۲۷,۰۰۰تومان

موجود

این مجموعه شامل بیش از ۱۰۰۰ دقیقه آموزش Civil 3D به صورت تصویری به زبان فارسی و انگلیسی همراه با فایلهای تمرینی تدریس شده می باشد.

توضیحات

این مجموعه شامل بیش از ۱۰۰۰ دقیقه آموزش Civil 3D به صورت تصویری به زبان فارسی و انگلیسی همراه با فایلهای تمرینی تدریس شده می باشد. به همراه این مجموعه نسخه کامل ۶۴ نرم افزار Civil 3D 2016 و نسخه های ۳۲ و ۶۴ بیتی Civil 3D 2013 ارائه می گردد.

بیش از ۴۱۰ دقیقه آموزش Civil 3D 2016 به زبان فارسی از کمپانی معتبر Infinite Skills به همراه فایل های تمرینی تدریس شده

بیش از ۵۱۰ دقیقه آموزش Civil 3D 2013 به زبان فارسی

به همراه آموزش بیش از ۱۵۰ دقیقه آموزش Civil 3D از کمپانی معتبر لیندا (به زبان اصلی) به همراه فایل های تمرینی تدریس شده

سرفصل های آموزش Civil 3D 2016 :

۱- Civil 3D چیست ؟
۲- چه انتظاری از این دوره آموزشی داریم
۳- طریقه استفاده از dataset
۴- workspaces  در Civil 3D
۵- توضیح درباره ribben در Civil 3D
۶- بررسی منوی Tool Space  Prospector
۷- روش کار با Tool Space  Settings
۸- روش کار با Properties Palette
۹- معرفی Tool Palettes
۱۰- فعال سازی Transparent Commands
۱۱- استفاده از The Panorama Window
۱۲- نقاط در Civil 3D
۱۳- بررسی و استفاده از Description Keys
۱۴- کنترل فرمت های نقاط
۱۵- کار با Importing Points
۱۶- مرور اطلاعات نقاط
۱۷- ساخت نقطه
۱۸- بررسی Point Groups
۱۹- Modify کردن نقاط
۲۰- ساختن گزارش نقاط
۲۱- آموزش Survey Toolspace  Overview
۲۲- استفاده از Survey Database  Overview
۲۳- آموزش Survey Settings And Styles
۲۴- استفاده از Import Events
۲۵- نظام کدبندی Linework
۲۶- استفاده از Survey Figures
۲۷- استفاده از Survey Points
۲۸- بررسی مبحث Survey Queries
۲۹- استفاده از Surfaces Overview
۳۰- ساخت Breaklines از نقاط
۳۱- اضافه کردن یک Survey Data به یک سطح
۳۲- اضافه کردن یک Proximity And Standard Breakline به یک Surface
۳۳- اضافه کردن یک Headwall Breakline به یک Surface
۳۴- اضافه کردن یک Contours به یک Surface
۳۵- اضافه کردن یک Boundaries به یک Surface
۳۶- بررسی Surface Properties
۳۷- ایجاد تغییرات در Surfaces  Lines
۳۸- ایجاد تغییرات در Surfaces  Points
۳۹- بررسی Editing Surfaces  Paste Surfaces
۴۰- بررسی Editing Surfaces  Additional Tools
۴۱- آنالیز کردن Surface
۴۲- بررسی Surface Labels
۴۳- بررسی Surface Volumes
۴۴- بررسی Alignment Overview
۴۵- بررسی انواع Alignment  Element
۴۶- بررسی Creating Alignments  Pi Method
۴۷- بررسی Creating Alignments  Fixed, Floating, And Free Methods
۴۸- خصوصیات Alignment
۴۹- گزارش Alignment
۵۰- بررسی Alignment  Labels And Tables
۵۱- مرور Sharing Data
۵۲- بررسی Data Shortcut Overview
۵۳- استفاده های Data Shortcuts
۵۴- حذف کردن Shortcuts
۵۵- لیبل دار کردن و رفرنس دادن به فایل ها
۵۶- بررسی Profile Overview
۵۷- بررسی Surface Profiles And Profile Views
۵۸- بررسی Design Profiles
۵۹- استفاده از Editing Profiles
۶۰- لیبل دار کردن پروفایل ها
۶۱- گزارش پروفایل
۶۲- مروری بر Assembly And Subassembly Overview
۶۳- بررسی Creating Assemblies For Corridor Modelling
۶۴- بررسی Modifying Assemblies
۶۵- کپی کردن یک Assembli در یک منوی ابزار
۶۶- بررسی Corridor Overview
۶۷- ساخت Corridor
۶۸- بررسی Target Mapping
۶۹- بررسی Corridor Properties
۷۰- بررسی Corridor Surfaces
۷۱- بررسی Review And Edit Corridor Sections
۷۲- بررسی Grading Overview
۷۳- ساخت Creating And Editing Feature Lines
۷۴- بررسی Grading Objects
۷۵- بررسی Grading Volumes
۷۶- بررسی Pipe Networks Overview
۷۷- تنظیمات Pipe Networks
۷۸- ساخت Pipe Networks از آبجکت ها
۷۹- بررسی Laying Out A Pipe Network
۸۰- ویرایش Pipe Networks
۸۱- بررسی Interference Checking With Pipe Networks
۸۲- بررسی Annotating Pipe Networks
۸۳- گزارشهای Pipe Networks
۸۴- بررسی Cross Section Overview
۸۵- ساخت گروه Sample Line
۸۶- بررسی Creating Cross Section Views
۸۷- بررسی Labeling Cross Section Views
۸۸- بررسی Earthwork Volumes
۸۹- بررسی Quantity Takeoff
۹۰- بررسی Mass Haul Diagrams
۹۱- روش ساخت Plan Sheets
۹۲-روش ساخت Cross Section Sheets
۹۳-بررسی Sheet Sets Overview
۹۴-بررسی Parcels
۹۵-روش تبدیل Objects به Parcels
۹۶- بررسی Row Parcels
۹۷- بررسی LayOut Parcels Tools
۹۸- روش لیبل دار کردن Parcels
۹۹- بررسی جدول های Parcels
۱۰۰- گزارشات Parcels
۱۰۱- بررسی Pressure Pipe Networks Overview
۱۰۲- بررسی Configuring Pressure Pipe Networks
۱۰۳- روش ساخت Pressure Network از object
۱۰۴- بررسی LayOut A Pressure Pipe Network
۱۰۵- ویرایش کردن Pressure Network
۱۰۶- چک و عیب یابی Pressure Network
۱۰۷- انتخاب Pressure Network در view های مختلف
۱۰۸- بررسی Annotating Pressure Pipe Networks
۱۰۹- بررسی Working With Point Clouds
۱۱۰- بررسی روش Creating A Civil 3D Surface From Point Cloud
۱۱۱- جمع بندی

 سرفصل های آموزش Civil 3D 2013 :

۱) معرفی نرم افزار
۲) تنظیم فضای کاری
۳) کار با فایل های تمرین
۴) رابط کاربر نرم افزار
۵) یافتن ابزارها
۶) کار با ToolSpace
۷) کار با پنجره Panorama
۸) استفاده از دستورات اولیه
۹) انتخاب و از انتخاب خارج کردن اشیاء
۱۰) استفاده از حالت چسبندگی به اشیاء
۱۱) تنظیم وضعیت صفحه ترسیم
۱۲) بررسی مدل در حالتهای مختلف نمایشی
۱۳) تولید نقاط
۱۴) تولید کلید های توصیفی
۱۵) ایجاد گروه نقاط
۱۶) وارد کردن نقاط از درون پایگاه داده
۱۷) نمایش و ویرایش نقاط
۱۸) نمایش یک ترسیم از منابع خارجی
۱۹) تغییر سبک گروه نقاط
۲۰) تغییر ترتیب نمایش گروه نقاط
۲۱) ویرایش نقاط
۲۲) ایجاد مشخصات دلخواه بر روی نقاط
۲۳) ایجاد یک Label Style
۲۴) اختصاص ویژگی ها بر روی نقاط
۲۵) وارد کردن مشخصات توسط کاربر
۲۶) پرس و جو بر اساس مشخصات
۲۷) مفهوم سطح
۲۸) تولید سطح Tin
۲۹) اضافه کردن داده های منحنی میزان
۳۰) اضافه کردن خطوط شکست
۳۱) اضافه کردن مرز بیرونی
۳۲) کار با سطوح بزرگ
۳۳) وارد کردن داده ها به سطح
۳۴) ساده سازی سطح
۳۵) تغییر شیوه نمایش سطح
۳۶) استفاده ازشیوه های متفاوت نمایش سطح
۳۷) برچسب گذاری سطوح
۳۸) ویرایش داده های سطح
۳۹) تغییر قطر چهار ضلعی
۴۰) حذف خطوط TIN
۴۱) اضافه کردن مرز پنهان کننده
۴۲) نرم کردن سطح
۴۳) تولید آبخیز ها و آبپخشان
۴۴) ترکیب بندی سبک آبخیزها
۴۵) آنالیز مربوط به آب پخشان
۴۶) آنالیز مربوط به آب خیزها
۴۷) استخراج اشیاء از سطح
۴۸) حلیل روان آب ها
۴۹) تولید اطلاعات مربوط به سطح
۵۰) تولید یک سطح از نوع حجمی
۵۱) انجام محاسبات حجم ترکیبی
۵۲) مفهوم داده های نقشه برداری
۵۳) تنظیمات SURVEY
۵۴) تولید پایگاه داده ها تجهیزات
۵۵) تنظیمات مربوط به سرشکنی
۵۶) تنظیم شیوه نمایش داده های نقشه برداری
۵۷) تنظیمات مربوط به کدگذاری خطوط کاری
۵۸) وارد کردن داده های نقشه برداری
۵۹) به روز کردن داده های ورودی
۶۰) نمایش و ویرایش داده های نقشه برداری
۶۱) ویرایش اشکال
۶۲) تحلیل و سرشکنی داده های نقشه برداری
۶۳) آماده سازی تحلیل گر پیمایش
۶۴) آماده سازی تحلیل گر کمترین مربعات
۶۵) انتقال و دوران پایگاه داده
۶۶) مفهوم مسیر
۶۷) اضافه کردن مسیرها
۶۸) منحنی های شناور برای ترسیم مسیرها
۶۹) ویرایش مسیرها
۷۰) ویرایش مسیر توسط گیره ها
۷۱) اعمال ماسک بر روی مسیرها
۷۲) مفهوم مقاطع طولی و نحوه ایجاد آن
۷۳) تولید خط پروژه
۷۴) تولید پروفیل سطح
۷۵) تغییر سبک مقطع طولی
۷۶) تولید قطعات ملکی
۷۷) تقسیم یک قطعه
۷۸) تولید قطعات مجزا
۷۹) استفاده تمپلیتها برای تولید مقطع جاده نهایی
۸۰) ابزاهای مدل سازی مسیرهای نهایی
۸۱) تولید مسیرهای نهایی با خط انتقال
۸۲) استفاده از ابزارهای مستند سازی
۸۳) تولید View frame

آموزش Civil 3D با کد شناسایی ۰۳۲۵۹۱-۰۰۰۹۳-۸ در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت رسیده است.

نمونه ای از آموزش Civil 3D

مشخصات کلی
تولیدکنندهلوح گسترش دنیای نرم‌افزار سینا
ناشرلوح گسترش دنیای نرم‌افزار سینا
محتویات بسته2DVD
نام فارسیآموزش جامع سیویل تری دی
شناسه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی8-00093-032591
ورژن نرم افزار2013 - 2016
زمان آموزش920 دقیقه
زبانفارسی و انگلیسی
سبک آموزشمالتی مدیا
سطح آموزشمقدماتی تا پیشرفته
فایل های تمرین
نرم افزار مربوطه
قابل دانلود

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “آموزش Civil 3D به صورت تصویری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *