تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .

طرح تفصیلی منطقه سه تهران | گزارش و مطالعات کامل طرح تفصیلی منطقه ۳Detail Plan - Region 3

شناسه محصول: 6139 دسته:

طرح تفصیلی منطقه سه تهران توسط مهندسین مشاور شاران تهیه شد. ۱۰ جلد مطالعات کامل طرح تفصیلی منطقه سه تهران (بدون بخش کاربری زمین) به همراه الگوی توسعه منطقه ۳ و خلاصه گزارش نهایی طرح تفصیلی منطقه ۳ به صورت PDF در این محصول ارائه شده است.

۲۰,۰۰۰تومان

آماده ارسال
مقایسه
آیا قیمت مناسب‌تری سراغ دارید؟
بلیخیر

طرح تفصیلی منطقه سه تهران توسط مهندسین مشاور شاران تهیه شد. ۱۰ جلد مطالعات کامل طرح تفصیلی منطقه سه تهران (بدون بخش کاربری زمین) به همراه الگوی توسعه منطقه ۳ و خلاصه گزارش نهایی طرح تفصیلی منطقه سه تهران به صورت PDF در این محصول ارائه شده است.

فهرست مطالب طرح تفصیلی منطقه سه تهران :

جلد ۱: مطالعات کاربری زمین

ویژگی های منطقه از نظر نحوه استفاده از اراضی
تخمین کلی کمبود سطوح خدماتی در منطقه
برآورد کمبود اراضی کاربریهای شهری در نواحی منطقه
برآورد جمعیت پذیری منطقه از دیدگاه تأمین خدمات شهری
زیرساخت های شهری
شبکه جمع آوری فاضلاب
قنات
مشکلات و موانع
آبرسانی
محدودیت ها و نارسائی ها
مخابرات
گاز
دفع آبهای سطحی
مشکلات آبگذرانی (کشش)
وضع موجود هدایت ودفع آبهای سطحی
خطوط انتقال نیرو و شبکه توزیع
ایمنی در برابر سوانح
زلزله
ارزیابی خطرپذیری منطقه ۳
سیل
آتش سوزی

جلد ۲: مطالعات سازمان فضایی و سیمای شهری

سابقه تحولات و گسترش کالبدی
استخوان بندی کالبدی و ساختار فضایی
مرزبندی منطقه
فضاهای جمعی
بررسی سیمای شهری منطقه
ویژگی های بصری بافت شهری
چشم اندازهای شاخص
سیمای تاریخی منطقه
سیمای شبانه
زشتی های محیط
اثاثیه شهری
زیبایی، هویت، خوانایی

جلد ۳: مطالعات حمل ونقل و ترافیک

جمع آوری اطلاعات و شناسایی وضع موجود
شناسایی وضع موجود شبکه
معابر اصلی در حال مطالعه و اجراء در منطقه ۳
جهات حرکت در معابر اصلی
سلسله مراتب شبکه معابر
نسبت سطح معابر به مساحت منطقه
مقاطع عرضی معابر اصلی منطقه ۳
شناسایی سیستم های حملونقل همگانی
شناسایی تسهیلات حمل ونقل و ترافیکی موجود درمنطقه
بررسی تقاضا
بررسی الگوی سفر در منطقه ۳
حجم تردد در معابر منطقه
شاخص های ترافیک منطقه ۳

سیاست های کلی شهرداری
تحلیل و بررسی عملکردی شبکه معابر
راهبردها و پیشنهادات
راهبردهای مرتبط با خیابان های شبکه
پیشنهاد احداث شبکه های جدید به ترتیب اولویت
پیشنهادات و راهبردهای ساماندهی شبکه
راهبردهای کلی ساماندهی
معابر موردنیاز مطالعات ساماندهی ترافیک
تقاطع ها
تقاطع های غیرهمسطح
تقاطع های همسطح
حمل ونقل عمومی
راهبردهای مرتبط با مکان های تبادل سفر در منطقه ۳
پیشنهاد اصلاح خطوط اتوبوسرانی
استفاده از ون در سیستم حمل ونقل عمومی
کاربری های عمده جاذب ترافیک

جلد ۴: مطالعات زیست محیطی

شناخت معضلات زیست محیطی
مطالعه و بررسی وضعیت فضای سبز منطقه
محاسبه میزان فضای سبز موردنیاز تهران
فعالیت های جنگلکاری انجام شده توسط شهرداری
پراکنش فعالیت های جنگلکاری در مناطق مختلف
پارکها
مطالعه و بررسی فضای سبز منطقه ۳ شهرداری تهران
مقایسه فضای سبز منطقه با استانداردهای رایج
مطالعه و بررسی نابسامانی زیست محیطی منطقه
شناسایی و معرفی کانون های ترافیکی عمده
معابر پرترافیک و متراکم منطقه

شناسایی و معرفی کانون های عمده بالقوه آلوده کننده محیط زیست
شناسایی و معرفی کانون های عمده بالفعل آلوده کننده محیط زیست
شناسایی معرفی کانون های عمده ایجاد سروصدا و ازدحام و مزاحمت های مستمر
بررسی وضعیت گازرسانی درمنطقه و شناسایی نواحی و محله های فاقد شبکه گازرسانی
بررسی و جمع بندی اطلاعات موجود در مورد مجاری آبهای سطحی و معضلات زیست محیطی آنها
معرفی کانال ها و انهار عبوری از منطقه
بررسی وضعیت و چگونگی پیشرفت پروژه احداث شبکه جمع آوری فاضلاب
طبقه بندی و جانمایی معضلات زیست محیطی

منابع و مراکز مهم آلاینده هوا
منابع و مراکز مهم آلاینده آب و خاک
منابع ومراکز مهم آلاینده صدا
منابع و مراکز مهم ایجاد مزاحمت های جدی
تحلیل وپهنه بندی معضلات عمده زیست محیطی منطقه
تحلیل و برآورد شدت معضلات زیست محیطی موجود درمنطقه و اولویت بندی آنها
اولویت بندی معضلات عمده زیست محیطی منطقه
پهنه های عملکرد در منطقه
ارائه پیشنهادها
راهکارهای بهسازی محیط زیست (تقویت زمینه ها و هنجارهای مطلوب موجود درمنطقه)
راهکارهای رفع معضلات حاد زیست محیطی موجود درمنطقه

جلد ۵: مطالعات جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی

سیمای جمعیتی منطقه
سیمای اقتصادی منطقه
سیمای اجتماعی منطقه
فضاهای کار و فعالیت
برآورد جمعیت منطقه در سال ۱۳۸۱ با توجه به روند ساخت وساز مسکن
تعیین جایگاه و عملکرد اقتصادی منطقه در شهر تهران
تحلیل جایگاه منطقه درشهر از نظر خصوصیات اجتماعی- درآمدی ساکنان
ارزیابی جمعیت پذیری منطقه در آینده با توجه به گرایش های موجود و ظرفیت های منطقه
راهبردهای جمعیت پذیری منطقه در آینده
پیش بینی تحولات ساختار اجتماعی – درآمدی ساکنان منطقه در آینده
راهبردهای توزیع و استقرار مراکز کار و فعالیت در منطقه
ملاحظات مشاور پیرامون چشم انداز توسعه فضاهای کار و فعالیت در منطقه در آینده

جلد ۶: مطالعات مسکن

تراکم مسکن درمنطقه و تحول آن در گذشته
الگوی توزیع واحدهای مسکونی در منطقه برحسب سال اتمام بنای آنها
الگوی توزیع واحدهای مسکونی منطقه برحسب اسکلت و مصالح آنها
الگوی توزیع واحدهای مسکونی منطقه برحسب تعداد اطاق آنها
تسهیلات و تجهیزات واحدهای مسکونی منطقه
الگوی قطعه بندی اراضی مسکونی و سرانه زمین و زیربنا و تراکم ساختمانی آنها در منطقه
بررسی مجتمع های مسکونی در منطقه
تراکم ساختمانی مسکن
روند تحول قیمت زمین و مسکن در منطقه و مقایسه آن با شهر تهران
ساخت و ساز مسکن
برآورد موجودی مسکن منطقه در سال ۱۳۸۱
روند تحول شاخص های کمی و کیفی مسکن

ارزیابی و طبقه بندی بافت های مسکونی منطقه از نظر کیفیت و میزان فرسودگی بناها و چگونگی بهره مندی از سرانه های زمین و زیربنا
ارزیابی تحول الگوی مسکن از نظر سرانۀ زیربنا و زمین
ارزیابی روند تحول بافت های مسکونی از نظر تراکم ساختمانی
ارزیابی گرایش های ساخت و ساز در منطقه در مقایسه با تهران وعوامل مؤثر بر آن
ارزیابی روند نوسازی و تحلیل میزان و پهنه های نوسازی مسکن در منطقه
ارزیابی تأثیر ساخت وساز مسکن بر جمعیت پذیری منطقه

تحلیل اثرات اعمال ضوابط و بخشنامه های موردعمل در زمینۀ تراکم و بلندمرتبه سازی برگرایش های ساخت وساز مسکن در منطقه
شناسایی مسائل حاد و معضلات ناشی از روند ساخت وساز مسکن در منطقه
پیش بینی و راهبردهای هدایت گرایش های ساخت وساز مسکن در منطقه
راهبردهای کلی هدایت گرایش های ساخت و ساز مسکن در منطقه
چشم انداز گرایش های ساخت وساز و تحول الگوی مسکن در منطقه

جلد ۷: مطالعات مالیه شهری

درآمد و هزینه شهرداری منطقه
تحلیل عوامل مؤثر بر درآمد و هزینۀ شهرداری
آینده نگری روند هزینه های شهرداری و پیش بینی امکانات تأمین درآمد

جلد ۸: مطالعات مدیریت شهری

سازمان و تشکیلات و اختیارات و وظایف شهرداری منطقه
بررسی علل تغییر در سازمان رسمی شهرداری منطقه و میزان موفقیت ناشی از این تغییر
بررسی وضعیت نیروی انسانی متخصص شهردار منطقه
طرح جامع اراضی عباس آباد
مطالعات ساماندهی و طرح تفصیلی ناحیه زرگنده شهرتهران
نظر شهردار منطقه درمورد میزان تأثیرعوامل منتخب در میزان موفقیت یا عدم موفقیت سازمان متبوع خود
دیدگاه های مسئولان شهرداری نسبت به مسائل و مشکلات منطقه وفعالیت های خود

تهیه فهرست تعداد و انواع برنامه ها و پروژه های عمرانی مهم تهیه شده در سطح منطقه و تحلیل چگونگی اجرای آنها
تحلیل محدودیت های موجود درشهرداری منطقه برای تهیه واجرای پروژه ها
نظرسنجی از مردم منطقه و نهادهای مردمی
بررسی وضعیت نهادهای مردمی در منطقه
نظرسنجی از مردم مطقه درمورد عملکرد شهرداری
ارزیابی مدیریت شهری درمنطقه
بررسی و تحلیل امکانات و محدودیت های توسعه مدیریت شهری و معرفی معضلات حاد و اساسی در این زمینه
ارائه راه حل های راهبردی در جهت ارتقای کیفیت مدیریت شهری در منطقه و کل شهر

جلد ۹: مطالعات طرح های بالادست

ویژگی های منطقه در طرح جامع شهرتهران (طرح فرمانفرما)
ویژگی های منطقه در طرح جامع (ساماندهی) شهرتهران
ویژگی های الگوی کاربری اراضی در طرح تفصیلی منطقه
مقایسه الگوی کاربری اراضی منطقه در طرح های بالادست و وضع موجود آن و مغایرت های میان آنها
مقایسه سطوح و سرانه های کاربری های شهری و طرح تفصیلی و طرح های جامع شهر تهران
مغایرت های کاربری های وضع موجود با کاربری های پیشنهادی طرح تفصیلی
عوامل مؤثر برتحقق پذیری طرح های فرادست در منطقه

جلد ۱۰: جمع بندی و پیشنهادها

مقدمه
مطالعات کاربری زمین
مطالعات زیر ساختهای شهری
مطالعات ایمنی در برابر سوانح
مطالعات سازمان فضایی و سیمای شهری
مطالعات حمل و نقل و ترافیک
مطالعات محیط زیست
مطالعات جمعیتی – اجتماعی – اقتصادی
مطالعات مسکن
مطالعات مالیه شهری
مطالعات ستاد مدیریت شهری
مطالعات طرح های بالادست
فهرست رتبه بندی و طبقه بندی وزنی مسائل و مشکلات
فهرست رتبه بندی و طبقه بندی وزنی امکانات
اهداف کلان
راهبردها
طرح های پیشنهادی

الگوی توسعه منطقه سه :

تحولات گذشته، وضع موجود و ویژگی های منطقه
مسائل و مشکلات منطقه
چشم انداز آینده منطقه در الگوی توسعه
اهداف و راهبردهای توسعه آینده منطقه
سنجش و ارزیابی
کانون ها، عرصه ها و محورهای کارکردی در الگوی توسعه منطقه
نظام پهنه بندی عمومی کاربری زمین
مبانی، معیارها و مشخصات طرح و ضوابط ومقررات پیشنهادی پهنه بندی استفاده از اراضی منطقه
محدوده های مداخله در الگوی توسعه شهری منطقه
تعیین محدوده بافت های فرسوده
مبانی، معیارها و مشخصات طرح پیشنهادی اصلاح حدود منطقه
تقسیمات داخلی منطقه
جمعیت در الگوی توسعه منطقه
طبقه بندی شبکه راه ها
طرح های موضعی و موضوعی

خلاصه گزارش نهایی طرح تفصیلی منطقه سه تهران :

ویژگی های منطقه (وضعیت موجود)
جایگاه منطقه در طرح جامع تهران ١٣٨۵
الگوی توسعه وسازمان فضایی منطقه
شبکه معابر
پهنه بندی استفاده از اراضی
کاربری ها و پهنه بندی استفاده از اراضی
خدمات منطقه
طرح های موضعی
بافت های فرسوده
جمع بندی

لینک های دانلود ۹ جلد مطالعات طرح تفصیلی منطقه سه تهران به همراه خلاصه گزارش نهایی طرح تفصیلی منطقه سه تهران و الگوی توسعه منطقه ۳ بعد از خرید در حساب کاربری شما در دسترس خواهد بود. لینک های دانلود به مدت ۷۲ ساعت فعال هستند. در صورت بروز مشکل برای دانلود طرح تفصیلی منطقه سه تهران بعد از خرید، با مدیریت فروشگاه تماس حاصل فرمایید.

برچسب:

1- از زبان فارسی برای اشتراک نظرات استفاده کنید. از نوشتن جملات و کلمات نامفهوم خودداری کنید. 2- استفاده از ادبیات توهین آمیز و نامحترمانه، مورد تایید واقع نخواهد شد. 3- جهت به اشتراک گذاری تجربه خود با دیگران، نقاط قوت و ضعف را به صورت تیتروار و بدون اغراق اشاره نمایید. 4- لطفاً برای محصولاتی که دارای ویژگی های نقد و بررسی هستند، در کنار امتیاز به محصول، امتیاز نقد و بررسی را نیز وارد نمایید. 5- لطفاً از بخش نظرات برای درخواست پشتیبانی و آموزش استفاده از کالای مورد نظر استفاده کنید. برای این منظور از بخش تماس با ما اقدام نمایید. 6- از درج لینک و ثبت اطلاعات شخصی از قبیل ایمیل، شماره تماس و نام کاربری شبکه‌های اجتماعی در بخش نظرات بپرهیزید. 7- نظراتی که دارای تبلیغات باشند تأیید نخواهد شد.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “طرح تفصیلی منطقه سه تهران | گزارش و مطالعات کامل طرح تفصیلی منطقه ۳”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

شاید شما این را نیز دوست داشته باشید…