تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .

طرح جامع رشت به صورت کامل در ۱۱ جلدMaster Plan of Rasht

شناسه محصول: 8164 دسته:

طرح جامع رشت در سال ۱۳۸۶ توسط مهندسین مشاور طرح و کاوش و با همکاری مهندسان مشاور پارسوماش پایدار در ۱۱ جلد مختلف تهیه گردید.

۲۰,۰۰۰تومان

آماده ارسال
مقایسه
آیا قیمت مناسب‌تری سراغ دارید؟
بلیخیر

طرح جامع رشت در سال ۱۳۸۶ توسط مهندسین مشاور طرح و کاوش و با همکاری مهندسان مشاور پارسوماش پایدار در ۱۱ جلد مختلف تهیه گردید.

فهرست مطالب طرح جامع رشت :

جلد اول طرح جامع رشت : شناخت وضع موجود

فصل اول: بررسی زمینه و پیشینه توسعه و عمران شهر
 • کلیات نظرات، احکام، اهداف ومصوبات عمومی طرح های فرادست و طرح های جامع و تفصیلی پیشین و سایر طرح ها و برنامه های مصوب در محدوده مطالعاتی
 • ارزیابی و استنتاج از طرح های فرادست و مصوب موجود

جلد دوم طرح جامع رشت : شناخت وضع موجود – شناسایی ویژگی های اجتماعی و اقتصادی

فصل دوم: مطالعات پایه و شناسایی ویژگی های شهر
 • شناسایی ویژگی های اجتماعی و اقتصادی
 • بررسی پیشینه تحولات تاریخی – اجتماعی موثر بر شکل گیری و رشد شهر در ادوار گذشته
 • بررسی خصوصیات چمعیتی و اجتماعی شهر با توجه به نظرگاه های نوین جمعیت پذیری شهرها و عدم تکیه بر پیش بینی های قطعی
 • بررسی خصوصیات اقتصادی شهر بر اساس تکیه بر پیش بینی های غیرقطعی و تحول یابنده

جلد سوم طرح جامع رشت: شناخت وضع موجود – شناسایی محیط طبیعی

فصل دوم: مطالعات پایه و شناسایی ویژگی های شهر
 • شناسایی محیط طبیعی
 • مشخصه های عمده طبیعی (شیب، عوارض زمین و توپوگرافی، موقعیت مسیل ها و …)
 • مشخصه های اصلی زیست محیطی (آب، خاک، هوا، آلودگی های محیطی)
 • ویژگی های فضای سبز (عمومی – خصوصی)، فضاهای باز و مناظر طبیعی حوزه شهر
 • بررسی سوانح طبیعی (جنس خاک، زلزله، رانش، آب زیرزمینی، سیل و حرکت آبهای سطحی)
 • نتیجه گیری: ویژگی های زیست محیطی موثر بر توسعه و عمران شهر

جلد چهارم طرح جامع رشت : شناخت وضع موجود – شناسایی محیط انسان ساخت

فصل دوم: مطالعات پایه و شناسایی ویژگی های شهر
 • شناسایی محیط انسان ساخت
 • بافت شناسی و تعیین گستره های قابل تعریف به عنوان مجموعه های هم پیوند
 • جایگاه مناطق و محلات در استخوان بندی فضایی شهر و بررسی پیوندهای عمده مناطق (کارکردی و ارتباطی، به منظور شناسایی امکانات و محدودیت های توسعه مناطق)
 • بررسی وضعیت کارکردهای مختلف شهری و تسهیلات و خدمات رفاهی در مناطق و محلات شهری
 • بررسی وضعیت سکونت، مسکن و معماری در مناطق
 • بررسی وضعیت شبکه های عمده زیربناییو تأسیسات و تجهیزات شهری
 • بررسی خصوصیات اصلی شبکه ارتباطی، نظام آمد و رفت شهری و حمل و نقل عمومی و خصوصی
 • نحوه توزیع مراکز عمده و کانون های عمومی و هویتی شهر
 • بررسی جاذبه های تاریخی – فرهنگی انسان ساخت (ثبت شده یا نشده) و معرفی حریم ها و ضوابط و مقررات موجود

جلد پنجم طرح جامع رشت : شناخت وضع موجود – شناسایی کاربری زمین و فضا

فصل دوم: مطالعات پایه و شناسایی ویژگی های شهر
 • شناسایی کاربری زمین و فضا
 • نحوه توزیع فعالیت ها و چگونگی استفاده از اراضی شهری، شامل کاربرد زمین، فعالیت و کاربری به تفکیک
 • گونه شناسی اراضی (قابلیت، بازیافت، تغییر کاربری، تفکیک و …)
 • الگوی کلی عملکرد طبقات در بناها
 • گروه بندی کمیتی و کیفیتی کاربری ها و میزان تخصیص زمین به آنها در طرح محدوده های همگون شهری
 • شناسایی ساختار کالبدی – فضایی
 • گستره ها، محورها و بناهای شاخص ویژه با ارزش تاریخی
 • ویژگی های شکلی (فرم) و سیمای شهر و ترکیب توده و فضای کالبدی شهر
 • بررسی نحوه پراکندگی ساخت و سازها و کلیات تغییرات تراکم های ساختمانی و جمعیتی در سطح مناطق و محلات شهری
 • الگوی توزیع فضاهای شهری (محورها و گستره های سبز و باز عمومی، کانون های شهری و …)
 • شناسایی عناصر اصلی سازمان کالبدی (نمادها، نشانه ها،گره ها، جداره ها، کریدورها، دروازه ها و …)
 • ارزیابی کیفیت محیط شهری
 • بررسی کیفیت فضاهای عمومی و فراغتی
 • بررسی کیفیت وضعیت ایمنی و سلامت محیط اجتماعی و کالبدی شهر
 • کیفیت حفاظت محیط طبیعی، مناظر شهری / طبیعی، میراث فرهنگی و معماری، گستره ها و مورهای ارزشمند
 • مدیریت و مشارکت در توسعه و عمران شهر
 • ارزیابی نقش بخش های دولتی، عمومی و خصوصی در ساختار مدیریت توسعه و عمران شهر
 • بررسی منابع مالی و امکانات فنی و انسانی توسعه و عمران شهر
 • بررسی میزان و نحوه مشارکت های مردمی در فرآیند توسعه و عمران
 • الگوی مالکیت اراضی و تأثیر آن در فعالیت های عمرانی (نحوه تملک، تحریک توسعه با مشارکت مالکین و غیره)
 • ارزیابی بودجه عمرانی شهرداری، روند تغییرات آن در گذشته و امکانات و محدودیت های تأمین منابع مالی
 • نتیجه گیری: ویژگی های ساختاری نظام مدیریت و مشارکت در شهر

جلد ششم طرح جامع رشت : تجزیه و تحلیل و استنتاج از بررسی ها – انسان و فعالیت

فصل سوم: تحلیل نهایی و تبیین ساختارها
 • انسان و فعالیت
 • طبقه بندی امکانات، محدودیت ها، فرصت ها برای توسعه و عمران شهر و محدوده بلافصل آن بر اساس نظرات، احکام، اهداف و مصوبات طرح های فرادست و موجود ساختارهای اجتماعی، جمعیتی و اقتصادی محله
 • تبیین ساختار کلی نظام اقتصادی، جمعیتی و اجتماعی

جلد هفتم طرح جامع رشت : تجزیه و تحلیل و استنتاج از بررسی ها – سازمان فضایی کالبدی

فصل سوم: تحلیل نهایی و تبیین ساختارها
 • سازمان فضایی کالبدی
 • طبقه بندی امکانات، محدودیت ها و فرصت ها برای توسعه و عمران شهر بر اساس تلفیق ساختارهای محیط طبیعی، محیط انسان ساخت، کاربری ها و استخوان بندی شهر و کیفیت محیط شهری

جلد هشتم طرح جامع رشت : تجزیه و تحلیل و استنتاج از بررسی ها – تبیین ساختار کلی نظام کالبدی فضایی

فصل سوم: تحلیل نهایی و تبیین ساختارها
 • تبیین ساختار کلی نظام کالبدی فضایی
 • تبیین ساختار مدیریت شهری
 • تشخیص ویژگی های، امکانات و تنگناهای مدیریت شهری
 • تشخیص امکانات، تنگناها و محدودیت های قوانین و مقررات شهری
 • تشخیص امکانات، محدودیت ها و تگناهای جلب مشارکت مردمی

جلد نهم طرح جامع رشت : برنامه ریزی توسعه و عمران

فصل چهارم: برنامه ریزی توسعه و عمران
 • تدوین و تبیین اهداف کلان و خرد برنامه ریزی در محدوده شهر و حریم آن (براساس طرح های فرادست و ساختارهای حوزه شهری در زمینه های مختلف و با تأکید بر نقش و جایگاه شهر، توسعه پایدار و الگوی شهری کارآمد و تأمین کیفیت محیطی مطلوب)
 • تدوین سیاست ها و راهبردهای کالبدی – فضایی توسعه و عمران
 • تدوین سیاست ها و راهبردهای زیست محیطی در سطح شهر و محدوده بلافصل آن
 • تدوین سیاست ها و راهبردهای مدیریتی و اجرای طرح توسعه و عمران
 • دقیق سازی محدوده ها و مرزبندی محلات و نواحی در قالب نظام تقسیمات شهری
 • الگوی چگونگی توزیع جمعیت در مناطق و نواحی بر حسب جمعیت پیشنهادی طرح جامع اصلاحی
 • تدوین ضوابط و تراکم ساختمانی، منعطف در سقف جمعیت پذیری و مناطق و نواحی شهری
 • جدول سرانه و برآورد سطوح مورد نیاز برای کارکردهای عمده شهری در محلات، نواحی و مناطق، با توجه به روش های نوین کاربری پذیری قطعات شهری
 • تهیه برنامه های توسعه و عمران شهر (شامل برنامه های میان مدت و کوتاه مدت، گزارشات توجیهی در خصوص زمان بندی برنامه ها و اولویت ها، پیش بینی اعتبارات و تقسیم آنها در بخش ها و دوره های اجرایی، سازمان و نیروی انسانی لازم)
 • راهکار به هنگام سازی اطلاعات و بازنگری ادواری برنامه ها و طرح ها (بازخورد طرح)

جلد دهم طرح جامع رشت : تهیه و تدوین طرح توسعه و عمران

فصل پنجم: تهیه و تدوین طرح توسعه و عمران
 • نظام منطقه بندی کاربری زمین و فضا
 • نظام فضاهای عمومی
 • نظام فعالیت و سکونت
 • نظام تأسیسات و تجهیزات زیربنایی و ایمنی آنها
 • نظام مراکز فرهنگی، فراغتی، تفریحی و گردشگری
 • نظام برنامه ریزی حمل و نقل شبکه ارتباطی
 • پیشنهاد تهیه طرح های تفصیلی
 • پدافند غیرعامل

ضوابط و مقررات طرح جامع رشت : کلیات ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی در شهر و مناطق خاص شهری – ملاک تدوین ضوابط تفصیلی

تعاریف
 • منطقه بندی (پهنه بندی) کاربری ها
 • کاربری های عمده و یا منفرد
 • اراضی زراعی
 • باغات
 • کاربری های خاص و تثبیت شده
 • کاربری های تعیین شده – اولویت اول
 • تراکم پایه
 • تراکم مجاز
 • عوارض تعدیل تراکم
 • عوارض اضافه ارزش ناشی از بهره وری از کاربری های انتفاعی (حق تعیین کاربری)
 • محدوده شهر
 • حریم شهر
 • هسته شهری
 • اقامتگاه های کوتاه مدت
منطقه بندی (پهنه بندی) اراضی
 • مناطق اصلی و همینطور قطعات اراضی
 • اجزا مناطق اصلی
 • ضوابط همجواری در مناطق عملکردی شهر
ضوابط تفکیک اراضی و اعیانی
 • ضوابط مربوط به تفکیک زمین
 • تفکیک اعیانی
ضوابط و مقررات شهرسازی
 • ضوابط و مقررات تعیین عرض معبر
 • عرض حریم معابر
 • ضوابط پارکینگ
 • مشخصات و ضوابط مسیرهای مخصوص پیاده و معابری که دسترسی آنها قطع می شود
 • مشخصات و ضوابط مسیرهای مخصوص دوچرخه
 • مقررات مربوط به ارتفاع حصارها، دیوارها و …
 • ضوابط پارکینگ
ضوابط احداث بنا
 • مبانی ضوابط احداث بنا
 • جزئیات ضوابط احداث بنا
 • ضوابط احداث بنا در حریم شهر
ضوابط و مقررات کاربری های (حوزه های فعالیتی) عمومی
 • کاربری های تجاری و خدمات انتفاعی
 • کاربری های درمانی
 • کاربری بهداشتی
 • کاربری های آموزشی
 • کاربری های فرهنگی و اجتماعی
 • کاربری های ورزشی
 • کاربری پارک و فضاهای سبز عمومی و یا شهربازی در پارک های شهری
 • کاربری صنایع کارگاهی
 • کاربری پایانه ها و انبارها
 • کاربری اداری
 • کاربری های گردشگری و پذیرایی
 • کاربری های ویژه
 • ضوابط احداث برای خوابگاه و پانسیون

لینک دانلود ۱۱ جلد طرح جامع رشت بعد از خرید در حساب کاربری شما در دسترس خواهد بود. لینک های دانلود طرح جامع رشت به مدت ۷۲ ساعت فعال هستند. در صورت بروز مشکل برای دانلود طرح جامع رشت بعد از خرید، با مدیریت فروشگاه تماس حاصل فرمایید.

برچسب:

1- از زبان فارسی برای اشتراک نظرات استفاده کنید. از نوشتن جملات و کلمات نامفهوم خودداری کنید. 2- استفاده از ادبیات توهین آمیز و نامحترمانه، مورد تایید واقع نخواهد شد. 3- جهت به اشتراک گذاری تجربه خود با دیگران، نقاط قوت و ضعف را به صورت تیتروار و بدون اغراق اشاره نمایید. 4- لطفاً برای محصولاتی که دارای ویژگی های نقد و بررسی هستند، در کنار امتیاز به محصول، امتیاز نقد و بررسی را نیز وارد نمایید. 5- لطفاً از بخش نظرات برای درخواست پشتیبانی و آموزش استفاده از کالای مورد نظر استفاده کنید. برای این منظور از بخش تماس با ما اقدام نمایید. 6- از درج لینک و ثبت اطلاعات شخصی از قبیل ایمیل، شماره تماس و نام کاربری شبکه‌های اجتماعی در بخش نظرات بپرهیزید. 7- نظراتی که دارای تبلیغات باشند تأیید نخواهد شد.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “طرح جامع رشت به صورت کامل در ۱۱ جلد”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

شاید شما این را نیز دوست داشته باشید…