی (Virtual Instruments)
 • ولت متر ها و آمپر ها
 • اسیلوسکوپ مجازی
 • سیگنال ژنراتور مجازی
 • کانتر/تایمر های مجازی
 • ترمینال مجازی
 • تحلیلگر منطقی مجازی (Logic Analyser)
 • مدل مجازی ژنراتور pattern

فصل سوم: شبیه سازی میکروکنترلرها

 • پنجره های popup
 • پنجره حالت
 • پنجره حافظه
 • پنجرهsource code
 • دستیابی به پنجره های popup
 • پیوستsource code به طرح
 • دوباره سازی object code و شروع به شبیه سازی
 • نصب ابزارهای تولید کد
 • مراحل نصب ASEM
 • خصوصیات پنجره Source code
 • اجرای گام به گام برنامه در محیط سورس
 • استفاده از Break points
 • پنجرهwatch
 • اضافه نمودن آیتم به watch window
 • ویرایش آیتم موجود در پنجره watch
 • خودآموز کار با میکروکنترلرها
 • کشیدن مدار (Drawing the circuit)
 • نوشتن برنامه برای میکروکنترلر AT89C 51
 • شبیه سازی مدار Simulating the circuit
 • مد اشکال زدایی

فصل چهارم: تنظیمات و موضوعات پیشرفته

 • تنظیمات مربوط به رنگ
 • کادر مکالمه Edit Design Default
 • کادر مکالمه Graph colour configuration
 • موضوعات پیشرفته
 • شرایط اولیه
 • تریگر Break point  ولتاژ (RTVBREAK)
 • تریگر Break point جریان (RTIBREAK)
 • تریگر Break point
 • دیجیتال (RTDBREAK)
 • اضافه کردن نام المان به لیست BOM
 • سازماندهی محیط Environment configuration
 • کنترل سایز محیط طرح
 • کلیدهای میانبر در proteus
 • اختصاص نام طراح به طرح
 • تعیین شرط Floating در یک المان یا در تمام المان
 • کنترل مرحله زمانی Animation
 • زیرمدارات ((sub-circuits
 • ابزار تخصیص ویژگی (PAT)
 • آموزش با یک مثال کلی
 • ویرایش بلوکی (Block Editing Function)
 • ساخت قطعات جدید
 • Printing and plotting
 • Saving
 • ابزار بسته بندی تصویری
 • سمبلها و کتابخانه سمبل
 • نقاط اتصال Junction Dots
 • برچسب سیم (wire Lable)
 • خصوصیات برچسب سیمها
 • ترمینالها
 • ترمینالهای منطقی
 • ترمینالهای فیزیکی
 • اشیاء پینی
 • مارکرها (Markers)
 • انواع مارکرها
 • جایگذاری مارکرها
 • نکات عمومی در مورد کتابخانه proteus
 • کتابخانه سمبل
 • ترمینالهای تعریف شده به وسیله کاربر
 • پورت های ماژول تعریف شده توسط کاربر

فصل پنجم: پروژه ها

 • تقویت کننده ساده امیتر مشترک
 • تقویت کننده FET
 • مدار شمارنده از ۰تا ۹
 • شمارنده با به کارگیری Bus
 • نوسان ساز کول پیتس
 • Low-level-Modulator
 • Frequency Doubler
 • تقویت کننده قدرت power Amp
 • کاربرد در دیجیتال ۶۱۱۶
 • مدار فلاشر ۷کاناله با استفاده مدار مجتمع ۷۴LS161
 • مولتی ویبراتور آستابل
 • مولتی ویبراتور آستابل با استفاده از Ap-amp
 • مدار ایجاد صوت
 • مدار مولتی ویبراتور مونواستابل با۵۵۵
 • کلید start-stop دیجیتالی
 • استفاده از دستگاه مجازی Logic Analyser
 • بررسی رفتار سیستم به فرم تابع تبدیل
 • مدار شمارنده با استفاده از میکروکنترلر AT89C51
 • مدار شمارنده وقایع از خارج (از P3.5)
 • طراحی جبران ساز PI
 • طراحی جبران ساز PD
 • طراحی جبران ساز PID
 • خازن سنج دیجیتالی
 • فرکانس متر دیجیتالی
 • شمارنده معکوس Down counter

فصل ششم: طراحی مدار چاپی با ARES

 • معرفی ARES
 • طرح بندی و لایه بندی صفحه نمایش
 • نوار منو
 • نوار ابزار دستور
 • نوار ابزار انتخاب حالت
 • ابزارهای چرخش و جهت دهی
 • پنجره پیش نمایش
 • پنجره object selector
 • انتخابگر لایه Layer selector
 • جایگذاری اشیاء
 • قرار دادن یک المان
 • Package ها
 • جایگذاری یک package
 • Pad ها
 • Power plane
 • ۲D Graphics
 • نحوه انتخاب و ویرایش المان ها
 • فیلتر انتخاب
 • جایگذاری خطوط بدون بارگذاری و با بارگذاری Net List
 • رسم خطوط منحنی curved Track segments
 • Auto Track Necking
 • قابلیت قفل زوایای خطوط
 • ویرایش Route
 • دستورات فایلی
 • عملکردهای پیشرفته
 • ذخیره سازی خودکار
 • دستور تکرار (copy)
 • جایگذاری سطری از pad بوسیله Replication
 • شماره گذاری پین ها pin Numbering
 • ARES و اجرای یک مدار عملی
 • تکنیک های جایگذاری و ترسیم
 • حاشیه بورد (Board out Line)
 • تسهیلات ویژه کار
 • The symbol Library
 • The package Library
 • طراحی PCB از روی Net List
 • آماده سازی شماتیک برای طرح PCB
 • ویرایش یک المان جایگذاری شده
 • Force vector
 • ترسیم دستی یا Manual
 • ترسیم خودکار Auto-Routing
 • ترسیم اتوماتیک و دستی به طور توأم
 • استراتژی طراحی
 • توضیح Design Rule-check
 • Connectivity Rule-check
 • Report Generation
 • Power plane
 • پروژه Ares-project
 • بارگذاری و ایجاد Net List برای مدار Frq-650k
 • قرار دادن اتوماتیک المان ها
 • کادر مکالمه Auto-placer و نحوه کار با آن

آموزش نرم افزار Proteus 8.3 به صورت تصویری در قالب ۱ دی وی دی آموزشی به صورت اینتراکتیو همراه با نرم افزار پروتئوس ۸٫۳ می باشد.

آموزش نرم افزار Proteus 8.3 به صورت تصویری با کد شناسایی ۰۵۱۹۱۲-۰۰۲۸۲-۸ در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت رسیده است.

نمونه ای از آموزش نرم افزار Proteus 8.3 به صورت تصویری

مشخصات کلی
تولیدکنندهبهکامان صبا
تاریخ تولید1395
ناشربهکامان صبا
محتویات بسته1DVD
نام فارسیآموزش پروتئوس
نام لاتینProteus 8.3
شناسه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی8-00282-051912
ورژن نرم افزار8.3
زمان آموزش22 ساعت
زبانفارسی
سبک آموزشاینتراکتیو
سطح آموزشمقدماتی تا پیشرفته
مخاطبدانشجویان و مهندسین برق
فایل های تمرین
نرم افزار مربوطه
قابل دانلود

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “آموزش نرم افزار Proteus 8.3 به صورت تصویری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *