تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .

آموزش کامل سی شارپ به صورت تصویری | آموزش C#C# Programming

شناسه محصول: 8719 دسته: برند: بهکامان صبا
 • نام بسته: آموزش کامل سی شارپ
 • محتویات بسته: ۱DVD
 • زمان آموزش: ۱۶۸۰ دقیقه
 • زبان آموزش: فارسی و به صورت اینتراکتیو
 • همراه با نرم افزار و فایلهای آموزش داده شده
 • شناسه وزارت فرهنگ و ارشاد: ۰۴۲۰۷۸-۰۰۲۸۲-۸
دریافت آموزش C#

ناموجود

در انبار موجود نمی باشد

مقایسه

آموزش کامل سی شارپ به صورت تصویری و به مدت ۲۸ ساعت تهیه شده است. مجموعه آموزش C# شامل کدنویسی داده ها تحت ویژوال استودیو می باشد.

آموزش کامل سی شارپ به صورت تصویری :

فصل اول : آشنایی با C#

 • راه اندازی Microsoft Visual Studio2012
 • ایجاد یک برنامه کنسول در C#
 • ایجاد یک برنامه کاربردی با رابط کاربر گرافیکی
 • فضاهای نام

فصل دوم : کار با متغیرها،عملگرها و عبارت ها

 • استفاده از متغیرها برای نگهداری اطلاعات
 • استفاده از عملگرهای ریاضی مثل+ و –
 • ترکیب دو یا چند عملگر با یکدیگر

فصل سوم: نوشتن متد و اعمال کردن محدوده(Scope)

 • ایجاد و فراخوانی متدها
 • ارسال (Pass) اطلاعات به یک متد
 • برگرداندن اطلاعات از یک متد
 • استفاده از Debugger (اشکال زدایی) تجمع شده در Visual Studio

فصل چهارم: استفاده از دستورات تصمیم گیری

 • استفاده از عملگرهای Boolean(بولی)
 • استفاده از دستورات if برای انجام تصمیم گیری بر اساس نتیجه یک عبارت بولی
 • استفاده از دستورات Switch برای انجام تصمیم گیری های پیچیده تر

فصل پنجم: استفاده از دستورات تکرار

 • استفاده از عملگرهای انتصاب مرکب برای تغییر مقدار یک متغیر
 • افزایش و کاهش مقدار یک متغیر به اندازه یک واحد
 • نوشتن دستورات while،do،for برای اجرای یک یا چند دستور به طور مکرر
 • بررسی اجرای یک متد do و مشاهده تغییر مقدار متغیرها

فصل ششم: مدیریت خطا و Exception ها

 • استفاده از دستور Try ،Catch،Finally برای مدیریت Exceptionها
 • کنترل سر ریز عدد صحیح با استفاده از کلمات کلیدیCheckedو Unchecked
 • ایجاد Exceptionها از داخل متد با استفاده از کلمه کلیدی Throw
 • کشف و تشخیص Exceptionها در Debugger

فصل هفتم: ایجاد و مدیریت کلاسها و آبجکت ها

 • دسته بندی متدها و داده های مرتبط به هم در یک کلاس
 • کنترل دستیابی به عضوهای یک کلاس با استفاده از کلمات کلیدیPublicو Private
 • ایجاد آبجکت ها با استفاده از کلمه کلیدی New و یک Constructor(سازنده)
 • نوشتن و فراخوانی یک سازنده
 • کلاسهای بی نام

فصل هشتم: درک مفهوم مقدار و ارجاع

 • کپی کردن یک متغیر از نوع مقداری
 • کپی کردن یک متغیر از نوع ارجاعی
 • استفاده از کلمات کلیدیRef و Out برای دستیابی به آرگومانهای مربوط به پارامترهای متد
 • مقادیر تهی و Nullable
 • استفاده از نوع Nullable
 • خصوصیات انواع Nullable
 • قالبگیری داده ها در وضعیتی مطمئن
 • عملگرis
 • عملگر as

فصل نهم: ایجاد انواع مقدار با استفاده از نوع شمارشی

 • تعریف یک نوع شمارشی
 • ایجاد و استفاده از مقادیری از نوع شمارشی
 • تعریف یک نوع Struct
 • کار با انواع شمارشی

فصل دهم: استفادهاز آرایه ها و مجموعه ها

 • تعریف، مقداردهی اولیه، کپی و استفاده از انواع آرایه ها
 • تعریف، مقداردهی اولیه، کپی و استفاده از انواع مجموعه ها

فصل یازدهم : آرایه ای از پارامترها

 • استفاده از کلمات کلیدی Params برای نوشتن متدی که هر تعداد آرگومان را می پذیرد
 • استفاده از کلمه کلیدی Params و نوع Object برای نوشتن متدی که هر تعداد آرگومان از هر نوع را می پذیرد.
 • آرگومانهای خط فرمان در متد Main

فصل دوازدهم: وراثت

 • ایجاد یک کلاس مشتق شده که از یک کلاس پایه ارث می برد
 • فراخوانی سازنده کلاس پایه از طریق سازنده کلاس مشتق شده
 • کنترل منحنی سازیOverload کردن متدها
 • محدود کردن قابلیت دستیابی در سلسه مراتب وراثت
 • ایجاد یک Interface که فقط اسم متدها را در خود داشته باشد

فصل سیزدهم: Garbage و مدیریت Collection

 • استفاده از Destructor (مخرب) برای نوشتن کدی که در هنگام اتمام کار یک آبجکت اجرا می شود.
 • مدیریت منابع سیستم با استفاده از Garbage Collection
 • آزاد کردن یک منبع در یک زمان مشخص با نوشتن یک متد آزادسازی
 • استفاده از دستورات Try Finally برای آزاد کردن منابع در یک زمان مشخص

فصل چهاردهم: پیاده سازی خاصیت ها برای دستیابی به صفات

 • استفاده از خاصیت ها برای کپسوله سازی فیلدهای منطقی
 • تعریف کردن متد دستیابی Get
 • تعریف کردن متد مقداردهی Set
 • ایجاد Interface هایی که خاصیت ها را تعریف می کنند.

فصل پانزدهم: Indexer

 • استفاده از Indexer ها برای کپسوله سازی
 • تعریف متد دستیابی Get برای کنترل خواندن از Indexerها
 • تعریف متدهای Set برای کنترل دستیابی نوشتن Indexerها
 • ایجاد Interfaceهایی که Indexerها را تعریف می کنند.
 • پیاده سازی Indexerهادر Structها و کلاس ها

فصل شانزدهم: Delegate و رویدادها

 • تعریف کردن یک نوع Delegate برای ایجاد یک نماینده از تعریف متد
 • ایجاد نمونه هایی از Delegate برای ایجاد نماینده هایی از متدهای خاص
 • فراخوانی Delegate با استفاده از پرانتز
 • تعریف کردن یک فیلد رویداد
 • متصل کردن یک Delegate به یک رویداد با استفاده از عملگر =+
 • جدا کردن یک Delegate از یک رویداد با استفده از عملگر =-

فصل هفدهم: Overload عملگرها

 • تعریف و استفاده از عملگرهای دوتایی
 • تعریف و استفاده از عملگرهای یکانی
 • نوشتن عملگرهای افزایشی و کاهشی برای Struct ها و کلاس ها
 • پیاده سازی برخی از عملگرها به صورت جفتی
 • تعریف عملگرهای تبدیل نوع ضمنی
 • تعریف عملگرهای تبدیل نوع صریح

فصل هجدهم: معرفی نرم افزارهای مفید ویندوز

 • برنامه های کاربردی فرم های ویندوز مایکروسافت را ایجاد نمایید.
 • کنترل متدوال فرم های ویندوز نظیر Label ها ،کادرهای متنی و دکمه ها
 • تغییر خصوصیات فرم های ویندوز
 • پردازش رویدادهای عرضه شده توسط فرم های ویندوز و کنترل ها

فصل نوزدهم: کار با منوها

 • ویرایش منوهای برنامه های کاربردی فرم های ویندوز
 • استفاده از کنترل Main Menu
 • پاسخگویی به رویدادهای منو برای پردازش
 • دستکاری منوها و ایجاد منوهای پویا
 • ایجاد منوهای حساس به متن

فصل بیستم: ارائه معتبر سازی یا تأیید اعتبار

 • کنترل اطلاعات ورودی توسط کاربر
 • خصوصیت Case Validation و رویدادهای تأیید
 • ارائه تأیید اعتبار مؤثر و بدون ایجاد مزاحمت
 • استفاده از کنترل Error Provider

فصل بیست و یکم: استفاده از کنترل های مرکب

 • استفاده از کنترل Splitter برای تغییر اندازه کنترلهای Docked
 • ایجاد فرم های حاوی Panel
 • استفاده از کنترلهای Tree View و List Viewبرای نمایش داده
 • مباحثی در مورد Image List

فصل بیست و دوم: استفاده از MDI، پنجره ها و کادرهای محاوره­ای

 • فرم های والد و فرزند (MDI)
 • نمایش فرمهای پویا و پنهان سازی Interface ها
 • ادغام فرم های والد و فرزند
 • فرم های فرزند را در یک فرم والد مرتب کنید.
 • ایجاد فرم ها و کادرهای محاوره ای Modal و Modeless

فصل بیست و سوم: ایجاد کامپوننت های GUI

 • ایجاد کنترل کاربر
 • ارائه رویدادها روی یک کنترل کاربر
 • اضافه کردن یک کنترل به Toolbox
 • یکی از کلاسهای کنترل Microsoft.net Frameworkرا برای افزودن به حوزه عملیاتی خود توسعه دهید.
 • با استفاده از یک کنترل کاربر موجود را تبدیل به زیر کلاس کنید.

فصل بیست و چهارم: ساخت رابط ها و تعریف کلاسهای انتزاعی

 • رابط ها
 • تعریف یک رابط
 • پیاده سازی یک رابط
 • ارجاع یک کلاس از طریق رابط
 • کار با چندین رابط
 • پیاده سازی صریح یک رابط
 • محدودیت های رابط
 • تعریف و بکارگیری رابط ها
 • کلاسهای انتزاعی
 • متدهای انتزاعی
 • کلاسهای نشاندار
 • متدهای نشاندار
 • پیاده سازی و بکارگیری یک کلاس انتزاعی

فصل بیست و پنجم: معرفی جنریک ها

 • مشکلات و مسائل Object
 • راه حل جنریک ها
 • جنریک ها در مقابل کلاسهای تعمیم یافته
 • جنریک ها و قیدها
 • ساختن یک کلاس جنریک
 • تئوری درخت باینری
 • ساخت یک کلاس درخت باینری با استفاده از جنریک ها
 • ساخت یک متد جنریک
 • تعریف یک متد جنریک برای ساخت یک درخت باینری
 • رابط های جنریک و تغییرات
 • رابط های تغییر پذیر
 • رابط های چند تغییر پذیر

فصل بیست و ششم: شمردن مجموعه ها

 • شمارش عناصر یک مجموعه
 • پیاده سازی یک شمارنده به صورت دستی
 • پیاده سازی رابطIEnumberable
 • پیاده سازی یک شمارنده با استفاده از یک تکرار کننده
 • یک تکرارکننده ساده
 • تعریف یک شمارنده برای کلاس Tree با استفاده از یک تکرار کننده

فصل بیست و هفتم: جستجوی داده های داخل حافظه با استفاده از عبارات پرس و جو

 • زبان یکپارچه پرس و جو چیست؟
 • بکارگیریLINQ در یک برنامه C#
 • انتخاب داده ها
 • فیلتر کردن داده ها
 • مرتب سازی، گروه بندی و جمع بستن داده ها
 • الحاق داده ها
 • بکارگیری عملگرهای پرس و جو
 • پرس و جوی داده ها در اشیاء Tree
 • بازیابی داده ها از یک BinaryTree با استفاده از متدهای پسوندی
 • بازیابی داده ها از یک BinaryTree با استفاده از عملگرهای پرس و جو
 • LINQ و ارزیابی معوق
 • بررسی تأثیرات ارزیابی پنهان و معوق یک پرس و جوی LINQ

فصل بیست و هشتم: ایجاد نرم افزار حرفه ای با ویژوال استدیو

 • اجرای عملیات چند وظیفه ای با استفاده از پردازش موازی
 • پیاده سازی عملیات چند وظیفه ای در یک برنامه Desktop
 • Threadsهاو TaskهاوThreadPool
 • ساخت ،اجرا و کنترل اعمال
 • بررسی و اجرای برنامه GraphDemo(به صورت یک Thread واحد)
 • تغییر برنامه GraphDemo برای بکارگیری رشته های موازی
 • تجزیه وظایف با استفاده از کلاس parallel
 • بکارگیری کلاس Parallel در موازی سازی عملیات های برنامه GraphData
 • چه زمانی نباید از کلاس Parallel استفاده نمود؟
 • تشخیص زمان بکارگیری Parallel.Invoke
 • برگرداندن یک مقدار از یک Task
 • تغییر برنامه GraphDemo و استفاده از شیء Task
 • بکارگیری اعمال و رشته های رابط کاربر
 • ارتقای پاسخگویی در برنامه GraphDemo
 • کنسل کردن اعمال و کنترل استثنائات
 • مکانیک­های عملیات کنسل مشارکتی
 • افزودن قابلیت کنسل کردن به برنامه GraphDemo
 • نمایش وضعیت هر عمل
 • کنترل استثنائات عمل با استفاده از کلاس AggregateException
 • تأیید کنسل سازی و کنترل استثنای AggregateException
 • بکارگیری استمرارات با اعمال کنسل شده و ناقص

فصل بیست و نهم: اجرای فرآیندهای دسترسی موازی به داده ها

 • بکارگیری PLINQ برای موازی سازی دسترسی به داده ها
 • بکارگیری PLINQ در بهبود عملکرد در زمان مرور یک مجموعه
 • موازی سازی یک پرس و جوی LINQ در یک مجموعه ساده
 • موازی سازی پرس و جویی که دو مجموعه را به هم متصل می کند
 • مشخص کردن اختیارات یک پرس و جوی PLINQ
 • کنسل سازی یک پرس و جوی PLINQ
 • همگام سازی دسترسی همزمان به داده های الزامی
 • قفل کردن داده ها
 • همزمان سازی اشیاء اولیه در Task Parallel Library
 • کلاس ManualResetEventSlim
 • کلاس SemaphoreSlim
 • کلاس CountdownEvent
 • کلاس ReaderWriterLockSlim
 • کلاس Barrier
 • Threadهای کنسل سازی و همزمان سازی
 • کلاس های مجموعه همزمان
 • بکارگیری یک مجموعه همزمان و یک قفل برای پیاده­سازی دسترسی به داده ها
 • محاسبه PI با استفاده از یک Thread مجزا
 • محاسبه PI با استفاده از اعمال موازی
 • بکارگیری مجموعه ای با امنیت Thread
 • بکارگیری یک قفل در سریال سازی فراخوانی های متد

آموزش کامل سی شارپ به صورت تصویری در قالب ۱ دی وی دی آموزشی به صورت اینتراکتیو همراه با نرم افزار Visual Studio 2012 و سورس کامل مثالهای آموزش داده شده می باشد.

آموزش کامل سی شارپ به صورت تصویری با کد شناسایی ۰۴۲۰۷۸-۰۰۲۸۲-۸ در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت رسیده است.

برچسب:
مشخصات کلی
تولیدکننده بهکامان صبا
تاریخ تولید 1392
ناشر بهکامان صبا
محتویات بسته 1DVD
نام فارسی آموزش سی شارپ
نام لاتین C#
شناسه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 8-00282-042078
ورژن نرم افزار 2012
زمان آموزش 28 ساعت
زبان فارسی
سبک آموزش اینتراکتیو
سطح آموزش مقدماتی تا پیشرفته
مخاطب دانشجویان و مهندسین کامپیوتر
فایل های تمرین
نرم افزار مربوطه
قابل دانلود

1- از زبان فارسی برای اشتراک نظرات استفاده کنید. از نوشتن جملات و کلمات نامفهوم خودداری کنید. 2- استفاده از ادبیات توهین آمیز و نامحترمانه، مورد تایید واقع نخواهد شد. 3- جهت به اشتراک گذاری تجربه خود با دیگران، نقاط قوت و ضعف را به صورت تیتروار و بدون اغراق اشاره نمایید. 4- لطفاً برای محصولاتی که دارای ویژگی های نقد و بررسی هستند، در کنار امتیاز به محصول، امتیاز نقد و بررسی را نیز وارد نمایید. 5- لطفاً از بخش نظرات برای درخواست پشتیبانی و آموزش استفاده از کالای مورد نظر استفاده کنید. برای این منظور از بخش تماس با ما اقدام نمایید. 6- از درج لینک و ثبت اطلاعات شخصی از قبیل ایمیل، شماره تماس و نام کاربری شبکه‌های اجتماعی در بخش نظرات بپرهیزید. 7- نظراتی که دارای تبلیغات باشند تأیید نخواهد شد.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آموزش کامل سی شارپ به صورت تصویری | آموزش C#”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کیفیت آموزش
کامل و جامع بودن مطالب
روش آموزش
ارزش خرید نسبت به قیمت

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

کیفیت آموزش 5.0

کامل و جامع بودن مطالب 5.0

روش آموزش 5.0

ارزش خرید نسبت به قیمت 5.0

شاید شما این را نیز دوست داشته باشید…