ناموجود

۱۴,۹۰۰تومان

آموزش کامل سی شارپ به صورت تصویری و به مدت ۲۸ ساعت تهیه شده است. مجموعه آموزش C# شامل کدنویسی داده ها تحت ویژوال استودیو می باشد.

در انبار موجود نمی باشد

برند: کد محصول: 8719 دسته بندی:

توضیحات

آموزش کامل سی شارپ به صورت تصویری و به مدت ۲۸ ساعت تهیه شده است. مجموعه آموزش C# شامل کدنویسی داده ها تحت ویژوال استودیو می باشد.

آموزش کامل سی شارپ به صورت تصویری :

فصل اول : آشنایی با C#

 • راه اندازی Microsoft Visual Studio2012
 • ایجاد یک برنامه کنسول در C#
 • ایجاد یک برنامه کاربردی با رابط کاربر گرافیکی
 • فضاهای نام

فصل دوم : کار با متغیرها،عملگرها و عبارت ها

 • استفاده از متغیرها برای نگهداری اطلاعات
 • استفاده از عملگرهای ریاضی مثل+ و –
 • ترکیب دو یا چند عملگر با یکدیگر

فصل سوم: نوشتن متد و اعمال کردن محدوده(Scope)

 • ایجاد و فراخوانی متدها
 • ارسال (Pass) اطلاعات به یک متد
 • برگرداندن اطلاعات از یک متد
 • استفاده از Debugger (اشکال زدایی) تجمع شده در Visual Studio

فصل چهارم: استفاده از دستورات تصمیم گیری

 • استفاده از عملگرهای Boolean(بولی)
 • استفاده از دستورات if برای انجام تصمیم گیری بر اساس نتیجه یک عبارت بولی
 • استفاده از دستورات Switch برای انجام تصمیم گیری های پیچیده تر

فصل پنجم: استفاده از دستورات تکرار

 • استفاده از عملگرهای انتصاب مرکب برای تغییر مقدار یک متغیر
 • افزایش و کاهش مقدار یک متغیر به اندازه یک واحد
 • نوشتن دستورات while،do،for برای اجرای یک یا چند دستور به طور مکرر
 • بررسی اجرای یک متد do و مشاهده تغییر مقدار متغیرها

فصل ششم: مدیریت خطا و Exception ها

 • استفاده از دستور Try ،Catch،Finally برای مدیریت Exceptionها
 • کنترل سر ریز عدد صحیح با استفاده از کلمات کلیدیCheckedو Unchecked
 • ایجاد Exceptionها از داخل متد با استفاده از کلمه کلیدی Throw
 • کشف و تشخیص Exceptionها در Debugger

فصل هفتم: ایجاد و مدیریت کلاسها و آبجکت ها

 • دسته بندی متدها و داده های مرتبط به هم در یک کلاس
 • کنترل دستیابی به عضوهای یک کلاس با استفاده از کلمات کلیدیPublicو Private
 • ایجاد آبجکت ها با استفاده از کلمه کلیدی New و یک Constructor(سازنده)
 • نوشتن و فراخوانی یک سازنده
 • کلاسهای بی نام

فصل هشتم: درک مفهوم مقدار و ارجاع

 • کپی کردن یک متغیر از نوع مقداری
 • کپی کردن یک متغیر از نوع ارجاعی
 • استفاده از کلمات کلیدیRef و Out برای دستیابی به آرگومانهای مربوط به پارامترهای متد
 • مقادیر تهی و Nullable
 • استفاده از نوع Nullable
 • خصوصیات انواع Nullable
 • قالبگیری داده ها در وضعیتی مطمئن
 • عملگرis
 • عملگر as

فصل نهم: ایجاد انواع مقدار با استفاده از نوع شمارشی

 • تعریف یک نوع شمارشی
 • ایجاد و استفاده از مقادیری از نوع شمارشی
 • تعریف یک نوع Struct
 • کار با انواع شمارشی

فصل دهم: استفادهاز آرایه ها و مجموعه ها

 • تعریف، مقداردهی اولیه، کپی و استفاده از انواع آرایه ها
 • تعریف، مقداردهی اولیه، کپی و استفاده از انواع مجموعه ها

فصل یازدهم : آرایه ای از پارامترها

 • استفاده از کلمات کلیدی Params برای نوشتن متدی که هر تعداد آرگومان را می پذیرد
 • استفاده از کلمه کلیدی Params و نوع Object برای نوشتن متدی که هر تعداد آرگومان از هر نوع را می پذیرد.
 • آرگومانهای خط فرمان در متد Main

فصل دوازدهم: وراثت

 • ایجاد یک کلاس مشتق شده که از یک کلاس پایه ارث می برد
 • فراخوانی سازنده کلاس پایه از طریق سازنده کلاس مشتق شده
 • کنترل منحنی سازیOverload کردن متدها
 • محدود کردن قابلیت دستیابی در سلسه مراتب وراثت
 • ایجاد یک Interface که فقط اسم متدها را در خود داشته باشد

فصل سیزدهم: Garbage و مدیریت Collection

 • استفاده از Destructor (مخرب) برای نوشتن کدی که در هنگام اتمام کار یک آبجکت اجرا می شود.
 • مدیریت منابع سیستم با استفاده از Garbage Collection
 • آزاد کردن یک منبع در یک زمان مشخص با نوشتن یک متد آزادسازی
 • استفاده از دستورات Try Finally برای آزاد کردن منابع در یک زمان مشخص

فصل چهاردهم: پیاده سازی خاصیت ها برای دستیابی به صفات

 • استفاده از خاصیت ها برای کپسوله سازی فیلدهای منطقی
 • تعریف کردن متد دستیابی Get
 • تعریف کردن متد مقداردهی Set
 • ایجاد Interface هایی که خاصیت ها را تعریف می کنند.

فصل پانزدهم: Indexer

 • استفاده از Indexer ها برای کپسوله سازی
 • تعریف متد دستیابی Get برای کنترل خواندن از Indexerها
 • تعریف متدهای Set برای کنترل دستیابی نوشتن Indexerها
 • ایجاد Interfaceهایی که Indexerها را تعریف می کنند.
 • پیاده سازی Indexerهادر Structها و کلاس ها

فصل شانزدهم: Delegate و رویدادها

 • تعریف کردن یک نوع Delegate برای ایجاد یک نماینده از تعریف متد
 • ایجاد نمونه هایی از Delegate برای ایجاد نماینده هایی از متدهای خاص
 • فراخوانی Delegate با استفاده از پرانتز
 • تعریف کردن یک فیلد رویداد
 • متصل کردن یک Delegate به یک رویداد با استفاده از عملگر =+
 • جدا کردن یک Delegate از یک رویداد با استفده از عملگر =-

فصل هفدهم: Overload عملگرها

 • تعریف و استفاده از عملگرهای دوتایی
 • تعریف و استفاده از عملگرهای یکانی
 • نوشتن عملگرهای افزایشی و کاهشی برای Struct ها و کلاس ها
 • پیاده سازی برخی از عملگرها به صورت جفتی
 • تعریف عملگرهای تبدیل نوع ضمنی
 • تعریف عملگرهای تبدیل نوع صریح

فصل هجدهم: معرفی نرم افزارهای مفید ویندوز

 • برنامه های کاربردی فرم های ویندوز مایکروسافت را ایجاد نمایید.
 • کنترل متدوال فرم های ویندوز نظیر Label ها ،کادرهای متنی و دکمه ها
 • تغییر خصوصیات فرم های ویندوز
 • پردازش رویدادهای عرضه شده توسط فرم های ویندوز و کنترل ها

فصل نوزدهم: کار با منوها

 • ویرایش منوهای برنامه های کاربردی فرم های ویندوز
 • استفاده از کنترل Main Menu
 • پاسخگویی به رویدادهای منو برای پردازش
 • دستکاری منوها و ایجاد منوهای پویا
 • ایجاد منوهای حساس به متن

فصل بیستم: ارائه معتبر سازی یا تأیید اعتبار

 • کنترل اطلاعات ورودی توسط کاربر
 • خصوصیت Case Validation و رویدادهای تأیید
 • ارائه تأیید اعتبار مؤثر و بدون ایجاد مزاحمت
 • استفاده از کنترل Error Provider

فصل بیست و یکم: استفاده از کنترل های مرکب

 • استفاده از کنترل Splitter برای تغییر اندازه کنترلهای Docked
 • ایجاد فرم های حاوی Panel
 • استفاده از کنترلهای Tree View و List Viewبرای نمایش داده
 • مباحثی در مورد Image List

فصل بیست و دوم: استفاده از MDI، پنجره ها و کادرهای محاوره­ای

 • فرم های والد و فرزند (MDI)
 • نمایش فرمهای پویا و پنهان سازی Interface ها
 • ادغام فرم های والد و فرزند
 • فرم های فرزند را در یک فرم والد مرتب کنید.
 • ایجاد فرم ها و کادرهای محاوره ای Modal و Modeless

فصل بیست و سوم: ایجاد کامپوننت های GUI

 • ایجاد کنترل کاربر
 • ارائه رویدادها روی یک کنترل کاربر
 • اضافه کردن یک کنترل به Toolbox
 • یکی از کلاسهای کنترل Microsoft.net Frameworkرا برای افزودن به حوزه عملیاتی خود توسعه دهید.
 • با استفاده از یک کنترل کاربر موجود را تبدیل به زیر کلاس کنید.

فصل بیست و چهارم: ساخت رابط ها و تعریف کلاسهای انتزاعی

 • رابط ها
 • تعریف یک رابط
 • پیاده سازی یک رابط
 • ارجاع یک کلاس از طریق رابط
 • کار با چندین رابط
 • پیاده سازی صریح یک رابط
 • محدودیت های رابط
 • تعریف و بکارگیری رابط ها
 • کلاسهای انتزاعی
 • متدهای انتزاعی
 • کلاسهای نشاندار
 • متدهای نشاندار
 • پیاده سازی و بکارگیری یک کلاس انتزاعی

فصل بیست و پنجم: معرفی جنریک ها

 • مشکلات و مسائل Object
 • راه حل جنریک ها
 • جنریک ها در مقابل کلاسهای تعمیم یافته
 • جنریک ها و قیدها
 • ساختن یک کلاس جنریک
 • تئوری درخت باینری
 • ساخت یک کلاس درخت باینری با استفاده از جنریک ها
 • ساخت یک متد جنریک
 • تعریف یک متد جنریک برای ساخت یک درخت باینری
 • رابط های جنریک و تغییرات
 • رابط های تغییر پذیر
 • رابط های چند تغییر پذیر

فصل بیست و ششم: شمردن مجموعه ها

 • شمارش عناصر یک مجموعه
 • پیاده سازی یک شمارنده به صورت دستی
 • پیاده سازی رابطIEnumberable
 • پیاده سازی یک شمارنده با استفاده از یک تکرار کننده
 • یک تکرارکننده ساده
 • تعریف یک شمارنده برای کلاس Tree با استفاده از یک تکرار کننده

فصل بیست و هفتم: جستجوی داده های داخل حافظه با استفاده از عبارات پرس و جو

 • زبان یکپارچه پرس و جو چیست؟
 • بکارگیریLINQ در یک برنامه C#
 • انتخاب داده ها
 • فیلتر کردن داده ها
 • مرتب سازی، گروه بندی و جمع بستن داده ها
 • الحاق داده ها
 • بکارگیری عملگرهای پرس و جو
 • پرس و جوی داده ها در اشیاء Tree
 • بازیابی داده ها از یک BinaryTree با استفاده از متدهای پسوندی
 • بازیابی داده ها از یک BinaryTree با استفاده از عملگرهای پرس و جو
 • LINQ و ارزیابی معوق
 • بررسی تأثیرات ارزیابی پنهان و معوق یک پرس و جوی LINQ

فصل بیست و هشتم: ایجاد نرم افزار حرفه ای با ویژوال استدیو

 • اجرای عملیات چند وظیفه ای با استفاده از پردازش موازی
 • پیاده سازی عملیات چند وظیفه ای در یک برنامه Desktop
 • Threadsهاو TaskهاوThreadPool
 • ساخت ،اجرا و کنترل اعمال
 • بررسی و اجرای برنامه GraphDemo(به صورت یک Thread واحد)
 • تغییر برنامه GraphDemo برای بکارگیری رشته های موازی
 • تجزیه وظایف با استفاده از کلاس parallel
 • بکارگیری کلاس Parallel در موازی سازی عملیات های برنامه GraphData
 • چه زمانی نباید از کلاس Parallel استفاده نمود؟
 • تشخیص زمان بکارگیری Parallel.Invoke
 • برگرداندن یک مقدار از یک Task
 • تغییر برنامه GraphDemo و استفاده از شیء Task
 • بکارگیری اعمال و رشته های رابط کاربر
 • ارتقای پاسخگویی در برنامه GraphDemo
 • کنسل کردن اعمال و کنترل استثنائات
 • مکانیک­های عملیات کنسل مشارکتی
 • افزودن قابلیت کنسل کردن به برنامه GraphDemo
 • نمایش وضعیت هر عمل
 • کنترل استثنائات عمل با استفاده از کلاس AggregateException
 • تأیید کنسل سازی و کنترل استثنای AggregateException
 • بکارگیری استمرارات با اعمال کنسل شده و ناقص

فصل بیست و نهم: اجرای فرآیندهای دسترسی موازی به داده ها

 • بکارگیری PLINQ برای موازی سازی دسترسی به داده ها
 • بکارگیری PLINQ در بهبود عملکرد در زمان مرور یک مجموعه
 • موازی سازی یک پرس و جوی LINQ در یک مجموعه ساده
 • موازی سازی پرس و جویی که دو مجموعه را به هم متصل می کند
 • مشخص کردن اختیارات یک پرس و جوی PLINQ
 • کنسل سازی یک پرس و جوی PLINQ
 • همگام سازی دسترسی همزمان به داده های الزامی
 • قفل کردن داده ها
 • همزمان سازی اشیاء اولیه در Task Parallel Library
 • کلاس ManualResetEventSlim
 • کلاس SemaphoreSlim
 • کلاس CountdownEvent
 • کلاس ReaderWriterLockSlim
 • کلاس Barrier
 • Threadهای کنسل سازی و همزمان سازی
 • کلاس های مجموعه همزمان
 • بکارگیری یک مجموعه همزمان و یک قفل برای پیاده­سازی دسترسی به داده ها
 • محاسبه PI با استفاده از یک Thread مجزا
 • محاسبه PI با استفاده از اعمال موازی
 • بکارگیری مجموعه ای با امنیت Thread
 • بکارگیری یک قفل در سریال سازی فراخوانی های متد

آموزش کامل سی شارپ به صورت تصویری در قالب ۱ دی وی دی آموزشی به صورت اینتراکتیو همراه با نرم افزار Visual Studio 2012 و سورس کامل مثالهای آموزش داده شده می باشد.

آموزش کامل سی شارپ به صورت تصویری با کد شناسایی ۰۴۲۰۷۸-۰۰۲۸۲-۸ در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت رسیده است.

مشخصات کلی
تولیدکنندهبهکامان صبا
تاریخ تولید1392
ناشربهکامان صبا
محتویات بسته1DVD
نام فارسیآموزش سی شارپ
نام لاتینC#
شناسه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی8-00282-042078
ورژن نرم افزار2012
زمان آموزش28 ساعت
زبانفارسی
سبک آموزشاینتراکتیو
سطح آموزشمقدماتی تا پیشرفته
مخاطبدانشجویان و مهندسین کامپیوتر
فایل های تمرین
نرم افزار مربوطه
قابل دانلود

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “آموزش کامل سی شارپ به صورت تصویری | آموزش C#”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *