۳۵,۰۰۰تومان

موجود

از طریق آموزش نرم افزار SAFE که ویژه طراحی و تحلیل سازه های بتنی می باشد، می توان به طراحی دال بتنی پس تنیده و فونداسیون پرداخت. در نسخه جدید نرم افزار SAFE عناصر چند بعدی طبق مدلسازی و ابزارهای ترسیم تصاویر معرفی شده اند.

برند: کد محصول: 5319 دسته بندی:

توضیحات

از طریق آموزش نرم افزار SAFE که ویژه طراحی و تحلیل سازه های بتنی می باشد، می توان به طراحی دال بتنی پس تنیده و فونداسیون پرداخت. در نسخه جدید نرم افزار SAFE عناصر چند بعدی طبق مدلسازی و ابزارهای ترسیم تصاویر معرفی شده اند. این برنامه امکاناتی در حوزه سازه بتنی محکم و تنش ستون ارائه می دهد.

فهرست آموزش نرم افزار SAFE :

فصل اول: طراحی بتن (۱)

 1. بتن آرمه (بتن مسطح) و خواص بتن
 2. مدل الاستیستیه بتن Ec و فولاد
 3. روش های طراحی سازه های بتن آرمه
 4. مشخصات بتن مسطح تحت اثر خمش
 5. تحلیل تیر تخت خمش
 6. مقاطع مستطیلی با فولاد کششی تنها
 7. مقاطع مستطیلی با فولاد فشاری
 8. آنالیز و طرح تیرهای با مقاطع T شکل
 9. آنالیز و طراحی تیرها برای برش
 10. تیرهای بتن مسطح بدون میلگرد برشی در فشار تیرهای بتن آرمه بعد از ایجاد ترک برشی
 11. تیرهای بتن مسطح با آرماتور برشی
 12. آنالیز و طراحی تیرها برای برش براساس آبا و مقطع بحرانی برای کنترل برش و تعیین Vu
 13. روش گام به گام تعیین خاموت ها در تیرها

فصل دوم: طراحی بتن (۲)

 1. تنش پیچشی
 2. یر تخت پیچش خالص و تنش برشی ترک خوردگی و طراحی پیچشی اعضای بتن مسطح
 3. مقاومت پیچشی اعضای بتن مسطح و اثر متقابل نیروی برشی و ممان پیچشی در یک عضو بتنی غیر مسطح
 4. اثر متقابل نیروی برشی و ممان پیچشی بر اعضای بتنی مسطح و مقاومت پیچشی مقاطع غیر مستطیلی و مقاطع بسته توخالی
 5. روش گام به گام برای طراحی پیچشی
 6. آنالیز و طراحی ستون و نقش آرماتورهای طولی و عرضی و ستون های کوتاه تحت اثر بار محوری
 7. مرکز پلاستیک، ستون های کوتاه تحت اثر نیروی محوری و ممان خمشی
 8. بررسی وضعیت گسیختگی یک مقطع مستطیلی
 9. چسبندگی بین بتن و فولاد و چسبندگی مهاری و چسبندگی خمشی
 10. طول مهاری برای میلگردها
 11. طول گیرایی برای گروه میلگردها
 12. قطع میلگرد
 13. وصله میلگردها و طول پوشش در وصله های کششی و فشاری

فصل سوم: نکات مهم در تحلیل و طراحی سازه ها

 1. نکاتی از مراحل تحلیل و طراحی سازه ها به همراه ملاحظات معماری
 2. نکاتی از تحلیل و طراحی دیوار برشی
 3. نکاتی از طراحی فونداسیون
 4. نکاتی از کنترل برشی پانچ کف ستون سازه فنری در Safe
 5. زلزله طرح و زلزله بهره برداری و کنترل های لازم
 6. آرماتور تقویتی، حداقل و حداکثر در مقاطع تیر ستون
 7. اصول طراحی تیرها و ستون های بتنی
 8. ترکیب دو سیستم بادبندی در یک قاب در یک راستا و دو ارتفاع
 9. نحوه بارگذاری و توزیع بار آسانسور در سازه
 10. تحلیل قاب های دارای مهاربند
 11. جهت تیرریزی سازه های فلزی و بتنی و تحلیل دستی قالب ها
 12. تحلیل جانبی قالب ها
 13. بارگذاری
 14. مقاطع بالدار

فصل چهارم: آشنایی با طراحی پی و دال ها

 1. کاوش های زیرزمینی، روش های گمانه زنی و نمونه گیری
 2. انواع پی های سطحی و انواع گسیختگی برشی در خاک
 3. نظریه های ظرفیت باربری شالوده های سطحی
 4. ظرفیت باربری بر مبنای ملاحظات نشست
 5. شالوده هایی با بارگذاری برون مرکزی
 6. اصول طراحی بتنی طبق آیین نامه بتن ایران و تحلیل و طراحی مقاطع بتن آرمه تحت خمش
 7. توزیع تنش خاک در زیر پی
 8. اصول کلی در طراحی پی
 9. نحوه انتقال لنگر بین ستون و دال بتنی فونداسیون
 10. طراحی میلگرد های خمشی
 11. طراحی پی مرکب
 12. آشنایی با دال و انواع آن
 13. دال یکطرفه و دال دو طرفه

فصل پنجم: آشنایی با برنامه Safe

 1. آشنایی با نصب نرم افزار Safe 12.1
 2. آشنایی با محیط نرم افزار
 3. نحوه انتقال اطلاعات
 4. از Etabs به Safe
 5. ایجاد هندسه مدل و بررسی ویژگی دال
 6. بررسی حالت های بارگذاری و بررسی نوارهای طراحی
 7. آشنایی با تحلیل مدل
 8. نمایش جدول نتایج و طراحی
 9. آشنایی با تخصیص بار
 10. ارسال نقشه دال از برنامه Safe به اتوکد

فصل ششم: آشنایی با منوهای View, Edit, File

 1. ایجاد یک مدل جدید با استفاده از الگوهای آماده
 2. آشنایی با مدل Grid Only
 3. ایجاد فایل ویدئویی، فایل گرافیکی برداری و فایل تصویری BMP
 4. ویرایش مدل
 5. نمای دو بعدی، سه بعدی و نمایش موضوعات مختلف

فصل هفتم: آشنایی با منوهای Deline, Draw, select, Assign

 1. تعریف مشخصات دال
 2. تعریف مشخصات تیر
 3. تعریف مشخصات ستون
 4. تعریف مشخصات دیوار
 5. تعریف مشخصات خاک و حالات بار
 6. افزودن المان ها به بار
 7. تغییر اندازه اجسام آشنایی با ابزارهای پرش
 8. آنایی با نحوه انتخاب
 9. کشیدن عناصر و اختصاص مشخصات به عناصر
 10. تخصیص اجسام به گروه ها

فصل هشتم: آشنایی با منوهای Run, Display, Design, Options

 1. تنظیم روش و پارامترهای تحلیل سازه
 2. نمایش تغییر شکل های مدل
 3. نمایش نیروهای المان های مختلف
 4. طراحی بتنی و ترکیب های بارگذاری
 5. نمایش میلگردهای سازه
 6. نمایش نتایج خروجی طراحی تیر و بر منگنه ای
 7. آشنایی با منوی Option

فصل نهم: آشنایی با روند تحلیل و طراحی یک پی منفرد

 1. شروع مدل سازی پی
 2. تعیین مشخصات مدل و بارها
 3. اختصاص مشخصات
 4. تحلیل پی
 5. نمایش نتایج تحلیل
 6. طراحی پی

فصل دهم: آشنایی با روند تحلیل و طراحی یک پی نواری

 1. شروع مدل سازی پی
 2. تعیین مشخصات پی و بارها
 3. ترسیم عناصر
 4. اختصاص مشخصات مقطع و تکیه گاه خاک و تعریف نوارهای طراحی
 5. تحلیل پی
 6. نمایش نتایج تحلیل
 7. طراحی پی

فصل یازدهم: آشنایی با روند تحلیل و طراحی یک پی گسترده

 1. شروع مدل سازی پی
 2. تعیین مشخصات پی و بارها
 3. ترسیم عناصر
 4. اختصاص مشخصات به عناصر سازه ای
 5. تحلیل پی و نمایش نتایج تحلیل
 6. ساخت مدل شمع
 7. طراحی پی

فصل دوازدهم: آشنایی با روند تحلیل و طراحی یک دال

 1. شروع مدل سازی
 2. ترسیم عناصر سطحی مشخص کننده دال و محل ستون و دیوار
 3. ترسیم محل کتیبه ها و محل بازشو
 4. اختصاص مشخصات عناصر سطحی
 5. اختصاص مشخصات عناصر خطی
 6. اختصاص مشخصات عناصر نقطه ای
 7. معرفی و اختصاص بارها
 8. تنظیم پارامترهای تحلیل و ترسیم نوارهای طراحی
 9. تحلیل و نمایش نتایج تحلیل

آموزش نرم افزار SAFE در قالب ۱ دی وی دی همراه با نرم افزار SAFE و آموزش نصب و فعالسازی آن و همچنین فایل پروژه های آموزش داده شده می باشد.

آموزش نرم افزار SAFE با کد شناسایی ۰۴۲۶۸۷-۱۳۳۹۴-۸ در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت رسیده است.

نمونه ای از آموزش نرم افزار SAFE

مشخصات کلی
تولیدکنندهآریان افزار رایان داتیس
تاریخ تولید1395
ناشرپایا نرم افزارگستر مهرگان
محتویات بسته1DVD
نام فارسیآموزش سیف
نام لاتینSafe
شناسه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی8-13394-042687
زمان آموزش11 ساعت
زبانفارسی
سبک آموزشمالتی مدیا
سطح آموزشمقدماتی تا پیشرفته
مخاطبدانشجویان و مهندسین عمران
فایل های تمرین
نرم افزار مربوطه
قابل دانلود

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “آموزش نرم افزار SAFE ویژه سازه های بتنی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *