تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .

طرح تفصیلی منطقه ۲۲ تهران | گزارش و مطالعات کامل طرح تفصیلی منطقه ۲۲Detail Plan - Region 22

(دیدگاه کاربر 3)
شناسه محصول: 6278 دسته:

طرح تفصیلی منطقه ۲۲ تهران توسط مهندسین مشاور شارستان تهیه شده است. ۱۲ جلد مطالعات کامل طرح تفصیلی منطقه ۲۲ تهران به همراه خلاصه گزارش نهایی طرح تفصیلی و الگوی توسعه منطقه ۲۲ و اسناد پشتیبان، اسناد اصلی و اسناد مکمل طرح و همچنین مطالعات طرح ارزیابی اثرات زیست محیطی حاصل از طرح تفصیلی منطقه ۲۲ تهران در این محصول ارائه شده است.

۲۰,۰۰۰تومان

آماده ارسال
مقایسه
آیا قیمت مناسب‌تری سراغ دارید؟
بلیخیر

طرح تفصیلی منطقه ۲۲ تهران توسط مهندسین مشاور شارستان تهیه شده است. ۱۲ جلد مطالعات کامل طرح تفصیلی منطقه ۲۲ تهران به همراه خلاصه گزارش نهایی طرح تفصیلی و الگوی توسعه منطقه ۲۲ و اسناد پشتیبان، اسناد اصلی و اسناد مکمل طرح و همچنین مطالعات طرح ارزیابی اثرات زیست محیطی حاصل از طرح تفصیلی منطقه ۲۲ تهران در این محصول ارائه شده است.

فهرست مطالب طرح تفصیلی منطقه ۲۲ تهران :

کلیات و سخن آغازین

سخن آغازین
یادآوری وجوه تمایز منطقه ٢٢ از سایر مناطق تهران
ویژگی اصلی کار
انتخاب بین دو سناریو
فهرست همکاران
فهرست کلی مطالب
فهرست کلی نگاره ها
فهرست منابع و ماخذ

جلد ۱: مطالعات کاربری زمین

اهداف پنجگانه اصلی از این بخش مطالعات
کلیات نحوه استفاده از زمین
شناسایی کمبودهای خدماتی
شناسایی فعالیتها، مکانها و محورهای تجاری  خدماتی
پهنه بندی عملکردی منطقه
سوانح طبیعی
زیرساختها

جلد ۲: مطالعات سازمان فضایی و سیمای شهری

بررسی سابقه تحولات و گسترش کالبدی منطقه
بررسی و تحلیل استخوانبندی و سازمان فضایی
بررسی فضاهای جمعی منطقه
بررسی سیمای شهری منطقه

جلد ۳: مطالعات حمل و نقل

شناسایی وضع موجود
تحلیل و بررسی
محصول مطالعات

جلد ۴: مطالعات محیط زیست

شناخت معضلات زیست محیطی
طبقه بندی و جانمائی معضلات زیست محیطی
تحلیل و پهنه بندی معضلات عمده زیست محیطی منطقه
ارائه پیشنهادها
مطالعات زیست محیطی انجام شده و یا درحال انجام درمنطقه

جلد ۵: مطالعات جمعیتی و اقتصادی – اجتماعی

مطالعات جمعیتی
سیمای اجتماعی و اقتصادی جمعیت منطقه
مطالعات مراکز کار و فعالیت
تحلیل عوامل موثربر جمعیت پذیری و عملکرد اقتصادی  اجتماعی منطقه در تهران
پیش بینی وراهبردهای اسکان جمعیت واستقرارفعالیتهای اقتصادی،اجتماعی درمنطقه

جلد ۶: مطالعات مسکن

مطالعات وضع مسکن
تحلیل عوامل موثر بر تحول وضع مسکن و بافتهای مسکونی
پیش بینی وراهبردهای هدایت گرایشهای ساخت وساز مسکن در منطقه

جلد ۷: مطالعات مالیه شهری

بررسی ترازهای مالی شهرداری برحسب کدهای ریزبودجه و هزینه
تحلیل عوامل موثر بر درآمد و هزینه شهرداری
آینده نگری روند هزینه شهرداری و پیش بینی امکانات تامین درآمد

جلد ۸: مطالعات مدیریت شهری

بررسی ویژگیهای سازمانی و عملکردی شهرداری
بررسی و تجزیه و تحلیل برنامه های ۵ ساله شهرداری منطقه
نظرسنجی از مردم منطقه و نهادهای عمومی
ارزیابی مدیریت شهری
ارزیابی ساختار و عملکرد مدیریت شهری منطقه

جلد ۹: مطالعات طرح های بالادست

مقدمه
بررسی اجمالی نقش طرحهای بالادست درتحولات وگسترش کالبدی منطقه ٢۲
چشم انداز تحولات جمعیت در منطقه ۲۲
چشم انداز تحولات کالبدی در منطقه ۲۲
تدوین اهداف و مقاصد مقدماتی توسعه منطقه در رابطه با شهر
مقایسه مساحت، جمعیت، تراکمهای جمعیتی
مقایسه سطوح کاربریها

جلد ۱۰: ارزیابی نهایی (نقاط قوت و ضعف – فرصتها و تهدیدها)

عمده ترین مسائل و مشکلات کلانشهرها
ویژگیهای کلیدی برای برنامه ریزی راهبردی کلانشهرها

جلد ۱۱: راهبردهای کلی توسعه

تحلیل مطالعات شناخت
تدوین اهداف و مقاصد مقدماتی توسعه منطقه در رابطه با شهر
گرایش های موثر در توسعه کالبدی منطقه
راهبردهای توسعه آینده
طرحها و برنامه ها

جلد ۱۲: پیوست ها

شماره ۱: بخشی از نامه شهرداری منطقه ٢٢ به شهردار وقت تهران
شماره ۲: گزارش تصویری شهرداری منطقه ٢٢ درمورد اراضی باقیمانده
شماره ۳: متن گزارش مهندسان مشاور شارستان درزمینه پیشنهادهای طرح مجموعه شهری
شماره ۴: متن گزارش مهندسان مشاور شارستان درمورد برنامه ریزی فرآیند و مستمر
شماره ۵: شرح وظایف ارکان اصلی و حوزه های مختلف شهرداری منطقه ٢٢
شماره ۶: نتایج بررسی بودجه برنامه پنج ساله شهرداری منطقه ٢۲
شماره ۷: تصویری از سرانه ها و سطوح کاربریهای منطقه در طرح تفصیلی در مقیاس مفروضات طرح توسعه

الگوی توسعه منطقه ۲۲ – اسناد اصلی طرح :

بخش اول: پهنه بندی استفاده از اراضی
 • پهنه بندی وضع موجود
 • پهنه های موجود
 • تهیه طرح کلی (اسکیس) در سه فرض متفاوت
 • ارزیابی گزینه ها و بهینه یابی
بخش دوم: کلیات ضوابط و مقررات پهنه بندی استفاده از اراضی
 • پهنه بندی پیشنهادی منطقه
 • کلیات ضوابط و مقررات پهنه ها

الگوی توسعه منطقه ۲۲ – اسناد مکمل طرح :

حدود منطقه و تقسیمات داخلی آن
شبکه معابر اصلی منطقه
محدوده طرحهای موضعی

الگوی توسعه منطقه ۲۲ – اسناد پشتیبان طرح :

فصل اول: نتایج مطالعات و تحلیل ها
 • تحولات گذشته، وضع موجود و ویژگی های منطقه
 • مسائل و مشکلات منطقه
 • چشم انداز آینده منطقه
 • هدفها و راهبردهای توسعه آینده منطقه
فصل دوم: طرح راهبردی هدایت و کنترل تحولات کالبدی منطقه
 • مبانی و معیارها و مشخصات طرح و ضوابط پهنه بندی استفاده از اراضی منطقه
 • مبانی و معیارها و مشخصات طرح اصلاح حدود و تقسیمات داخلی منطقه
 • مبانی و معیارها و مشخصات طرح پیشنهادی
 • مشخصات طرح ساختار کالبدی پیشنهادی منطقه
 • مبانی، معیارها، فهرست و مشخصات برنامه ها و طرحهای پیشنهادی برای توسعه منطقه (برنامه ها و طرحهای موضعی و موضوعی)

گزارش جمع بندی طرح پیشنهادی طرح تفصیلی منطقه ۲۲ تهران :

ویژگی های منطقه (وضعیت موجود)
جایگاه منطقه در طرح جامع تهران ۱۳۸۵
الگوی توسعه و سازمان فضایی منطقه
شبکه معابر
پهنه بندی استفاده از اراضی
کاربری ها و پهنه بندی استفاده از اراضی
خدمات
طرح های موضعی
نقشه طرح تفصیلی ملاک عمل

مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح تفصیلی منطقه ۲۲ تهران :

طرح جامع آبخیزداری شهرداری منطقه ۲۲
طرح آبخوانداری دره وردیج فاز تفضیلی – اجرائی – طراحی
مطالعات آلودگی هوا
مطالعات آلودگی ناشی از زباله
مطالعات تصفیه خانه فاضلاب
مطالعات آلودگی صوتی
ضوابط احداث تونل مشترک تأسیسات شهری
ارزیابی و بررسی اثرات زیست محیطی

لینک های دانلود ۱۲ جلد مطالعات طرح تفصیلی منطقه ۲۲ تهران و خلاصه گزارش نهایی طرح به همراه اسناد اصلی، مکمل و پشتیبان الگوی توسعه منطقه ۲۲ و طرح ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح تفصیلی منطقه ۲۲ تهران بعد از خرید در حساب کاربری شما در دسترس خواهد بود. لینک های دانلود به مدت ۷۲ ساعت فعال هستند. در صورت بروز مشکل برای دانلود طرح تفصیلی منطقه ۲۲ تهران بعد از خرید، با مدیریت فروشگاه تماس حاصل فرمایید.

برچسب:
دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 دیدگاه برای طرح تفصیلی منطقه ۲۲ تهران | گزارش و مطالعات کامل طرح تفصیلی منطقه ۲۲

 1. خریدار این محصول

  توسطدر تاریخ

  این که در توضیحاتتون درج نمی کنید که اسناد مربوط به چه تاریخی هستش نوعی غش در معاملست.
  متاسفانه فایل ها قدیمی بودند

  • توسطدر تاریخ

   سلام آقای جعفریان
   عکس روی جلد که با کیفیت بالا هم گذاشته شده، به وضوح سال تهیه مطالعات طرح زده شده که سال ۱۳۸۶
   مورد دوم اینکه، این آخرین مطالعات انجام شده طرح تفصیلی تهران هست و طرح تفصیلی جدیدتری برای تهران تهیه نشده.
   ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر تهران هست که برگرفته از همین مطالعات بود، تا سال ۹۱ طول کشید تا به تصویب نهایی برسه (از ایرادات وارده بر طرح تفصیلی تهران که فاصله زیاد مطالعات انجام شده تا تصویب طرح بوده).
   بعد از این سال هم هرساله بازنگری های کوچکی در برخی پهنه بندی ها یا عرض های مصوب معابر صورت میگیره که شامل طرح نیستند و از طریق مشاور مربوطه تو کمیسیون ماده ۵ یا کمیته معابر به تصویب میرسن.

   با توضیحاتی که ارائه کردم، امیدوارم واستون مسئله روشن شده باشه که این مطالعات آخرین مطالعات انجام گرفته هستش و هیچ غشی هم در معامله انجام نگرفته.

 2. توسطدر تاریخ

  سلام کدگذرواژه برای من باز نمیکنه میخوام خریداری کنم

 3. توسطدر تاریخ

  سلام کد گذر واژه رو برای من نمیاره که خریداری کنم

  • توسطدر تاریخ

   سلام. گذرواژه در واقع پسوردی است که موقع ثبت نام وارد کردید و اگر برای اولین بار از سایت خرید می کنید، پسوردی که در فرم خرید وارد می کنید به عنوان گذرواژه شما شناخته می شود.

شما شاید این را هم دوست داشته باشید